Novi fiskalni račun možete da štampate i na salveti!

03.09.2021

Zar nisu fiskalni računi oni tanki isečci kao trakice sa termalnih štampača?

 

Jesu. I tako je bilo do sada. Da li ste znali da nov fiskalni račun može da se odštampa i na:

 1. Termalnom štampaču, kao i do sada
 2. Na A4 papiru,
 3. A uopšte ne mora da se odštampa nego da se pošalje u elektronskoj formi npr. u pdf formatu. Ali onda mora da sadrži neke posebne elemente. Objasnićemo to kasnije u tekstu.
   

Od sada ćemo da budemo moderni i da šaljemo fiskalni račun u elektronskoj formi?

 

Pa ne moramo, ako ti se više sviđa da budeš staromodan, koliko ja vidim, možeš da odštampaš fiskalni račun i na salveti.

 

 

Kako nastaje taj novi online fiskalni račun?

 

Prvo moramo da damo neka osnovna pojašnjenja.

Ako si prodavac, imaš svoj maloprodajni objekat, imaš pravo da se opredeliš za jednu od dve vrste elektronskog fiskalnog uređaja koji ćešda koristiš, i to:

 

 • Možeš da koristiš sopstveni tj. lokalni procesor fiskalnih računa (mi još kažemo i Lokalni PFR ili L-PFR) koji si nabavio od nekog dobavljača softvera ili hardvera i on ti omogućava da izdaješ fiskalne račune čak i u slučaju privremenog ili trajnog prekida interneta. Ovde je prednost što ako imaš veliki promet u tvojoj prodavnici, miran si ako ti nestane internet ili struja, možeš da se fiskalizuješ i neometano da radiš.
 • Šta je tu još bitno:
 1. L-PFR šalje uskladištene podatke u Sistem kada god je dostupna Internet veza.
 2. L-PFR mora da generiše fiskalni račun koristeći bezbednosni element čak i ako nije dostupna Internet veza za prenos podataka.
 3. L-PFR mora da podrži neki način za preuzimanje fiskalnih podataka od strane poreske inspekcije.(npr. slot za SD karticu, USB port). Znači, pazite se od koga nabavljate L-PFR, morate da dozvolite inspektoru da vam preuzme podatke, jer ne koristite direktno server poreske uprave za fiskalizaciju.

ili

 

 • Možeš da koristiš procesor fiskalnih računa od Sistema za upravljanje fiskalizacijom direktno od Poreske uprave, takozvani V-PFR. Za njega moraš da imaš stalnu internet vezu. Obrati pažnju: Ne smeš da izdaješ nikakav fiskalni račun uopšte ako nemaš mogućnost da ga fiskalizuješ preko interneta.

 

Pominjali smo da postoji i nešto što se zove Bezbednosni Element (BE). Šta je to?

 

Jeste, tako je. Bezbednosni element je neki uređaj ili neki softver na tvom računaru koji Poreska uprava tebi kao prodavcu koji ima svoj maloprodajni objekat izdaje da bi ti sa tim bezbednosnim elementom:

 1. digitalno potpisivao svaki fiskalni račun;
 2. da bi mogao da verifikuješ svaki fiskalni račun.

Račun koji je izdat bez korišćenja BE, ne može se smatrati fiskalnim računom. BE je personalizovan za obveznika fiskalizacije, za konkretan poslovni prostor i poslovnu prostoriju i ne može da se koristi od strane neovlašćenog lica.
 

 

Kako onda izgleda procedura izdavanja tog online fiskalnog računa?

 

Sada dolazimo do srži online fiskalizacije. Fiskalni račun je dokument kojim se potvrđuje da je pojedinačno ostvareni promet na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, evidentiran u elektronskom fiskalnom uređaju. Za to je bitno da objasnimo dve faze kreiranja fiskalnog računa, kao i šta na kraju taj fiskalni račun mora da sadrži.
 

Hajde da prvo objasnimo kreiranje fiskalnog računa u te dve faze.

 

Evo ovako: Prva faza u kreiranju računa je Zahtev koji se po definisanom protokolu šalje PFR-u i sadrži sledeće elemente:

 • vrsta računa (da li je promet ili avans)
 • tip transakcije (da li je prodaja tj. promet ili poništavanje prometa)
 • način plaćanja (gotovina, keš, kartica, vaučeri itd.)
 • naziv (dobra ili usluge)
 • jedinična cena
 • količina
 • ukupna cena za taj artikal
 • poresku oznaku, koja nosi informaciju o poreskoj stopi artikla
 • ukupan iznos za plaćanje
 • e ovo je novo: PIB kupca - ako je kupac pravno lice

 

To je prva faza. Dakle, poslali smo PFR-u zahtev: Dragi moj PFR-u, evo ti podatke, molim te fiskalizuj me!

 

A druga faza?

 

Onda sledi Druga faza u kreiranja računa, a to je Odgovor od dragog mog PFR-a. Odgovor se vraća u naš sistem i sastavni je deo fiskalnog računa, a kreira ga PFR nakon provere da li je sve što si ga onomad u prvoj fazi lepo zamolio, ispravno. Odgovor PFR-a sadrži sledeće informacije:

 • naziv poreskog obveznika
 • PIB, adresu i jedinstvenu oznaku poslovnog prostora poreskog obveznika
 • datum i vreme potpisivanja računa (tačnosti u sekundu)
 • redni broj fiskalnog računa
 • digitalni potpis fiskalnog računa
 • ostali podaci koji su sadržani u bezbednosnom elementu

Ukoliko su ispunjena oba koraka smatra se da je izdati račun ispravno kreiran fiskalni račun.

 

Šta je onda konačno sadržaj jednog online fiskalizovanog fiskalnog računa ?

 

Dosta toga. Fiskalni račun obavezno sadrži sledeće podatke:

 1. vrstu računa;
 2. tip transakcije;
 3. naziv obveznika fiskalizacije i jedinstvenu oznaku poslovnog prostora;
 4. poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika fiskalizacije;
 5. PIB pravnog lica, odnosno obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređujeporez na dohodak građana, ako jekorisnik isporučenih dobara i pruženih usluga, odnosno dobara i usluga kojeće biti isporučene ili pružene u slučaju primljenih avansa, pravno lice,odnosno obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakonakojim se uređuje porez na dohodak građana;
 6. naziv, količinu, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, oznaku poreske stope ivrednost evidentiranog prometa dobra, odnosno usluge;
 7. specifikaciju poreskih stopa;
 8. iznos poreza po poreskim stopama;
 9. ukupan iznos poreza;
 10. vrednost prometa po poreskim stopama;
 11. ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu (uz napomenu ako je plaćanje izvršeno putem avansa), način plaćanja (gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.), uplaćen iznos i iznos razlike za povraćaj kupcu dobara, odnosno korisniku usluga;
 12. dan, mesec, godinu, sat, minut i sekund sačinjavanja fiskalnog računa;
 13. jedinstveni redni broj fiskalnog računa;
 14. jedinstveni redni broj fiskalnog računa po vrsti računa i tipu transakcije;
 15. Dvodimenzionalni bar-kôd (eng. QR – Quick Response) za verifikaciju koji sadrži sve elemente elektronskog potpisa kada se štampa fiskalni račun ili hiperlink za verifikaciju kada se fiskalni račun izdaje u elektronskoj formi;
 16. poziv na broj drugog fiskalnog računa, odnosno drugog relevantnog dokumenta, ukoliko postoji potreba.
 17. Fiskalni račun može sadržati reklamne poruke u skladu sa zakonom.
   

Da objasnimo QR kod detaljnije?

 

Evo ovako: Kada se fiskalni račun izdaje u štampanoj formi, na fiskalnom računu mora da postoji ž, po zvaničnoj terminologiji u zakonu, dvodimenzionalni bar-kôd (to je u stvari QR kod tj. -Quick Response kôd). Šta sadrži taj QR kod?
QR kod sadrži sve elemente elektronskog potpisa. Dakle, kad skeniraš taj QR kod (najčešće preko tvog mobilnog telefona), sken će da te odvede na posebnu stranicu na sajtu poreske uprave gde se vidi da je tvoj račun fiskalizovan, kad je fiskalizovan i još neki kontrolni podaci.

QR kôd ima i propisane dimenzije i kaže, treba da bude ne manji od 4x4 cm i ne veći od 5x5 cm.

Sad ide glavni keč: Ako ti neko pošalje elektronski fiskalni račun, ne mora da ti pošalje QR kod, nego samo link za proveru fiskalnog računa.

Proveru tog tvog fiskalnog računa možeš da radiš koliko god hoćeš puta tj. svaka stranica za proveru svakog pojedinačnog fiskalnog računa je jedinstvena.

 

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.