Vesti

26.05.2013
Poslovni program “Syntegra” koji je napravila firma “SVM ujedinjena softverska rešenja”, a koriste ga firme za kompletno vođenje maloprodaje,
26.01.2013
Kompletno vođenje maloprodaje, izdavanje fiskalnih računa, sve oko blagajne i dnevnog pazara, firme već osam godina mogu da vode preko poslovnog softveaskog rešenja “Syntegra” koje je napravil…
29.10.2012
Jedna od retkih firmi u industriji ove vrste - gromobrani, Hermi, tražio je saradnika koji je upoznat sa programskim rešenjem iCenter proizvođača SAOP d.o.o.
05.08.2012
Firma Labena d.o.o. aktivno deluje na tržištima na teritoriji bivših republika SFRJ još od 1999. godine.
14.02.2013
„SVM Ujedinjena poslovna rešenja“ potpisala su ugovor s firmom „Hermi Neprimetni gromobrani“ d.o.o. kojoj će od sada pružati knjigovodstvene usluge. Naime, kroz program iCenter „SVM Ujedi…
26.11.2012
Firma „SVM Ujedinjena poslovna rešenja“ odlučila je da konkuriše za dobijanje najnovijeg sertifikata „Excellent SME Serbia“.
15.08.2012
Preduzeće Data Status iz Beograda je renomirano preduzeće koje se bavi uvozom i distribucijom pretežno stranih publikacija i baza podataka, kao i prodajom knjiga putem naručivanja.
20.07.2012
Implementacija softvera iCenter, modula za obračun zarada i kadrovsku evidenciju u firmi Protecta Group je u završnoj fazi. Iplementacija je urađena na programu iCenter, koje jedan od ERP rešenja …