Standardne knjigovodstvene usluge > Obračun PDV-a

 

Obračun PDV-a spada u najvaznije knjigovodstvene usluge koju poveravate Vašem knjigovođi. PDV je jedan od najvažnijih poreza na koji država računa, te je zbog toga i najviše proveravan, zajedno uz Zakon o fiskalnim kasama. Iako zakonodavac nije propisao oblik i sadržinu knjiga primljenih i izdatih računa (KPR i KIR), propisane su naročito evidencije koje te knjige moraju da sadrže.

 

Naš tim je uspešno sarađivao sa poreskim inspektorima u prethodnom periodu pri kontrolama PDV-a. Poslujte sa profesionalcima, uzmite poslovanje u vaše ruke, a obračun PDV-a ostavite nama.

 

Šta je uopšte PDV?

 

Porez na dodatu vrednost (PDV) je porez na potrošnju dobara i usluga, koji zamenjuje bivši porez na promet. Glavna razlika je u tome što se PDV obračunava u plaća u svakoj fazi prometa, ali tako da se ostvaruje samo na onu vrednost koja je u toj pojedinačnoj fazi dodata od strane učesnika u toj fazi prometa.

 

Na primer: Preduzeće X je proizvelo košulju za 5000 din. Na košulju obračunava PDV od 20% i ukupna prodajna cena košulje iznosi 6000 din. Košulju za 6000 din kupuje preduzeće Y, koje je prodaje za 5500 din preduzeću Z i obračunava porez od 20%, čime košulja košta 6600 din. Preduzeće Z ga prodaje za 8400 din u maloprodaji. Preduzeće Y pri obračunu PDV-a može da odbije 1000 din PDV-a koje je iskazalo preduzeće X, ali mora da zaračuna takođe PDV od 1100 din pri prodaji preduzeću Z. Preduzeće Y, kao obveznik PDV-a plaća državi razliku od zaračunatog poreza (1100 din) i odbitnog poreza (1000 din), tj. ukupno 100 din. Taj porez je nastao u prometu ove košulje - tj. u kupovini od preduzeća X i prodaji preduzeću Z kao porez (u našem primeru 20%) na razliku između nabavne (5000) i prodajne vrednosti košulje (5500), tj. kao Porez na dodatu vrednost košulji od 500 din

 

Kad se plaća PDV?

 

PDV se plaća republici ako se vrši promet:

 

  • Od strane lica koje je registrovano kao PDV obveznik
  • U toku poslovanja
  • Na teritoriji Republike Srbije
  • i kada promet nije oslobođen od poreza

 

Na šta se plaća PDV?

 

PDV se plaća na promet koji se vrši u republici i koji nije oslobođen poreza. Taj promet se zove oporezivi promet.

 

Koji promet se ne oporezuje PDV-om?

 

Promet se ne oporezuje :

 

  • ako se vrši van republike
  • ako ga vrši lice koje nije PDV obveznik

 

Koje su stope PDV-a?

 

U Republici Srbiji, na snazi su dve stope PDV-a:

 

  • Opšta stopa, trenutno 20%,
  • Posebna stopa, trenutno 10%.

 

PDV je osnovni republički prihod i zato je veoma važno precizno ga obračunavati. Nepoznavanje obračuna PDV-a može završiti opomenama poreskih inspektora, a neretko i finansijskim kaznama. Ako naša firma bude Vaša knjigovodstvena agencija, ovakva knjigovodstvena usluga apsolutno se stavlja kao prioritetna. Naš tim, SVM - ujedinjena poslovna rešenja, razradio je metodiku kojom se podaci vezani za obračun PDV-a maksimalno brzo obrađuju, štedeći na taj način naše vreme, a samim tim i vaše troškove !

 

Obračun PDV-a - cena usluge

 

Cena za računovodstvene usluge obračuna PDV-a koju vam može pružiti naša knjigovodstvena agencija zavisi od nekoliko faktora. Cena zavisi od toga od broja ulaznih i izlaznih faktura, broja blagajni. Takođe na cenu može da utiče i to da li se firma bavi spoljnom trgovinom, broja maloprodajnih objekata itd. Na cenu često utiče i glavna delatnost preduzeća jer u nekim delatnostima može biti dosta specifičnih situacija za koje je potrebna poseban pristup. Naravno, cena usluge zavisi i od toga da li je potencijalno preduzeće korisnik još nekih od naših usluga iz paketa ujedinjenih poslovnih rešenja , u kom slučaju se pravi poseban aranžman u zavisnosti od odabranih usluga.

Komentari (4)

Kristina Protic on 17.07.2017 14:58

Samo me interesuje sta znci azuriranje i izrada specifikacije za obracun pdv-a? Kontiranje i knjizenja izvoda blagajne, ulaznih racuna i ostale dokumentacije u glavnoj knjizi? Priprema podataka i odredjenih specifikacija za izradu godisnjeg bilansa?

Unapred zahvalna,

Kristina Protic

Odgovori

SVM Support on 17.07.2017 16:06

@Kristina Protic,
Ažuriranje i izrada specifikacije - misli se na pomoćne evidencije za obračun PDV: knjigu izlaznih i ulaznih računa.
Kontiranje i knjiženja izvoda, blagajne, ulaznih računa i ostale dokumentacije u glavnoj knjizi: predlažemo da pročitate odeljak o glavnoj knjizi.
Priprema podataka i specifikacija za izradu godišnjeg bilansa: ovo su poslovi koje se tiču izrade godišnjeg završnog računa.


Jovanka jovanovic on 08.01.2019 18:47

Zdravo!Zanima me knjizenje kalkulacija sta znaci.

Odgovori

SVM Support on 09.01.2019 14:26

@Jovanka Jovanovic,
Knjiženje kalkulacija znači unos stavki nabavne fakture za robu ili materijal, uz unos eventualnih zavisnih troškova, i određivanje cene nabavke po artiklu kao i određivanje prodajnih cena za svaki artikal sa kalkulacije.

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici