Standardne knjigovodstvene usluge - Izrada kalkulacija veleprodaje i maloprodaje
 

Kalkulacija zavisnih troškova i nabavnih cena kod nabavne fakture

 

Svaka nabavka robe može za sobom nositi i obračun zavisnih troškova nabavke. Ukoliko imate takve, vrlo je važno obračunati ih ispravno, jer, ono zbog čega Vaše preduzeće posluje je - zarada preduzeća, a ona se vidi kroz maržu, a da bi se marža mogla ispravno obračunati, neophodno je ispravno obračunati i zavisne troškove nabavke, te ispravno iskalkulisati maloprodajnu i veleprodajnu cenu proizvoda. Naravno, u maloprodaji, potrebno je još iskazati i takozvani "ukalkulisani" porez.

 

Obračun carinskog duga

Obračun carinskog duga je obavezan dokument na osnovu kojeg se vide ukupne dažbine prilikom carinskog postupka. Bez ovog dokumenta ne može se pravilno utvrditi obaveza prema carini niti PDV pri uvozu. Da bi ste imali pravo na odbitak PDV-a pri uvozu dobara i usluga, morate platiti obaveze po obračunu carinskog duga u istom poreskom periodu.

 

Zavisni troškovi pri nabavkama iz uvoza često zavise od različitih pariteta i uslova transporta i dobave robe. Nakon godina iskustva, primetili smo da je klijentima koji se bave uvozom jedna od najtežih stvari čitanje JCI (jedinstvene carinske ispostave) i računanje zavisnih troškova. SVM kao pruža i ovu vrstu knjigovodstvene usluge, bilo kroz savetovanje, bilo kao posao vođenja poslovnih knjiga, bilo kroz neko od paketa usluga.

 

Osnovica poreza pri uvozu dobara je, shodno odredbi člana 19. Zakona o PDV, vrednost uvezenog dobra utvrđena prema carinskim propisima, uvećana za iznos carine i drugih uvoznih dažbina, akciza i ostalih javnih prihoda, izuzev PDV-a, kao i svih sporednih troškova koji su nastali u vezi s uvozom dobara do prvog odredišta, ili prvog pretovara, u Republici, ukoliko u prevoznom dokumentu nije navedeno prvo odredište.

 

Prvim odredištem, u smislu stava 2. tačka 2) ovoga člana Zakona, smatra se mesto koje je naznačeno u otpremnici ili drugom prevoznom dokumentu, a ako nije naznačeno, mesto prvog pretovara dobara u Republici (član 19. stav 3. Zakona).

 

Međutim, u praksi vođenja knjigovodstvenih usluga se pokazalo da je neophodno vrlo veliko poznavanje i tumačenje carinskih propisa i dokumenata (najpre jedinstvene carinske isprave - JCI). Troškovi koji se uračunavaju u carinsku vrednost zavise od specifičnosti carinskog postupka, i potrebno je iskustvo da bi se iskontrolisala pravilnost obračuna osnovice za carinu prema naimenovanjima i same carine. SVM - ujedinjena poslovna rešenja svakako ima višegodišnje iskustvo u radu u vršenju ove knjigovodstvene usluge.

 

Kalkulacija cena kod maloprodaje

 

Postupak kod kalkulacije cena u maloprodaji ne razlikuje se mnogo od kalkulacije cana u veleprodaji, ali ima "korak" više.

 

U našoj praksi, često ćete čuti izraze "ukalkulisana marža", "ukalkulisani PDV", maloprodajna cena... To su izrazi koji označavaju veličine koje se moraju posebno evidentirati kod maloprodajnih kalkulacija. Knjigovodstvene usluge Beograd - izrada kalkulacija.

 

Izrada kalkulacija veleprodaja i maloprodaja - cena usluga

 

Cena za računovodstvene usluge izrada kalkulacija veleprodaja i maloprodaja koju vam može pružiti naša knjigovodstvena agencija zavisi od nekoliko faktora. Cena zavisi od toga da li se preduzeće nalazi u sistemu PDV-a ili ne, kao i od broja ulaznih i izlaznih faktura, Takođe na cenu može da utiče i to da li se firma bavi spoljnom trgovinom, broja maloprodajnih objekata itd. Naravno, cena usluge zavisi i od toga da li je potencijalno preduzeće korisnik još nekih od naših usluga iz paketa ujedinjenih poslovnih rešenja , u kom slučaju se pravi poseban aranžman u zavisnosti od odabranih usluga.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici