Zarade i kadrovska evidencija

SVM Syntegra - Obračun zarada, naknada i kadrovska evidencija

 

Program softver SVM Syntegra - modul obračun zarada je napravljen na takav način da fleksibilno odgovori većini zakonskih promena. U tome i jeste njegova najveća vrednost. Poslovni informacioni sistemi velikih stranih preduzeća obično imaju domaće programske dodatke (add-on - ove) kojim ovaj problem rešavaju. ERP rešenje SVM Syntegra sadrži ovaj modul samostalno i kao potpuno integrisan modul u okviru celog rešenja.

Uz veliko iskustvo, a i na osnovu prethodne istorije zakonskih promena, postignut je i rezultat : modul za obračun zarada ERP Syntegra radi i u preduzećima koja imaju preko 1000 obračuna zarada i naknada mesečno.

 

Poslovni softver Syntegra modul obračun zarada, naknada i kadrovska evodencija se sastoji od nekoliko podmodula.

 

1. Obračun zarada i naknada
- Automatski unos standardnih vrsta zarada na osnovu šablona (redovan rad, topli obrok ,regres...)
- Preračun na osnovu neto, na osnovu bruto iznosa
- Preračun tromesečnih proseka za naknade
- Mogućnost neograničenog broja isplata u toku meseca
- Mogućnost neograničenog poništavanja obračuna
bilansi bilansi
 
2. Refundacije i republičke naknade zarada
- Porodiljsko bolovanje
- Bolovanje na teret poslodavca i preko 30 dana na teret Zavoda
- program Nacionalne službe za zapošljavanje (INSZ obrasci)
- Automatsko preračunavanje proseka zarada
an kartica finansije
 
3. Obustave
- Krediti u okviru svake isplate (posebno za svaku akontaciju, a posebno za konačni obračun)
- Alimentacije
- Povremene obustave (mobilni telefoni, upotreba dobara u svrhe zaposlenog, destimulacije)
- Topli obrok na radnom mestu
poreska prijava poreska prijava
 
4. Integracije sa programom za el. plaćanja
- Automatski eskport naloga za elektronsko plaćanje
- Isplata zarade i naknade podelom iznosa na više tekućih računa (procentualno i fiksno)
- Obeležavanje analitika na nalozima i automatsko razvrstavanje troškova po analitikama pri importu izvoda
nalog el nalog
 
5. Integracije sa poreskom upravom
- OPJ obrazac u XML formatu za poresku upravu CVPO
- OD obrazac u XML formatu za poresku upravu
- integracija sa programom za slanje PPP izveštaja
blagajna blagajna
 
6. Integragije sa finansijskim modulom
- Generisanje naloga glavne knjige za stvaranje obaveza po isplati zarade ili dela zarade
- Obeležavanje analitičkih evidencija na nalozima, zbog razvrstavanja troškova po analitikama
- Mogućnost eksporta u druge knjigovodstvene programe
- Mogućnost importa iz drugih knjivodstvenih programa
blagajna blagajna
 
7. Druga lična primanja i naknade
- Obračun ostalih ugovornih primanja koje su oporezive po zakonu
- Obračun prevoza, putnih naloga i troškova putovanja
- Autorski honorar
- Dividende
- Ugovor o delu
- Članovi upravnog i nadzornog odbora
- Ugovor o stručnom usavršavanju i volontiranje
- Stipendije studenata i učenika
- Privremeni i povremeni poslovi
kamate kamate
 
8. Izveštaji
- Platni spisak i isplatni listići
- Rekapitulacije obračuna zarada po grupama
- M4 obrazac (elektronski oblik i A3 štampani oblik)
- PPP obrazac (sa svim primanjima koja su oporeziva) - elektronski i štampani oblik.
kamate kamate
 

 

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici