Standardne knjigovodstvene usluge > Izrada i podnošenje obrazaca, prijava i odjava

 

PDV prijava

 

Nakon što je PDV uredno i ispravno obračunat, potrebno je sastaviti poresku prijavu po završetku meseca. Knjigovodstvena agencija SVM vas obaveštava na vreme o predrezultatu PDV-a na osnovu poreske prijave kao i o tačnom iznosu PDV-a koji treba platiti. U slučaju da je tako ugovoreno, naša kurirska služba podnosi poresku prijavu u odgovarajuću filijalu poreske uprave.

 

Nevezano, preduzeća koja zapošljavaju nove radnike i odjavljuju postojeće, kod nas, kao standardnu uslugu mogu obaviti i poslove prijave i odjave radnika. Za to je potreban M Obrazac.

 

PDV prijava (PEPDV)

 

PEPDV je obrazac koji se popunjava nakon što je potpuno završen obraču PDV-a za Vašu firmu za određeni poreski period. Prema trenutnom zakonu, dostavlja se do 15. u mesecu za prethodni mesec.

 

M obrazac

 

Ovaj obrazac služi za prijavu, promenu i odjavu zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje. Podnosi se kada se zasniva ili prestaje radni odnos, kao i kada se ostvaruju posebna prava iz osiguranja nezaposlenih.

 

Obrazac se sastoji iz dva dela: M obrazac nalazi se odozgo, a ispod njega je M-A obrazac. Popunjava se samo M obrazac, dok M-A obrazac služi kao dokaz da je prijava na osiguranje predata i u svrhe Zavoda za socijalno osiguranje.

 

Kad se podnosi prijava na obavezno socijalno osiguranje pri zasnivanju radnog odnosa novozaposlenog, knjigovodstvene usluge popunjavanja prijave vrši naša firma, a Vi kao poslodavac je potpisujete i pečatirate.

 

Kad se podnosi odjava nakon prestanka radnog odnosa, opet treba da se popuni M obrazac, ali ovoga puta na drugačiji način.

 

M obrazac

 

Najčešći obrazac, kojim se zaposlenom menja status radnog odnosa, može biti :

 

  • Prijava radnika
  • Promena statusa radnika
  • Odjava radnika

 

Gde se podnosi M obrazac?

 

Ovaj obrazac podnosi se

 

  • nadležnoj filijali Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, ili
  • nadležnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

 

Prilikom podnošenja, M obrazac se predaje, a M-A obrazac službenik vraća podnosiocu, kao dokaz da je M obrazac predat.

 

Kako se popunjava M obrazac?

 

Obrazac se popunjava različito, u zavisnosti od slučaja u kojem se podnosi. Ne popunjavaju se uvek svi podaci. Detaljne informacije o popunjavanju obrasca obratite se nama kao Vašoj knjigovodstvenoj agenciji .

 

Izrada i podnešenje obrazaca, prijava i odjava - cene usluga

 

Cene usluga zavise od nekoliko faktora. Cene zavisi od toga da li je preduzeće d.o.o ili preduzetnička radnja, zatim da li se nalazi u sistemu PDV-a ili ne, da li tromesečni ili mesečni obveznik pdv-a, kao i od broja radnika, vanrednih obračuna (duga bolovanja, porodilje i sl) . Naravno, cena usluge zavisi i od toga da li je potencijalno preduzeće korisnik još nekih od naših usluga iz paketa ujedinjenih poslovnih rešenja, u kom slučaju se pravi poseban aranžman u zavisnosti od odabranih usluga.

Komentari (2)

Ana Ljubicic on 21.07.2019 20:30

Molim Vas za informaciju,da li se prilaze uz M obrazac i resenje -skenirano o otkazu?
HVALA

Odgovori

SVM SUPPORT on 23.07.2019 21:50

@Ana Ljubičić,
Ako mislite na M obrazac u smislu rada na sajtu CROSO, onda je odgovor ne. Ako mislite na odjavu i dokumentaciju vezanu za radno pravo u vašoj organizaciji, rešenje o otkazu je jedan od dokumenata koji morate imati, ali nije nužno da ga imate u skeniranom obliku.

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici