Poslovni softver - cenovnik

Poslovni softver Syntegra - cenovnik
 

Cenovnik važi od 01.10.2020. godine. Cenovnik je izražen u evrima, bez PDV-a.

 

Način licenciranja trajnim ustupanjem licenci Broj licenci
Opis Od 1. do N* Od N. do M*  M +1 i više
Syntegra full licenca 690 345 276
Syntegra light licenca 390 273 195
Dodatak na broj organizacija 80% 70% 60%
Dodatak na broj baza podataka 80% 70% 60%

 

 

 

Način licenciranja mesečnim ustupanjem licenci

Broj licenci Od 1. do P* Od P. do Q* Q+1 i više
Syntegra licenca 29.99 20 15
Dodatak na broj organizacija  80% 70% 60%
Dodatak na broj baza podataka  80% 70% 60%

 

Napomena: Korisnik ne može kombinovati Full i Light licence. 
* N i M, kao i P i Q brojevi zavise od prirode implementacije, modula koji se koriste i količine licenci i predmet su pojedinačne analize

 

U cenu po ovoj Specifikaciji je uračunato:

  • Korišćenje Softvera u toku važnosti Ugovora,
  • Instalacija Softvera na računarima Korisnika,
  • Instalacija prateće baze podataka na svim lokacijama korisnika.

Cenovnik ostalih usluga vezano za poslovni softver Syntegra

Opis Jedinica mere Cena(Eur)
Implementacija softvera na lokaciji klijenta Započeti sat 40
Obuka za korišćenje programa na lokaciji klijenta Započeti sat 40
Intervencije tehničke podrške na lokaciji klijenta Započeti sat 40
Implementacija softvera - udaljeni pristup Sat - najmanja merna jedinica 15 minuta ili 0.25 sati. 30
Obuka za korišćenje programa - udaljeni pristup Sat - najmanja merna jedinica 15 minuta ili 0.25 sati. 30
Intervencije tehničke podrške - udaljeni pristup Sat - najmanja merna jedinica 15 minuta ili 0.25 sati. 30
Dorada softvera po projektnoj specifikaciji Sat  40
Konsultacije – organizacija i sistem analiza  Konsultantski sat 40
Godišnja taksa za isporuku novih verzija Softvera* Procenat od jednokratne naknade za ustupanje licenci 15%
Putni troškovi (van 10 gradskih opština Beograda) Km 0.3

 

Spisak modula Syntegra po vrstama licenci i prognozirani časovi obuke prema modulu

 

Tip modula Light licenca Full licenca Časova obuke
Opšte upoznavanje i način rada u programu (šifarnici, filteri, manipulacija dokumentima, administracija) * * 4-10
Trgovina (Prodaja i nabavka) sa osnovnim finansijama (kupci-dobavljači) * * 10-30
Trgovina   * 6-20
Knjigovodstvo i finansije   * 6-20
Osnovna sredstva   * 3-10
Maloprodaja  * * 6-20
Komision u maloprodaji * * 4-15
Maloprodaja POS   * 2-8
Proizvodnja   * 8-40
Magacinsko poslovanje * * 2-20
Servis   * 4-20
Ugostiteljstvo   * 6-20
Ugostiteljstvo POS   * 2-8
Zarade   * 8-30
Kadrovska evidencija   * 4-20

 

Broj časova obuke može biti i promenjen u skladu sa specifičnostima implementacije

 

Zadovoljni Korisnici