Blog

08.09.2016
Ukoliko ste rešili da pokrenete sopstveni biznis, sigurno je da pokušavate da otkrijete koji su sve to načini da u isti uložite što manje novca i prođete sa što manje plaćanja obaveza prema dr…
22.02.2016
Odrediti jasan i realan poslovni cilj nije lako i jednostavno. Ali je izuzetno važno da ga imamo.
03.12.2015
Odlaganje obaveza mnogi često smatraju najlakšim načinom da izađu iz nekog problema koji treba rešiti.
09.11.2015
Verovatno se većina onih koji ulaze u novi posao bore sa istim početnim problemima, vezanim za nedovoljno poznavanje nekih osnovnih principa rada, kao i iznalaženjem rešenja kako bi njegova/njena …
22.08.2016
Ako se nalazite na čelu malog, srednjeg ili velikog preduzeća ili ste zaposleni u firmi na poslovima računovodstva, prodaje ili marketinga, sigurno znate u kolikoj meri poslovni softver može olak…
25.12.2015
Jedan od tih trendova sa kojima treba ići u korak su i elektronske fakture.
24.11.2015
Na ovom mestu ćemo se osvrnuti na još neke bitne stavke kada je u pitanju izbor poslovnog softvera i koje vam sigurno mogu biti od koristi.
02.11.2015
Bilo da je predmet vašeg interesovanja ERP softver, softver za kadrove i obračun plata i naknada (HR), CRM ili neki drugi, morate biti izuzetno oprezni pri njihovom izboru.