Obaveštenja

13.02.2020
Elektronski servis "Jednošalterski sistem" – je "one-stop-shop" između Agencije za privredne registre (APR) i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) unapređen je i tako je na…
14.01.2020
  Stroge kazne: od 500.000 do 2.000.000 dinara za prekršaj ako se do 31.01.2020. godine na sajtu Agencije za privredne registre ne evidentiraju svi stvarni vlasnici prihoda.      
24.01.2019
U Narodnom muzeju u Beogradu još 1. oktobra 2018. godine je organizovana konferencija pod nazivom “Ka administraciji bez suvišnih papira”. 
03.10.2018
U pitanju je novi zakon - Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i tiče se pitanja stvarnih vlasnika privrednih subjekata i obaveze podnošenja dokumentacije i registrovanja tih podataka.
12.02.2020
Rok za plaćanje mesečnih obaveza po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za januar 2020. godine ističe 18. februara 2020. godine za preduzetnike-paušalce.
12.01.2020
Usvojene su izmene Zakona o porezu na dohodak građana (Službeni glasnik RS, broj 86 od 6.12.2019. godine) u kojem je, između ostalog predviđena dopuna člana 18. stav 1. tačka 1), koja se odnosi …
04.12.2018
Elektronski servis koji omogućava registraciju novih društava sa ograničenom odgovornošću, pušten je u rad od strane Agencije za privredne registre.
28.09.2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima usvojen je u junu 2018. godine. Jedna od usvojenih novina je obaveza registrovanja adrese za prijem elektronske pošte (e-mail adrese).