Obaveštenja

17.08.2020
Obaveštenje o bitnim činjenicama i rokovima vezanim za dodatne mere pomoći Vlade RS donetim Zaključkom dana 31.07.2020. godine.
11.04.2020
Ministarstvo finansija je 10.04.2020 donelo dugo očekivanu Uredbu oko paketa ekonomskih mera za oporavak privrede usled epidemije izazvane COVID-19. 
12.02.2020
Rok za plaćanje mesečnih obaveza po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za januar 2020. godine ističe 18. februara 2020. godine za preduzetnike-paušalce.
12.01.2020
Usvojene su izmene Zakona o porezu na dohodak građana (Službeni glasnik RS, broj 86 od 6.12.2019. godine) u kojem je, između ostalog predviđena dopuna člana 18. stav 1. tačka 1), koja se odnosi …
04.08.2020
30. jula 2020. usvojen je novi paket mera za pomoć privredi.
13.02.2020
Elektronski servis "Jednošalterski sistem" – je "one-stop-shop" između Agencije za privredne registre (APR) i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) unapređen je i tako je na…
14.01.2020
  Stroge kazne: od 500.000 do 2.000.000 dinara za prekršaj ako se do 31.01.2020. godine na sajtu Agencije za privredne registre ne evidentiraju svi stvarni vlasnici prihoda.      
24.01.2019
U Narodnom muzeju u Beogradu još 1. oktobra 2018. godine je organizovana konferencija pod nazivom “Ka administraciji bez suvišnih papira”.