Standardne knjigovodstvene usluge > vođenje blagajne

 

Blagajničko poslovanje obuhvata preuzimanje, čuvanje i izdavanje gotovog novca, odnosno sav promet gotovine u jednom preduzeću. Vođenje blagajne vrši knjigovodstvena služba koja obavlja novčana primanja i plaćanja. U zavisnosti od delatnosti preduzeća, veličine i broja zaposlenih kod poslodavca, vrsta i obim poslova vodjenja blagajne može varirati. U skladu sa tim blagajničko poslovanje najčešće obuhvata poslove:

 

  • Primanja, čuvanja i isplata gotovine i ostalih vrednosti,
  • Podizanje novca sa žiro računa za isplate koje treba izvršiti,
  • Polaganje gotovine na žiro račun,
  • Vodjenje evidencija o gorenavedenim transakcijama.

 

Koji su mi dokumenti potrebni?

 

Svakoj uplati illi isplati gotovog novca prethode određene procedure koje su sastavni deo blagajničkog poslovanja. Pomoć koju nudi agencija za knjigovodstvene usluge je da se te promene pravilno evidentiraju u poslovnim knjigama. Njihova nadležnost je da na osnovu izvornog dokumenta generišu uredno dokumenta ulaza i izlaza gotovine iz glagajne. Ta dokumenta zovemo blagajnički nalozi. Blagajnički nalozi se sačinjavaju pojedinačno za svaku naplatu ili isplatu gotovine.

 

Da bi se ispravno knjižilo i evidentiralo dnevno stanje u blagajni koristi se poseban dokument, blagajnički dnevnik. On sadrži evidenciju svih promena u radu sa blagajnom i kao takav, validan je dokaz pred finansijskim kontrolama.

 

Zašto je meni potrebno vođenje blagajne?

 

Da bi se postigla što veća preglednost poslovnih knjiga. Blagajničko poslovanje kontroliše poslove toka gotovine i ostalih vrednosti u preduzeću. Postoje propisi kojih se moramo pridržavati pri ovim postupcima, i naša dužnost, i obaveza koju imamo kao agencija za knjigovodstvene usluge sastoji se u tome da na osnovu poznavanja procesa sprovedemo sva potrebna knjiženja poslovnih knjiga. Sem toga, mogući su različiti menadžerski izveštaji nad tokovima gotovine, koje mogu biti pružene kao posebne knjigovodstvene usluge.

 

SVM - ujedinjena poslovna rešenja posluje na osnovu ciljeva savremenih poslovnih sistema, a u interesu menadžmenta firme. Tako i pristupa pružanju ove knjigovodstvene usluge.

 

Ove knjigovodstvene usluge uključuju:

 

  1. Vođenje ulaza novčanih sredstava u blagajnu (povlačenje sredstava sa tekućeg računa firme)
  2. Vođenje izlaza novčanih sredstava iz blagajne (razni tekući troškovi poslovanja, reprezentacije, akontacije za službena putovanja, isplate troška službenih putovanja itd.)
  3. Vođenje blagajničkog dnevnika prema pravilniku
  4. Evidentiranje poslovnih promena na glavnoj knjizi i pomoćnim analitičkim evidencijama
     

Vođenje blagajni - cena usluge

 

Cena vođenja balagajni koje može da vam ponudi naša knjigovodstvena agencija pre svega zavisi od broja ulaznih računa, broja isplate službenih troškova službenih putovanja, isplata prevoza za radnike, koje treba da se unesu u poslovni softver. Takođe cena zavisi od toga da li se koristi elektronsko bankarstvo, ili ne, kao i da li koristite naš poslovni softver u paketu ujedinjenih poslovnih rešenja. Naravno, cena usluge zavisi i od toga da li je potencijalno preduzeće korisnik još nekih od naših usluga iz paketa ujedinjenih poslovnih rešenja, u kom slučaju se pravi poseban aranžman u zavisnosti od odabranih usluga.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici