Finansijsko savetovanje i finansijske analize

 

Poslovanje u okolnostima u kojima se nalazimo danas zavisi od mnogih faktora. Na neke faktore, tzv. spoljašnje faktore, možemo jako malo ili uopšte ne možemo da utičemo, ali na neke možemo. Kako ? Donošenjem ispravnih i pravovremenih odluka. Da biste te faktore pretočili u Vašu korist, da biste donosili ispravne odluke u Vašoj firmi, potrebno je da imate mogućnost da pregledate finansijske analize i izveštaje o Vašem poslovanju,.

 

Pre svega, finansijske analize i izveštaji se generišu iz programa za vođenje poslovanja, od kojih Vam naše preduzeće nudi nekoliko veoma poznatih i priznatih u svetu i kod nas. Tokom ispravno organizovanog unosa podataka u dokumenta poslovanja (ovo naročito važi za ulazne i izlazne račune, kao i materijalne troškove) se određuju svi potrebni podaci za kasnije analize. Tek onda se generišu specijalni finansijski bilansi i izveštaji, koji se mogu grupisati i posmatrati analitički, prema zahtevima poslovanja Vaše firme. Međutim, nije dovoljno da izveštaji postoje. Nisu oni jedini koji utiču na naše odluke. Odlučuje još niz unutrašnjih i spoljašnjih faktora u preduzeću koji mogu odrediti kurs poslovanja i naredne odluke menadžmenta.

 

SVM - Ujedinjena poslovna rešenja kao knjigovodstvena agencija posebnu pažnju daje upravo ovoj temi: Finansijsko savetovanje i finansijske analize. Da bi ste bili upućeniji o kakvim se uslugama tu radi, dali smo jedan pregled - računovodstvene usluge koje se odnose na finansijsko savetovanje:.

 

U usluge koje obuhvata finansijsko savetovanje spadaju:

 

Finansijske analize, planovi i usluge

 

 • Biznis plan i studija izvodljivosti
 • Analiza hartija od vrednosti i obveznica koje se listiraju na domaćim i/ili regionalnim berzama
 • Analiza likvidnosti I solventnosti preduzeća
 • Priprema izveštaja i dokumentacije za dobijanje kredita i pozajmica
 • Ocena boniteta Vaših kupaca
 • Racio analiza
 • Analiza profitabilnosti preduzeća, margina sigurnnosti
 • Analiza neto obrtnog kapitala, tzv. NOK analiza
 • Analiza kratkoročnih i dugoročnih plasmana i obaveza preduzeća

 

Finansijsko savetovanje - Plan reorganizacije preduzeća

 

 • Analiza uzroka finansijskih teškoća u poslovanju
 • Način finansiranja reogranizacije
 • Finansijske projekcije bilansa stanja i uspeha
 • Razvrstavanje poverilaca na klase
 • Plan postupka prodaje imovine (po potrebi)
 • Rokovi izvođenja plana reorganizacije

 

Finansijsko savetovanje - Realizacija plana reorganizacije

 

 • Izmene rokova dospelosti obaveza
 • Izmena kamatnih stopa i ostalih uslova zajama
 • Namirenje potraživanja
 • Prenos imovine na poverioce
 • Promene delatnosti preduzeća
 • Pregovori oko otplata dugova u ratama
 • Pregovaranje sa kreditorima I dobavljačima
 • Izmene ugovora, otpis duga
 • Zaključivanje ugovora o zajmu I kreditu
 • Pravne promene statusa

 

Finansijsko savetovanje - Procene

 

 • Procene vrednosti imovine preduzeća
 • Procena objekata i zemljišta
 • Procena vrednosti opreme
 • Procena vrednosti kompanije i kapitala
 • Procena likvidnosti biznisa u tekućim okolnostima

 

Finansijsko savetovanje - Ostalo

 

 • Sudska finansijska veštačenja

 

Finansijsko savetovanje - cena usluge

 

Cena ove usluge pre svega zavisi od toga da li ste naš klijent ili ne jer u sklopu osnovnog ugovora osnovno savetovanje je besplatno. Ukoliko su Vam potrebne dodatne usluge one su ugovoraju posebno zavisno od obima poslovanja preduzeća, njegove strukutre kao i od cilja koje treba zajedno da postignemo. Naravno, cena usluge zavisi i od toga da li je potencijalno preduzeće korisnik još nekih od naših usluga iz paketa ujedinjenih poslovnih rešenja, u kom slučaju se pravi poseban aranžman u zavisnosti od odabranih usluga.

Zadovoljni Korisnici