Poslovni softver - cenovnik

Poslovni softver Svera - cenovnik
 

Cenovnik važi od 01.01.2024. godine. Cenovnik je izražen u evrima, bez 20% PDV-a .

 

Način licenciranja trajnim ustupanjem licenci Broj licenci
Opis Od 1. do N* Od N. do M*  M +1 i više
Svera full licenca 690 345 276
Svera light licenca 390 273 195
Dodatak na broj organizacija 80% 80% 80%
Dodatak na broj baza podataka 80% 80% 80%

 

 

 

Način licenciranja mesečnim ustupanjem licenci

Broj licenci Od 1. do P* Od P. do Q* Q+1 i više
Svera licenca 29.99 24 20
Dodatak na broj organizacija  80% 80% 80%
Dodatak na broj baza podataka  80% 80% 80%

 

Napomena: Korisnik ne može kombinovati Full i Light licence. 
* N i M, kao i P i Q brojevi zavise od prirode implementacije, modula koji se koriste i količine licenci i predmet su pojedinačne analize
Dodatak za standalone licencu za obračun zarada je 400 EUR za prvu licencu a 200 EUR za svaku narednu licencu.

 

U cenu po ovoj Specifikaciji je uračunato:

  • Korišćenje Softvera u toku važnosti Ugovora,
  • Instalacija Softvera na računarima Korisnika,
  • Instalacija prateće baze podataka na svim lokacijama korisnika.

 

Za posetioce koji dolaze sa sajta knjigovodje.rs: 16% popusta na trajno ustupanje licenci i 11% popusta na mesečni najam licenci u prvih 6 meseci korišćenja poslovnog softvera Svera uz važeći kupon kod sa sajta.

 

Cenovnik ostalih usluga vezano za poslovni softver Svera

 

Opis Jedinica mere Cena(€)
Implementacija softvera na lokaciji klijenta* Započeti sat 40
Obuka za korišćenje programa na lokaciji klijenta Započeti sat 40
Intervencije tehničke podrške na lokaciji klijenta Započeti sat 40
Implementacija softvera - udaljeni pristup* Započeti sat 40
Obuka za korišćenje programa - udaljeni pristup Započeti sat 40
Intervencije tehničke podrške - udaljeni pristup Započetih 15 min 10
Intervencije tehničke podrške - udaljeni pristup - paušalni ugovor Započeti sat 25
Dorada softvera po projektnoj specifikaciji Sat  60
Konsultacije – organizacija i sistem analiza  Konsultantski sat 60
Godišnja taksa za isporuku novih verzija Softvera* Procenat od naknade za trajni najam licenci 15%
Putni troškovi (van 10 gradskih opština Beograda) Km 0,3
LPFR firme RCL Syst doo Godišnji najam 45

 

 

Dodaci za tehničku i terensku podršku van radnog vremena

  • Intervencije tehničke podrške radnim danom van radnog vremena: +40% na osnovne cene
  • Intervencije tehničke podrške vikendom i tokom državnih praznika: +80% na osnovne cene
  • Primena cenovnika paušalnog održavanja nije moguća van radnog vremena Pružaoca.

 

Spisak modula Svera po vrstama licenci i prognozirani časovi obuke prema modulu

 

Tip modula Light licenca Full licenca Časova obuke
Opšte upoznavanje i način rada u programu (šifarnici, filteri, manipulacija dokumentima, administracija) * * 4-10
Trgovina (Prodaja i nabavka) sa osnovnim finansijama (kupci-dobavljači) * * 10-30
Trgovina   * 6-20
Knjigovodstvo i finansije   * 6-20
Osnovna sredstva   * 3-10
Maloprodaja  * * 6-20
Komision u maloprodaji * * 4-15
Maloprodaja POS   * 2-8
Proizvodnja   * 8-40
Magacinsko poslovanje * * 2-20
Servis   * 4-20
Ugostiteljstvo   * 6-20
Ugostiteljstvo POS   * 2-8
Zarade   * 8-30
Kadrovska evidencija   * 4-20

 

Broj časova obuke može biti i promenjen u skladu sa specifičnostima implementacije

 

Zadovoljni Korisnici