Standardne knjigovodstvene usluge > Izrada završnog obračuna

 

Redovne godišnje finansijske izveštaje na kraju fiskalne godine moraju da podnesu sva pravna lica i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo. Završni račun se donosi za statističke potrebe i konačni završni obračun. Rok za podnošenje onog prvog, tj. za statističke potrebe je 28.02. za prethodnu godinu. Rok za podnošenje završnog obračuna je 29.06. za prethodnu godinu. Završni obračun se podnosi:

 

 • Agenciji za privredne registre u elektronskom obliku i poštom.
 • Poreskoj upravi, i to:
 1. Do 30.04. za prethodnu godinu, za pravna lica predaju se Poreska prijava poreza na dobit i Poreski bilans
 2. Do 30.06. za prethodnu godinu, kao prilog uz poresku prijavu i poreski bilans, dostavljaju se finansijski izveštaji i za preduzetnike koji vode dvojno knjigovodsvo ( na obrazcima Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj) i preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo

 

Ko ima obavezu sastavljanja finansijskih izveštaja?

 

 1. Privredna društva
 2. Javna preduzeća
 3. Banke
 4. Društva za osiguranje
 5. Davaoci finansijskih lizinga
 6. Dobrovoljni penzijski fondovi
 7. Zadruge

 

U knjigovodstvene usluge koje obuhvata izrada završnog obračuna spadaju:

 

Za mikro preduzeća, izrada obrazaca:

 

 • Bilansa stanja,
 • Bilansa uspeha i
 • Statističkog izveštaja

 

Za mala, srednja i velika preduzeća, dodatnih obrazaca:

 

 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Izvestaj o promenama na kapitalu
 • Izrada napomena uz finansijski izveštaj

 

Poreske godišnje obaveze:

 

 • izrada poreskog bilansa
 • poreska prijava poreza na dobit
 • PPP-PO obrasci - utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za svako lice kod poslodavca posebno

 

Godišnje obaveze za utvrđivanje doprinosa:

 

 • M4 obrazac

 

Završni račun je krajnja slika, finansijski odraz poslovanja jednog preduzeća u poslovnoj godini, te je iz tog razloga izrada završnog obračuna na pravi način jako bitna. Može biti vrlo važan za preduzeće za dobijanje kredita, donacija, lizinga, tendere. Zato, uzmite stvari u svoje ruke,, vi brinite o vašem poslovanju, a ostavite posao knjigovodstvnenih usluga i izradu završnog obračuna profesionalcima. Dobro došli još jednom u Ujedinjena poslovna rešenja !

 

Izrada završnog računa - cena usluge

 

Izrada završnog računa se uglavnom uključen u cenu knjigovodstvenih usluga. Izuzeci su vanredni završni računi zbog potreba apliciranja za kredite banaka ili nekih drugih svrha kao i izrada završnog računa za preduzeća koji nisu klijenti knjigovodstvene agencije. U tim slučajevima se cena ove usluge određuje na osnovu obima poslovanja preduzeća. Naravno, cena usluge zavisi i od toga da li je potencijalno preduzeće korisnik još nekih od naših usluga iz paketa ujedinjenih poslovnih rešenja, u kom slučaju se pravi poseban aranžman u zavisnosti od odabranih usluga.

Komentari (15)

krstic dragisa on 25.04.2016 19:13

postovani, da li mozete obezbediti elektronski potpis za strano lice koje kod nas ima firmu.Ja zivim u Trsteniku i sticajem okolnosti vodim
knjige takvom licu. Pozdrav !

Odgovori

SVM Support on 25.04.2016 22:49

@Krstic Dragisa,
Dragisa, elektronski potpis moze svako da napravi u programu Microsoft Word, na primer. Kvalifikovani elektronski sertifikat, ako na to mislite, obezbedjuje 5 sertifikacionih tela koja su ispunila uslove da izdaju kvalifikovane elektronske sertifikate. To su MUP, Halcom, Posta Srbije, Privredna komora Srbije i E-smart. Strano lice o kom govorite mora da izvadi taj sertifkat u jednom od navedenih 5 serfitikacionih tela.

Odgovori

Aleksandra on 07.02.2019 15:30

Poštovani,
Da li paušalci imaju obavezu izrade završnog računa?
Hvala.

Odgovori

SVM Support on 09.02.2019 07:24

@Aleksandra,
Paušalci nemaju obavezu izrade završnog računa. Jedino što imaju je obavezu da vode KPO - knjigu paušalno ostvarenog prometa.
Pročitajte više o tome na našoj blog stranici na linku:
https://www.knjigovodstveneusluge.rs/vesti/clanak/da-li-da-postanem-pausalac-obaveze-mane-i-prednosti

Katarina Jonić on 27.02.2019 13:50

Poštovani,
Da li stambene zajednice imaju obavezu izrade i predaje završnog računa do 28. Februara?
Unapred hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.02.2019 13:50

@Katarina Jonić,

Stambene zajednice ne predaju završni račun na Agenciji za privredne registre.
Ako su poreski registrovani subjekti tj. imaju svoj PIB, onda do 15.03. imaju obavezu predaje poreske prijave i poreskog bilansa.

Milovic pavle on 18.03.2019 15:21

Do kada moze da se ceka da apr objavi finansiski izvestaj za 2018 god predali smo ga 23.02 2019?! Hvala unapred

Odgovori

SVM SUPPORT on 25.03.2019 17:42

@Milovic Pavle,

Ima jedan pravilnik o uslovima objavljivanja finansijskih izveštaja, i prema njemu APR u roku od 60 dana od dana prijema potpunog i računski tačnog finansijskog izveštaja, podatke iz tog izveštaja javno objavljuje na svojoj internet stranici u okviru Registra.

U principu, čeka se desetak petnaest dana.

SVM SUPPORT on 25.03.2019 17:42

@Milovic Pavle,

Ima jedan pravilnik o uslovima objavljivanja finansijskih izveštaja, i prema njemu APR u roku od 60 dana od dana prijema potpunog i računski tačnog finansijskog izveštaja, podatke iz tog izveštaja javno objavljuje na svojoj internet stranici u okviru Registra.

U principu, čeka se desetak petnaest dana.

Milica Jovic on 03.06.2019 17:50

Da li je obavezno za male preduzertnike da podnose zavrsni racun?
Da li su u obavezi, ili moze poreska prijava kao i do sada?
Hvala unapred!

Odgovori

SVM SUPPORT on 04.06.2019 00:57

@Milica Jovic,
Nije jasno koga smatrate malim preduzetnicima? U obavezi da podnose završni račun su svi pravni objekti koji su odlučili da vode dvojno knjigovodstvo.

Milica Garčević on 29.06.2019 14:38

Poštovani,
Da li vršite uslugu predaje obrazaca elektronskim putem, tj. pomoć pri slanju urađenih izveštaja?
Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 30.06.2019 23:13

@Milica Garčević,

Na žalost, ne vršimo tu uslugu.

Nenad Milanovic on 06.09.2019 14:42

Da li udruzenja gradjana podnose zavrsni račun?
Hvala na odgovoru

Odgovori

SVM SUPPORT on 07.09.2019 06:59

@Nenad Milanović,

Udruženja građana podnose završni račun ako su imale bilo kakvu aktivnost. Ako nisu, podnose izjavu o neaktivnosti.

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici