Blog

25.08.2015
Na skupu održanom u Privrednoj komori Srbije donesen je novi pravilnik koji predvidja mogućnost da se roba evidentira I kroz knjigu I elektronski, dok je dugoročni cilj da se evidentiranje u potpun…
07.07.2015
Izraz „vođenje knjiga“ kod preduzetnika je nastao upravo iz razloga što su se svi važni poslovni podaci i promene beležili na papiru.
05.06.2015
„Cloud“ servis je sistem pristupanja poslovnom softveru i skladištenje poslovnih podataka putem interneta.
20.05.2015
Sa stanovišta uštede, elektronske fakture su se u praksi pokazale kao izuzetno rešenje, jer kompanije ostvaruju i do 80 odsto uštede u odnosu na troškove „manuelnog“ fakturisanja.
21.08.2015
Poslovni softveri nisu više isključivo privilegija velikih kompanija, već i srednja i mala preduzeća počinju da upotrebljavaju programe koji im značajno olakšavaju poslovanje i svakodnevnu komu…
29.06.2015
Pre ili kasnije se u poslovanju ukaže potreba za promenom postojećeg poslovnog softvera, a razlozi mogu biti različiti.
26.05.2015
Koliko je važno prodati poslovni program i pronaći nove korisnike, toliko je važno i održati kurs sa postojećim korisnicima, čineći ih zadovoljnim i na taj način ih zadržati.
12.05.2015
Glavne prednosti koji se navode kada se pominju elektronske fakture su ušteda i ubrzavanje poslovnih procesa.