Izbor tima za implementaciju poslovnog softvera

Poslovni softveri nisu više isključivo privilegija velikih kompanija, već i srednja i mala preduzeća počinju da upotrebljavaju programe koji im značajno olakšavaju poslovanje i svakodnevnu komunikaciju sa klijentima. Šta god da je osnovna delatnost firme, prodaju i nabavku robe i proizvoda, odnosno plasiranje usluga, umnogome pojednostavljuju poslovni softveri. Kako je različitih vrsta ovakvih programa sve više, to postaje sve teže izabrati i pravi tim koji bi izvršio implementaciju softvera, omogućio poverenje i dostupnost, u svakom trenutku kada tehnička podrška zatreba. Primena naredna tri koraka omogućiće lakši odabir firme kojoj se sa sigurnošću može prepustiti instalacija poslovnog programa.

 

Reference ranijih projekata

 

Reference i preporuke firmi sa kojima je određeni tim za implementaciju poslovnog softvera već sarađivao trebalo bi da budu dostupne na njihovom sajtu, istaknute na vidnom mestu. Ukoliko se ne poklanja poverenje ili ne poznaju njihovi raniji klijenti, zahtev za preporukama će dobro doći. Na ovaj način, stvara se otvorena komunikacija i poverenje, jer se stručnom timu prepušta u ruke celokupno poslovanje preduzeća, od čega će zavisiti i naredni koraci u saradnji. Prethodni uspešno završeni projekti podstiču odluke za partnerstvo, te je od izuzetne važnosti da budu lako dostupni kako potencijalnim, tako i stalnim klijentima.

 

Tim sa iskustvom

 

Naredan bitan korak je, svakako, odabir iskusnog tima profesionalaca. Pored upoznavanja sa prethodnim partnerskim firmama, veoma je važno uveriti se da je u pitanju preduzeće za implementaciju poslovnog softvera koji čine osobe obrazovane u ovoj oblasti, sa prethodnim radnim iskustvom, koje će moguće probleme i poteškoće smanjiti na minimum, odnosno, ukoliko do istih dođe, biti na raspolaganju da brzo otklone sve prepreke. Na ovaj način, neće dolaziti ni do prekida u poslovanju preduzeća, izrade potrebne dokumentacije ili evidencije robe ili usluga. Izabrani tim trebalo bi da bude u mogućnosti da prati i sve veće promene u funkcionisanju određene firme, te program po potrebi prilagođava, odnosno obnavlja u skladu sa njegovim poslednjim verzijama.

 

Komunikacija, poverenje i konsultacije

 

Ključ uspešne poslovne saradnje su otvorena komunikacija i obostrano poverenje koje se vremenom stvara, te tim za instalaciju poslovnog programa mora biti onaj kome je moguće verovati već na samom početku partnerstva. Kako će celokupna dokumentacija poslovanja preduzeća biti zabeležena u okviru ovog programa, to je od izuzetne važnosti da i tim i softver budu licencirani. Mogućnost čuvanja i slanja elektronskih profaktura i faktura, elektronski obračun plata i ukupnih sredstava, prihodi i rashodi, trebalo bi takođe od samog početka da besprekorno funkcionišu. I pored toga, mora se biti uveren da će tim za tehničku podršku biti stalno na raspolaganju, kako bi se eventualne teškoće otklonile u najkraćem mogućem roku. Isto važi i za dostupnost profesionalaca koji će zaposlene obučiti korišćenju i snalaženju u novom programu, kao i unosu ranije evidentiranih dokumenata preduzeća, kako bi se imao uvid i u prethodno poslovanje. Zaštita podataka takođe je od ključne važnosti. Kako unajmljena firma za instalaciju poslovnog softvera ima mogućnost uvida u celokupno poslovanje jednog preduzeća, to ista mora garantovati za potpunu diskreciju i bezbednost dokumentacije, odnosno njenu nedostupnost eventualnim konkurentskim i zainteresovanim kompanijama. Konsultacije u unapred utvrđenim vremenskim rokovima takođe bi trebalo da predstavljaju jedan od aspekata uspešne saradnje.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.