Poslovni softver - cenovnik

Poslovni softver Syntegra - cenovnik
 

Cenovnik važi od 01.01.2018. godine. Cenovnik je izražen u evrima, bez PDV-a.

 

 


Način licenciranja trajnim ustupanjem licenci Broj licenci
Opis Od 1. do 1. Od 2. do 10. Od 11. i više
Syntegra full licenca 690 345 276
Syntegra light licenca 390 273 195
Dodatak na broj organizacija 276 276 276
Dodatak na broj baza podataka 414 414 414

 

 

Napomena: Korisnik ne može kombinovati Full i Light licence.

 

Cenovnik licenci za mesečno iznajmljivanje

Cena po količini

Broj licenci

Od 1. do 1.

Od 2. do 10.

Od 11. i više

Modul po licenci

 

 

 

Syntegra licenca

19.9

2

1.5

Dodatak na broj organizacija 

8

8

8

Dodatak na broj baza podataka 

12

12

12

 

U cenu po ovoj Specifikaciji je uračunato:

  • Korišćenje Softvera u toku važnosti Ugovora,
  • Instalacija Softvera na računarima Korisnika,
  • Instalacija prateće baze podataka na svim lokacijama korisnika.

 

Cenovnik ostalih usluga i licenci    

Opis

Jedinica mere

Cena

SQL OEM Anywhere licence (licence za rad u bazi podataka nad kojom radi Softver)

Računar na kom je instaliran Softver

133

Obuka za korišćenje Softvera

Inženjer/sat (u radno vreme)

20

Obuka za korišćenje Softvera

Inženjer/sat (van radnog vremena)

35

Dodatna ili ponovna obuka kadrova Korisnika

Inženjer/sat (u radno vreme)

25

Podešavanje operativnog sistema i okruženja računara Korisnika (instalacija operativnog sistema, instalacija softvera drugih proizvođača, instalacija i podešavanje mrežnog okruženja, podešavanje štampača, podešavanje fiskalnih uređaja i slične IT usluge)

Inženjer/sat (u radno vreme)

20

Implementacija informacionih procesa u Softveru (inicijalna podešavanja Softvera, unos podataka u Softver, prilagođavanje osnovnih izveštaja u Softveru, podešavanje šema kontiranja u Softveru)

Inženjer/sat (u radno vreme)

25

Prenos podataka iz postojećih evidencija Korisnika

Inženjer/sat

30

Dorada po projektnoj specifikaciji

Programer/sat

25

Konsultacije i tehnička podrška po zahtevu Korisnika u radno vreme Prodavca

Intervencija do 15 min

7.5

Konsultacije i tehnička podrška po zahtevu Korisnika van radnog vremena

Intervencija do 15 min

Predmet posebne ponude

Održavanje Softvera na mesečnom nivou – paušalno

Lice koje koristi Softver/mesečno

15

Godišnja taksa za isporuku novih verzija Softvera*

Procenat od jednokratne naknade za ustupanje licenci po važećem cenovniku Prodavca

15%

Putni troškovi (van 10 gradskih opština Beograda)

Km

0.3

 

Spisak modula Syntegra po vrstama licenci i prognozirani časovi obuke prema modulu

 

 

Tip modula Light licenca Full licenca Časova obuke
Opšte upoznavanje i način rada u programu (šifarnici, filteri, manipulacija dokumentima, administracija) * * 4
Trgovina (Prodaja i nabavka) sa osnovnim finansijama (kupci-dobavljači) * * 10
Trgovina   * 6
Knjigovodstvo i finansije   * 6
Osnovna sredstva   * 3
Maloprodaja  * * 6
Komision u maloprodaji * * 4
Maloprodaja POS   * 2
Proizvodnja   * 8
Magacinsko poslovanje * * 2
Servis   * 4
Ugostiteljstvo   * 6
Ugostiteljstvo POS   * 2
Zarade   * 8
Kadrovska evidencija   * 4

 

 

 

 

Broj časova obuke može biti i promenjen u skladu sa specifičnostima implementacije

 

Zadovoljni Korisnici