Vesti

28.02.2018
Od 01. marta 2018. godine po članu 4a Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, poverioci imaju obavezu da sve izdate fakture, kao i ostale zahteve za isplatu, a ko…
10.03.2016
Agencija za privredne registre (APR) je obavestila sve korisnike da se od 1. marta 2016. godine počinje sa primenom novog Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetn…
21.07.2015
Bespovratna sredstva u visini do 500.000 dinara dodeljuju se za izradu i implementaciju specifičnog softvera koji bi pomogao u poslovanju, za razvoj tehnoloških procesa i za poboljšanje i razvoj pr…
29.11.2013
Prema rečima Ivana Simiča, direktora Poreske uprave, objedinjena uplata poreza i doprinosa na jedinstveni račun startovaće od prvog januara naredne godine, prema planu i odlaganja neće biti.
19.09.2017
Posle usvajanja izmene podzakonskih akata iz oblasti platnog prometa od strane Narodne banke Srbije, donete su odredbe koje podrazumevaju da od oktobra 2017. godine privredni subjekti neće morati da …
11.12.2015
Konačno bez KEPU knjige u veleprodaji! Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga, koji je donet 1996. godine, zamenjen je novim Pravilnikom o evidenciji prometa.
20.02.2014
Knjigovodstvene agencije u Srbiji se sve više bave poslom koji je u opisu detektiva čija je dužnost da sprečavaju kršenje zakona.
23.11.2013
SVM Vas obaveštava da je Ministarstvo finansija dana 21.11.2013. donelo odluku da se obustavi postupak javne nabavke softvera za unapređenje sistema fiskalizacije Poreske uprave...