Vesti

30.09.2019
  Raspravljalo se u Skupštini Srbije o elektronskoj trgovini i trgovini uopšte. Bilo je amandmana na članove zakona i poslanici su nakon duge rasprave odlučili da usvoje dva nova zakona. Naime,…
05.11.2018
Veoma bitan projekat na kojem je Narodna banka Srbije vredno radila oko dve godine jeste uspostavljanje IPS sistema. Realizovanjem ovog projekta možemo reći da hvatamo korak sa najznačajnijim svets…
28.02.2018
Od 01. marta 2018. godine po članu 4a Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, poverioci imaju obavezu da sve izdate fakture, kao i ostale zahteve za isplatu, a ko…
10.03.2016
Agencija za privredne registre (APR) je obavestila sve korisnike da se od 1. marta 2016. godine počinje sa primenom novog Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetn…
24.01.2019
Početak nove godine nam donosi i nove promene koje se tiču poreskih olakšica, a koje se odnose na firme i preduzetničke radnje koje su novijeg datuma.
03.05.2018
Predsednik najviše sudske instance Republike Srbije, Vrhovnog kasacioniog suda je zauzeo jasan stav da su banke godinama unazad od klijenata naplaćivale troškove obrade kredita kada su iste odobrav…
19.09.2017
Posle usvajanja izmene podzakonskih akata iz oblasti platnog prometa od strane Narodne banke Srbije, donete su odredbe koje podrazumevaju da od oktobra 2017. godine privredni subjekti neće morati da …
11.12.2015
Konačno bez KEPU knjige u veleprodaji! Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga, koji je donet 1996. godine, zamenjen je novim Pravilnikom o evidenciji prometa.