Knjigovodstvena agencija - dužnosti i obaveze

17.03.2016

Šta su obaveze knjigovodstvene agencije

 

U zavisnosti od ugovora koje klijent potpiše sa knjigovodstvenom agencijom, ona na sebe preuzima određene obaveze i usluge koje mora izvršiti.

 

Donosimo spisak nekih uobičajenih usluga koje knjigovodstvena agencija vrši za korisnika:

 

 • Knjiženje dokumentacije koja se odnosi na poslovanje korisnika shodno Zakonu o računovodstvu, Zakona o porezu na dohodak građana za preduzetničke radnje, Zakona o Porezu na dodatu vrednost, Zakonu o obaveznom socijalnom osiguranju i ostalim odgovarajućim zakonima na koje se knjiženja dokumentacija odnosi.
 • Unos finansijskih podataka o prometu robe
 • Unos nabavnih faktura za usluge koje su primljene iz republike i inostranstva
 • Evidentiranje zavisnih troškova za nabavne račune iz inostranstva
 • Po osnovu Zakona o PDV-u, obračun i knjiženje PDV-a, formiranje PDV prijave i pratećih evidencija.
 • Unos i knjiženje, uz kontrolu, izvoda banaka u lokalnoj valuti, kao i deviznih izvoda
 • Formiranje blagajničkog dnevnika i unos blagajne
 • Vršenje obračuna zarada i ostalih ličnih primanja zaposlenih lica koja su angažovana po ugovoru (kao što su ugovor o delu, autorski honorari, zakup od fizičkog lica, obračun dividende itd.)
 • Kreiranje završnog obračuna na kraju godine
 • Dostavljanje zatražene dokumentacije inspekcijskom organu prilikom inspekcijske kontrole poslovanja klijenta
 • Pružanje podrške klijentu kroz savete i obaveštenja o izmenama zakona i propisa u oblasti računovodstva i finansija, a koje se tiču samog poslovanja

 

Opciono, mogu se dogovoriti i:

 

 • Robno knjigovodstvo: kreiranje kalkulacije cena robe, unos dnevnog pazara po robnim stavkama, unos ulaznih faktura za robu od dobavljača i izlaznih faktura prema kupcima
 • Prijava i odjava radnika
 • Ishodovanje zdravstvenih kartica
 • Zatvaranje (povezivanje) otvorenih stavki
 • Priprema platnih naloga za plaćanje
 • Realizacija platnih naloga (odlaskom u banku ili preko programa za elektronsko plaćanje)
 • Kurirski poslovi vezani za računovodstvenu dokumentaciju
   

Šta nije dokumentacija za knjigovodstvene agencije

 

Postoje određena dokumenta koje nisu osnov za knjiženje jer po njima nije bilo poslovnih promena To su profakture, ugovori o poslovnoj saradnji itd. Takva dokumentacije ne treba da se dostavlja za knjigovodstvene agencije.

 

Ostali poslovi i dužnosti knjigovodstvene agencije

 

Osim gore navedene dokumentacije koju knjigovodstvena agencija obrađuje, ona i vodi evidenciju o osnovnim sredstvima i na kraju godine vrši obračun njihovog trošenja – amortizacije. Redovno, od agencije treba da dobijate informacije o otvorenim stavkama – to su neplaćene fakture dužnika pravnog lica (klijentovi kupci) i onih kojima to pravno lice duguje (klijentovi dobavljači). Zadatak knjigovodstvene agencije je takođe i evidentiranje poslovnih promena oko godišnjeg popisa

 

Šta još može raditi knjigovodstvena agencija

 

Zadatak ovog teksta je da klijenti postanu svesni vremena i truda koji ulažu knjigovodstvene agencije da bi obezbedile spektar usluga i informacija koje se pripadaju oblastima računovodstva i knjigovodstva.

 

U realnosti, zbog nemogućnosti malih preduzeća i preduzetnika da angažuju različite stručnjake za različite oblasti, posao knjigovodstvene agencije izašao je daleko van okvira knjigovodstva. Danas knjigovodstvene agencije obavljaju i kadrovske poslove – prijava i odjava radnika, obračun zarada i naknada, izrada i predaja različitih obrazaca iz oblasti radnih odnosa. Često će knjigovodstvena agencija pomoći oko popisa i oko usklađivanja stanja u knjigama sa stvarnim stanjem. Mnogi klijenti od knjigovođe dobijaju finansijsko i poresko savetovanje.

 

Knjigovodstvena agencija obračunava različite poreze prema važećim zakonima, izrađuje i predaje poreske prijave, vrši obračun kamata i raznih taksi i naknada. Mnoge agencije bave se osnivanjem tj registracijom novih firmi.

 

Specifični poslovi stvar su ponude različitih agencija i dogovora između njih i klijenata.

Komentari (9)

Nebojsa Grgurevic on 07.06.2015 20:12

Koje su obaveze Knjigovodstvene Agencije prema klijentu .
Dali je Agencija obavezna da me edukuje i uputi na norme koje vladaju oko oporezovanog odnosno neoporezovanog prihoda ... koje su moje odgovornosti a koje agenciske oko neupucivanja na Zakonske Normative ...

Odgovori

SVM Support on 08.06.2015 09:34

Poštovani Nebojša,
Obaveze knjigovodstvene agencije su definisane ugovorom prema klijentu. Jedan od članova bi mogao biti i konsultacija. Pod ovim podrazumevamo edukaciju klijenta, ali u slučaju potrebe tj. ako nastane situacija u kojoj je potrebno razlikovati oporezovani od neoporezovanog prihoda". Po našem mišljenju, edukacija nije obavezan deo ugovora o vršenju knjigovodstvenih usluga, jer bi to onda značilo da je obaveza klijenta da nauči knjigovodstvu svakog svog klijenta, za čime verovatno ne postoji realna potreba od strane klijenta. Ako takva potreba postoji, može se napraviti poseban ugovor o edukaciji, što neke knjigovodstvene agencije i rade.

ANA BARALIC on 24.02.2018 19:15

klijent nije placao doprinose za stecajnog upravnika. sada ne moze da zatvori firmu dok ne plati te doprinose. on se ljuti na knjigovodju i trazi da knjigovodja plati njegove doprinose jer mu nije rekao da to plati. kao on nije dao.

Krtolica Milan on 19.07.2016 11:15

Da li je zakonom regulisana obaveza agencije da klijentu vrati kompletnu dokumentaciju, ako klijent zeli da promeni agenciju?

Odgovori

SVM Support on 19.07.2016 12:21

@Krtolica Milan:
Koliko je nama poznato, ne postoji nijedan propis koji obavezuje agenciju da vrati kompletnu dokumentaciju. Ovo je pitanje ugovora o knjigovodstvu i verovatno Zakona o obligacionim odnosima. Za detalje, konsultujte vašeg pravnika.

Stevan Vucak on 25.11.2016 22:28

Molim Vas da mi odgovorite da li knjigovodstvrna agencija ima obavezu da klijenta kome vodi poslovne knjige treba da obavesti istoga u slucaju statusne promene u preduzecu.Naime ja sam osnivac i direktor preduzeca,zaposlio sam se u drugoj firmi gde sam prijavljen kao radnik a u mojoj firmi sam i dalje bio direktor.Da li je trebala agencija da me obavesti da u APR-u podnesem zahtev za promenu direktora ili da likvidiram preduzece posto sam ja bio jedini zaposleni.

Odgovori

SVM Support on 01.12.2016 17:32

@Stevan Vucak,
Obrnuto: vi ste trebali da obavestite agenciju da ste se prijavili kao radnik u drugoj firmi. U tom slučaju agencija bi mogla da vas uputi u dalje korake. Konkretno, nema smetnji da ostanete direktor u vašem preduzeću ako ste radnik u drugom. Postoji samo razlika gde ćete biti prijavljeni na zdravstveno osiguranje, pošto ne treba da plaćate zdravstveno osiguranje kao i osiguranje od nezaposlenosti po 2 osnova.

Nevena on 13.03.2018 12:41

Kakva je procedura promene knjigovodstvene agencije u slučaju da nismo zadovoljni radnom trenutne agencije?

Odgovori

SVM Support on 01.04.2018 23:56

@Nevena,
Ova procedura zavisi od uslova u ugovoru o knjigovodstvenim uslugama ili, ako nemate pismeni ugovor, od Zakona o obligacionim odnosima i vašeg usmenog dogovora.
Obično postoji otkazni rok, i klauzula da su obe ugovorne strane (i knjigovodstvena agencija i klijent) dužni da izvrše svoje ugovorne obaveze koje su nastale do datuma važenja ugovora u nekom roku. Ovo se svodi na to da knjigovodstvena agencija završi obračune i obrasce a klijent da plati fakture ka knjigovodstvenoj agenciji.

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.