Standardne knjigovodstvene usluge > Obračun PDV-a

 

Obračun PDV-a spada u najvaznije knjigovodstvene usluge koju poveravate Vašem knjigovođi. PDV je jedan od najvažnijih poreza na koji država računa, te je zbog toga i najviše proveravan, zajedno uz Zakon o fiskalnim kasama. Iako zakonodavac nije propisao oblik i sadržinu knjiga primljenih i izdatih računa (KPR i KIR), propisane su naročito evidencije koje te knjige moraju da sadrže.

 

Naš tim je uspešno sarađivao sa poreskim inspektorima u prethodnom periodu pri kontrolama PDV-a. Poslujte sa profesionalcima, uzmite poslovanje u vaše ruke, a obračun PDV-a ostavite nama.

 

Šta je uopšte PDV?

 

Porez na dodatu vrednost (PDV) je porez na potrošnju dobara i usluga, koji zamenjuje bivši porez na promet. Glavna razlika je u tome što se PDV obračunava u plaća u svakoj fazi prometa, ali tako da se ostvaruje samo na onu vrednost koja je u toj pojedinačnoj fazi dodata od strane učesnika u toj fazi prometa.

 

Na primer: Preduzeće X je proizvelo košulju za 5000 din. Na košulju obračunava PDV od 20% i ukupna prodajna cena košulje iznosi 6000 din. Košulju za 6000 din kupuje preduzeće Y, koje je prodaje za 5500 din preduzeću Z i obračunava porez od 20%, čime košulja košta 6600 din. Preduzeće Z ga prodaje za 8400 din u maloprodaji. Preduzeće Y pri obračunu PDV-a može da odbije 1000 din PDV-a koje je iskazalo preduzeće X, ali mora da zaračuna takođe PDV od 1100 din pri prodaji preduzeću Z. Preduzeće Y, kao obveznik PDV-a plaća državi razliku od zaračunatog poreza (1100 din) i odbitnog poreza (1000 din), tj. ukupno 100 din. Taj porez je nastao u prometu ove košulje - tj. u kupovini od preduzeća X i prodaji preduzeću Z kao porez (u našem primeru 20%) na razliku između nabavne (5000) i prodajne vrednosti košulje (5500), tj. kao Porez na dodatu vrednost košulji od 500 din

 

Kad se plaća PDV?

 

PDV se plaća republici ako se vrši promet:

 

  • Od strane lica koje je registrovano kao PDV obveznik
  • U toku poslovanja
  • Na teritoriji Republike Srbije
  • i kada promet nije oslobođen od poreza

 

Na šta se plaća PDV?

 

PDV se plaća na promet koji se vrši u republici i koji nije oslobođen poreza. Taj promet se zove oporezivi promet.

 

Koji promet se ne oporezuje PDV-om?

 

Promet se ne oporezuje :

 

  • ako se vrši van republike
  • ako ga vrši lice koje nije PDV obveznik

 

Koje su stope PDV-a?

 

U Republici Srbiji, na snazi su dve stope PDV-a:

 

  • Opšta stopa, trenutno 20%,
  • Posebna stopa, trenutno 10%.

 

PDV je osnovni republički prihod i zato je veoma važno precizno ga obračunavati. Nepoznavanje obračuna PDV-a može završiti opomenama poreskih inspektora, a neretko i finansijskim kaznama. Ako naša firma bude Vaša knjigovodstvena agencija, ovakva knjigovodstvena usluga apsolutno se stavlja kao prioritetna. Naš tim, SVM - ujedinjena poslovna rešenja, razradio je metodiku kojom se podaci vezani za obračun PDV-a maksimalno brzo obrađuju, štedeći na taj način naše vreme, a samim tim i vaše troškove !

 

Obračun PDV-a - cena usluge

 

Cena za računovodstvene usluge obračuna PDV-a koju vam može pružiti naša knjigovodstvena agencija zavisi od nekoliko faktora. Cena zavisi od toga od broja ulaznih i izlaznih faktura, broja blagajni. Takođe na cenu može da utiče i to da li se firma bavi spoljnom trgovinom, broja maloprodajnih objekata itd. Na cenu često utiče i glavna delatnost preduzeća jer u nekim delatnostima može biti dosta specifičnih situacija za koje je potrebna poseban pristup. Naravno, cena usluge zavisi i od toga da li je potencijalno preduzeće korisnik još nekih od naših usluga iz paketa ujedinjenih poslovnih rešenja , u kom slučaju se pravi poseban aranžman u zavisnosti od odabranih usluga.

Komentari (30)

Kristina Protic on 17.07.2017 14:58

Samo me interesuje sta znci azuriranje i izrada specifikacije za obracun pdv-a? Kontiranje i knjizenja izvoda blagajne, ulaznih racuna i ostale dokumentacije u glavnoj knjizi? Priprema podataka i odredjenih specifikacija za izradu godisnjeg bilansa?

Unapred zahvalna,

Kristina Protic

Odgovori

SVM Support on 17.07.2017 16:06

@Kristina Protic,
Ažuriranje i izrada specifikacije - misli se na pomoćne evidencije za obračun PDV: knjigu izlaznih i ulaznih računa.
Kontiranje i knjiženja izvoda, blagajne, ulaznih računa i ostale dokumentacije u glavnoj knjizi: predlažemo da pročitate odeljak o glavnoj knjizi.
Priprema podataka i specifikacija za izradu godišnjeg bilansa: ovo su poslovi koje se tiču izrade godišnjeg završnog računa.


Jovanka jovanovic on 08.01.2019 18:47

Zdravo!Zanima me knjizenje kalkulacija sta znaci.

Odgovori

SVM Support on 09.01.2019 14:26

@Jovanka Jovanovic,
Knjiženje kalkulacija znači unos stavki nabavne fakture za robu ili materijal, uz unos eventualnih zavisnih troškova, i određivanje cene nabavke po artiklu kao i određivanje prodajnih cena za svaki artikal sa kalkulacije.

Jelena Petrovic on 23.05.2019 12:04

Postovani,
Interesuje me koja stopa PDV-a se primenjuje na fakturisanje usluga u samackom smestaju?
Srdacan pozdrav!

Odgovori

SVM SUPPORT on 27.05.2019 15:58

@Jelena Petrović,
Po našem mišljenju, a na osnovu pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga za koje se primenjuje posebna stopa (član 11), za smeštaj u ugostiteljskim objektima se primenjuje posebna stopa, ali ako se samački smeštaj ne može smatrati ugostiteljskim objektom, onda se primenjuje opšta stopa.
Možemo još da proverimo pa da potvrdimo ovo mišljenje.

Stefan Kostić on 17.07.2019 09:49

Poštovani, dobar dan.

Imam nameru da otvorim market, s tim u vezi potrebno mi je nekoliko informacija.

Da li postoji odbitak poreza u maloprodaji (tj. ako proizvod kupim za 80 dinara a prodajem ga za 100 da li ću plaćati porez samo na dodatu vrednost ili na svih 100 dinara)?

Ako postoji odbitak poreza u maloprodaji, da li on važi za sve vrste proizvoda ili postoje kategorije proizvoda u kojima postoji odbitak poreza i u kojima ne postoji?

Srdačan pozdrav.

Odgovori

SVM SUPPORT on 23.07.2019 21:48

@Stefan Kostić,

Ukoliko market registrujete u sistem PDV-a, onda skraćeno rečeno, plaćate porez samo na dodatu vrednost, tj. na razliku između 100 i 80 dinara u vašem slučaju koji ste naveli.
Ukoliko market ne registrujete u sistem PDV, situacija je malo drugačija i ne ide u vašu korist, jer će vam za slučaj marketa 99% dobavljača biti u sistemu PDV-a.
Odbitak poreza postoji za sve vrste proizvoda koje ćete preprodavati. Postoje neke vrste proizvoda i usluga za koje nemate odbitak poreza, ali se ne odnose na proizvode i usluge koje ćete preprodavati u marketu.

Marija Jankovic on 13.11.2019 13:48

Ukoliko popunim vat formular I posaljem GA I Onda ukapiram da MI uopste nije potreban jesam Li u obabezi da platim 711 e koje MI oni sad traze

Odgovori

SVM SUPPORT on 15.11.2019 17:09

@Marija Jankovic,

Molimo vas za objašnjenje šta smatrate da je vat formular?

Radovan Balać on 31.12.2020 20:08

Molim Vas da mi objasnite: da li je u redu u skladu sa Zakonom o PDV da preduzeće Novi Sad Gas porez obračunava dva puta za isdti utrošen gas.
Naime, prema računima koje dobijam svakog meseca, oni najpre PDV obračunaju za cenu jednog kubcika gasa koji bez PDV košta 34 dinara za m3, a sa 10 % PDV iznosi 37 dinara za m3. Dakle podtrošač koji potroši 100 kubika plaća 300 dinara PDV, a ukupan račun bez ostalih naknada je 3.700 dinara. ALi ne i za novosadsko preduzeće - oni PDV po stopi od 10% računaju ponovo na ukupnu potrošnju, zajedno sa obračunatim PDV, dakle na onih 3.700 dinara 10% je 370 dinara što se dodaje na račun, ukupno 4.070. Tako potrošač gasa u Novo Sadu plaća PDV 670 dinara, pa mu stopa PDV za gas nije 10%, negdo 15%. Kako je to moguće?

Odgovori

Admin sajta on 19.01.2021 11:48

@Radovan Balać,
Ako je račun zaista takav kakvim ste ga predstavili, prema našem mišljenju, taj račun nije ispravan. Ne može se za jedan promet dobara i usluga na računu obračunavati 2x PDV.

Miroslav Miljković on 31.01.2021 19:17

Dobro veče.

Planiram da uskoro pokrenem online knjižaru. Da li je PDV na knjige uobičajenih 20%? I kako se obračunava? Ako od izdavača knjigu dobijem za, recimo, 700 dinara, a prodajem je za 1000, PDV se plaća na 700 ili 300 dinara?

Pozdrav i hvala unapred na odgovoru.

Odgovori

Admin sajta on 03.02.2021 10:57

@Miroslav,
PDV na knjige je obično 10%.
PDV od izdavača kupite za 700 dinara. Ako je izdavač u sistemu PDV-a to je onda 636.36 dinara + 63.64 din PDV.
Ako je izdavač van sistema PDV-a, to je onda 700 dinara.
Kad je prodate za 1000 dinara, ako ste vi u sistemu PDV-a to je onda 909.09 dinara + 90.91 dinar PDV-a.
Vaša zarada je ili: 909.09 - 700, tj. 209.09 dinara, ako ste u sistemu PDV-a, a izdavač nije u sistemu PDV-a. PDV plaćate državi 90.91 dinar
ili
909.09 - 636.36 dinara tj. 272.73 dinara, ako ste u sistemu PDV-a, a izdavač je takođe u sistemu PDV-a. PDV plaćate državi 90.91 - 63.64 = 27.27 dinara (hajdemo reći, plaćate PDV na razliku u ceni tj. na 300 dinara u ovom primeru).

Ako vi niste u sistemu PDV-a, kad je prodate za 1000 dinara, onda :
vaša zarada je ili 1000 - 700 dinara, tj 300 dinara. Ne plaćate PDV državi i ne interesuje vas da li je izdavač u sistemu PDV-a ili ne, jer taj PDV ne možete da odbijete, kad niste u sistemu PDV.

tijana on 22.04.2021 21:21

kako se vrsi evidenvija pdv

Odgovori

Admin sajta on 29.07.2021 07:40

@Tijana

Sve detalje o vođenju evidencije PDV-a imate u pravilniku za koji vam šaljemo link:
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-o-porezu-na-dodatu-vrednost-pdv.html

Zoran Dimitrijevic on 18.01.2022 20:07

Pozdrav!Mozete mi reći od kada do kada se računa PDV

Odgovori

Admin sajta on 22.02.2022 09:50

@Zoran

Ako ste mesečni obveznik onda se obračunavai plaća i predaje poreska prijava do 15. u mesecu za prethodni mesec npr Januar_ do 15.02. Ako ste kvartalni obveznik onda se računa i plaća i predaje poreska prijava do 15 u mesecu po isteku kvartala. npr janur-mart do 15.04.

Bojan on 29.06.2022 15:42

Poštovani, molim Vas za malu pomoć. U napred se izvinjavam na podužem opisu pitanja. Imam razliku između fiskalne kase i računara. Naime, primera radi, PDV = 10%, 1kg košta 0.23 din. to je cena sa PDV-om, bez PDV-a je 0.21 din.
Kada računar izračuna cenu kilaže, recimo 8500kg*0,23=1963.50 din. Na kasi je ista ta kilaža 8500*0,23=1955.00 din.
Ako izračunamo na kalkulatoru 8500*0,23=1955,00 (cena sa PDV-om).
Ako istu kilažu izračunamo na kalkulatoru sa cenom bez PDV-a
dobijamo 8500*0,21=1785 i dodamo PDV onda je cena 1963.50.
Zašto se pojavljuje razlika, ako je u cenu već obračunat PDV = 1955.00 ili je dodat? = 1963.50
Izvinjavam se na, moram da kažem, glupom pitanju, samo bih hteo da mi neko pojasni. Hvala u napred.

Odgovori

Admin sajta on 11.07.2022 06:30

@Bojan
Problem pravi treća decimala

0,21 x 1,1 + 0,231 x 8500 = 1.963.50

Nikola on 07.11.2022 18:05

Pozz, kupio sam gradjevinsku masinu od fizickog lica, placen je bez pdv-a, sad hocu tu masinu da prodam, jel faktura ide sa pdvom ili bez pdv-a? Moja firma je u pdv-u

Odgovori

Admin sajta on 17.11.2022 07:43

@Nikola

Obzirom da niste naveli kojom se delatnošću bavite i da li je prilikom kupovine mašine od fizičkog lica plaćen porez na prenos apsolutnih prava, myemo vam dati samo uslovno odgovor za razne opcije:

Ukoliko se bavite prometom polovnih mašina:
PDV na promet polovnih radnih mašina
Porez na promet korišćenih radnih mašina obveznika PDV, čija je delatnost promet polovnih radnih mašina, u slučaju kada je mašina nabavljena od fizičkog lica
U skladu sa članom 36. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost, Obveznici koji se bave prometom polovnih dobara, uključujući polovna motorna vozila, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta, utvrđuju osnovicu kao razliku između prodajne i nabavne cene dobra (dalje: oporezivanje razlike), uz odbitak PDV koji je sadržan u toj razlici.

Obveznik PDV obračunava i plaća PDV za promet korišćenih radnih mašina na osnovicu koju utvrđuje kao razliku između prodajne i nabavne cene (uz odbitak PDV sadržanog u razlici) u skladu sa članom 36. Zakona o PDV, pod sledećim uslovima:

– da se bavi prometom predmetnih polovnih dobara,

– da se radi o prometu dobra koje je nabavljeno od 1. januara 2005. godine,

– da prilikom nabavke polovne mašine njegov isporučilac nije dugovao PDV ili je koristio oporezivanje razlike iz člana 36. stav 1. Zakona o PDV i

– da je iznos PDV koji se obračunava na razliku veći od iznosa poreza na prenos apsolutnih prava koji bi bio utvrđen na prenos prava svojine na tom vozilu.

Kada je u pitanju utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, treba napomenuti da je odredbama člana 23. stav 1. Zakona o porezima na imovinu propisano je da se porez na prenos apsolutnih prava plaća kod prenosa uz naknadu:

1) prava svojine na nepokretnosti;

2) prava intelektualne svojine;

3) (brisana)

4) prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu – osim na mopedu, motokultivatoru, traktoru i radnoj mašini, prava svojine na upotrebljavanom plovilu, odnosno prava svojine na upotrebljavanom vazduhoplovu sa sopstvenim pogonom – osim državnog;

5) prava korišćenja građevinskog zemljišta.

Iz svega navedenog, prenos uz naknadu na upotrebljavanoj radnoj mašini ne plaća porez na prenos apsolutnih prava. Obveznik PDV koji se bavi prometom polovnih radnih mašina, a koje nabavlja od fizičkih lica (bez obračunatog PDV), PDV obračunava na osnovicu iz člana 36. Zakona o PDV, odnosno na razliku između prodajne i nabavne cene dobra, pri čemu obračunati iznos PDV ne može iskazivati u računu, već stavlja napomenu da u računu nije iskazan PDV shodno odredbama člana 36. Zakona.

Ukoliko imate drugu delatnost a prilikom kupovine je plaćen porez na prenos apsolutnih prava, onda ste u obavezi da i prilikom prodaje građevinske mašine izdate fakturu bez PDV-a sa napomenom o poreskom oslobođenju i da na ovaj promet platite porez na prenos apsolutnih prava.

Ukoliko građevinska mašina po svojoj prirodi nije predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava, onda izdajete račun sa obračunatim PDV-om obzirom da ste PDV obveznik.

Marija Zaric on 16.12.2022 09:21

Postovani,sta znaci priprema dokumentacije za obracun pdv-a?

Odgovori

Admin sajta on 21.12.2022 08:17

@Marija Zarić
Obračunu pdv-a prethodi knjiženje ulaznih faktura domaćih i stranih (uvoz) dobavljača za robu i troškove, knjiženje izlaznih računa prema kupcima, knjiženje maloprodajnih kalkulacija i dnevnih pazara ako firma ima maloprodaju. To je proces koji traje celog meseca a pre obračuna se kontrolišu sva knjiženja.

Bojana on 01.07.2023 21:54

Postovani,
Kupila bih lokal i cena je sa pdv-om,tako pise u oglasu ,medjutim investitor kaze da se placa pdv pa me interesuje koji se to jos pdv placa ako je vec postojaca cena sa pdv-om

Unapred hvala,

Odgovori

Admin sajta on 11.07.2023 12:10

@Bojana
Ako je cena data sa PDV-om onda nema dodatnog PDV-a i investitor nema prava da traži dodatno da uplacujete na ime poreya bilo sta.

Deni on 23.08.2023 09:05

Poštovani, molim vas za malu pomoć!
Ujedno se izvinjavam na opširnijem pitanju
Imamo uvoz robe odnosno rezervnog dela koji je ocarinjena kao free charge deklaracija UV 4 , vrsta spoljnotrgovinskog posle je oznaka 3.4
Vodimo kao promet bez naknade jer proforma invoice, molim pomoć za knjiženje dal je ono potrebno ili ne ?
Hvala unapred

Odgovori

Admin sajta on 28.09.2023 11:02

@Deni
Knjižite carinske troškove i račun špeditera. A robu ako vodite robnu evidenciju knjižite sa nekom 0,01 vrednošću ako ne vodite robno nego je to trošak onda se pro-forma invoice ne knjiži.

Miodrag on 29.06.2024 22:49

Postovani, molba za vase misljenje.

Uvezao sam robu za XY eur. Hocu da odredim % troskova kako bih mogao da odredim ukupnu cenu kostanja robe, a dalje da bih mogao da odredim maloprodajne cene i komercijalnu politiku.
Zanima me da li u cenu kostanja proizvoda nakon uvoza svi troskovi koji me cekaju (carina, spedicija, sanitarni, zakup prostorija, magacina, mesecnih racuna - infostan, tel, struja, plata, doprinosi... da li se sve obracunava sa pdv-om i to cini ukupni trosak na vrednost uvoza ili se obracunava bez pdv.

Hvala puno i izvinjenje na opsirnom pitanju.

Odgovori

Admin sajta on 05.07.2024 09:00

@Miodrag
U nabavnu vrednost robe pri uvozu ulaze sledeći troškovi bez PDV-a ukoliko ste vi kao firma obveznici PDV-a i imate pravo odbitka ulaznog pdv-a:
1. Vrednost robe sa ino fakture. 2. Carina 3. Sanitarni pregled 4. smeštaj u carinski magacin 5. špediterski troškovi 6. transport 7. takse i drugi troškovi direktno vezani za uvoz.

Troškovi koji se odnose na troškove redovnog magacina, infostan, struja itd su redovni troškovi poslovanja i ne uračunavaju se u nabavnu vrednost robe.

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici