Standardne knjigovodstvene usluge > Obračun kamata

 

U slučaju da je Vaš klijent u docnji sa plaćanjem svojih obaveza prema Vašem preduzeću, na ta potraživanja mogu se obračunati kamate :

 

  1. na osnovu zakonskih kamatnih stopa,
  2. ili na osnovu komercijalnih kamatnih stopa, koje ste Vi sami ugovorili.

 

Prva opcija je utemeljena Zakonom o visini stope zatezne kamate, a drugi na osnovu ugovora sa Vašim partnerom.

 

Želimo ipak da napomenemo, da je u poslovnoj klimi, kakva trenutno vlada u Srbiji obračun kamata prilično nepopularno sredstvo za podsticanje izmirivanja obaveza, bez obzira što je ono zakonski u potpunosti definisano.

 

Kako bilo, SVM - ujedinjena poslovna rešenja, kao agencija za knjigovodstvene usluge - obračun kamata smatra svojom standardnom ugovornom obavezom. Da bi obračun kamata dao najbolje rezultate, neophodno je vrlo ažurno voditi analitiku komitenata, kao i otvorene stavke. Razlog je jednostavan: prema važećim zakonu, obračun kamate se vrši svaki put na ceo neplaćen iznos duga. U praksi, mi to često kažemo, obračunava se "kamata na kamatu".

 

Zahvaljujući svojim knjigovodstvenim programima i programima za vođenje poslovanja, obračun kamata izvešćemo u potpunosti:

 

  • Sam obračun
  • Automatsko knjiženje u glavnu knjigu i ostale poslovne knjige
  • Automatsko zaduženje kupca
  • Štampu detaljnog obračuna kamate
  • Izveštaj o dospećima na dan obračuna

 

Obračun kamata - cene usluga

 

Cene za ove usluge pre svega zavisi od toga da li koristite naš poslovni softver ili ne jer samim tim se značajno umanjuje posao prekucavanja podataka u poslovni softver od strane knjigovodstva . Cena takođe zavisi od broja faktura za koje se radi obračun kamata. Naravno, cene usluge zavise i od toga da li je potencijalno preduzeće korisnik još nekih od naših usluga iz paketa ujedinjenih poslovnih rešenja, u kom slučaju se pravi poseban aranžman u zavisnosti od odabranih usluga.

Komentari (2)

Mila Vucicevic on 21.02.2024 02:56

Prema sudskom resenju treba da mi se isplati odredjena suma sa kamatom.
Da li radite takve obracune, posto zelim da proverim da li je duznik uplatio tacan iznos.

Odgovori

Admin sajta on 29.04.2024 05:43

@Mila Vucicevic
Obracun kamate ne radimo.

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici