Racunovodstvene usluge - Finansijska analiza poslovanja

 

U ove racunovodstvene usluge spada izrada izveštaja koji su "po meri" menadžmenta firme, kao što su:

 

 • P&L (Profits and Losts)
 • Cash Flow
 • Income Statement i Balance Sheet po želji
 • Ostali menadžerski izveštaji

 

Ponešto o P&L izveštaju

 

Za razliku od bilansa stanja koji pokazuje finansijski položaj preduzeća, račun dobiti i gubitka (engl. Profits and losts) prikazuje aktivnosti preduzeća u određenom periodu. Aktivnosti preduzeća posmatraju se kroz analizu prihoda, rashoda i njihove konačne razlike - tj. dobiti ili gubitka.

 

Da bi Vaša firma imala odgovarajuću sliku o poslovanju, potrebno je unapred valjano isplanirati grupe prihoda i rashoda, i na taj način vršiti knjiženja poslovnih promena. Takvim strukturiranjem prihoda i rashoda dobijaju se izveštaji kojim menadžment preduzeća može da upravlja, shodno svojim potrebama. Takođe, takav struktuiran oblik izveštaja omogućuje segmentiranje prihoda i rashoda, odnosno iskazivanje poslovnog rezultata prema vrstama aktivnosti.

 

Jedan primer podele dobiti na finansijske grupe:

 

 • Dobit iz redovnog poslovanja
 • Dobit od finansiranja i
 • Dobit iz vanrednih aktivnosti

 

SVM - kao knjigovodstvena agencija vam jasno može predočiti koje su tačke koje biste u vašoj firmi trebali da posmatrate, kako bi ste imali odgovarajuće finansijske analize poslovanja, uvažavajući pri tom vaše menadžerske potrebe, kao i zahteve važećih računovodstvenih standarda.

 

Zašto je firmi potreban Cash Flow za upravljanje ?

 

U ekonomiji, mnogi izrazi se koriste kad je u pitanju Cash flow:

 

 1. Bilans novčanih tokova
 2. Izveštaj o novčanim tokovima
 3. Novčani tokovi itd.

 

Ipak, nekako se najčešće u poslovnom svetu koristi izraz "Cash Flow" izveštaj. Cash Flow izveštaj govori o likvidnosti, tj. sposobnost kompanije da plati kratkoročne obaveze. To znači – da li ćemo moći da platimo fakture koje su nam ispostavili naši dobavljači.

 

Kada je u pitanju Cash Flow izveštaj, postavljaju se dva osnovna pitanja:

 

 1. Odakle su došle pare (priliv para na naš račun)
 2. I za šta su pare upotrebljene (odliv para sa našeg računa)

 

Naravno, menadžere može da zanima i odgovor na pitanje zašto ? Zašto se stanje na računu povećalo na 1 120 000 u novembru.

 


Da li ste znali ?

 

Cash Flow izveštaj se može generisati na nekoliko načina:

 

 • Direktnom metodom
 • Indirektnom metodom
 • Menadžerskom metodom
   

 

Pravilnom postavkom informacionih procesa kao i organizacijom poslovnih procesa dolazi se i do preciznih podataka, a samim tim i do kvalitetnih izveštaja. SVM - Ujedinjena poslovna rešenja, vam kroz svoje računovodstvene usluge - finansijsku analizu poslovananja može ponuditi svoje znanje i iskustvo na osnovu kog Vam može olakšati upravljanje Vašom firmom.

 

Finansijska analiza poslovanja - cena usluge

 

Cena za knjigovodstvene usluge finansijska analiza poslovanja zavisi od nekoliko faktora. Cena zavisi od toga da li se preduzeće nalazi u sistemu PDV-a ili ne, kao i od broja ulaznih i izlaznih faktura, broja radnika za koji se radi obračun zarada, broja blagajni, broja osnovnih sredstava. Takođe na cenu može da utiče i to da li se firma bavi spoljnom trgovinom, broja maloprodajnih objekata itd. Naravno, cena usluge zavisi i od toga da li je potencijalno preduzeće korisnik još nekih od naših usluga iz paketa ujedinjenih poslovnih rešenja , u kom slučaju se pravi poseban aranžman u zavisnosti od odabranih usluga.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici