Poslovni softver – kako izabrati baš onaj po vašoj meri

poslovni softverBilo da je predmet vašeg interesovanja ERP softver, softver za kadrove i obračun plata i naknada (HR), CRM ili neki drugi, morate biti izuzetno oprezni pri njihovom izboru. Razlog za tako nešto leži u činjenici da, u najvećem broju slučajeva izbor pravog poslovnog softvera, koji će vaše preduzeće koristiti, predstavlja jedan od preduslova za uspešan razvoj biznisa kojim se bavite. Ova činjenica obavezuje na oprez, i zahteva praćenje jasno definisanih koraka koji će vas dovesti do prave odluke. Svaki od koraka poseduje jasno definisani cilj, a ujedno je i preduslov za sledeći korak koji treba napraviti.

 

Odgovori na bitna pitanja

 

Zašto smo se odlučili na promenu poslovnog softvera? Da li je vreme za promenu softvera ? Razlozi, kao i motiv same odluke da se menja mora biti jasan i precizan. Odluka koja se donosi je izuzetno bitna i u ovom slučaju nema mesta dvoumljenju.

 

Koji su konkretni razlozi promene? Umanjenje troškova, ušteda vremena, želja da se automatizuju neki poslovni procesi, da se poveća efikasnost? Sva ova pitanja moraju dobiti odgovore. Izbor poslovnog softvera spada u dugoročnu strategiju kompanija, tako da se i vi tome morate prilagoditi. Uvek treba postavljati visoke standarde, ali isto tako, sa druge strane, treba imati i realna očekivanja. Integracija poslovnog softvera je takođe veoma bitna stavka, odnosno morate biti svesni da se u tom procesu integriše poslovanje sa tehnologijom, što implicira da svi delovi kompanije moraju biti uključeni u taj proces.

 

Planiranje i raspoloživi budžet pri nabavci poslovnog softvera

 

Pod planiranjem se pre svega podrazumeva vreme. Implementacija poslovnog softvera je proces koji traje i koji se unapred ga treba predvideti što preciznije. Trajanje je uslovljeno i samim izborom softvera, te iako ne možete biti potpuno precizni, možete bar odrediti vremenski okvir u kom bi čitav proces trebao da se završi. Konsultujte po ovom pitanju vaše IT stručnjake ili same implementatore. Prođite zajedno kroz raspored aktivnosti i razmotrite njihov opravdani vremenski okvir.

 

Druga stavka jeste budžet, odnosno koja svota novca treba da se izdvoji. To je prilično teško predvideti na početku procesa implementacije, i svakako da predstavlja ozbiljan izazov. Postoje tri tipa troškova i to su: softverske licence, instalacija softvera i usluge implementacije. Upravo su ovo i polazne stavke kada se vrši kalkulacija troškova.

 

Koji su vaši zahtevi kada je poslovni softver u pitanju?

 

Postarajte se da sačinite dokument koji će jasno i precizno navoditi koji su vaši zahtevi i šta tačno očekujete od implementiranog softvera. Potrebno je navesti koje su vam funkcionalnosti potrebne, kao i koji su vaši tehnološki zahtevi. Nemojte olako shvatiti ovaj bitan zadatak. Potrebno je sakupiti veliki broj informacija, koje će koristiti i vaš interni tim u samom preduzeću, ali i softverska kompanija koja mora imati jasnu sliku šta vam treba, jer će samo tako moći da donese procenu da li njihov softver koji mogu da ponude odgovara vašem preduzeću. Još jednom: od ovog koraka najviše zavisi uspeh implementacije.

 

Istražite ponudu

 

Morate biti svesni da ne postoji savršeno rešenje za svako preduzeće. Ali vaš zadatak je da pronađete ono koje će najviše odgovarati vašim potrebama i ispunjavati vaše najvažnije zahteve, a po mogućstvu i što više ostalih manje važnih zahteva. To ćete postići ako temeljno analizirate softverske kompanije i to šta one nude. Ovde nije u pitanju samo softverski proizvod tj. Poslovni softver koji se nudi, nego i način rada, opsežnost implementacije, način obuke, naknadna tehnička podrška. Direktan razgovor je ono što se preporučuje, jer samo u toj situaciji možete jasno prezentovati sve specifičnosti svoje firme i uvideti da li softverska kompanija može ispuniti vaše potrebe.

 

Iskoristite dugogodišnje iskustvo koje poseduje naše preduzeće. SVM - Ujedinjena poslovna rešenja će vam na profesionalan način pomoći da donesete pravu odluku prilikom izbora jednog od čak 4 poslovna softvera koje nudimo. Donesite ispravnu odluku o odabiru poslovnog softvera, koja će maksimizirati uspešnost vašeg biznisa.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.