Zašto i mala preduzeća treba da pređu na elektronske fakture

Kada se govori o elektronskim fakturama, uglavnom se kao primer pominje praksa velikih kompanija. Sa stanovišta uštede, elektronske fakture su se u praksi pokazale kao izuzetno rešenje, jer kompanije ostvaruju i do 80 odsto uštede u odnosu na troškove „manuelnog“ fakturisanja. Ušteda se meri kada se ukupan trošak za slanje jedne fakture pomnoži sa brojem poslatih faktura. A troškovi slanja papirne fakture podrazumevaju štampu, kovertiranje i poštarinu. Za kompanije koje na godišnjem nivou šalju ogroman broj faktura, sredstva uložena za digitalizaciju procesa se vraćaju veoma brzo.

 

Za prelazak na elektronske fakture potrebno je obezbediti određene uslove, pre svega softversku podlogu. Upravo to je rezlog što su za sad, čak i u razvijenim zemljama, mala preduzeća izopštena iz priče o eletronskom fakturisanju. Vlasnici malog biznisa se opravdano pitaju: „Koliko bih faktura ja trebalo da pošaljem kako bi mi se isplatilo ulaganje u prelazak na elektronske fakture“. Ali praktična strana automatizacije ovog poslovnog procesa je ista i za male i za velike firme, samo što kod velikih kompanija uloženi novac bude brže „vraćen“.

 

Digitalizacija nikada nije besplatna. Za prelazak na elektronske fakture potrebno je imati odgovarajući poslovni program. Za digitalizaciju ostale dokumentacije potreban je i skener, a za uspostavljanje zaokruženog sistema ERP program. Međutim, sem inicijalnih troškova, elektronske fakture ne zahtevaju nikakva dodatna ulaganja. S druge strane, ušteda počinje da se otvaruje od prvog dana kad prestane slanje faktura poštom. Nema više potrebe za kupovinom papira za štampanje, nema zamene tonera na štampaču, nema koverti, odlazaka u poštu i nema šlaćanja poštarine. To onda znači da nema ni registratora i internih arhiva.

 

E-fakture omogućavaju preglednije poslovanje

 

Još jedna prednost elektronskih faktura čiju pozitivnu stranu mogu da osete i mala i srednja preduzeća je bolja kontrola poslovanja. Sa eletronskim fakturama se proces plaćanja ubrzava, pa neka itraživanja ukazuju da je sa 17 dana, koliko je bilo potrebno za plaćanje obične fakture, taj period kod elektronske smanjio na samo 3 dana, što je fantastično skraćenje vremena za 82%. Uz pomoć e-faktura rukovodioci preduzeća imaju bolje podatke u realnom vremenu. Sve eventualne greške se mnogo brže uočavaju i brže rešavaju.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.