Vesti

13.01.2020
U prethodnom periodu brojni preduzetnici u našoj zemlji su se bunili kada je paušalno plaćanje poreza u pitanju. Pored brojnih prepreka i stvari koje su isticali kao nelogične i ometajuće za rad,…
10.12.2019
Kraj godine se bliži, a čini se da se u Narodnoj skupštini ozbiljno radi. Raspravlja se, argumentuje, podržava, protivi i na kraju glasa. A glasa se o izmenama i dopunama zakona koji su važni za …
30.09.2019
  Raspravljalo se u Skupštini Srbije o elektronskoj trgovini i trgovini uopšte. Bilo je amandmana na članove zakona i poslanici su nakon duge rasprave odlučili da usvoje dva nova zakona. Naime,…
05.11.2018
Veoma bitan projekat na kojem je Narodna banka Srbije vredno radila oko dve godine jeste uspostavljanje IPS sistema. Realizovanjem ovog projekta možemo reći da hvatamo korak sa najznačajnijim svets…
11.01.2020
  Još jedna vrsta olakšica za novozaposlene od 01.01.2020. godine   Pored postojećih olakšica za zapošljavanje i samozapošljavanje, od 01.01.2020. godine na snazi je novi tip olakšica p…
08.10.2019
Vlada Republike Srbije rešila je da podstakne zapošljavanje mladih koji tek ulaze na tržište rada. Time je odlučila da predstavi izmene Zakona o porezu na dohodak građana kako bi se sprečilo da…
24.01.2019
Početak nove godine nam donosi i nove promene koje se tiču poreskih olakšica, a koje se odnose na firme i preduzetničke radnje koje su novijeg datuma.
03.05.2018
Predsednik najviše sudske instance Republike Srbije, Vrhovnog kasacioniog suda je zauzeo jasan stav da su banke godinama unazad od klijenata naplaćivale troškove obrade kredita kada su iste odobrav…