Knjigovodstvena agencija > obračun ostalih ličnih primanja

 

Pored zarada i naknada zarada, postoje i druga lična primanja koja imaju karakter zarade, ali nisu zarade. Ona se obično posebno ugovaraju i često imaju svoj ograničen rok. Kao i u svakom prometu, postoji porez i na takve vrste primanja, a ponekad obračunavaju se i neke vrste doprinosa. što zavisi od prirode ugovora sa poslodavcem. U toku razgovora sa nama ( knjigovodstvena agencija SVM ), možete čuti termine kao što su "ugovor o delu", "naknada članovima upravnog odbora", "neoporezivi iznos mesečnog prevoza je ...", "najveći iznos dnevnice za službeni put u zemlji iznosi ... ", "ova primanja podpadaju pod privremene i povremene poslove" itd.

 

Neki od zahteva i pitanja klijenata koje smo imali su:

 

 • Kako da obračunam autorski honorar za ovu vrstu delatnosti ?
 • Vlasnik firme hoće da podigne dividendu, kako treba da postupi ?
 • Momak će da radi kod nas 4 meseca, da li mogu da sklopim sa njim ugovor o delu ?
 • Ovaj dečko je kod nas na usavršavanju, i naša firma je odlučila da mu daje stipendiju. Koje su naše obaveze ?
 • Primili smo nekoliko ljudi sa biroa kao volontere. Koji su modeli ugovora sa kojim možemo da sarađujemo sa njima ?
 • Tokom leta imamo potrebu za povećanom radnom snagom. Koliko ugovora o privemenim i povremenim poslovima možemo da sklopimo sa našim radnicima ?


i tako dalje. Primera ima mnogo, ali naša praksa i iskustvo predstavlja našu najveću prednost u obavljanju ovih knjigovodstenih usluga, zahvaljujući kojoj možemo da odgovorimo na najrazličitija pitanja iz ove oblasti.

 

O obrascima u slučaju drugih ličnih primanja

 

Država propisuje različite obrasce za različite oblike prihoda i ličnih prihoda. Između ostalog, tu spadaju:

 

 • Poreski obrazac PPP-PD, kojim se utvrđuje porez na dohodak građana i obavezni doprinosi za socijalno osiguranje
 • MUN i MUN-K obrazac za doprinose
 • Obrasci Nacionalne službe za zapošljavanje itd.
   

 

SVM - knjigovodstvena agencija sa zadovoljstvom predstavlja program za obračun zarada i naknada SVM Syntegra, kojim može klijentu da pruži i najzahtevnije usluge. U ove knjigovodstvene usluge spadaju:

 

 • Obračun troškova prevoza
 • Obračun putnih troškova za službena putovanja (dnevnice, trošak goriva, putarine, reprezentacija itd.)
 • Obračun ugovora o delu
 • Obračun autorskog honorara
 • Obračun članova upravnog i nadzornog odbora
 • Obračun davanja u zakup nepokretnosti
 • Obračun isplate dividendi osnivačima
 • Obračun lica na stručnom usavršavanju i volontera
 • Obračun privremenih i povremenih poslova
 • Ostala druga lična primanja koja imaju obaveze plaćanja poreza ili doprinosa

 

Obračun ostalih ličnih primanja - cena usluge

 

Cena obračuna ostalih ličnih primanja pre svega zavisi od broja zaposlenih za koji se radi obračun ostalih ličnih primanja. Takođe na cenu knjigovodstvene usluge utiče i, da li, koliko ima vanrednih obračuna (naknadnih obračuna zarada za mesec za koji je već odrađen obračun zarada) , da li se radi samo konačni obračun zarada ili se radi i akontacije, da li se predaju obrasci u državnim ustanovama kao i da li je potrebno anagažovanje kuririske službe. Naravno, cena usluge zavisi i od toga da li je potencijalno preduzeće korisnik još nekih od naših usluga iz paketa ujedinjenih poslovnih rešenja , u kom slučaju se pravi poseban aranžman u zavisnosti od odabranih usluga.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici