Kako elektronske fakture utiču na jačanje privrede

Glavne prednosti koji se navode kada se pominju elektronske fakture su ušteda i ubrzavanje poslovnih procesa. O tome smo govorili u prethodnim tekstovima koje možete pogledati ovde. Prema dosadašnjim iskustvima kompanija i državnih organa koji su u potpunosti ili bar većim delom prešli na elektronske fakture, ovaj način fakturisanja omogućava uštede i do 70 odsto troškova za klasične fakure. Drugo, sam proces fakturisanja se značajno ubrzava, s obzirom na to da je period od slanja do prijema fakture mnogo kraći. Automatizacija procesa i softverska obrada ovome dodaju i činjenicu da je unos podataka lakši, brži i tačniji – greške su izuzetno retke.

 

Ako pogledamo širu sliku čitave priče u vezi sa elektronskim fakturama, možemo da kažemo i da elektronske fakture utiču na jačanje celokupne privrede. Naime, sve pojedinačne prednosti e-faktura daju privredi jedne zemlje dozu „ubrzanja“. Prema podacima iz Sjedinjenih Američkih Država, od trenutka slanja fakture, pa do momenta njenog plaćanja u proseku prođe 17 dana. Međutim, nakon uvođenja elektronskih faktura taj prosek je drastično smanjen i samo tri dana nakon slanja sledi uplata. Dakle, reč je o čak dve sedmice razlike ili skraćenju vremena za 82%. Primer grupe zemalja iz Latinske Amerike verovatno i najbolje govori o tome kako elektronske fakture utiču na privredu. Vlada je u tim zemljama napravila i počela da sprovodi strategiju o potpunom prelasku na elektronske fakture i pozitivni efekti su registrovani veoma brzo. Pored ušteda, proces plaćanja je automatizovan, protok novca je mnogo brži, što je uticalo da se privreda oživi i ojača.

 

Elektronske fakture kao opšti interes

 

Elektronske fakture su zajednički interes i kompanija i vlade. Kompanije ne kriju da ostvaruju značajne uštede prelaskom na elektronske fakture, a američko ministarstvo finansija tvrdi da njihova institucija štedi 450 miliona dolara godišnje na ime fakturisanja otkad su 2012. prešli na elektronske fakture.

 

Primeri Meksika, Brazila i Čilea potvrđuju da insistiranje vlade na elektronskim fakturama može da dovede do značajnog napretka, kako za privatni biznis, tako i za državu. Za obe strane elektronske fakture znače uštedu i povećanje efikasnosti.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.