Standardne knjigovodstvene usluge > Izrada završnog obračuna

 

Redovne godišnje finansijske izveštaje na kraju fiskalne godine moraju da podnesu sva pravna lica i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo. Završni račun se donosi za statističke potrebe i konačni završni obračun. Rok za podnošenje onog prvog, tj. za statističke potrebe je 28.02. za prethodnu godinu. Rok za podnošenje završnog obračuna je 29.06. za prethodnu godinu. Završni obračun se podnosi:

 

 • Agenciji za privredne registre u elektronskom obliku i poštom.
 • Poreskoj upravi, i to:
 1. Do 30.04. za prethodnu godinu, za pravna lica predaju se Poreska prijava poreza na dobit i Poreski bilans
 2. Do 30.06. za prethodnu godinu, kao prilog uz poresku prijavu i poreski bilans, dostavljaju se finansijski izveštaji i za preduzetnike koji vode dvojno knjigovodsvo ( na obrazcima Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj) i preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo

 

Ko ima obavezu sastavljanja finansijskih izveštaja?

 

 1. Privredna društva
 2. Javna preduzeća
 3. Banke
 4. Društva za osiguranje
 5. Davaoci finansijskih lizinga
 6. Dobrovoljni penzijski fondovi
 7. Zadruge

 

U knjigovodstvene usluge koje obuhvata izrada završnog obračuna spadaju:

 

Za mikro preduzeća, izrada obrazaca:

 

 • Bilansa stanja,
 • Bilansa uspeha i
 • Statističkog izveštaja

 

Za mala, srednja i velika preduzeća, dodatnih obrazaca:

 

 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Izvestaj o promenama na kapitalu
 • Izrada napomena uz finansijski izveštaj

 

Poreske godišnje obaveze:

 

 • izrada poreskog bilansa
 • poreska prijava poreza na dobit
 • PPP-PO obrasci - utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za svako lice kod poslodavca posebno

 

Godišnje obaveze za utvrđivanje doprinosa:

 

 • M4 obrazac

 

Završni račun je krajnja slika, finansijski odraz poslovanja jednog preduzeća u poslovnoj godini, te je iz tog razloga izrada završnog obračuna na pravi način jako bitna. Može biti vrlo važan za preduzeće za dobijanje kredita, donacija, lizinga, tendere. Zato, uzmite stvari u svoje ruke,, vi brinite o vašem poslovanju, a ostavite posao knjigovodstvnenih usluga i izradu završnog obračuna profesionalcima. Dobro došli još jednom u Ujedinjena poslovna rešenja !

 

Izrada završnog računa - cena usluge

 

Izrada završnog računa se uglavnom uključen u cenu knjigovodstvenih usluga. Izuzeci su vanredni završni računi zbog potreba apliciranja za kredite banaka ili nekih drugih svrha kao i izrada završnog računa za preduzeća koji nisu klijenti knjigovodstvene agencije. U tim slučajevima se cena ove usluge određuje na osnovu obima poslovanja preduzeća. Naravno, cena usluge zavisi i od toga da li je potencijalno preduzeće korisnik još nekih od naših usluga iz paketa ujedinjenih poslovnih rešenja, u kom slučaju se pravi poseban aranžman u zavisnosti od odabranih usluga.

Komentari (51)

krstic dragisa on 25.04.2016 19:13

postovani, da li mozete obezbediti elektronski potpis za strano lice koje kod nas ima firmu.Ja zivim u Trsteniku i sticajem okolnosti vodim
knjige takvom licu. Pozdrav !

Odgovori

SVM Support on 25.04.2016 22:49

@Krstic Dragisa,
Dragisa, elektronski potpis moze svako da napravi u programu Microsoft Word, na primer. Kvalifikovani elektronski sertifikat, ako na to mislite, obezbedjuje 5 sertifikacionih tela koja su ispunila uslove da izdaju kvalifikovane elektronske sertifikate. To su MUP, Halcom, Posta Srbije, Privredna komora Srbije i E-smart. Strano lice o kom govorite mora da izvadi taj sertifkat u jednom od navedenih 5 serfitikacionih tela.

Odgovori

Aleksandra on 07.02.2019 15:30

Poštovani,
Da li paušalci imaju obavezu izrade završnog računa?
Hvala.

Odgovori

SVM Support on 09.02.2019 07:24

@Aleksandra,
Paušalci nemaju obavezu izrade završnog računa. Jedino što imaju je obavezu da vode KPO - knjigu paušalno ostvarenog prometa.
Pročitajte više o tome na našoj blog stranici na linku:
https://www.knjigovodstveneusluge.rs/vesti/clanak/da-li-da-postanem-pausalac-obaveze-mane-i-prednosti

Katarina Jonić on 27.02.2019 13:50

Poštovani,
Da li stambene zajednice imaju obavezu izrade i predaje završnog računa do 28. Februara?
Unapred hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.02.2019 13:50

@Katarina Jonić,

Stambene zajednice ne predaju završni račun na Agenciji za privredne registre.
Ako su poreski registrovani subjekti tj. imaju svoj PIB, onda do 15.03. imaju obavezu predaje poreske prijave i poreskog bilansa.

Milovic pavle on 18.03.2019 15:21

Do kada moze da se ceka da apr objavi finansiski izvestaj za 2018 god predali smo ga 23.02 2019?! Hvala unapred

Odgovori

SVM SUPPORT on 25.03.2019 17:42

@Milovic Pavle,

Ima jedan pravilnik o uslovima objavljivanja finansijskih izveštaja, i prema njemu APR u roku od 60 dana od dana prijema potpunog i računski tačnog finansijskog izveštaja, podatke iz tog izveštaja javno objavljuje na svojoj internet stranici u okviru Registra.

U principu, čeka se desetak petnaest dana.

SVM SUPPORT on 25.03.2019 17:42

@Milovic Pavle,

Ima jedan pravilnik o uslovima objavljivanja finansijskih izveštaja, i prema njemu APR u roku od 60 dana od dana prijema potpunog i računski tačnog finansijskog izveštaja, podatke iz tog izveštaja javno objavljuje na svojoj internet stranici u okviru Registra.

U principu, čeka se desetak petnaest dana.

Milica Jovic on 03.06.2019 17:50

Da li je obavezno za male preduzertnike da podnose zavrsni racun?
Da li su u obavezi, ili moze poreska prijava kao i do sada?
Hvala unapred!

Odgovori

SVM SUPPORT on 04.06.2019 00:57

@Milica Jovic,
Nije jasno koga smatrate malim preduzetnicima? U obavezi da podnose završni račun su svi pravni objekti koji su odlučili da vode dvojno knjigovodstvo.

Milica Garčević on 29.06.2019 14:38

Poštovani,
Da li vršite uslugu predaje obrazaca elektronskim putem, tj. pomoć pri slanju urađenih izveštaja?
Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 30.06.2019 23:13

@Milica Garčević,

Na žalost, ne vršimo tu uslugu.

Nenad Milanovic on 06.09.2019 14:42

Da li udruzenja gradjana podnose zavrsni račun?
Hvala na odgovoru

Odgovori

SVM SUPPORT on 07.09.2019 06:59

@Nenad Milanović,

Udruženja građana podnose završni račun ako su imale bilo kakvu aktivnost. Ako nisu, podnose izjavu o neaktivnosti.

Mirjana Vijatov on 09.09.2019 12:57

Postovani,
imam doo u kome sam i osnivac i direktor, s obzirom na promenu zivotnih okolnosti morala bih se odseliti u inostranstvo, ali vremena trenutno za likvidaciju nemam jer sam cula da procedura traje 3+meseca. Rekli su mi rekli samo da je ostavim tako i da pdv prijave redovno podnosim i zavrsni racun dok ne vidim sta cu dalje sa njom. Interesuje me da li je to u redu i u tom slucaju kako da regulisem svoj status s obzirom da placam doprinose preko obracuna zarade. Posto menjam prebivaliste trebala bih se odjaviti. A sa druge strane kao direktor i jedini predstavnik imam obavezu placanja doprinosa... Molim za savet. Unapred se zahvaljujem!

Odgovori

SVM SUPPORT on 19.10.2019 11:22

@Mirjana Vijatov,
Sem predaje POPDV prijave, dužni ste i da plaćate akontaciju poreza na dobit (ako ste imali neku dobit). Sem toga, dužni ste da obračunavate i da isplaćujete zaradu. Ako ne možete da isplatite neto zaradu sami sebi, onda ste u obavezi da platite makar doprinose na najnižu osnovicu, sa šifrom vrste prihoda 109.
Po nama, angažujte agenciju da krenete sa likvidacijom. Ako ništa ne dugujete kao d.o.o. niti vama niti državi, onda sve može da se završi zaista za 3+1 mesec.
A ako dugujete, onda svakako treba da iznađete način da izimirite taj dug, da biste mogli da zatvorite d.o.o.
Postoji i treća opcija, a to je da ne predajete završni račun 2 godine, pa onda APR razmatra mogućnost da sam pokrene prinudnu likvidaciju društva u roku od 60 dana. To je u praksi počelo da se dešava od 2019. godine iako je zakonom propisano od 2015. godine.

Milica Jokic on 16.12.2019 11:21

Postovani,
potrebna mi je jedna mala pomoc. Preduzetnik sam 5 godina. Od 2019god doslo je do promene zakona da se prosto knjigovodstvo vise ne vodi i da svi treba da predju na dvojno, ako ne gresim? Naravno sem pausalaca... Posto od pocetka 2019 god vodim dvojno i ne prelazim promet 6mil i namam zaposlenih da li ja trebam da saljem statisticki izvestaj APR? ili samo Bilans stanja i bilans uspeha 30.6 ....... i ppdg1s 15.3 poreskoj. Molim za savet. Unapred se zahvaljujem.
Pozdrav.

Odgovori

SVM SUPPORT on 18.12.2019 08:03

@Milica Jokic,
Treba da podnesete redovan godišnji završni obračun na portalu Agencije za privredne registre. Rok za statistički izveštaj je do 28.02.2020. godine a rok za konačan završni izveštaj je 30.06.2020. godine.
Ovako je po trenutno važećim zakonima u trenutku pisanja odgovora.

Marija on 29.12.2019 19:40

Obzirom da ce direktor biti van zemlje u vreme potpisivanja racuna, da li moze da ostavi l.k. sa pinom da knjigovodja potpise racun posto mu ga dostavi na uvid.
Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 30.12.2019 10:43

@Marija,
To u praksi može da se uradi. Mada, shodno zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, knjigovođa ne bi trebalo da zadržava identifikacioni dokument neke ličnosti duže od onoliko koliko je potrebno da taj dokument posluži svrsi, u ovom slučaju potpisivanju završnog računa.

Rajna Vasiljevic on 17.01.2020 14:03

Interesuje me koje podatke sadrzi statisticki izvestaj koji preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo predaju APR..Hvala unapred na odgovoru.

Odgovori

SVM SUPPORT on 12.02.2020 16:24

@Rajna Vasiljevic,

Statistički izveštaj sadrži razne podatke, razvrstane u 12 tabela.
Uglavnom su u pitanju opšti podaci o preduzetniku, ali još i podaci iz bruto stanja, podeljeni po nekim važnijim bilansnim pozicijama (osnovna sredstva, kapital, dividende, potraživanja i obaveze itd.)

Miloš Vasić on 03.02.2020 09:26

Poštovani, dali su Sindikalne organizacije u obavezi da podnose finansijski izveštaj? Kakvo je pravilo u vezi Sindikalnih organizacija?

Odgovori

SVM SUPPORT on 12.02.2020 16:38

@Miloš Vasić,

Samo ako su sindikalne organizacije registrovane kao pravno lice.
Naime, obveznici dostavljanja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu su između ostalog druga pravna lica. Tu spadaju:

-političke organizacije,
-sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica,
-fondacije i zadužbine,
-udruženja,
-komore,
-crkve i verske zajednice, u delu obavljanja privredne ili druge delatnosti u skladu sa propisima kojima je uređeno obavljanje tih delatnosti

Bojana on 14.02.2020 21:35

Poštovani , zašto se agencijama tražei uplate od 12000 dinara po klijentu za programere kao dodatni trošak za prijavu završnog računa i po kom osnovu?

Odgovori

SVM SUPPORT on 19.02.2020 10:48

@Bojana,
Ako mislite na zakonski osnov, nije nam poznato da isti postoji. Verovatno su u pitanju komercijalni uslovi poslovanja.

Snežana N on 16.03.2020 21:50

Poštovani,
Interesuje me kakve su obaveze za preduzetničku radnju koja je u stanju mirovanja od septembra 2019. i koja vodi knjige i podnet je PPDG kada je stavljena u stanje mirovanja? Što se tiče završnog računa, da li se podnosi jer ima 3 izvoda posle toga, jedan je uplata poreza preko pozajmice, a dva izvoda na kom je banka naplatila proviziju. Kako podneti završni a da ne obračuna poreze i doprinose za 12 meseci već samo do periosa stavljanje preduzetničke radnje u mirovanje?

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:10

@Snežana N,
Preduzetnik je u obavezi da sastavi završni račun nevezano od toga da li je u statusu mirovanja ili nije. Ta okolnost što se ne obračunavaju porez i doprinosi za svih 12 meseci ne menja obavezu sastavljanja završnog računa. Završni račun će se sastaviti sa stanjem poslovnih knjiga od 01.01.2019 do 31.12.2019, u kojem neće biti obračunati i isplaćeni doprinosi za sve mesece, nego samo za mesece do trenutka mirovanja.

Horizont on 13.04.2020 11:10

Da li smo u obavezi poresku prijavu da posaljemo do 15.04 ili 30.04, i kakva je situacija zbog vandrednog stanja u zemlji?

Odgovori

SVM SUPPORT on 14.04.2020 10:24

@Horizont,
Ostaje kao rok 15.04.

Maeko on 22.04.2020 10:50

Postovani,

interesuje me da li banka ima pravo uvida u zavrsni racun klijenta koji je d.o.o. posto mi isti traze da im dostavim?

Odgovori

Admin sajta on 24.04.2020 04:32

@Marko,

Završni račun je javna stvar i može se videti na sajtu Agencije za privredne registre. Banka (kao i ostali privredni subjekti, i građani) imaju pravo da vide te stvari. Banke obično traže i detaljnije bilanse da bi bolje sagledale kreditnu sposobnost privrednog subjekta, upoređujući i mereći cifre iz završnog računa.

Sanja Stojilkovic on 02.12.2020 09:51

Postovani,
dobila sam sredstva od NSZ-a za otvaranje mikro preduzeca, osim toga nisam imala nikakve prilive na racun u 2020-oj godini. Vodim dvojno knjigovodstvo, pa me interesuje da li to sto nije bilo prihoda utice na zavrsni racun i koje su moje obaveze na kraju godine. sta predajem od dokumenata?
Hvala

Odgovori

Admin sajta on 30.12.2020 17:03

@Sanja Stojiljkovic,

Prema našem mišljenju, ukoliko niste imali poslovnih aktivnosti tokom 2020. godine, dovoljno je predati izjavu o neaktivnosti prilikom podnošenja završnog bilansa na sajtu Agencije za privredne registre.

Tamara Majinski on 04.02.2021 00:31

Postovani,

Registrovana je Verska zajednica-crkva u 2020g. i dobijeno Resenje o upisu u Registar,
potvrda o izvrsenoj registraciji, Izvod iz registra.
Kako da predam zavrsni rn. za 2020, tj. Izjavu o neaktivnosti, posto nije bilo promena u toku godine,
kad se u APR-u , ne vidi da su registrovani,

Odgovori

Admin sajta on 29.07.2021 07:04

@Tamara Majinski
Detaljno uputstvo za predaju izjave imate na sajtu APR.
Link u nastavku: https://www.apr.gov.rs/

Почетна /Регистри Финансијски извештаји/Упутства за достављање финансијских извештаја за 2020. годину /Врсте извештаја за 2020. годину и њихова садржина

Danijela Kačar on 29.12.2021 16:44

Registrovala sam Fondaciju 2019god. ali zbog teškog oblika Multiple skleroze fondacija je bila neaktivna. Nisam podnela zavšni račun za 2019 i 2020 godinu. Što zbog neznanja i bolesti, dobila sam od privrednog suda u Kragujevacu optuženi predlog zbog svega toga. Šta da radim i da prinesem sudu. Unapred hvala Danijela Kacar.

Odgovori

Admin sajta on 18.01.2022 07:30

@Danijela Kacar
Kao prvo, naše mišljenje je da nađete neku knjigovodstvenu agenciju koja će pripremiti finansijske izveštaje koji nisu predati, a na sudu možete pokušati sa dokumentacijom vezanom za vaše obolenje da dobijete odlaganje i novi rok za predaju Finanasijskih izveštaja i eventualno oslobođenje od kazne.

Mika Dangubic on 24.02.2022 13:34

Postovani, nakon dve godine mirovanja szr zatvorila sam potpuno radnju. Interesuje me da li je potrebno predati zavrsni racun bez obzira na mirovanje. Misljenje je različito u poreskoj i Apr hvala na odgovoru

Odgovori

Admin sajta on 25.03.2022 09:06

@ Mika Dangubić
Privremeni prekid obavlјanja delatnosti ne oslobađa preduzetnika koji vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva od obaveze dostavlјanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja ili Izjave o neaktivnosti, za celu kalendarsku godinu (ili od dana osnivanja, odnosno dana početka vođenja knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva)

Nenad on 16.03.2022 19:21

Poštovani
Tokom 2021 firma (ugostiteljska radnja) zbog aktuelnog stanja nije imala poslovnih aktivnosti, ali se vodila kao aktivna zbog uplate poreza i doprinosa. Ima samo jedna uplata na ime usluga ali to je neki zaostali dug koji se vukao iz 2020 kada je objekat još radio. Da li se u ovom slučaju treba prinositi neki izveštaj i raditi godišnji bilans stanja i da li se nešto o tih obaveza može obavite elektronski bez posrednika? Unapred hvala

Odgovori

Admin sajta on 25.03.2022 09:13

@ Nenad
Ukoliko vam preduzeće nije odjavljeno, u obavezi ste da predate završni račun u APR-u i poreski bilans u PU.
Sve se predaje elektronski na sajtu APR i u Poreskom. Završni finansijski izveštaj u APR-u vam može pripremiti knjigovođa ali zakonski zastupnik mora elektronski potpisati izveštaje. U poreskom ako vaš kniigovođa ima ovlašćenje, može predati poresku prijavu ako nema onda može uneti prijavu a vi je potpisati elektronski.

Mila Micic on 18.03.2022 08:53

Otvoreno je mikro preduzeće u oktobru 2021 godine, nije imalo nikakvu aktivnost, samo je osnovano. Koju obavezu imamo sada vezano za finansijske izveštaje, završni račun?

Odgovori

Admin sajta on 25.03.2022 09:16

@ Mila Micic
Imate obavezu predavanja i finansijskih izveštaja u APR kao i poresku prijavu za porez na dobit.

Stanivuk Snežana on 21.03.2022 20:30

Završni račun bez početnog stanja da li je moguće uraditi.

Odgovori

Admin sajta on 25.03.2022 09:20

@ Stanivuk Snežana
Može ako je novoosnovano preduzeće. Ako je preduzeće poslovalo u 2020, imate podatke za početno stanje u finansijskim izveštajima objavljenim na sajtu APR-a pa možete tamo preuzeti Bilans stanja i Bilans uspeha za 2020.

Ivan Ceslicki on 29.10.2022 19:50

Da li udruzenjima treba racunovodja da vodi knjige i zavrsni racun ako godisnje ne prelaze promet od 288000 din

Odgovori

Admin sajta on 17.11.2022 07:29

@Ivan Ceslicki
Odgovor je Da, sva pravna lica i sva udruženja su u obavezi da imaju osobu ili agenciju koja je zadužena za vodjenje poslovnih knjiga.

Oliver Sretenović on 16.12.2022 15:06

Poštovani,

da li preduzeće koje je otvoreno 15.decembra i neće imati nijednu promenu na računu do kraja godine treba da radi završni?

Odgovori

Admin sajta on 21.12.2022 08:19

@Oliver Sretenović
Naravno - DA. Samo osnivanje preduzeća sa sobom nosi knjigovodstvene promene koje se evidentiraju. npr, upis i uplata kapitala, troškovi osnivanja i sl.

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici