Elektronske fakture za efikasnije poslovanje

U Srbiji se već više od decenije vodi polemika o elektronskim fakturama i potrebi da se one implementiraju u poslovanje, sa ciljem da se ono unapredi. Ipak, i pored jasne potrebe za takvom vrstom promene, odnosno prelaskom na tu vrstu faktura, još se kod dobrog dela preduzetnika i poslovnog sveta može primetiti otpor za uvođenjem jedne takve inovacije. Da li iz navike, ili zbog straha od promena, nove stvari se teško prihvataju. Ali jedna stvar je jasna, takvo razmišljanje bi trebalo da se menja. Razlog za to je jednostavan – poslovni opstanak. Konkurencija je sve veća, kako ona domaća, tako i strana, pa je neophodno iskoristiti sve nove trendove u svoju korist.
 

Jedan od tih trendova sa kojima treba ići u korak su i elektronske fakture.

 

Šta su elektronske fakture?

 

elektronske fakture

To su računi koji se elektronskim putem potpisuju elektronskim sertifikatom, izdaju, primaju i obrađuju, u skladu sa propisanom regulativom. Mnoge države su donele odluku da se elektronske fakture proglase obaveznim. Ipak, i pored toga imamo situaciju da nisu sve kompanije prešle na ovaj način fakturisanja, ali ono što je najbitnije, lideri u svojim oblastima jesu. I to treba da bude jasan putokaz za sve ostale.

 

Brojna istraživanja su pokazala da se na svetskom nivou više od 8% svih faktura razmene elektronskim putem (očekuje se rast od 20 odsto), dok na evropskom nivou statistika ide još više u korist elektronskih faktura. Brojke kažu da je 24% faktura koje se razmene između kompanija i države elektronsko, uz očekivani rast od 22 odsto.

 

Procena je da će javni sektor biti glavni pokretač primene ove vrste faktura. Potreba za štednjom, i povećanjem efikasnosti će tome najviše doprineti.

 

Zašto koristiti e-fakture?

 

Pogodnosti koje se ostvaruju implementacijom ove vrste faktura su, pre svega, ušteda novca i vremena.

 

Novčana ušteda se ostvaruje kroz izostanak poštanskih usluga. To je posebno značajno za velike kompanije koje izdaju veliki broj faktura, i koje prelaskom na elektronsko fakturisanje više nemaju troškove poštarine, ali ni kovertiranja i štampanja. Primaoci faktura takođe imaju benefite. Trošak prijema, obrade i arhiviranja papirnih faktura može biti značajan i on se neutrališe na ovaj način. Efikasnost se povećava, a to pozitivno utiče na ceo biznis.

 

Neophodna stvar za izdavanje poslovnih faktura je odgovarajući informacioni sistem, dok je prenos faktura moguć putem e-pošte ili ERP sistema kod koga se vrši automatsko preuzimanje podataka. Upravo poslovni softver, odnosno njegov izbor, je bitna odluka koju morate doneti.

 

SVM - Ujedinjena poslovna rešenja vam u tome mogu puno pomoći na osnovu prethodno stečenog bogatog iskustva. Analiziraće će za vas koje je poslovno rešenje najbolje za vaš biznis i pomoći vam da donesete optimalnu odluku vezano za poslovni softver. U vezi sa tim, a i u skladu sa sloganom – Ujedinjena poslovna rešenja, SVM vam može u paketu voditi i poslovne knjige i na taj način dodatno uštedeti vaš novac. Vaše je da se u potpunosti koncentrišete samo na razvoj i unapređenje Vašeg posla, a SVM-u prepustite ostale poslove, neophodne za normalno funkcionisanje vašeg biznisa.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.