Prodaja poslovnog softvera – Kako zadržati kupce

Koliko je važno prodati poslovni program i pronaći nove korisnike, toliko je važno i održati kurs sa postojećim korisnicima, čineći ih zadovoljnim i na taj način ih zadržati. Postoji mnogo razloga zbog kojih kupac poslovnog softvera može nakon određenog vremena da odustane od vašeg proizvoda ili usluge.

 

Poslovni softver je u predmet razvoja velikog broja ponuđača i konkurencija je sve veća, pa se lako može dogoditi da se klijent odluči za neko drugo, po njegovom mišljenju, povoljnije rešenje. Kompanija koja je koristila vaš poslovni softver može da odustane i zbog toga što su se promenile okolnosti u njihovom poslovanju: više im nije potreban takav program, ili im poslovni problemi utiču na budžet, pa ne mogu da snose troškove koje vaš poslovni softver iziskuje.

 

Pored ovih razloga, koji uslovno rečeno mogu da se definišu kao „spoljni“, postoji i niz razloga koji su u vezi sa samim softverom ili vašim stavom u poslovanju. Vrlo čest razlog prelaska na drugi poslovni softver je nedostatak očekivanih funkcionalnosti. Drugi bitan razlog je sporost poslovnog softvera ili nekih čestih operacija koje se u njemu izvode. Konačno, svi proizvođači softvera znaju da je nemoguće napraviti softver koji ne sadrži nijednu grešku, ali softver koji na osnovnim funkcionalnostima pokazuje slabosti, „bagove“, kako volimo popularno da kažemo, može da bude izuzetno važan razlog odustanka od korišćenja tog rešenja. Ukoliko se ti problemi u poslovnom softveru ne otklanjaju redovno, nije čudno da se korisnik opredeli za drugi poslovni softver.

 

Obuka i podrška

 

Vrlo bitna stvar je da na početku saradnje posvetite dovoljno vremena i truda obuci novih korisnika vašeg poslovnog softvera. To će smanjiti broj pitanja u narednom periodu. Koliko je vaš poslovni program intuitivniji, toliko će vam biti lakše da uspešno realizujete obuku.

 

Uvek je dobro korisniku obezbediti i dostupnu i ljubaznu tehničku podršku ukoliko bude bilo nekih nedoumica u vezi sa korišćenjem programa. Tako ćete izgraditi dobar odnos sa klijentom. Dobra podrška znači više preporuka. Provereno X puta u praksi.

 

U početku, novom klijentu možete slati na mejl kratak kurs sa po jednom lekcijom nedeljno o tome kako neku konkretnu stvar uraditi uz pomoć vašeg poslovnog softvera. To će pomoći korisniku da, uz razumljivo uputstvo, da „prođe“ kroz program i bolje ga upozna. A što bolje upozna vaš poslovni program, to će se teže odlučiti da ga promeni.

 

Brzo otklanjanje problema pri radu i ažuriranje novih verzija

 

Koliko god se testirao, svaki program pokazuje i nedostatke kada počne da se koristi u praksi. Previdi su sastavni deo programerskog posla. Bitno je da se pri podnošenju prijave problema ili zahteva reaguje dovoljno brzo prema korisnikovom shvatanju. „Dovoljno brza“ reakcija bi trebalo da se evidentira ugovorom o tehničkoj podršci. Ukoliko je reč o propustu za koji je verovatno da može ponovo da izazove problem korisniku prilikom korišćenja poslovnog programa, trebalo bi korisniku isporučiti novu verziju programa, popularan „update“. „Update“ poslovnog programa ne samo da otklanja nedostatak, već i korisniku daje jasan signal da je kupio siguran poslovni program sa dobrom podrškom.
U vezi sa tim, možete korisnicima poslati i elektronsku poštu sa objašnjenjem šta donosi nova verzija programa i koji tačno problemi pri radu su otklonjeni, a koje funkcionalnosti poboljšane.

 

Kontakt sa korisnicima poslovnog programa

 

Podrška i otklanjanje „bagova“ ne bi trebalo da bude jedini povod za kontakt prodavca i korisnika poslovnog softvera. Dobra je praksa redovnog kontakta sa klijentima čak i onda kada za to ne postoji zahtev sa strane korisnika. Ovime se korisniku daje razlog više za zadovoljstvo, tj. pruža mu se kvalitet više.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.