Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge

 

finansijsko savetovanje

Poslovnim partnerima nudimo knjigovodstvene i druge usluge prilagođene njihovim potrebama. Svi partneri mogu da biraju iz seta standardnih ili pak dodatnih usluga. SVM Beograd vam nudi sledeće knjigovodstvene usluge:


1. Standardne knjigovodstvene usluge

 

 • Izrada kalkulacija maloprodaje i veleprodaje
 • Knjiženje kalkulacije maloprodaje i veleprodaje u finansijskom knjigovodstvu
 • Izrada KEP knjige
 • knjigovodstvene uslugeIzrada platnog prometa
 • Blagajna
 • Vođenje knjige ulaznih i izlaznih faktura (KPR i KIR)
 • Obračun PDV-a i podnošenje poreske prijave (uz POPDV)
 • Obračun plata, poreza i doprinosa
 • Popis, amortizacija i prevrednovanje osnovnih sredstava
 • Izrada završnog obračuna
 • Izrada periodičnih izveštaja

 

2. Posebne knjigovodstvene usluge i izveštaji

 

 • knjigovodstvene uslugeAnalitička evidencija salda, konta, listinge otvorenih stavki
 • Analiza poslovanja
 • Izrada predloga racionalizacije ostalih postupaka povezanih sa računovodstvom
 • Vođenje računovodstva po radnim jedinicama i projektima
 • Ocena boniteta Vaših kupaca
 • Poslovni planovi i studije izvodljivosti
 • Priprema izveštaja i dokumentacije za dobijanje kredita i pozajmica
 • Finansijska analiza i racio analiza
 • Procena vrednosti preduzeća i opreme
 • Sudska finansijska veštačenja

 

Na koji način radimo

 

Razgovor i analiza potreba klijenta

 

 • Kroz razgovor sa klijentima dolazimo do informacija o njihovim potrebama i željama kako bi zajedničkim snagama (timski) ustanovili naj optimalnije procese prikupljanja, obrade i analize dokumentacije i podataka
 • Ustanovljavanje načina dostupnosti podataka
 • Analiza zahteva i potreba klijenta za specifičnim izveštajima
 • Proces knjigovodstvenih usluga uslovljava: oblik organizovanja klijenta,vlasnička struktura, veličina društva, količina dokumentacije i podataka, mesto obrade podataka

 

Dogovor razmene dokumentacije

 

 • Dogovaranje obaveza korisnika usluga
 • Dogovaranje obaveza SVM Rešenja
 • Dogovaranje roka dostave dokumentacije i izveštaja na relaciji: Klijent – SVM Rešenja – Klijent, (2 do 3 dana od dana nastanka promene)

 

Odgovornosti i ispravnost dokumentacije

 

 • Klijent odgovara za izradu i likvidaturu (overena od klijenta)
 • Klijent proverava i odgovara za ispravnost i zakonitost poslovnih promena iskazanih u dostavljenoj dokumentaciji (zakon o PDV-u)
 • SVM Rešenja, odgovara za pravilno i ažurno knjiženje poslovnih promena i izradu izveštaja a sve u skladu sa zakonom propisanim uslovima vođenja poslovnih knjiga i izrade izveštaja
 • Obaveza SVM Rešenja Beograd je učešće u inspekcijskoj kontroli na zahtev inspekcijskog organa

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici