Značaj knjigovodstvene agencije u savremenom poslovanju

17.03.2016

Iako postoji izbor preduzeća da formira interni sektor knjigovodstva, u doba savremenog poslovanja, veliki broj malih preduzeća odlučuje se da vođenje svojih poslovnih knjiga poveri knjigovodstvenim agencijama. Knjigovodstvene agencije pružaju uslugu upravljanja poslovne dokumentacije na optimalan način uz jako mali nivo rizika od pojavljivanja greške.

 

Aktivnosti koje knjigovodstvene agencije sprovode su :

 

  • Prikupljanje
  • Analiza i
  • Obrada dokumentacije.

 

Knjigovodstvene agencije i obaveze menadžera preduzeća

 

Pored navedenog, i menadžer je taj koji mora biti voljan da sarađuje sa agencijom. Tačnije, u obavezi je da u dogovorenom terminimu i roku dostavi svu neophodnu dokumentaciju i informacije koje uslovljavaju nesmetano obavljanje poslova knjigovodstvene evidencije.

 

Ostale usluge savremene knjigovodstvene agencije

 

Pored navedenih usluga, knjigovodstvene agencije nude i veliki izbor poslovnih informacionih sistema koji poslovanje i rezultat jednog preduzeća dovode na optimalni nivo. Upotrebom informacionih sistema, odnosno ERP-a, doprinosi se tačnosti i kvalitetu informacija, što je,složićete se, ključ poslovnog uspeha.

 

SVM u okviru svoje usluga nudi i poslovne softvere među kojima je i poslovni program Syntegra

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.