Robno i materijalno knjigovodstvo

 

Ako se firma bavi trgovačkom ili proizvodnom delatnošću, u organizaciji informacionih i radnih procesa u firmi, često se nailazi na sledeće probleme:

 

 • Ne stižete obaviti sve poslove koje obuhvata robno i materijalno knjigovodstvo,
 • Ne želite da zaposlite nove radnike, a morate da obavite obiman posao
 • Niste sigurni u stanje zaliha u robnom knjigovodstvu
 • Imate problema sa evidentiranjem poslovnih promena u knjigovodstvu materijala i zaliha

 

SVM - ujedinjena poslovna rešenja, firma sa višegodišnjim iskustvom u vođenju poslovnih knjiga koje obuhvataju robno i materijalno knjigovodstvo vam nudi sledeće usluge :

 

 • Organizaciju skladišta,
 • Izradu domaće i devizne kalkulacije,
 • Formiranje nabavnih i prodajnih cena
 • Evidenciju prijemnica,
 • Evidenciju povratnica i serijskih brojeva, te uvid u garancije,
 • Evidenciju reversa po zaduženim licima,
 • Knjiženje otpremnica i izlaznih računa,
 • Dostavnice i skladištenje u magacin gotovih proizvoda,
 • Trebovanje materijala za potrebe proizvodnje i servisiranja,
 • Organizaciju popisa po sektorima i skladištima,
 • Vođenje kartica ulaza i izlaza robe i materijala
 • Razduženje proizvoda po propisanim ili specijalnim normativima
 • Usklađivanje sa finansijskim knjigovodstvom

 

U slučaju da se gorenavedena situacija delimično odnosi i na Vašu firmu, pružamo mogućnost da vam baš mi vodimo robno i materijalno knjigovodstvo. Ova usluga je uobičajena za klijente u razvoju, ili klijente koji posluju sa velikim brojem artikala u svom prodajnom asortimanu. Da bi promene bile ažurne, neophodna je dobra organizacija protoka informacija, u čemu imamo prilično iskustva. U velikoj meri, uspešna je saradnja ako je uspešna primopredaja dokumenata koji su od značaja za robno i materijalno knjigovodstvo.

 

     Prednosti koje ćete uvideti tokom saradnje sa našom firmom

 

 •  Organizovani informacioni procesi
 •  Organizacija procesa rada
 •  Optimalnije zalihe
 •  Bolje upravljanje nabavkom
 •  Lakše izvođenje popisa

 

5 razloga zbog kojih smatramo da možemo da ostvarimo napredak u ovoj oblasti

 

Zbog stručnosti i iskustva naših zaposlenih

Zbog naše informisanosti koju redovno, u pisanoj formi, prenosimo i na Vas

Zbog kvaliteta usluga kojeg osiguravamo kontrolom našeg rada i naše posvećenosti klijentu

Zbog primene savremenih tehnologija poslovanja komuniciranja s ciljem uštede vremena

Zbog primene ujedinjenih poslovnih rešenja, radi brzog protoka informacija.

 

Robno i materijalno knjigovodstvo - cene usluga

 

Cena za ove usluge pre svega zavisi od toga da li koristite naš poslovni softver ili ne jer samim tim se značajno umanjuje posao prekucavanja podataka u informacioni sistem od strane knjigovodstva . Cena takođe zavisi od broja ulaznih i izlaznih faktura, Takođe na cenu može da utiče i to da li se firma bavi spoljnom trgovinom, broja maloprodajnih objekata itd. Naravno, cena usluge zavisi i od toga da li je potencijalno preduzeće korisnik još nekih od naših usluga iz paketa ujedinjenih poslovnih rešenja , u kom slučaju se pravi poseban aranžman u zavisnosti od odabranih usluga.

Komentari (1)

Tejas More on 12.08.2022 10:35

This information is very helpful. Thank You for sharing such valuable information with us. Inventory And Order Management Software

Odgovori

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici