Vođenje knjiga primljenih i izdatih računa

 

KPR - knjiga primljenih računa i KIR - knjiga izlaznih računa su sastavni elementi obračuna PDV-a. Uredno vođenje ovih knjiga može vam prilično smanjiti muke pri obračunu PDV-a, a knjigovodstvene agencije time značajno mogu skratiti vreme inspekcijama, ukoliko se iz ovih knjiga jednoobrazno i lako može uporediti obračunat PDV sa odbitnim PDV-om.

 

SVM ujedinjena poslovna rešenja imaju mnogo iskustva u ovoj oblasti i kao knjigovodstvena agencija ovde mogu pružiti profesionalnu i preciznu uslugu - obično u nekom od naših paketa usluga.

 

Knjigovodstvena agencija mora da vodi evidenciju svih transakcija u vezi sa poslovnim promenama koje utiču na iznos PDV-a koji treba da se obračuna ili koji treba da se traži kao povraćaj. Ovo podrazumeva sledeće aktivnosti:

 

  • Evidencija svakog prometa dobara i usluga za koji vam dobavljači zaračunavaju PDV
  • PDV koji vam naplaćuju prodavci
  • Iznos naknade za uvoz
  • PDV za uvoz
  • Sva dobra koja je vaša firma izvezla
  • Usluge koja je vaša firma obavila u inostranstvu
  • Sve poklone ili zajmove
  • Sva dobra koja koristite u lične i neposlovne svrhe
  • troškove za pružene usluge,ako su one pružene bez naknade
  • Sve naknadne ispravke poreske osnovice i poreza

 

Neophodno je voditi evidenciju o svakom prometu koji se obavlja u toku vršenja Vaše delatnosti, uključujući i sva poreska oslobođenja. Zakonom o Porezu na dodatu vrednost nisu izričito propisani oblik i forma vođenja PDV-a, ali su propisane evidencije koje se moraju pratiti. Na osnovu pravilno vođenih evidencija o PDV, kroz naše knjigovodstvene usluge, obrazac poreske prijave se kreira automatski. Zbog toga, ako naša firma bude vaša knjigovodstvena agencija, vođenje knjiga i evidencija kroz knjige primljenih i izdatih računa biće ekonomičnije, štedeće naše vreme, a samim tim smanjiti i Vaše troškove

 

Vođenje knjige primljenih i izdatih računa - cena usluge

 

Cena za računovodstvene usluge vođenja knjige primljenih i izdatih računa koju vam može pružiti naša knjigovodstvena agencija zavisi od nekoliko faktora. Cena zavisi od toga od broja ulaznih i izlaznih faktura, broja blagajni. Takođe na cenu može da utiče i to da li se firma bavi spoljnom trgovinom, broja maloprodajnih objekata itd. Naravno, cena usluge zavisi i od toga da li je potencijalno preduzeće korisnik još nekih od naših usluga iz paketa ujedinjenih poslovnih rešenja , u kom slučaju se pravi poseban aranžman u zavisnosti od odabranih usluga.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici