Izbor poslovnog softvera – ključna odluka uspešnih kompanija

Statistike pokazuju da u Srbiji tek svaka deseta firma koristi poslovni softver. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u prošloj godini je tek 9,9% firmi koristilo ovaj koristan alat, i na taj način značajno unapredilo svoje poslovanje. Razlozi za tako malu implementaciju softvera su brojni. Na jednoj strani nedovoljno ulaganje u marketing samih preduzeća, dok na drugoj strani imamo glomaznu zakonsku regulativu, koja predstavlja ozbiljnu kočnicu za proizvođače poslovnih softvera. Stručnjaci još ukazuju da je i svest domaćih kompanija nedovoljno razvijena, i da nisu dovoljno upoznata sa svim benefitima koje bi jedan takav korak, kao što je uvođenje poslovnog softvera doneo. To je posledica i nedovoljnog angažmana samih proizvođača softvera, odnosno malih sredstava koja se ulažu u marketing i promociju proizvoda. Ispitivanja su pokazala da cak 79% ispitanih firmi, koje se bave proizvodnjom, ne ulaže više od 30% svojih prihoda u marketing i prodaju softvera. A veliki broj njih ulaže tek jednocifren procenat svojih prihoda, ili čak uopšte ne ulaže, sto su poražavajući podaci. Mnogi se i dalje oslanjaju na preporuku, koja jeste najbolji marketing, ali postavlja se pitanje koliko je preporuka potrebno na mesečnom nivou da bi se obezbedilo održivo poslovanje. Svakako da je preporuka dobra, ali na duži rok takvo poslovanje je neodrživo.

 

poslovni softver

 

Koji su poslovni softveri najzastupljeniji u Srbiji?

 

Kada govorimo o kompanijama u Srbiji koje koriste poslovni softver u svom poslovanju, najzastupljeniji je ERP, dok se u poslednjim godinama sve više koristi i softver za upravljanje odnosa sa kupcima (CRM – Customer Relationship Management), kao i softver za maloprodaje (POS - Point Of Sale).

 

Vazno je istaći da je kod firmi koje uspešno koriste informacione tehnologije u svom poslovanju, poslovni softver postao alat uz pomoć kog unapređuju svoj rad. A pored toga, on je i izvor znanja i prakse o optimizaciji poslovanja i procesima kroz koje se prolazi.

 

Informisanost je ključna za pravi izbor

 

Kada govorimo konkretno o izboru poslovnog softvera za preduzeće, ključna stvar je biti dobro informisan o tome šta je vašem preduzeću potrebno i šta se na tržištu nudi. Kao i kod bilo koje druge kupovine, potrebno je istražiti ponudu. Tu se pre svega misli na upoređivanje dobavljača, pregled njihovih referenci i slično. Isto tako, korisno je u timu imati nekoga ko se razume u informacionu tehnologiju, zbog same specifičnosti poslovnih softvera. To sa sobom nosi mogućnosti da se postave prava pitanja koja će nas dovesti do prave odluke.

 

Izbor poslovnog softvera je ozbiljan proces

 

Izbor softvera je proces koji podrazumeva razrešenje nekoliko bitnih dilema. To su: zašto se uvodi (ili menja) softver, da li je pravo vreme za takvu promenu, koliko sredstava je sama kompanija spremna da uloži, koje su potrebe i želje, odnosno na koje tehnološke činioce treba da se obrati pažnja, kakva je ponuda na tržistu. Prateći ove korake, velike su šanse da se nađe baš ono sto je preduzeću potrebno i sto će pozitivno uticati na poslovanje.

 

I u ovoj tački dolazimo do poente poslovnog softvera: Nabavka i implementacija poslovnog softvera ne sme da dovede do problema u poslovanju i da ga na bilo koji način uspori ili ometa. Odluka o njegovoj upotrebi mora unaprediti poslovanje, jer je u svakom drugom slučaju to investicija koja vam neće biti korisna. SVM – ujedinjena poslovna rešenja su tu da vam pomognu i ukažu na koji način ćete iz implementacije poslovnog softvera maksimizirati korist za svoje preduzeće.

Komentari (1)

Miloš Mirković on 05.10.2015 13:21

Mislim da, pored ovih činjenica, konpanije treba da vode računa i o poslovnim razvojima svoje firme i vide da li će u skorijoj budućnosti imati potrebu za nekim dodatnim opcijama i web servisima koje softver treba da obezbedi, a radi omogućavanja online pristupa informacijama o proizvodima i uslugama koje firma nudi.

Odgovori

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.