Blog

01.12.2014
Pokretanje sopstvenog biznisa označava i početak žestoke borbe za opstanak, tokom koje se pokušava da se izbegnu svi troškovi koji nisu neophodni.
29.10.2014
Poslovni softveri su za menadžment nekih preduzeća kod nas još uvek neprihvatljiva stvar, odnosno stvar čiji značaj nije shvaćen.
14.10.2014
Novi zakon o radu je stupio na snagu 29. jula 2014. i doneo je nekoliko novina u vezi sa obračunom zarade zaposlenog.
02.10.2014
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu stupio je na snagu 29. jula i istog dana je počela i njegova primena. Poslodavcima je dat rok od 60 dana da svoje opšte akte usklade sa novim zakonskim prop…
17.11.2014
Mali porodični biznis i start-up programi trebalo bi da budu kičma ekonomije.
14.10.2014
Narodna skupština Republike Srbije je 18. jula usvojila predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, koji je na snagu stupio 29. jula 2014. godine.
08.10.2014
Pored brojnih promena, Zakon o izmenama i dopunama zakona o radu, koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 18. jula 2014. godine donosi novine i u vezi sa maksimalnim rokom na koji posloda…
01.10.2014
Narodna skupština Srbije je 18. jula usvojila Zakon i izmenama i dopunama Zakona o radu, koji je jedanaest dana kasnije stupio na snagu, a poslodavci su u obavezi da svoje akte usklade sa novim propi…