Šta su to knjigovodstvene agencije?

17.03.2016

Osnovni posao knjigovodstvene agencije

 

Osnovni posao knjigovodstvenih agencija jeste ispravno beleženje nastalih poslovnih događaja odnosno poslovne dokumentacije – u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, kao i drugim pratećim zakonima.

 

Ostali poslovi knjigovodstvene agencije

 

Knjigovodstvene agencije imaju i neke druge funkcije koje obavljaju kao što su:

 

  • Finansijsko savetovanje,
  • Poresko savetovanje,
  • Izrada završnog računa,
  • Izrada planova, finansijskih analiza,
  • Učešće u finansijskim i poreskim inspekcijama,
  • Pomoć pri reviziji i saradnja sa revizorskom kućom klijenta.

 

Primopredaja dokumentacije za knjigovodstvene agencije

 

Prema važećim zakonskim propisima, pravna lica su u obavezi da u roku od tri dana dostave dokumentaciju na knjiženje, a knjigovođa ima rok od još tri dana da tu dokumentaciju proknjiži. Međutim, u praksi, pravni subjekti podnose dokumentacije za knjigovodstvene agencije na mesečnom ili nedeljnom nivou. Da li će knjigovođa dolaziti po dokumentaciju kod svog klijenta ili obrnuto je stvar ugovora o pružanju knjigovodstvenih usluga.

 

Osnova za knjiženje je originalna dokumentacija. Pre predaje knjigovođi, dobro je da iskopirate svu dokumentaciju i formirate sopstvenu arhivu. Specijalno, prema Zakonu o računovodstvu i reviziji, član 9, računovodstvena isprava može biti i u elektronskom obliku, što su u poslednje vreme neke knjigovodstvene agencije počele da primenjuju.

 

Knjigovodstvene agencije od svojih klijenata primaju onu dokumentaciju koja svedoči o poslovnim promenama u firmi klijenta. To je dokumentacija od klijentovih partnera i institucija – ulazni računi, obračun kamata, izvodi poslovnih banaka i slično. Zatim, to je takođe i dokumentacija koju sam klijent kreira – izlazni računi, nalozi za isplatu, specifikacije, a ponekad i propratna dokumentacija

Komentari (1)

Karan Bhalla on 06.05.2022 10:55

Hi,
Thanks a lot for sharing this awesome info. Your story is very interesting to me. I personally like all your points. I love to share on social media keep it up

Odgovori

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.