Standardne knjigovodstvene usluge - maloprodaja

 

Ukoliko imate maloprodajni objekat, ili mrežu maloprodajnih objekata, onda ste zasigurno na pravom mestu!

 

Da pogledamo konkretan primer:

 

Uobičajen trošak pokretanja jednog biznisa sa maloprodajnim objektom može se predstaviti u sledećih nekoliko koraka :

 

 • Zakup poslovnog prostora
 • Nabavka fiskalnog štampača ili kase
 • Nabavka kompjutera
 • Nabavka legalnog operativnog sistema i pratećeg softvera (neki office paket, antivirus itd.)
 • Nabavka programa za maloprodaju
 • Omogućavanje logistike prenosa između prodavnica
 • Knjigovodstvene usluge: obračun PDV-a, usklađivanje dnevnog prometa sa fiskalnim kasama, izrada kalkulacija itd.

 

Verovali ili ne, sem prve stavke, sve ostalo može biti naša briga, i sve navedene korake spada u naše standardne knjigovodstvene usluge. Zašto biste sve ove usluge tražili na više mesta, kad je zasigurno povoljnije, efikasnije i ekonomičnije sve uraditi kod jednog dobavljača. Vi treba da osmislite šta ćete i kako ćete da prodajete, a za sve ostalo - SVM - ujedinjena poslovna rešenja imaju za vas odgovarajuće poslovno rešenje.

 

Da bismo Vam malo približili naša iskustva, opisaćemo vam vrste maloprodajnih objekata sa kojima smo do sad sarađivali.

 

Knjigovodstvene usluge - maloprodaja - Supermarketi

 

Problematika supermarketa su česte kalkulacije cena i ulazi, izveštaji za prodaju akcizne robe i precizno barkodiranje trgovačke robe. Da bi se knjigovodstvo vodilo uspešno, neophodno je dobro organizovati artikle u grupe i podgrupe, kao i obezbediti preciznost pri unosu novih artikala u sistem. Na ovaj način, postiže se maksimalan učinak naših knjigovodstvenih usluga i ujedinjenih poslovnih rešenja.

 

Knjigovodstvene usluge - maloprodaja - Hipermarketi

 

Veliki trgovački objekti kao što su hipermarketi su obično kombinacija supermarketa i robe kuće. Kod ovakvih maloprodaja, nailazi se na mnoge informacione procese koje treba automatizovati:

 

 • Evidencija barkodova artikala
 • Evidencija barkodova paketa i preračun marže (npr. paket koka kole i jedna flaša koka kole)
 • Evidencija merljive robe (interni barkodovi za voće i povrće)
 • Rad sa vagama (meso i mesni proizvodi, automatizacija poslova nabavke i prodaje sa vagama)
 • Sravnjivanje pazara sa svim fiskalnim kasama

 

Knjigovodstvene usluge - maloprodaja - Benzinske pumpe

 

Većina modernih benzinskih pumpi pored nafte i naftnih derivata prodaje i robu široke potrošnje, a mnoge pumpe na autoputevima imaju i ugostiteljski objekat u okviru maloprodajnog objekta.

 

Savremeni trendovi na benzinskim pumpama diktirani iz inostranstva pordazumevaju proširivanje usluga koje se nude kupcu, uključujući:

 

 • Samouslugu točenja,
 • Automatizaciju naplate točenog goriva,
 • Brzu, automatizovanu uslugu u ugostiteljskom objektu,
 • Automatizovano poručivanje pomoću pokretnih uređaja itd.

 

Knjigovodstvene usluge vezano za ovaj tip maloprodaje tako reći nužno podrazmevaju veoma fleksibilan i robustan program za poslovanje preduzeća, u čemu je SVM u prednosti zbog svojih ujedinjenih poslovnih rešenja.

 

Knjigovodstvene usluge - maloprodaja - Prodavnice obuće i odeće

 

Kod prodavnica odeće i obuće postoje posebni procesi koji utiču na organizaciju posla:

 

 • Raster artikla sa istom šifrom po veličini, bojama, kolekcijama (npr. isti model patike ima više veličina, boja itd.)
 • Evidencija barkodova artikla u skladu sa rasterom
 • Da li je nosilac cene model (sam artikal) ili raster (jedna veličina artikla).
 • Česti popisi po varijacijama rastera
 • Česte zamene i povraćaji artikala, postupanje u skladu sa zakonom o fiskalnim kasama
 • Potreba za importom podataka o nabavnim fakturama i kalkulacijama cena
 • Često generisanje nivelacija cena zbog uslova i načina poslovanja

 

Knjigovodstvene usluge vezano za prodavnice obuće i odeće daju akcenat na urednu organizaciju artikala, evidenciju rastera po barkodovima i automatizaciju procesa uvoza podataka vezanih za kalkulacije i nivelacije cena.

 

Knjigovodstvene usluge - maloprodaja - Prodavnice knjiga i udžbenika

 

Ovaj tip prodavnica ima specifična grupisanja artikala, kao i česte prodajne akcije za verne kupce:

 

 • Praćenje po autorima, po žanrovima, oblastima, izdanjima, školskim predmetima, godinama obrazovanja
 • Klub čitalaca - specijalne pogodnosti za članove kluba : evidentiranje posebnih vrsta popusta i promocija
 • ISBN katalogizacija i evidentiranje

 

Izazovi koji se dešavaju vezani za ove knjigovodstvene usluge - maloprodaja je često puna odluka o popustima, nivelacijama cena, urednim grupisanjem artikala. Neretko vlasnici zahtevaju izveštaje po gorenavedenim kategorijama, koje im pomažu u menadžerskim izveštajima.

 

Knjigovodstvene usluge - maloprodaja - Prodavnice tehničke robe

 

Ovo je tip prodavnice koji sa sobom takođe nosi svoje specifičnosti. Automatizacija procesa, ali i knjigovodstvene usluge - maloprodajama tehničke robe uključuju rešavanje izazova kao što su:

 

 • Automatska replikacija podataka između objekata i centrala
 • Izdavanje robe iz centralnog skladišta, kao i iz lokalnog magacina
 • Automatizacija procesa razvoza robe
 • Grupisanje po prodajnim programima, tehničkim karakteristikama, robnim markama


Korisnicima naših ujedinjenih poslovnih rešenja u maloprodajnim objektima je smanjen obim posla na minimum. Menadžmentu stoji na raspologanju veliki broj unapred definisanih izveštaja kao i mogućnost kreiranja dinamičkih izveštaja po zahtevu.

 

Knjigovodstvene usluge - maloprodaja - Prodavnice nameštaja

 

Komadi nameštaja su po pravilu robusni, zbog čega proces prodaje nameštaja, u skladu sa Zakonom o PDV-u i zakonom o fiskalnim kasa ima svoje izazove. Knjigovodstvene usluge za prodavnice nameštaja u našoj firmi uključuju i brigu o postupanju prema tim zakonima, a vezano za neke od sledećih procesa:

 

 • Nabavka nameštaja
 • Izdavanje avansnih računa u maloprodaji
 • Prodavanje iz drugih skladišta
 • Zatvaranje avansa maloprodajnim kupcima itd.

 

Knjigovodstvene usluge - maloprodaja - Prodavnice multi-level marketinga

 

Knjigovodstvene usluge za ove vrste prodavnica su uglavnom usmerene na kontrolu postupanja prema Zakonu o zaštiti potrošača, zakonu o fiskalnim kasama. U ovakvim prodavnicama česte su isplate bonusa za promet njenih članova, pa je potrebno dobro poznavati i zakon o porezu na dohodak građana.

 

Maloprodaja - cena usluge

 

Cena za ove usluge pre svega zavisi od toga da li koristite naš poslovni softver ili ne jer samim tim se značajno umanjuje posao prekucavanja podataka u informacioni sistem od strane knjigovodstva . Cena takođe zavisi od toga da li je se radi o preduzetničkoj radnji ili o preduzeću u sistemu pdv-a. Takođe na cenu može da utiče i to da li se firma bavi spoljnom trgovinom, broja maloprodajnih objekata itd. Naravno, cena usluge zavisi i od toga da li je potencijalno preduzeće korisnik još nekih od naših usluga iz paketa ujedinjenih poslovnih rešenja , u kom slučaju se pravi poseban aranžman u zavisnosti od odabranih usluga.

 

Proverite i trenutne važeće akcije.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici