Sudska ekonomska veštačenja

 

Šta su sudska veštačenja ?

 

Sudska veštačenja predstavljaju pravni proces koji za rezultat ima mišljenje ovlašćenog stručnog lica za analizu sudskog postupka - sudskog veštaka.

 

Šta je sudski veštak ?

 

Sudski veštak je stručno lice koje ispunjava uslove da se bavi poslovima veštačenja. To je pre svega osoba koja sarađuje sa sudom. Ona svojim stručnim mišljenjem u može da pomogne sudu da se utvrdi istina u sudskom postupku. Od kvaliteta i sveobuhvatnosti mišljenja sudskog veštaka može u priličnoj meri da zavisi ishod sudskog postupka.

 

Neke od glavnih osobina sudskog veštaka moraju biti pre svega kompetentnost, onda analitičnost, poželjno je iskustvo ali i stalno usavršavanje. U našem timu radi stručnjak koji zadovoljava sve ove osobine.

 

Kad je firmi potrebno sudsko veštačenje ?

 

U različitim situacijama kad postoji nesaglasnost sa drugim privrednim subjektom, pa je došlo do pokretanja sudskog spora. Osnov spora može biti:

 

  • Neadekvatan ili nepotpun obračun zakonske zatezne kamate
  • Nenaplaćena potraživanja
  • Neodgovarajuć obračun poreza i pripadajuće kamate
  • Neobračunata revalorizacija
  • Povreda zakona o radu i finansijske posledice istog
  • Spor u vezi sa bankama ili osiguravajućim društvima itd.

 

SVM - ujedinjena poslovna rešenja, u saradnji sa našim partnerima, može da vrši odgovorna i stručna ekonomsko-finansijska veštačenja. Evo nekih primera veštačenja koje možemo raditi :

 

  • Sudska ekonomska veštačenja u dužničko-poverilačkim odnosima (kamate, dugovanja, potraživanja itd.)
  • Sudska ekonomska veštačenja u poreskim postupcima (poreske kamate, poreski procesi itd.)
  • Sudska ekonomska veštačenja vezana za finansijske institucije (kamate banaka, ročnost obaveza itd.)

 

Sudska ekonomska veštačenja - cena usluge

 

Cena usluge za sudska ekonomska veštačenja se dogovora za svaku pojedinačno veštačenje posebno jer cena ove usluge zavisi od puno faktora. Naravno, cena usluge zavisi i od toga da li je potencijalno preduzeće korisnik još nekih od naših usluga iz paketa ujedinjenih poslovnih rešenja, u kom slučaju se pravi poseban aranžman u zavisnosti od odabranih usluga.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici