Knjigovodstvena agencija - Obračun zarada

 

U toku razgovora sa našim klijentima često se mogu čuti razni izrazi poput "porez na dohodak građana", "minuli rad", "osnovna bruto zarada", "doprinosi na teret zaposlenog", "naknada za topli obrok", "regres za godišnji odmor", "plata se obračunava na tromesečni prosek", "to je naknada, a ne zarada" itd. Razgovara se takođe o terminima "obračun na osnovu neto iznosa" iako se zarade već desetak godina računaju “na bruto”.

 

ZaradeSve su to zakonom zahtevane kategorije čije odgovore na pitanja SVM - ujedinjena poslovna rešenja, kao knjigovodstvena agencija mora da pruži svojim klijentima.

U stvarnosti, klijenti imaju veoma različite zahteve i načine po kojim se obračunavaju zarade i naknade u njihovim preduzećima. Daćemo nekoliko primera:
 

 1. Marko treba svakog meseca da ima platu 350 evra neto.
 2. Nijedan radnik ne sme da padne ispod minimalne zarade.
 3. Petar ima ugovorenu satnicu u dinarima, ali topli obrok mu se odbija.
 4. Ova 3 radnika su zaslužila povišicu, a ona 2 destimulaciju za naredna 2 meseca.
 5. Odbijte od plate svim radnicima koji su zakasnili više od 10 minuta na posao tri ili više puta u prošlom mesecu.
 6. Jelena je koristila poslovni mobilni telefon više od 2000 din. Taj višak treba odbiti od plate.
 7. Imamo 4 porodilje, i njih obračunavamo posebno.


i tako dalje. Životnih primera ima nebrojeno mnogo, a naša praksa i iskustvo predstavlja našu najveću prednost u obavljanju ovih knjigovodstenih usluga.

 

SVM - knjigovodstvena agencija sa zadovoljstvom predstavlja program za obračun zarada i naknada i za vođenje poslova kadrovske evidencije SVM Syntegra, kojim može klijentu da pruži i najzahtevnije usluge. Ove knjigovodstvene usluge obuhvataju:

 

 • Obračun plata za zaposlene i osnivače
 • Obračun neto iznosa na osnovu bruto i bruto iznosa na osnovu zadatih neto iznosa (uobičajena praksa kod klijenata)
 • Obračun poreza i doprinosa na teret poslodavca i na teret zaposlenog
 • Obračun naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i sl.),
 • Obračun subvencija prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje (INSZ obrasci itd.)
 • Obračun obustava prema kreditima i administrativnim zabranama
 • Povremene obustave, obračun stimulacija i destimulacija zarada
 • Generisanje elektronskih naloga za plaćanje
 • Generisanje elektronskih poreskih obrazaca (OD, OPJ, OPJ1 - OPJ8)
 • Predaja obrazaca u Poresku upravu i Republički zavod za socijalnu zaštitu
 • Evidentiranje promena u glavnoj knjizi i analitičkim evidencijama knjigovodstva,
 • Generisanje godišnjih evidencija o svim obračunima i isplatama ( obračun M-4 i PPP obrazaca i njihovo podnošenje u ovlašćene ustanove)

 

Obračun zarada - cena usluge

 

Cena obračuna zarada pre svega zavisi od broja zaposlenih za koji se radi obračun zarada. Takođe na cenu knjigovodstvene usluge utiče i, da li, koliko ima vanrednih obračuna (naknadnih obračuna zarada za mesec za koji je već odrađen obračun zarada) , da li se radi samo konačni obračun zarada ili se radi i akontacije, da li se predaju obrasci u državnim ustanovama kao i da li je potrebno anagažovanje kuririske službe. Naravno, cena usluge zavisi i od toga da li je potencijalno preduzeće korisnik još nekih od naših usluga iz paketa ujedinjenih poslovnih rešenja , u kom slučaju se pravi poseban aranžman u zavisnosti od odabranih usluga.

Komentari (4)

Sanja Kiš on 04.06.2018 17:42

Da li mogu sa kursem dvojnog knjigovodstva otvoriti svoju knjigovostvenu agenciju?
Hvala unapred

Odgovori

SVM Support on 06.06.2018 13:52

@Sanja Kiš,

Možete. Ne postoje nikakvi uslovi i zakonske kvalifikacije da bi se osnovala knjigovodstvena agencija.

Dajana Ljujić on 29.01.2023 21:08

Dobar dan, zamolila bih ponudu za sve usluge koje pružate, taksativno navedeno. Ponuda je potrebna za dve firme, u jednoj je 10 zaposlenih, a u drugoj 68. Hvala

Odgovori

Admin sajta on 07.02.2023 15:07

@ Dajana Ljuljic

Molim vas da zahtev posaljete na mail: vladislav.cale@svera.rs knjigovodstvo@svera.rs i da navedete vas kontakt telefon da bi vas kolege kontaktirale za vise informacija. sam broj zaposlenih nije dovoljan za procenu posla.

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici