Vođenje računovodstva po analitikama (radne jedinice, profitni centri, mesta troška, nosioci troška)

 

Ako je Vaše preduzeće dovoljno razvijeno, da sadrži više poslovnih jedinica, ili jednu profitnu jedinicu a više sektora itd. obično je teško posmatrati izveštaje na nivou cele firme.

 

Da biste donosili ispravne odluke na nivou menadžmenta firme, potrebno je da izveštaje imate na neki način grupisane prema određenim kriterijumima. Te grupe zovemo "analitike", ili prema Microsoft Dynamics tehnologiji, "dimenzije". Iz tog razloga je potrebno vođenje racunovodstva ppo analitikama. Tokom unosa podataka u dokumenta poslovanja (ovo naročito važi za ulazne i izlazne račune, kao i materijalne troškove) se određuju dodatni podaci tj. upisuju se kojim analitikama pripada, a onda se generišu specijalni finansijski bilansi i izveštaji, koji se mogu grupisati po ovim analitikama. Na tim izveštajima, podaci su grupisani (najčešće prihodi i troškovi, dugovanja i potraživanja) po zadatim grupama na osnovu analitika te je time olakšan je uvid u poslovne rezultate preduzeća.

 

U nastavku dajemo primere najčešćih analitika :

 

1. Vodjenje računovodstva po analitikama - Radne (poslovne jedinice)

 

Ova vrsta analitika je česta kod firmi koje imaju više poslovnica, ili jednu poslovnicu, ali više različitih biznisa u okviru firme. Da bi se uspešno upravljalo firmom, tada je potrebno sagledati prihode i troškove za svaku od njih. Ovakve racunovodstvene usluge zahtevaju iskustvo, preciznost i kooperaciju sa Vašom firmom, da bi izveštaji bili valjani. SVM - Ujedinjena poslovna rešenja imaju dovoljno iskustva u ovakvim poslovima, a što je najvažnije, menadžmentu olakšavaju donošenje poslovnih odluka.

 

2. Vodjenje računovodstva po analitikama - Profitni centri

 

Profitni centri su analitika koja je česta kad se firma bavi nekom vrstom proizvodnje ili uslužne delatnosti, gde je bitno prihode i troškove posmatrati na nivou jednog posla, gradilišta, jednog zaključenog ugovora o isporuci dobara i usluga itd.

 

3. Vodjenje računovodstva po analitikama - Mesta troška

 

Kod mesta troška, analiziraju se samo troškovi prema mestu njihovog nastanka. To su npr. sektori u firmi (prodaja, servis, nabavka, finansije ...), pogoni (pogon za farbanje, za šivenje, za krojenje...) ili mašine (kamion, bušilica, automobil ...)

 

4. Vodjenje računovodstva po analitikama - Nosioci troška

 

Nosioci troška su pojedini učinci tj. proizvodi i usluge bez obzira na mesta gdje su troškovi nastali: materijal za izradu, zarade i naknade zaposlenih itd.

 

5. Vodjenje računovodstva po analitikama - Prodajni programi

 

Ovo je česta analitika kod trgovačkih firmi koje posluju sa više prodajnih robnih marki. Npr. prodajni program televizora jedne marke, prodajni program televizora druge marke itd. Ove racunovodstvene usluge i izveštaji su od velikog značaja sektoru prodaje, jer se na njima može posmatrati marža po prodajnom programu. Na osnovu toga se mogu donositi menadžerske odluke, npr. marketinški potezi, akcije, prodajni podsticaji itd. Sve u svrhu poboljšanja prodajnih rezultata firme.

 

6. Vodjenje računovodstva po analitikama - Kategorizacija proizvoda i usluga

 

Važna analitika je često i kategorizacija proizvoda i usluga. Ona je tako reći neophodna u svakoj trgovačkoj firmi i dobra je za posmatranje prodajnog i nabavnog procesa. Često, u praksi, ove podele su hijerarhijske ili drugim rečima "drvoidne". To znači da postoje grupe, podgrupe, podgrupe od tih podgrupa itd. Slično kao struktura direktorijuma na Vašem računaru.

 

Vođenje računovostva po analitikama - cena usluga

 

Cena za računovodstvene usluge vođenja računovodstva po analitikama koju vam može pružiti naša knjigovodstvena agencija zavisi od nekoliko faktora. Cena zavisi od toga da li se preduzeće nalazi u sistemu PDV-a ili ne, kao i od broja ulaznih i izlaznih faktura, broja radnika za koji se radi obračun zarada, broja blagajni, broja osnovnih sredstava. Takođe na cenu može da utiče i to da li se firma bavi spoljnom trgovinom, broja maloprodajnih objekata itd. Uz to na cene može da utiče obim poslovanja i kompleksnost preduzeća. Naravno, cena usluge zavisi i od toga da li je potencijalno preduzeće korisnik još nekih od naših usluga iz paketa ujedinjenih poslovnih rešenja, u kom slučaju se pravi poseban aranžman u zavisnosti od odabranih usluga.

Komentari (1)

Amrep on 07.02.2022 10:38

This article is very interesting which is worth reading it . Thanks for the information

Odgovori

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici