Obaveštenja

04.12.2018
Elektronski servis koji omogućava registraciju novih društava sa ograničenom odgovornošću, pušten je u rad od strane Agencije za privredne registre.
28.09.2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima usvojen je u junu 2018. godine. Jedna od usvojenih novina je obaveza registrovanja adrese za prijem elektronske pošte (e-mail adrese).
28.05.2018
Vlada Srbije je na sednici održanoj u četvrtak, 24. maja 2018. godine, usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, čime se ukida obavezno korišćenje pečata u po…
14.11.2017
Tematski sastanak posvećen Ex post analize Zakona o fiskalnim kasama, koja je rezultat projekta Privredne komore Srbije u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj, finansiran iz …
03.10.2018
U pitanju je novi zakon - Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i tiče se pitanja stvarnih vlasnika privrednih subjekata i obaveze podnošenja dokumentacije i registrovanja tih podataka.
27.07.2018
Izmenama Zakona privredni subjekti do 26. avgusta 2018. godine moraju da prijave Poreskoj upravi sve prostorije na kojima se vrši obavljanje delatnosti, a koje već nisu registrovane u APR-…
15.12.2017
Elektronsko osnivanje firme je nešto što se dugo čekalo, a od 1. januara 2018. godine će biti i omogućeno.
26.04.2017
Privredna društva koja su u sistemu PDV-a često dolaze u zabunu kako se prati promet dobara i usluga u poslednjih 12 meseci? Na ovom mestu rešavamo dilemu.