Nov program NZS - Moja prva plata

08.09.2021

Osnovne informacije o programu Moja prva plata

 

Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa, a predviđeno trajanje programa je 9 meseci. Korisnicima sa srednjim obrazovanjem obezbediće se mesečna novčana naknada u iznosu od 22.000 dinara, a korisnicima sa visokim obrazovanjem u iznosu od 26.000 dinara. Pored ovog iznosa, poslodavac može angžovanim licima isplatiti dodatna sredstva, koja na mesečnom nivou ne mogu biti veća od iznosa koji isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje.

 

Koje su prednosti programa Moja prva plata ?

 

Ovim programom stvaraju se dodatne mogućnosti za osposobljavanje, sticanje prvog radnog iskustva i povećanje prilika za konkurentnije istupanje mladih na tržištu rada i njihovo zapošljavanje.

Država će za deset hiljada mladih ljudi, koji su završili srednje škole i fakultete, pokrivati deo troškova njihove plate i time ih motivisati za pronalaženje prvog posla, a poslodavcima olakšati odluku da ih zaposle. Sredstva će biti prosleđena Nacionalnoj službi za zapošljavanje, koja sprovodi pomenuti program.

 

Želite više informacija

 

Više o samom programu i uslovima prijave možete se pronaći na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

 

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.