Obaveza plaćanja odloženih poreza i doprinosa

29.01.2021

 

Ukoliko ste koristili “minimalce” od države tokom marta, aprila i maja (ili aprila, maja i juna) , kao i avgusta 2020. godine po Uredbi i Zaključku Vlade, a niste do sad izmirili porez i doprinose po tim obračunima zarada, odložili ste poreze i doprinose na najviše 24 rate. Poreska uprava bi trebalo da je poslala Obaveštenje u elektronskoj formi, koje sadrži tabelu sa iznosima i pozivima na broj, kao i datumima kad je poslednji dan do kojeg treba da se plati svaka rata. Obaveštenje koje je Poreska uprava poslala se nalazi u vašem poreskom sandučetu. Poreskom sandučetu pristupate preko portala Poreske uprave na adresi eporezi.purs.gov.rs zašta vam je potreban digitalni elektronski sertifikat.

 

Obaveštenje Poreske uprave sadrži podatke o:

  1. ukupnom iznosu dugovanog poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada zaposlenih,
  2. broju rata,
  3. iznosu svake rate po svakom od obračuna,
  4. datumu dospeća rate po svakom od obračuna,
  5. broju odobrenja za plaćanje (BOP) po svakom od obračuna,
  6. računu za uplatu.

 

Šifra plaćanja za ove uplate je 254.
 

Ukoliko još niste dobili ili nemate saznanja o rešenju Poreske uprave, proverite vaše poresko sanduče ili proverite sa knjigovođom da li ste rešenje dobili.

 

Ukoliko niste koristili davanja Vlade u neto iznosu  ili jeste koristli, ali ste pritom izmirili porez i doprinose po tim obračunima zarada (dakle, ovo znači: ako ste platili do poslednje pare porez i doprinose za svaki pojedinačni obračun vezan za ova davanja od države od marta, aprila i maja (ili aprila, maja i juna)  kao i avgusta ), onda ne treba ništa da preduzimate.

 

Međutim, ukoliko niste izmirili porez i doprinose (delimično niste izmirili, ili niste uopšte platili porez i doprinose), onda ste dužni da poštujete rokove isplate za svaku ratu.
 

Posledice neredovnog plaćanja je da se pokreće prinudna naplata za sav preostali dug. Npr. ako zakasnite sa uplatom iz bilo kog razloga za ratu koja dospeva 10.05.2021. godine, onda za svih preostalih 21 ratu dugovanog poreza i doprinosa se vrši prinudna naplata odmah, dakle bez uobičajenog upozorenja i davanja roka od 5 dana.

 

Naš savet je: ne ostavljajte plaćanje rate dugovanog poreza i doprinosa za poslednji dan! 10.02.2021. je blizu i vodite računa da ne kasnite sa uplatom bilo koje rate.

 

Ovo su ozbiljne posledice i molimo vas da ih shvatite ozbiljno. Ako vam nešto nije jasno u vezi sa ovim obaveštenjem, molimo vas da kontaktirate svog dodeljenog knjigovođu.
 

Ne zaboravite da proverite svoje poštansko sanduče!

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.