Poreska uprava objavila poziv za nabavku softvera za unapređenje sistema za fiskalizaciju

Dana 23.10.2013., Poreska uprava objavila je poziv za javnu nabavku dobara – nabavku softvera za unapređenje sistema za fiskalizaciju. Kako SVM saznaje, iz priložene konkursne dokumentacije može se videti da je predloženi novi sistem fiskalizacije zapravo onaj koji se sprovodi u Republici Hrvatskoj na osnovu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

 

Prema stručnim konsultantima našeg partnera Galeb Group, radi se o modelu koji se u Hrvatskoj pokazao kao nesprovodiv i sa ogromnom mogućnošću zloupotrebe. Takođe, kako navode konsultanti, ovaj model je mnogo manje efikasniji od trenutnog zakona o fiskalnim kasama koji se primenjuje na teritoriji Republike Srbije.

 

SVM Vam kroz donju tabelu prikazuje navodne nedostatke novog sistema fiskalizacije.

 

rb

Navedeni nedostatak

Komentar

1.

Nepostojanje „On line“ sistema

Sa stanovišta kontrole, potpuno je svejedno da li se podaci iz fiskalne kase prenose pre štampanja računa, više puta dnevno, jedanput dnevno ili jedanput u 14 dana (što je moguće promeniti u bilo kom trenutku). Upravo je „On line“ sistem problematičan sa stanovišta onemogućavanja izdavanja računa ukoliko trenutno ne postoji elektronska komunikacija sa serverom PU.

2.

Nepostojanje uvida u promet po artiklima

Takva mogućnost nije predviđena ni novim sistemom. Obavezni elementi računa koji se dostavljaju serveru PU ne sadrže promet po artiklima.

3.

Nepostojanje jedinstvenog broja računa (JBR) na nivou Republike Srbije

Nije tačno, pošto svaki fiskalni modul ima jedinstven identifikacioni broj (IBFM), što u kombinaciji sa brojem fiskalnog isečka (BI) predstavlja jedinstven broj računa na nivou Republike Srbije.

4.

Zavisnost od ljudskog faktora za slanje podataka serveru PU

Ovo je tačno samo za najstarije modele fiskalnih kasa koji su zahtevali ručno startovanje procesa slanja podataka na server PU. Već nekoliko godina su raspoloživi modeli koji ovaj proces obavljaju automatski.

5.

Nepostojanje jasnih indikatora i potvrda za obveznika o slanju podataka serveru PU

Netačno, pošto postoje vizuelni indikatori za svaku fazu procesa slanja podataka serveru PU.

6.

U slučaju kvara fiskalne kase podaci se ne šalju serveru PU

Naravno da pokvaren uređaj ne šalje podatke, ali kada se fiskalna kasa popravi, podaci mogu da se pošalju. Međutim, hrvatski model uopšte ne rešava ovaj problem, jer ako je elektronski naplatni uređaj neispravan, podaci se takođe ne šalju serveru PU.

7.

Nepostojanje informacije o storniranim računima

Pa, upravo je PU insistirala na da se Nalog za ispravku mora popunjavati ručno umesto elektronski. Ovaj problem se jednostavno rešava izmenom softvera u fiskalnim kasama, bez ikakve potrebe za uvođenjem novog sistema fiskalizacije.

8.

Zavisnost od malog broja proizvođača i servisera

Nije tačno, jer postoji 17 proizvođača fiskalnih kasa i hiljade servisera.

9.

Skupo održavanje fiskalnih kasa zbog potrebe periodičnog menjanja fiskalnih modula

Ovaj problem se elegantno rešava upotrebom fiskalnih memorija sa mogućnošću odloženog prepisivanja podataka.

10.

Problem čuvanja kopija fiskalnih isečaka

Ovaj problem se takođe elegantno rešava upotrebom elektronskog žurnala sa mogućnošću odloženog prepisivanja podataka.

 

 

Poreska uprava donela odluku bez konsultacija

 

Kako SVM saznaje, Poreska uprava se nije konsultovala sa ovlašćenim proizvođačima i serviserima prilikom odlučivanja o uvođenju novog sistema fiskalizacije. Prema rečima konsultanata našeg partnera Galeb Group, upravo su proizvođači i serviseri ti koji svojim iskustvom i kompetentnošću treba da učestvuju u procesu donošenja ovakve odluke. Svojim primedbama i sugestijama predočiće sve realne aspekte mogućeg sistema fiskalizacije.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.