Evidentirajte stvarne vlasnike prihoda do 31.01.2020. godine inače preti kazna do 2,000,000 dinara

14.01.2020

APR proverava da li je subjekt izvršio evidentiranje stvarnih vlasnika prihoda

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika donet je u cilju unapređenja postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i usaglašavanja domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti.


Izmenama člana 12. Zakona bliže je uređen nadzor nad evidentiranjem, tačnošću i ažuriranjem evidentiranih podataka i čuvanjem podataka i dokumenata i ovlašćenje za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, tako da Agencija za privredne registre proverava da li je Registrovani subjekt izvršio evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku u Centralnu evidenciju u roku od 15 dana od dana osnivanja i ovlašćena je da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Registrovanog subjekta koji nije izvršio evidentiranje u navedenom roku;
 

Član 14 propisuje drakonske kazne

 

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Registrovani subjekt - pravno lice:

...3) ako u Centralnu evidenciju nije evidentirao tačne podatke;

4) koji nema, odnosno ne čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta (član 10. stav 2);

5) ako ne izvrši evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta u Centralnoj evidenciji do 31. januara 2020. godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u Registrovanom subjektu - pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

 

 

Komentari (2)

Mila Ćurčin on 16.01.2020 08:21

Da li treba evidentirati i preduzetnike? Oni su sami po sebi jedini vlasnici!

Odgovori

SVM SUPPORT on 16.01.2020 12:00

@Mila Curcin,

Ne treba evidentirati preduzetnike.

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.