Vesti

19.08.2021
U „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 153/20 krajem 2020. godine objavljen je novi Zakon o fiskalizaciji (u daljem tekstu: ZF) a koji se primenjuje od 1. januara 2022. godine. Pazite se: …
25.08.2020
Program podsticanja mladih Moja prva plata pruža šansu mladima koji su završili fakultet ili srednju školu.
28.04.2020
Kako bi ublažila krizu, Vlada Republike Srbije je izašla sa paketom mera koje se odnose na direktnu pomoć privrednicima i zaposlenima. 
13.01.2020
U prethodnom periodu brojni preduzetnici u našoj zemlji su se bunili kada je paušalno plaćanje poreza u pitanju. Pored brojnih prepreka i stvari koje su isticali kao nelogične i ometajuće za rad,…
07.05.2020
Fizička lica koja su u prošloj 2019.godini ostvarila dohodak veći od neoporezivog iznosa ( 2.729.304 dinara) obavezni su da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana. 
14.04.2020
Iskoristi priliku na olakšice za zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica, uprkos vanrednom stanju!
11.01.2020
  Još jedna vrsta olakšica za novozaposlene od 01.01.2020. godine   Pored postojećih olakšica za zapošljavanje i samozapošljavanje, od 01.01.2020. godine na snazi je novi tip olakšica p…