6 dodatnih elemenata elektronske fakture koji su obavezni od 01.01.2022. godine

26.08.2021

Šta ćemo danas naučiti o elektronskim fakturama?

 

 

Da li znate koliko je elemenata obavezno prikazati na izdatom računu prema postojećem Zakonu o PDV-u? Tačno, ovo je odavno već ispričana priča ima ih 10, iz čuvenog člana 42 Zakona o PDV-u. 

 

To su:

 

 1. naziv, adresa i PIB obveznika - izdavaoca računa;
 2. mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
 3. naziv, adresa i PIB obveznika - primaoca računa;
 4. vrsta i količina isporučenih dobara ili vrsta i obim usluga;
 5. datum prometa dobara i usluga i visina avansnih plaćanja;
 6. iznos osnovice;
 7. poreska stopa koja se primenjuje;
 8. iznos PDV koji je obračunat na osnovicu;
 9. napomena o odredbi ovog zakona na osnovu koje nije obračunat PDV;
 10. napomena da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.

 

Neko će reći: Ovo nije 10 obaveznih elemenata na fakturi, nego bar 20!

 

 

Odlična primedba! I to je tačno, samo smo ih grupisali na način kako ih navodi Zakon. Inače, ni nama nije jasno zašto se npr. mesto izdavanja računa, datum izdavanja računa i redni broj računa broji kao jedan element, kad su to očigledno 3 podatka. Ali neka ih na jednom mestu.

 

Ali, drugo i osnovno pitanje je: Da li znate da po novom zakonu o Elektronskom fakturisanju račun mora da sadrži još nekoliko elemenata ? Koliko? Pa ni manje ni više nego 6. Hajde da vidimo koji su to elementi.

 

Pored elemenata navedenih u Zakonu o PDV-u, obavezni su još i sledeći elementi:

 

1. Matični broj i poslovni račun izdavaoca računa.

Ovo možda i nije novo, jer prema Zakonu o privrednim društvima, matični broj izdavaoca je bio obavezan, a i tekući, tj. poslovni račun se podrazumeva. Kako misliš da ti neko plati ako mu ne navedeš na koji račun da ti plati ?

 

2. Matični broj i poslovni račun primaoca računa.

Ni ovo možda nije novo, jer ako se baviš prometom roba, dokument tj. isprava koja prati robu (što ne mora biti račun, ali najčešće jeste račun-otpremnica, jer vrlo često svi proizvodi i dobra koji se otpremaju, ujedno se i fakturišu, pa se u praksi sreće da poslovni programi imaju dokument Račun-otpremnica, na kojem su ispisani i obavezni elementi prema Zakonima koji posmatraju račun kao dokument, kao što je Zakon o PDV-u, a ispisani su i elementi koji posmatraju otpremnicu kao dokument, kao što je Zakon o trgovini. Ovde mogu da ti dam svoje mišljenje. Nije mi jasno što je obavezan element tekući tj poslovni račun primaoca računa, kad primalac računa može da mi plati sa kog god tekućeg računa on želi. Ako imate vi neku ideju zašto bismo naturali našim kupcima broj tekućeg računa na našem izdatom računu, pišite nam ispod u komentaru.

 

3. Datum avansne uplate.

Obratite pažnju da po Zakonu o PDV-u treba samo visina avansnih plaćanja. Ovde se vraćamo na tačku 5 obaveznih elemenata Zakona o PDV-u.

 

4. Instrukcije za plaćanje

I ovde nije baš jasno šta tu mora da bude obavezno. Da li se misli na način plaćanja, rok plaćanja, upućivanje na tačno jedan tekući račun za plaćanje… nemamo više mašte. Ako imate vi, opet ostavite komentar…


5. Ukupan iznos elektronske fakture

Zamislite: prema postojećem zakonu o PDV-u, morao si da navedeš da najam poslovnog softvera košta na fakturi 3000 dinara mesečno bez PDV, da je porez na dodatu vrednost 600 dinara, ali nisi imao obavezu da napišeš da je to ukupno 3600 dinara. To naravno nema smisla, i naravno da ćeš da navedeš koliko neko ukupno treba da ti plati, ali sad moraš da navedeš, iako ekskluzivno otkrivamo, ranije nisi morao da kažeš da je 3000 + 600 ukupno 3600, ali sad, hoćeš, nećeš, moraš da daš ukupan iznos elektronske fakture.

 

6. Postoji i jedna razlika koja u stvari nije razlika, možda pre terminološka distinkcija: Pominje se kao obavezan element elektronske fakture datum isporuke dobara, odnosno datum pružanja usluga. Nadamo se da se misli na datum prometa dobara i usluga, koji jednostavno po našem mišljenju odgovara u potpunosti terminu Datum isporuke dobara, odnosno terminu Datum pružanja usluga. Najgore što može da se desi je da negde na izdatom računu programeri tako osmisle programsko rešenje da se ispisuje i jedan i drugi podatak, ali da jednostavno iskopiraju iz postojećeg datuma prometa u podatak datum isporuke dobara, odnosno pružanja usluga. Tako da bismo pre mogli reći da se radi o 5 i po dodatnih elemenata, a ne o 6.Dobro, onda da zaključimo, koji su to sve obavezni elementi elektronske fakture?

 

Znači, obavezni elementi elektronskog računa su:

 

 1. naziv, adresa i PIB obveznika - izdavaoca računa;
 2. mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
 3. naziv, adresa i PIB obveznika - primaoca računa;
 4. vrsta i količina isporučenih dobara ili vrsta i obim usluga;
 5. datum prometa dobara i usluga i visina avansnih plaćanja;
 6. iznos osnovice;
 7. poreska stopa koja se primenjuje;
 8. iznos PDV koji je obračunat na osnovicu;
 9. napomena o odredbi ovog zakona na osnovu koje nije obračunat PDV;
 10. napomena da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.
 11. Matični broj i poslovni račun izdavaoca računa
 12. Matični broj i poslovni račun primaoca računa
 13. Datum avansne uplate
 14. Instrukcije za plaćanje
 15. Ukupan iznos elektronske fakture
 16. Datum isporuke dobara, odnosno Datum pružanja usluga.

 

Ako želite da ptarite novosti iz sveta informacionih sistema, povezano za poslovnim programa a da se tiče i vašeg efikasnijeg poslovanja, zapratite nas na našem YouTube kanalu, Facebook-u, Instagram-u ili LinkedIn-u.


 

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.