Da li da postanem „Paušalac“ – obaveze, mane i prednosti

Ukoliko ste rešili da pokrenete sopstveni biznis, sigurno je da pokušavate da otkrijete koji su sve to načini da u isti uložite što manje novca i prođete sa što manje plaćanja obaveza prema državi.

 

Izbor modela oporezivanja uglavnom je glavna odluka i za rešavanje pitanja pravne forme, odnosno tipa Vaše firme. Da li ćete je voditi kao preduzetnik ili će ona postati akcionarsko ili ortačko društvo, društvo ograničene odgovornosti i slično, umnogome zavisi od odluke za model oporezivanja za koji se odlučite.

 

Kada govorimo o preduzetnicima, osnovni načini oporezivanja preduzetnika su:

 

  1. Preduzetnik koji je paušalno oporezovan
  2. Preduzetnik koji se odlučio na tzv. „samooporezivanje“
  3. Preduzetnik koji se odlučio na isplatu lične zarade

 

U ovom tekstu pričamo nešto više o ovom prvom modelu. Za termin „paušalac“ ste sigurno čuli, i on je veoma popularan izbor među preduzetnicima (ovaj tip oporezivanja ne mogu birati privredna društva) zbog manjeg broja obaveza a samim tim i izmirivanja tih obaveza. Ipak, kao takav, ovaj model ima i određene mane, te se sa njim morate dobro upoznati kako biste izbegli sve eventualne poteškoće.

 

Obaveze koje ima paušalni preduzetnik

 

Pretpostavimo da ste već osnovali firmu kao preduzetnik i da želite da budete „paušalac“. Najpre, za paušalni model oporezivanja firme odlučujete se tako što Poreskoj upravi (na opštini na kojoj je sedište firme) podnosite zahtev za paušalnim oporezivanjem najkasnije 15 dana od osnivanja. Zahtev ćete podnositi svake godine. Dakle, ako ste već preduzetnik i ovo vam je neka naredna godina poslovanja, onda isti zahtev predajete do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu. Poreska uprava donosi odluku o iznosu poreza i doprinosa koje ćete plaćati tokom jedne godine poslovanja. Ovaj iznos koji je propisan je fiksan (da kažemo „paušalan“ – otuda i ime ovog načina plaćanja dažbina) do donošenja narednog rešenja, što je najčešće za godinu dana. Dakle, nakon što Vam Poreska uprava taj iznos propiše i zahtev odobri, sve što imate od obaveza prema državi je da jednom mesečno platite ovaj iznos: napišete virmansku uplatnicu i odete u banku i platite (ili koristeći neki program za elektronsko plaćanje).

 

paušalno oporezivanje

 

Kako da znam koliko će da me Poreska uprava „odrapi“?

 

Update, 06.01.2020:

Pre nego pročitate ovaj pasos, od 01.01.2020. godine je promenjen zakon. Poreska uprava je objavila kalkulator paušalnog poreza na ovoj adresi. Dakle, naknadni tekst u ovom pasosu više nije ažuran.

 

Na ovo pitanje samo delimično možemo dati odgovor. Postoji jedna Uredba koja određuje koji su kriterijumi za osnovicu za paušalno oporezovane preduzetnike, ali u njoj su samo neka pravila deterministička. Na primer, osnovica od koje se polazi je prosečna mesečna bruto zarada u Srbiji, a za beogradske opštine prosečna mesečna zarada u toj opštini gde je sedište. Dalje, na osnovicu utiče starost preduzetnika i njegova sposobnost, broj zaposlenih kod preduzetnika (da – i preduzetnik koji je paušalac može da ima svoje zaposlene!). Iznos takođe zavisi i od toga da li ste već negde zaposleni ili svoj preduzetnički biznis započinjete kao nezaposleni. U prvom slučaju ćete, očekivano, za obaveze plaćati manje nego u drugom, jer ne možete plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje i za nezaposlenost i kao zaposleni i kao paušalac pride.

 

Primer nedeterminističkih pravila koji utiču na iznos obaveza su: lokacija sedišta, tržišni uslovi rada, stanje konkurencije. Ovde ste u milosti algoritma (ako neki uopšte postoji) tj. procene koju koristi Poreska uprava za određivanje osnovice.

 

U našem iskustvu, za iste dve delatnosti, niže su osnovice za paušalce u prigradskim opštinama i nekim nerazvijenim opštinama u Srbiji, nego u većim gradovima. Na primer: automehaničar sa opštine Bela Palanka bi imao mesečnu obavezu od oko 150EUR, a sa opštine Novi Beograd bi imao oko 350EUR. Ne bi bilo loše da se unapred raspitate o kojim se to iznosima radi kako biste što osnovanije doneli svoju odluku.

 

Kad vam poreski organ jednom utvrdi osnovicu, dostaviće vam rešenje o iznosu obaveza. Postoji razlika između osnovice i iznosa koji treba da plaćate. Osnovica se utvrđuje rešenjem i na nju utiču gore pobrojani faktori. Onda se na osnovicu primenjuju sledeće stope:

 

Broj

Vrsta obaveze

Procenat

Plaćate, ako ste zaposleni u drugoj firmi

Plaćate ako ste nezaposleni

1

Porez

10,0

*

*

2

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

26,0

*

*

3

Doprinos za zdravstveno

10,3

 

*

4

Doprinos za nezaposlenost

1,5

 

*

 

I to je iznos mesečne obaveze koju plaćate.

 

Na primer: ako je osnovica 70000 RSD, a vi ste nezaposleni, iznos obaveze biće 33460 RSD. Ovu obavezu treba platiti svakog meseca, i to do 15. u mesecu za prethodni mesec.

 

Šta su još obaveze paušalca, a koje su ujedno i prednosti

 

Dakle, za sad smo utvrdili: Ono što plaćate jesu porez na prihod i socijalni doprinosi – na jednoj uplatnici. Vaše obaveze takođe su izdavanje računa za svaku prodatu robu ili pruženu uslugu, koje morate zavoditi u Knjizi ostvarenog prometa (KPO). Znači, oslobođeni ste obaveze vođenja knjigovodstva, te štedite na trošku vođenja poslovnih knjiga.

 

Pritom, istovremeno možete podizati novac sa računa neograničeno i bez pravdanja računa, uz malu ogradu – do 150 000 RSD dnevno, što se može reći da je više nego dovoljan dnevni limit. Neograničeno? Ne baš. Vaš godišnji prihod ne sme prelaziti 6 miliona dinara (što je trenutno oko 48500EUR). Ovo je najčešće motiv za sve koji žele da se ostvare kao preduzetnici a ne moraju da se „petljaju“ sa knjigovodstvom. Otvorim firmu kao paušalac, platim tu jednu uplatnicu, izdam račun za svoj promet i skidam novce bez ikakvog objašnjavanja, pravdanja bilo kome.

 

Da li je to sve baš tako idealno? Pa da vidimo u nastavku.

 

Mane paušalnog oporezivanja

 

Videli smo koje su prednosti kada ste paušalac, i one su, svakako, odlične pogodnosti: nema troškova i gubljenja vremena na administraciju i knjigovodstvo, porez je fiksan i propisan i, nakon što je izmiren, nema dodatnog oporezivanja na prihod i slično, dok god njegovo godišnje prihodovanje ne prelazi 6 miliona dinara.

 

Ako se uzme da mesečne obaveze paušalca iznose od 15000 do 50000 dinara, može se reći da ovaj model oporezivanja posebno odgovara malim biznisima i onima koji imaju već unapred velike ugovorene poslove i značajnija REDOVNA primanja u najavi.

 

Međutim, ukoliko to nije slučaj, može se desiti da pogrešna procena budućeg poslovanja izazove i izbor paušalnog oporezivanja kao pogrešne odluke. Pre svega, iznos obaveza ostaje isti bez obzira na prihod određenog meseca. Što bi naš narod rekao – radio, ne radio, svira ti radio.

 

Zatim, ukoliko tek započinjete posao, a nemate neke veće ugovorene poslove ili dovoljno finansija za ulaganje, možda o paušalnom tipu oporezivanja treba da razmislite još jednom, jer u tom slučaju iznos od 50000 RSD za mesečni porez (ne računajući ostale troškove) nikako nije zanemarljiv.

 

Na samom kraju, još jedna mana ovog načina oporezivanja koja se tiče preduzetnika paušalca, koju morate imati u vidu. Kako se može desiti da prođu meseci (a u poslednje vreme smo svedoci da prođu i godine rada) do izdavanja novog rešenja od strane nadležnog organa, to nadležni poreski organ može izdati rešenje o obavezama čiji je iznos značajno veći od onog koji trenutno izmirujete, te bi i o tome trebalo povesti računa.

 

Na primer: do 2013. godine ste bili paušalac obućar i plaćali ste 20000RSD paušalne mesečne obaveze. 2014. godine ste u aprilu dobili rešenje po kojem treba da platite iznos od 35000 RSD. Ova obaveza se odnosi i na ranije mesece 2014. godine. Dakle, za period januar – april 2014 morate doplatiti po 15000 RSD za svaki mesec.

 

Komentari (873)

Jelena on 30.07.2017 23:26


Ukoliko je pausalac vec zaposlen da li se prihod sabira kada se placa porez na dohodak gradjana na kraju kalendarske godine sa prihodom koji dobija na osnovnom radnom mestu gde je zaposlen?

Odgovori

SVM Support on 31.07.2017 10:46

@Jelena,
Ne sabiraju se ta dva prihoda.

Lela Todorvić on 21.02.2018 14:28

Poštovani,
molim Vas da mi odgovorite koja bi bila šifra za otvaranje paušal Agencije koja bi se bavila obradom tržišta u korist neke druge firme koja bi to plaćala i gde bi ta druga firma prodavala svoje proizvode.

Hvala.

Vladan Tomić on 21.02.2018 14:39

Poštovani,

ako sam u radnom odnosu sa punim radnim vremenom u privatnoj firmi, da li mi se i sa sopstvenom paušalnom preduzetničkom radnjom zajedno povećavaju godine radnog staža?

SVM Support on 21.02.2018 22:12

@Lela Todorović,
Poštovani,
Termin "Obrada tržišta" nije definisan u klasifikaciji delatnosti.
Najbliži termin tome je "Istraživanje tržišta" i to je šifra delatnosti 73.20.

SVM Support on 21.02.2018 22:16

@Vladan Tomic,

Godine radnog staža se ne povećavaju time što imate preduzetničku radnju paralelno sa radnim odnosom u privatnoj firmi.
Čak i ako biste istovremeno radili u dve ili tri firme, to se ne bi desilo. Godine radnog staža se povećavaju više nego uobičajeno samo ako biste obavljali poslove koji se računaju kao poslovi sa beneficiranim radnim stažom.

Dragan on 06.10.2017 14:57

Kako bi se oporezivala samostalna agencija za izdavačku delatnost?

Odgovori

SVM Support on 09.10.2017 09:52

@Dragan,
Kako vi odlučite. Nema mnogo veze sa time što je delatnost agencije izdavaštvo, nego sa količinom posla. Naša preporuka je stoga preduzetnik sa samooporezivanjem, dakle, bez isplate lične zarade.

Vladan on 08.10.2017 17:47

Ako je zaposleno lice resident Srbije a zaposlen je u Sloveniji i tamo placa socijalno i doprinose, zeli da otvori pausalnu firmu u Srbiji, da li placa socijalno i doprinose i u Srbiji?

Unapred hvala

Odgovori

SVM Support on 09.10.2017 10:04

@Vladan,
Porez dobija po rešenju o paušalnom porezu sigurno. Na rešenju će da piše da plaća barem i PIO, ako navede pri otvaranju da agenciju otvara iz radnog odnosa, a onda treba da da dokaže da je osiguran po pitanju penzionog i invalidskog osiguranja u Sloveniji, pa se primenjuju odredbe Sporazuma između republike Srbije i republike Slovenije o socijalnom osiguranju.

Sanja Jović on 11.10.2017 16:28

Poštovani, ako sam paušalac i nigde više nisam zaposlena, na koji način mi teče radni staž? Da li se prijavljujem u radni odnos u pio ili ne, obzirom da plaćam porez i doprinose po rešenju? Hvala!

Odgovori

SVM Support on 12.10.2017 10:44

@Sanja Jović,
Treba otići u matičnu filijalu zdravstvenog osiguranja, i prijaviti se na zdravstveno osiguranje po osnovu samostalne delatnosti (tj. toga što ste paušalac).
Nakon toga, treba obavestiti jedinicu lokalne samouprave (otići na lokalni šalter) o tome da ste sad van radnog odnosa, da bi vam se izdalo novo rešenje o paušalnom porezu i doprinosima, na kom ćete plaćati sva tri doprinosa, a ne samo PIO.
U radni odnos se ne prijavljujete, jer ste kao preduzetnik tako shvatite - "samozaposleni".

Bane on 11.10.2017 23:55

Postovanje,
Interesuje me do koga datuma treba Poreskoj upravi predati potvrdu o prometu preko racuna, za tekucu godinu. Posto sam tek postao pausalac.

Svako dobro,
Bane

Odgovori

SVM Support on 12.10.2017 10:47

@Bane,
Lokalnoj jedinici samouprave predaje se Zahtev za paušalno oporezivanje i treba ga predati do 30. novembra. svake godine.
Uz zahtev se prilaže potvrda o prometu preko računa iz banke. Tom potvrdom se dokazuje da niste napravili promet do 6 miliona dinara i time se kvalifikujete da ostanete paušalac i naredne godine.

Viktor Radovanovic on 05.07.2019 15:56

Postovani, vec godinu dana imam registrovanu preduzetnicku radnju i pausalac sam. Radnja se bavi proizvodnjom soda vode. Posto imam ponuda da prosirim posao i na druge delatnosti, moje pitanje je... da li u okviru ove preduzetnicke radnje mogu da se bavim i trgovinom?Moje musterije, a to su kafane, restorani, hoteli, mi traze da ih pored soda vode snabdevam i drugim stvarima koje su im potrebne pre svega za kuhinju. Tako da mene interesuje da li ja mogu preko ove radnje da nabavlja i druge proizvode, od drugih dobavljaca i prodajem svojim musterijama, koji su pravna lica? Unapred hvala na odgovoru

SVM Support on 06.07.2019 15:24

@Viktor Radovanovic,

Paušalne preduzetničke radnje ne mogu se baviti trgovinom. Ovo znači - ne bi bilo po zakonu dozvoljeno da nabavljate druge proizovde drugih dobavljača i da ih preprodajete vašim mušterijama.
Mogli biste da se preregistrujete da budete preduzetnička radnja ali sa isplatom lične zarade ili preduzetnička radnja sa samooporezivanjem ili da osnujete drugo pravno lice, npr. d.o.o. koji bi se bavio trgovinom.
Pitanje je samo da li vam se taj trošak koji za sobom nosi drugo pravno lice ili preregistracija postojećeg lica isplati obzirom na različit tretman poreza i doprinosa u odnosu na paušalnu agenciju.

Dobrivoje on 19.10.2017 12:24

Postovani,

Sta se desava ako pausalac zeli da prekine svoj biznis 6 meseci nakon pocetka? Da li je duzan da plati porez i za ostatak godine?

Hvala,
Dobrivoje

Odgovori

SVM Support on 19.10.2017 12:48

@Dobrivoje,
Prekidanje biznisa možemo shvatiti kao brisanje preduzetnika kao pravnog subjekta iz APR. Dakle, nakon brisanja preduzetnika, isti nije dužan da plaća nikakve dažbine po tom osnovu.

milica vrzic on 23.10.2017 13:53

Kada si pausalac nemas knjigovodju i fiskalnu kasu a zanima me dali predajem pazar u banci el moj poso nema dnevne zarade ide nedeljno

Odgovori

SVM Support on 23.10.2017 17:33

@Milica Vrzic,
Kad god imate pazar, nedeljno ili dnevo, treba da ga uplatite na račun u banci. Ovo nema veze sa pravnim statusom paušalca.
Još jedna napomena: neke paušalne delatnosti imaju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase, tako da ne važi konstatacija "Kada si paušalac, nemaš fiskalnu kasu".

Andrej on 23.10.2017 23:01

Poštovani, da li kao paušalac na kraju radnog veka mogu da očekujem minimalnu penziju? Ako je tako da li je moguće uplaćivati više od minimalnog iznosa za penzioni fond?
Hvala!

Odgovori

SVM Support on 24.10.2017 00:43

@Andrej,
Penzioni fond pripisuje staž paušalcu tek po okončanju paušalne delatnosti. Očekujte penziju u skladu sa plaćanim PIO doprinosom, koji, istini za volju, kod paušalaca nije nešto veliki, ali u poslednje vreme postaje značajniji.
Uvek možete uplaćivati penziono o invalidsko osiguranje (PIO) dobrovoljno, i te sume će vam povećati penziju.
Naša preporuka je da razmislite o privatnom osiguranju. Postoje razni programi štednje na tržištu usmereni na starosnu penziju. Za te novce ste sigurni da ste ih uplatili vama i da će vam na osnovu toga biti isplaćena osigurana suma uvećana za pripadajuću dobit (što zavisi od programa osiguravajuće kuće).

Jelena Kalajdzic on 26.10.2017 22:50

Postovani,

U cemu je razlika izmedju pausalca i dohodasa, tj. koje su prednosti dohodasa u odnosu na pausalca i obrnuto?

Hvala.

Odgovori

SVM Support on 27.10.2017 03:00

@Jelena Kalajdzic,
Pogledajte i naredne članke na našem blogu. Tu se nalaze svi odgovori.

JOVANA DRAGANOVIC on 11.11.2017 11:32

Postovanje,

Da li pausalci mogu da isplacuju licnu zaradu sebi i koji iznos? Trenutni placa doprinose po resenju...

Hvala

Odgovori

SVM Support on 14.11.2017 10:27

@Jovana Draganovic,
Paušalci ne mogu da isplaćuju ličnu zaradu, jer bi to značilo da plaćaju doprinose po 2 osnova: po osnovu paušalnog rešenja jedinice lokalne samouprave i po osnovu isplate zarade.
Ali zato mogu da dignu novac na blagajni ili preko bankomata bez pravdanja troškova, što im je osnovna prednost i pogodnost.

Irena Dunjić on 21.01.2020 00:43

Poštovani, htela bih da otvorim radnju za uvijanje tj.pakovanje poklona? Jel to otvaram kao paušalac? I interesuje me da li je potrebno da imam fiskalnu kasu? Hvala

SVM Support on 12.02.2020 13:28

@Irena Dunjić,

Pakovanje poklona može biti paušalno oporezovano, ako je samo usluga, a fiskalna kasa je obavezna, pod pretpostavkom da je privredni subjekt registrovan pod šifrom 82.92. Usluge pakovanja, jer ta šifra delatnosti nije navedena (po trenutno važećoj Uredbi) kao izuzetak za koji ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Miki on 13.11.2017 10:36

Da li ako registrujem delatnost 45.20,održavanje i opravka motornih vozila,auto servis,mogu biti paušalac?

Odgovori

SVM Support on 14.11.2017 10:39

@Miki,
Po našem mišljenju, a na osnovu odgovarajuće važeće Uredbe o kriterijumima ko može postati paušalac, ne možete postati paušalac sa šifrom delatnosti 45.20.
.

gagi on 14.11.2017 17:59

postovanje.kafa se zatvara firma(pausalac)da li je komplikovana procedura?izmiren mi je porez.da li kad zatvorim u apr treba da nosim i neke knjige koje sam vodio?

Odgovori

SVM Support on 14.11.2017 21:06

@Gagi,
Nije baš mnogo komplikovana procedura.
U APR ne nosite nikakve knjige. Nosite uverenje od poreskog organa iz lokalne samouprave da ste platili sve poreze i doprinose i imate rok 5 dana da odnesete uz APR prijavu gašenja.
Posle gasite račun u banci i to je ukratko sve.

Milutin on 17.11.2017 13:05

Da li pausalno oporeziv preduzetnik moze da ima vise ziro racuna u razlicitim poslovnim bankama

Odgovori

SVM Support on 17.11.2017 13:37

@Milutin,
Nema nikakvih ograničenja da to paušalno oporeziv preduzetnik uradi.
Jedino što kad bude na kraju godine dokazivao da treba da nastavi da bude paušalac, moraće da vadi potvrdu o prometu iz svih banaka kod kojih ima otvoren račun.

Snezana Aleksic on 17.11.2017 15:18

Interesuje me sledece,ako sam nakon pauze otvorila pausalnu radnju u maju,promet mora biti manji od 4.000.000,oo?
Ili je godisnji promet u smislu tekuce godine,bez obzira na pocetak rada?

Odgovori

SVM Support on 20.11.2017 12:43

@Snezana Aleksic,
Nismo razumeli da li ste otvorili novu paušalnu radnju, ili ste odmrzli postojeću.
U svakom slučaju, odgovor je da se gleda godišnji promet tekuće godine, bez obzira na početak rada.

Iskra Pantelic on 25.11.2017 18:40

Komentar Da li pausalac kad izda fakturu na kraju godine i upise u knjigu kpo a naplati je u narednoj godini isto upisuje u knjigu? Dali uz zahtev osim potvrde iz banke treba predati i ocitanu licnu kartu ili nije potrebno?

Odgovori

SVM Support on 26.11.2017 20:19

@Iskra Pantelic,
Upisuje ovaj slučaju KPO u tekućoj godini.
Nije nam poznato da se uz zahtev osim potvrde iz banke treba predavati i očitana lična karta.

Nada Petrovic on 28.11.2017 13:13

Da li pausalac predaje 30.11. banci promet ostvaren preko racuna u predhodnih godinu dana?

Odgovori

SVM Support on 28.11.2017 14:51

@Nada Petrovic,
Paušalac ne predaje banci ništa. Od banke traži potvrdu o prometu preko računa ostvarenih u prethodnih godinu dana.
A onda tu potvrdu predaje u lokalnu jedinicu samouprave u odeljenje poreske uprave.
Termin je tačan, 30.11.

Milena Stošić on 30.11.2017 18:43

Poštovani,
Paušalnu firmu otvorila sam u septembru mesecu ove godine i imala promet na računu blizu 3.000.000. Kada sam sa knjigovodjom razgovarala o podnošenju Zahteva za paušalno oporezivnje rekao je da ću imati problema jer se iznos od 6.000.000 dozvoljenog prometa deli kvartalno pa me zanima da li je tačna njegova tvrdnja. Ili će visina prometa sredstava preko računa imati uticaj na visinu poreza koji treba da platim?!
Unapred hvala na odgovoru!

Odgovori

SVM support on 01.12.2017 17:51

@Milena Stošić,
Nije nam poznato da se taj iznos deli kvartalno, ali postoji pravo poreske uprave da vam odbiju zahtev za paušalnim oporezivanjem iz različitih razloga.
Visina prometa preko sredstava takođe ne bi trebalo po pravilu da utiče na visinu poreza, ali i tu ste u rukama službenika poreske uprave, koji odlučuje samostalno o visini poreza, sledeći uputstva koja su propisana, a za većinu tih upustava propisani su opsezi procenata za uvećanje u odnosu na poresku osnovicu.

Nikola Tanaskovic on 01.12.2017 10:58

Autoprevoznik sam,moram da otvorim firmu,za početak ja mislim da je najbolje da budem pausalac,pa me zanima da li imam neke povoljnosti kao takav,na gorivo i slično?

Odgovori

SVM support on 01.12.2017 17:57

@Nikola Tanaskovic,
Nije nam poznato da imate neke povoljnosti na gorivo. Štaviše, ako ste autoprevoznik putnika autobusom, imaćete najveći početni procenat u odnosu na polaznu osnovicu za utvrđivanje poreza, koja u trenutku pisanja ovog članka iznosi 165%.

Marija on 05.12.2017 11:57

Postovani,treba da reg.firmu za unutrasnje dekorisanje ,tj cvecaru.. ali zbog subvencija nemogu trgovinu jer je nefinansiraju,pa su mi predlozili sifru 7410....da li mi treba kasa ili mora pausalno,koliki bi mi troskovi bili mesecno? I kako treba da glasi poslovno ime SZR... Ili ?
Hvala unapred

Odgovori

SVM support on 11.12.2017 10:54

@Marija,
Ovo je mnogo pitanja za kratko vreme. Ukratko, treba vam kasa ako poslujete sa fizičkim licima.
7410 je šifra Specijalizovane dizajnerske delatnosti, mislimo da bi mogla da bude i paušalno oporezovana, pod uslovom da vaši proizvodi (dekori) su isključivo vaši proizvodi, a ne preprodajete ih.
O mesečnim troškovima za paušalne preduzetnike je teško govoriti na osnovu ovako malo informacija.
Poslovno ime, ako budete preduzetnik treba da sadrži vaše ime i prezime, oznaku PR ili preduzetnik i nije nepohodno, bliži opis i formu delatnosti i mesto.
Npr. Marija Marković PR, SZR za dekoracije, Novi Sad.

Mirko on 15.12.2017 13:45

Postovani,

Interesuje me da li je moguce otvoriti agenciju, placati pausal i zatvoriti je nakon 2 do 3 meseca. Da li je dozvoljeno imati otvorenu firmu na tako kratak vremenski period i da li se mora platiti porez za celu godinu posto resenje za pausalni porez vazi godinu dana?
Hvala!

Odgovori

SVM support on 15.12.2017 15:51

@Mirko,
Moguće je imati otvorenu firmu na tako kratak vremenski period. Bez obzira što rešenje za paušalni porez važi godinu dana, u slučaju da ugasite firmu, niste u obavezi da plaćate porez od datuma koji zovemo "brisanje iz registra APR".
Izuzetak je ako zatvorite firmu u onoj poslovnoj godini za koju još niste dobili rešenje. Npr: otvorite paušalnu agenciju u 2017. godini, zatvorite je u 2018. godini. Nakon zatvaranja, dobićete rešenje da platite porez i za 2018. godinu, koji morate izmiriti sa privatnog računa (bilo kog računa), bez obzira što ste paušalnu agenciju već obrisali iz registra.

Mirko on 15.12.2017 19:47

Ok, hvala puno na odgovoru. Mozete li mi samo reci sta se dogadja u slucaju da agenciju stavim u mirovanje na odredjeni period. Da li moram da placam pausalni porez za taj period?

SVM support on 18.12.2017 15:04

@Mirko,
Ako vaša agencija miruje, miruju i vaše obaveze prema državi. Ne treba da plaćate porez.

Dejan on 15.12.2017 18:39

Poštovani,
Stigla su mi rešenja za paušalno oporezivanje za 2015. 2016. 2017. godinu i u odnosu na 2014. godinu povećanje je nekih 17% za svaku narednu godinu. Moji uslovi poslovanja se nisu menjali, sem visine prihoda, tj. naplate. U 2014. imali smo naplatu 980.000 dinara, u 2015. 2.500 000 dinara. Za 2016 i 2017. su prihodi za nijansu povećani u odnosu na 2015.

Da li je uvećanje prihoda moglo da utiče na povećanje poreza i da li imam pravo na žalbu usled povećanja koje je veće od 10% na godišnjem nivou i na osnovu Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti Stav 2. član 5. ?

Hvala unapred na odgovoru.

Odgovori

SVM support on 18.12.2017 15:30

@Dejan,
Niste prvi koji ima ovakav slučaj. Naše mišljenje je da vi svakako imate pravo na žalbu, i to bi trebalo da je vaše pravo koje možete potvrditi i u tekstu samog rešenja o paušalnom porezu.
Proverite da li su zaista svi uslovi iz člana 6 pomenute Uredbe isti: uporedite rešenje iz 2014. godine sa rešenjima pojedinačno za 2015., 2016., i 2017. godinu. Ako zaista ništa nije promenjeno, jedino na šta vi ne možete uticati, a poreski službenik ima uvid je tačka 8) Visina prihoda obveznika koji pod istim ili sličnim uslovima obavljaju istu ili sličnu delatnost.
Jer ako se to promenilo, promeniće se i vama rešenje. A to ne znamo kako se može da dokazati ako priložite žalbu.
Svakako, ako imate ozbiljnu nameru za žalbu, kontaktirajte vašeg pravnika, jer mi nismo pravnici i zadržavamo samo pravo na svoje mišljenje i eventualno navođenje primera iz sopstvene prakse.

dragana on 19.12.2017 12:56

Poštovani, registrovala sam paušalnog preduzetnika krajem juna 2017, dobila sam rešenje i po njemu uplaćujem dažbine. Da li je trebalo da do 30. novembra ponovo podnesem zahtev za paušalno oporezivanje za 2018? Rešenje koje sam dobila mi daje iznose, br. računa i pozive na broj kako za 2017, tako i one koji se odnose na 2018. Da li to znači da sam automatski paušalno oporezovana i za 2018. ili samo do juna (kad se navršava 12 meseci), kako se to tačno gleda? Hvala!

Odgovori

SVM support on 19.12.2017 17:16

@Dragana,
Po pravilu, trebalo je da podnesete zahtev za paušalno oporezivanje za 2018. godinu. Vi ste po definiciji preduzetnik koji se opredelio za vođenje knjiga, a potvrdom o prometu iz banke dokazujete da ste imali promet manji od 6 miliona dinara u kalendarskoj godini, što je uslov da nastavite da budete paušalno oporezovani preduzetnik.
Dakle, time biste bili paušalno oporezovan preduzetnik za celu 2018. godinu, bez obzira na datum osnivanja u 2017. godini.

Međutim, u praksi srećemo uveravanja poreskih službenika da nije nužno podnostiti zahtev za paušalno oporezivanje već da se status paušalca prenosi automatski za narednu godinu. Tako da je moguće da vam poreska neće osporiti to što ste nastavili da budete paušalac i bez donošenja dokaza o prometu.

Maja Petrovic on 27.12.2017 11:27

Postovani, trenutno sam zaposlena, ali kako mi ugovor uskoro istice, imam nameru da otvorim agenciju na svoje ime, a posto sam trenutno u drugom stanje, interesuje me da li cu moci da ostvarim nadoknadu od drzave za vreme bolovanja? I drugo pitanje, da li mogu samodoprinose da uplacujem na recimo 50 000 I da li onda to ulazi u prosek nadoknade tokom bolovanja? Hvala

Odgovori

SVM Support on 27.12.2017 19:57

@Maja Petrovic,
Moći ćete da ostvarite naknadu od države za vreme održavanja trudnoće i za vreme porodiljskog bolovanja.
Lična zarada preduzetnika ima tretman zarade, pa je savet da budete preduzetnik sa isplatom lične zarade i onda možete da uplatite iznos lične zarade koliko god želite.
Dopunićemo odgovor kad vidimo tretman ako se odlučite da budete preduzetnik paušalac ili preduzetnik sa samooporezivanjem.

Jovanka Tesanovic on 27.12.2017 15:21

Na koji nacin pausalci mogu da podignu kredit u banci za kupovinu stana?

Odgovori

SVM Support on 27.12.2017 19:45

@Jovanka Tesanovic,
Paušalci se u banci nemaju nikakve veće pogodnosti od ostalih fizičkih lica u tretmanu za odobrenje kredita. Šta više, naša pretpostavka je da bi banke tražile još veća sredstva obezbeđenja. Verovatno otud i vaše pitanje.
No, procedura za kredit zavisi od uslova koji propisuje banka, pa na žalost, na ovo vam ne možemo dati precizniji odgovor.

Milica on 28.12.2017 04:44

Poštovani,
otvorila sam agenciju 2015. za delatnost iz oblasti slobodnih umetnosti. Plaćala sam obaveze akontaciono, po proceni poreznika, ali kad je posle 3 godine stiglo rešenje - razlika je ispala ogromna. Sad sam u reprogramu na 24 meseca, dok pokušavam da nađem bolji model za rad. Mesečna rata duga plus redovne obaveze predstavljaju nepodnošljivo opterećenje.
Najveća stavka mi je PIO doprinos, obračunat po osnovici za 5. grupu. Poreznik tvrdi da ne može da me prebaci u neku drugu. Rok za preregistraciju/ prelaz na isplatu dohotka je, kažu, prošao 15. decembra. Pomišljala sam da se doprinosa rasteretim zasnivanjem radnog odnosa kod rođake, ali sad vidim da bi na oba mesta plaćala PIO (?!). Zamrzavanje agencije mi je najgora varijanta - sarađujem sa organizacijama koje ne mogu da isplaćuju na ruke, izgubila bih ugovore ili platila ogroman porez na autorski ugovor.
Šta da radim?
Unapred hvala na savetu.

Odgovori

SVM Support on 28.12.2017 11:15

@Milica,
Od PIO doprinosa ne možete pobeći, šta god i gde god da radite. Od tog reprograma takođe ne možete pobeći, on je pravosnažan.
Ne možete ni da zatvorite agenciju, jer to vas ne oslobađa reprograma. Ali vas bar oslobađa mesečne rate.
Jedino iole smisleno vidimo je da zatvorite agenciju, plaćate reprogram nevezano što je ta rata velika, a nađete nekog drugog ko ima sličnu delatnost pa preko njega da fakturišete ubuduće, uz dogovor o podeli troškova.

igor piskla on 29.12.2017 17:29

da li kao pausalac moram na kraju godine da imam prazan racun?

Odgovori

SVM Support on 01.01.2018 22:50

@Igor,
Ako mislite na stanje na tekućem računu, ne morate da imate prazan račun.

ŽIVOJIN PETROVIĆ on 07.01.2018 13:28

Radim kao paušalac od 07.03.2016. Postao sam penzioner (starosna penzija),po penzionom Rešenju od dana 22.11.2016.
Da li mogu da tražim novo Rešenje za paušalno oporezovanu radnju kao penzioner i koliki je maksimalni godišnji promet
za slučaj penzionera paušalca ?

Odgovori

SVM Support on 08.01.2018 09:17

@Zivojin Petrovic,
Morate da tražite novo rešenje ako ste bili paušalac koji NIJE uz to radio u nekoj drugoj firmi, jer više ne bi trebalo da plaćate doprinos za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti. Dakle, treba da plaćate manje.
Ali ako ste već radili kao paušalac iz radnog odnosa u drugoj firmi, onda rešenje već nije obuhvatalo ova dva doprinosa i onda ne verujemo da ima smisla tražiti drugo rešenje.
Maksimalni godišnji promet nema veze sa tim što ste starosni penzioner, dakle ostaje isti kao i dok ste bili u radu.

Slobodan on 12.01.2018 13:09

Registrovan sam kao paušalac sa šifrom 3312 popravka mašina, a to mi je dopunska delatnost, obzirom da sam u radnom odnosu. Zanima me da li će se po odlasku u penziju, pošto uplaćujem PIO po dva osnova, to odraziti na velicinu penzije?
Drugo pitanje je vezano za pretežnu delatnost, odnosno da li mogu pored usluga popravke mašina da se u nekom manjem obimu poslovanja bavim i proizvodnjom malih mašina?

Odgovori

SVM Support on 15.01.2018 08:56

@Slobodan,
Prvo pitanje: Naravno da će se to što uplaćujete PIO (penziono i invalidsko osiguranje) po 2 osnova odraziti tako što ćete imati veću penziju. Pa zato i radite više, da biste imali veću penziju :) !
Drugo pitanje: Možete se baviti i proizvodnjom i prodajom malih mašina, ali ne smete kupovati i preprodavati proizvode, jer se paušalci ne smeju baviti trgovinom.

Marijana on 28.08.2018 07:57

Postovani,

Da li je moguce kao preduzetnik pausalac primati uplate na bankovni racun sa licnog Paypal i licnog Payoneer naloga (npr. Ja kao vlasnik firme povlacim novac sa licnog paypala jer klijent na taj nacin vrsi uplate)?
Da li tu postoje neka ogranicenja?
Hvala unapred.

Nikola on 16.01.2018 12:46

Ja sam pausalac i klijent mi je kasnio sa uplatama vise meseci po fakturama iz 2016-te, pa je sva dugovanja uplatio u 2017-oj, tako da je promet po racunu u banci za 2017-tu presao 6 miliona, dok je po KPO sve regularno ispod 6 miliona. Da li sam ja duzan da zbog toga od sada vodim knjige, kao sto kaze moj poreski inspektor?

Odgovori

SVM Support on 21.01.2018 17:19

Nikola,
Poreski inspektor je u pravu. Gleda se ukupan promet po tekućem računu, nevezeno na činjenicu koliko je fakturisano.
Ni mi se baš ne slažemo sa ovom činjenicom, ali tako stoje stvari.

violeta mihajlovic on 17.01.2018 12:13

posto sam zaposlena kod preduzetnika- paušalca ,da li moje refundacije od porodiljskog bolovanja, mogu da uticu na ukupan prihod preduzetnika pausalca za tu godinu ,ili se one ne uzimaju u obzir ,kako to resiti da mu iznos ne predje 6 000 000 ,hvala

Odgovori

SVM Support on 21.01.2018 17:36

@Violeta Mihajlovic,
Da li vaš poslodavac koji je paušalac, ima otvoren možda poseban račun za refundaciju porodiljskog bolovanja?
Ako je tako, i ako sa tog računa ne prebacuje na svoj račun, onda će iznos po osnovnom računu da ostane ispod 6 miliona dinara.
Ako ima samo jedan račun, poreska uprava gleda ukupan promet po računu. Nismo imali slučaj da bismo tvrdili da se refundacije ne uzimaju u obzir, jer bi na kraju godine preduzetnik tražio ukupan promet po tekućem računu od banke, kao dokaz da nije prešao promet od 6 miliona. Ne verujemo da banke imaju mogućnost da filtriraju promene po računu i da oduzimaju refundacije porodiljskog bolovanja, što bi po nama bilo fer.

Dejan Nenić on 18.01.2018 11:48

Molim za odgovor. Ukoliko je u opštini u kojoj registrujem paušalnu firmu prosek zarade 30.000 RSD, koliko bi okvirno bila moja obaveza plaćanja raznih dažbina na mesečnom nivou ? Da li možete na osnovu toga da mi odgovorite ? Hvala.

Odgovori

SVM Support on 21.01.2018 17:53

@Dejan Nenic,
Na žalost, ovde nema pravila i o ovome smo više puta pričali. U milosti ste i nemilosti poreskog službenika, koji na osnovu vašeg zahteva za paušalnim oporezivanjem, uzimajući u obzir pravilnik (koji ima nekoliko pravila, koja utiču u opsegu od - do na polazni iznos) i okolnosti pod kojim otvarate radnju određuje mesečni iznos poreza i doprinosa.
Više puta smo pisali da bi trebalo da se obznani algoritam određivanja, kako bi svaki građanin znao unapred svoju poresku obavezu, ali to je za sad ostao samo naš predlog.

Saša Veselić on 25.01.2018 10:53

Poštovani, u radnom odnosu sam u javnom preduzeću i s obzirom da se godinama bavim privatno, izradom i održavanjem el. instalacija, hteo bih da otvorim preduzetničku radnju kojom bih ozvaničio te radove. Da li dopunskom delatnošću moram opet da plaćam doprinose koje mi već 30 god uplaćuje JP ili je bolje da firmu otvorim na ženino ime s obzirom da je nezapošljeno lice. I da li pored osnovne delatnosti kojom se bavim (elektro), firma može biti registrovana i za pružanje fotografskih usluga kojim se bavi sin?...hvala

Odgovori

SVM Support on 25.01.2018 12:11

@Saša Veselić,
Morate da plaćate samo PIO doprinos i porez na dohodak građana.
Ako biste otvorili firmu na ženino ime, onda biste morali da plaćate pored ova dva, još i doprinos za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, obzirom da je supruga nezaposlena.
Firma se registruje za jednu pretežnu delatnost (elektro), a može da se bavi i pružanjem fotografskih usluga i svim drugim uslugama nevezano od pretežne delatnosti, za koje nisu potrebna specijalna ovlašćenja i dozvole nadležnih institucija (npr. prevoz opasnih materijala i tereta itd.).

Milos Živković on 27.01.2018 14:54

Pozdrav.
Uskoro krecem sa poslom "odravanje pos terminala i bankomata", sifra delatnosti koja je najvise odgovara tom zanimanju bi bila 9511.
Grad Leskovac,ja kao jedini uposljenik, firma bi bila registrovana u centru grada. Promet ne bi prelazio 1 600 000 dinara.
Da li je moguce na onovu ovih podataka izracunati mesecni pausalni porez. Unapred hvala na odgovoru.

Odgovori

SVM Support on 28.01.2018 21:53

@Miloš Živković,
Nije moguće na osnovu datih podataka izračunati mesečni paušalni porez. On se računa uvek u nekoliko kategorija koje se vrednuju sa procenata od ka procenata do, a pravi procenat iz svake kategorije određuje sam poreski službenik kad vam sastavlja rešenje.
Međutim, može se reći otprilike, na osnovu dosadašnjeg iskustva, i za Leskovac se možemo usuditi da procenimo dažbine od 12 000 do 20 000 dinara mesečno.

Petar Živković on 29.01.2018 09:33

Poštovani, u radnom odnosu sam u državnoj firmi. Zanima me da li je moguće da budem i paušalac? Ukoliko jeste, da li ću plaćati paušalni porez isto kao i da nisam zaposlen? Hvala unapred.

Odgovori

SVM Support on 29.01.2018 13:05

@Petar Živković,
Moguće je da budete i paušalac iz radnog odnosa. Paušalni porez ćete plaćati isto kao i da niste zaposleni, ali nećete plaćati sva 3 doprinosa (PIO, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti), nego samo PIO. Pa je popularno reći plaćaćete manji "porez", a zapravo, ukupni iznos mesečnih odliva na paušalne dažbine će vam biti manji.

Milos on 01.02.2018 11:54

Postovanje,
Vidim da ima puno pitanja za dodatnu delatnost kada su u pitanju 2 razlicite firme, ali mi recite molim vas da li postoje dodatni troskovi i koji ukoliko kao preduzetnik pausalac registrujem i dodatnu delatnost. Znaci dve delatnosti u istoj svojoj firmi.

Hvala unapred na vremenu

Odgovori

SVM Support on 02.02.2018 22:05

@Milos,
Ne postoji mogućnost da se registruje dodatna delatnost. Postoji samo šifra osnovne delatnosti, ali to vas ne sprečava da se bavite i ostalim delatnostima u svojoj firmi.
Da je u pitanju pravni oblik društva d.o.o., onda biste delatnosti samo naveli u osnivačkom aktu ili bi ste odlukom proširili delatnost kojom biste želeli da se bavite.
Izuzetak su delatnosti za koje treba posebna dozvola neke nadležne institucije (npr. prevoz opasnog tereta, trgovina naftnim derivatima itd.)

Olivera Danicic on 02.02.2018 23:58

Koliki je prosecni iznos koji pausalac treba da plati ukoliko se vodi pod starim umetnickim zanatima, I spada u prvu grupu? Delatnost o kojoj se radi je keramika, opstina stari grad..

Odgovori

SVM Support on 03.02.2018 10:11

@Olivera Danicic,
Ne možemo da vam kažemo tačan iznos, ali obzirom na prvu grupu, ali i opštinu Stari grad, naša procena je od 12000 do 20000.

Odgovori

Zorana Stojković on 07.02.2018 14:47

Poštovani,
Da li paušalac sa ugostiteljskom delatnošću (prikolica) mora da vodi DPU (dnevni promet ugostitelja)?
Unapred zahvalni na odgovoru!

Odgovori

SVM Support on 09.02.2018 12:54

@Zorana Stojkovic,

Po našem mišljenju, ugostiteljska delatnost, nevezano od tipa objekta, zahteva da se vodi DPU.
Međutim, DPU je propisan u pravilniku o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu PROSTOG knjigovodstva. Iz ovoga zaključujemo, preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo moraju da vode DPU.
Po našem mišljenju, nigde nije propisano da paušalno oporezovani preduzetnici moraju da vode DPU.
Dakle, kratak odgovor za vas je : Ne :) !

Marko Kostadinović on 12.02.2018 12:38

Poštovani,

Da li poljoprivrednik, nosilac komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva može da bude u režimu paušalnog oporezivanja i ukoliko može, da li pored pretežne delatnosti koja bi bila iz sfere poljoprivrede može da obavlja i druge delatnosti koje to nisu?

Unapred hvala na odgovoru.

Odgovori

SVM Support on 12.02.2018 15:24

@Marko Kostadinović,
Po našem mišljenju, individualni poljoprivrednik nije preduzetnik (što potvrđuje i Zakon o privrednim društvima) i prema tome ne može da bude paušalno oporezovan, osim ako nekim propisom nije drugačije određeno.
Dakle, u opštem slučaju, ne može. Međutim, ako bi na osnovu nekog propisa i mogao da bude preduzetnik, onda bi mogao da bude i paušalno oporezovan, pa bi i pored delatnosti iz sfere poljoprivrede, kao i ostali preduzetnici mogao da obavlja i druge delatnosti.

Ivan Ignjatovic on 12.02.2018 22:32

Postovani,bavim se bravarsko zavarivackim radovima.Otvorio sam firmu kao pausalac i resenje mi je stiglo sa sifrom 25.62 masinska obrada metala.Da li je kod njih doslo do neke greske i da li treba da se javim da ispravim to da mi ne bih bili veci porezi?Da li to uopste moze da se promeni?Unapred vam se zahvaljujem ali mi stvarno to nema veze jedno sa drugim.

Odgovori

SVM Support on 13.02.2018 10:40

@Ivan Ignjatovic,
Onaj ko je otvarao firmu, morao je da popuni šfru delatnosti. Ne bismo rekli da je APR nešto pogrešio, nego pretpostavljamo da je onaj koji je popunjavao prijavu za osnivanje uneo tu šifru delatnosti kao najbližu.
Možete ispraviti osnovnu šifru delatnosti, ispravka će vas koštati oko 1000 i 2000 dinara u Agenciji za privredne registre, ali ne mislimo da će to promeniti porez.
Kad malo bolje pogledamo, to nam i jeste jedina šifra delatnosti koja se odnosi na zavarivanje da nam je logična. Postoji još jedna - 33.11 Popravka metalnih proizvoda, koja obuhvata POPRAVKU zavarivanjem i lemljenjem, ta bi po nama bila još više neodgovarajuća, ako se vi ne bavite isključivo popravkom.
Verovali ili ne, u šifarniku delatnosti ne postoji niti jedna reč koja ukazuje na reč BRAVARSKE radove. Dakle, niz karaktera "bravar" ne pominje se ni jednom u šifarniku, pa stoga mislimo da ovo zavarivanje i jeste najbliža delatnost koja vam odgovara.

Marko on 19.02.2018 21:37

Da li i koliko moze da se kasni sa placanjem poreza? Da li si placa neka kazna ako se zakasni, da li se gubi status pausalca?

Odgovori

SVM Support on 20.02.2018 22:29

@Marko,
Može da se kasni sa plaćanjem poreza. Plaća se kamata za neblagovremenu uplatu, ali se ne gubi status paušalca.

Gvozden on 21.02.2018 07:31

Postovani,

Interesuje me da li je moguce otvoriti pausalnu firmu van opstine stanovanja. Na primer ako zivim na opstini NBG, da li je moguce da otvorim firmu u opstini Rakovica?

Srdacan pozdrav,
Gvozden

Odgovori

SVM Support on 21.02.2018 12:05

@Gvozden,
Naravno. Možete stanovati i na teritoriji Preševa, a otvoriti firmu u opštini Horgoš. Nema zakonskih smetnji za takvim potezom.

Vladan Tomić on 21.02.2018 14:42

Poštovani,

da li mi se godine radnog staža uvećavaju ukoliko pored osnovnog zaposlenja sa punim radnim vremenom imam i otvorenu preduzetničku paušalnu radnju i koliko se uvećava na godišnjem nivou?

Odgovori

SVM Support on 21.02.2018 22:17

@Vladan Tomić,
Odgovorili smo već na ovo pitanje pri vrhu liste. Kratak odgovor je ne.

Gabrijela on 26.02.2018 08:32

Da li je moguce otvoriti pausalnu radnju ali sa odlozenim pocetkom rada same radnje.Naime,poslodavac trazi od mene da otvorim pausalnu radnju dok sam u radnom odnosu i da je stavim dva meseca na mirovanje,sto mi je ide u prilog jer cu imati prekid u PIO.Hvala

Odgovori

SVM Support on 26.02.2018 20:56

Moguće je otvoriti paušalnu radnju sa nekim datumom u budućnosti. Samo pažljivo popunite prijavu sa sajta Agencije za privredne registre.

Aleksandar Micić on 26.02.2018 15:08

Poštovani.
Imam otvorenu preduzničku radnju ipaušalac sam Greškom sam prešao 6000000 u prošloj godini. Zbog mog načina poslovanja nikako mi ne odgovara da postanem "knjigaš".
Da li mogu da zatvorim trenutnu radnju i posle par dana otvorim drugu,normalno,pod drugim imenom? Da li ću imati nekakvih zakonskih problema?
Hvala.

Odgovori

SVM Support on 26.02.2018 20:58

@Aleksandar Micić,
Možete da zatvorite trenutnu radnju uz odgovarajuću dokumentaciju potrebnu za zatvaranje trenutne radnje. Sutradan možete da otvorite drugu radnju, po našem mišljenju.

Andrijana Grulović on 02.03.2018 13:54

Poštovani,
Koliko zaposlenih može da angažuje paušalac?

Odgovori

SVM Support on 01.04.2018 23:05

@Andrijana Grulović,
Koliko je nama poznato, ne postoje ograničenja u broju zaposlenih ni za kakvu vrstu preduzetnika, pa time i za paušalca.

Z.Simic on 03.03.2018 15:36

Poštovani, bavim se dizajnom i planiram da prodajem svoje digitalne fajlove i usluge dizajnana stranim web ssajtovima / a naplata bi isla preko Pay Pala na moj devizni racun pa imam 2 pitanja:
1. Pod kojom sifrom bi trebalo regitrovati tu vrstu pausalne delatnosti?
2.Da li se moze pausalno registrovati / ili dotadti uz prethodnu sifru / stampa i prodaja postera i nalepnica koje bih sam proizvodio?

Odgovori

SVM Support on 01.04.2018 23:12

@Z.Simic,
1. Najbliža vam je delatnost 7410 - Specijalizovane dizajnerske delatnosti
2. Štampa i prodaja postera i nalepnica se može obavljati nezavisno od vaše osnovne šifre delatnosti. Pri registraciji privrednog subjekta, definiše se samo pretežna delatnost, što ne znači da se privredni subjekt ne može baviti i ostalim šiframa delatnosti, sem ako je za njih potrebna neka dodatna dozvola neke nadležne institucije.

Nikola Jeremic on 04.03.2018 00:36

Postovani, moja paušalna firma se vodi u Sapcu gde sam i ja prijavljen. Zanima me da li ja mogu biti prijavljen na adresi u Beogradu, a da paušalna firma ostane na adresi u Sapcu?

Odgovori

SVM Support on 01.04.2018 23:14

@Nikola Jeremic,
Možete biti prijavljeni gde god na adresi u Srbiji, pa i u Beogradu, a paušalna firma može da ostane na adresi u Šapcu.

Nikola on 05.03.2018 17:02

poštovani
Koja šifra delatnosti bi bila najbolja ukoliko želim da vršim usluge reklamiranja a da pritom stanem u sistemu paušalnog oprezivanja jer imam obezbeđen mali mesečni priliv

S poštovanjem

Odgovori

SVM Support on 01.04.2018 23:30

@Nikola,
Probajte sa šifrom 7490 - Ostale stučne, naučne i tehničke delatnosti.
Međutim, ako imate mali mesečni priliv, bolje da ne budete paušalac, nego preduzetnik sa samooporezivanjem. Može se desiti da vam je trošak za knjigovodstvene usluge niži nego iznos paušalnog poreza.

Predrag on 05.03.2018 22:36

interesuje me dali firma koja posluje paušalno moze imati dva ili više vlasnika?i dali firma koja posluje pausalno moze imati radnike i ako moze kako se njima uplacuju socijalni doprinosi i isplacuje plata?hvala unapred

Odgovori

SVM Support on 01.04.2018 23:32

@Predrag,
1. Nijedna vrsta preduzetnika, pa ni paušalno oporezovani preduzetnik ne može imati više vlasnika.
2. Firma koja posluje paušalno može imati radnike, naravno! Njima se obračunava i isplaćuje zarada kao i svim zaposlenima koji su u redovnom radnom odnosu (uprošćeno rečeno - kao i kod d.o.o.).

Predrag Milojkovic on 16.03.2018 08:43

Da li pausalac koji je zaposlen u drzavnoj ili privatnoj firmi,kada dobije otkaz ostvaruje pravo da preko biroa prima nadoknadu u naredna tri,sest ili devet meseca,koje mu po zakonu pripadaju kao tehnoloskom visku?

Odgovori

SVM Support on 02.04.2018 00:18

@Predrag Milojkovic,
Po našem mišljenju, paušalac ne ostvaruje to pravo jer i dalje spada u kategoriju samostalnih delatnosti. Šta više, potrebno je da se javi u lokalnu jedinicu poresku uprave da bi dobio novo rešenje o paušalnom porezu i doprinosima, koji bi obuhvatili i doprinos na zdravstveno osiguranje i doprinos za slučaj nezaposlenosti, jer se sad osnov osiguranja po ova dva doprinosa prenosi na samostalnu delatnost (na paušalca).

Aleksandar Ibisevic on 17.03.2018 22:38

Postaovani otvorio sam pausalnu firmu delatnosti za gajanje useva i zasada. Ja inace treba da krenem sa posumljavanjem u sumama "srbija sume" i imam radnike koji rade taj posao. Da li ja kao pausalac moram da prijavim te radnike ili mogu da im platim dnevnicu bez ikakvog pravdanja drzavi? Ako treba da se prijave, koliko bi mi iznosili dodatni troskovi po radniku na dnevnom nivou? havala unapred

Odgovori

SVM Support on 02.04.2018 00:26

@Aleksandar Ibisevic,
Ne morate da zaposlite radnike, ali morate imati nekakav pravni odnos sa njima: ili ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ili ugovor o stručnom usavršavanju, ili čak ugovor o stipendiranju (ako su učenici ili studenti) ili ugovor o delu...
Nešto mora postojati.
Ako biste ih primili u radni odnos (što vi kažete - prijavili), troškovi na dnevnom nivou po radniku bi vam bili oko 2000 dinara, ako bi raspodela sati bila takva da bi radnici radili 8 sati dnevno, 5 dana u nedelji.

Vladimir on 18.03.2018 21:28

Poštovani,

Koji je najbolji način poslovanja ukoliko se prihodi primaju preko PayPal-a, a od strane ostalih firmi? Na primer, prodaja sopstvenih digitalnih zvučnih zapisa preko "third party" kompanija (gde su pojedinačni iznosi sitni, tipa 5 do 10e). Uz to se bavi dizajnerskim radom za fizička lica i ima prihode od online oglašavanja. Da li se, s obzirom na šifru delatnosti, to gleda kao trgovina (jer je u pitanju pordaja digitalnog sadržaja) ili može da se definiše i kao računarsko-informaciona delatnost?

Nije mi takođe jasno, ukoliko ste paušalac koji radi online, da li se prihodi sa PayPal-a nekako trebaju evidentirati i, ukoliko je u pitanju prethodni primer sa prodajom digitalnog sadržaja i prihoda od online oglašavanja, šta se tu zapravo definiše kao faktura?

Hvala unapred.

Odgovori

SVM Support on 02.04.2018 00:37

@Vladimir,
Po našem mišljenju, primanje prihoda preko PayPal ne utiče na izbor vrste preduzetnika. Najpopularnije je biti paušalac, zbog ostalih prednosti, ali pisali smo u našim člancima, da to nije uvek i najisplativije.
Prihodi od online oglašavanja se smatraju uslugama reklamiranja i za te šifre delatnosti nije dozvoljeno prema zakonu biti paušalac.
Dizajnerski rad bi trebalo da se definiše kao šifra delatnosti 7410 - Specijalizovane dizajnerske delatnosti. ako se ne odnosi na web design, u kom slučaju bi trebalo da se definiše šifra delatnosti 6201 - Računarsko programiranje.
Svaki prihod kod paušalca treba da se evidentira nekim računom - fiskalnim ili običnim računom. Na fakturi treba da se iskaže usluga Online oglašavanja odnosno promet digitalnog sadržaja.

Andrijana S on 24.03.2018 11:28

Postovani,

da li mogu da stavim firmu u mirovanje nakon 6 meseci od otvaranja iste i odem na trudnicko i porodiljsko i dobijam naknadu od drzave ?

Hvala.

Odgovori

SVM Support on 02.04.2018 00:46

@Andrijana S,
Možete da stavite firmu u mirovanje nakon 6 meseci od otvaranja iste i da otvorite trudničko bolovanje i da dobijate naknadu od države. Nema smetnji da to učinite.

Dragan Pejic on 24.03.2018 23:16

Radim sa ocem, ja sam u radnom odnosu a on je penzioner. Dali mi je isplativije da otvorim firmu na sebe ili na njega. Odnosno u kom slucaju cu placati manji pausal?

Odgovori

SVM Support on 02.04.2018 00:54

@Dragan Pejic,
Obojica biste plaćali samo porez i doprinos za penziono i invalidsko osiguranje (popularni "PIO").
Međutim, imamo osnova da tvrdimo da će manji porez plaćati vaš otac, zbog godina starosti (ako otac ima preko 65 godina), jer je to jedan od kriterijuma za umanjenje paušalnog poreza.

Goran Stanimirovic on 25.03.2018 14:02

Postovani do skoro sam radio u firmi DOO kao elektricar,medjutim sada mi vlasnici firme nude da otvorim firmu sa pausalnim oporezivanjem i da radim za njih po njihovim recima oni bi sve to vodili tj.knjige,uplata doprinosa,plata,porez itd.Moje pitanje glasi koliko je pametno da oni sve to vode,kakav je to rizik za mene sto se tice poreza na kraju godine i sve ostalo,na sta treba obratiti paznju,da li su u obavezi da uplacuju neka sredstva mesecno na moj racun trenutno nisam u situaciji da biram puno jer mi je posao potreban do sada su bili fer poz.

Odgovori

SVM Support on 02.04.2018 01:00

@Goran Stanimirovic,
Prvo, paušalno oporezovani preduzetnik ne vodi poslovne knjige, ali ima obaveze koje možete lepo pročitati u ovom članku.
Po našem mišljenju, nije pametno da vam oni to vode, jer to sve možete i sami, nije to nikakva mudrost. Rizik postoji i u tome što postoje rokovi za uplatu poreza, a to je onda pod vašom kontrolom, ako vi sami to vodite.
Porez na kraju godine ne postoji u ovom slučaju.
Obratite pažnju samo na obaveze iz ovog članka i to je sve što vam treba.
Šta je još poslovni rizik: od trenutka kad se ispišete iz te firme, više niste zaposleni u istoj, pa onda treba da napravite dobar ugovor kao paušalac (ovog puta kao pravno lice) sa vašim poslodavcem da zaštitie vaše interese. Iako jesu bili fer do sada, poslodavac je dao predlog verovatno da bi sebi umanjio troškove, a takođe, postoji i lakša mogućnost prestanka saradnje, jer ne treba da vam daju otkaz u slučaju kad ste paušalac, dovoljno je da se raskine poslovni ugovor između vaše preduzentičke paušalne radnje i tog d.o.o. Zato pažljivo sačinite taj ugovor.

Marko on 31.03.2018 00:59

Postovani, imam nekoliko pitanja:

1. Da li je moguce biti pausalac sa sifrom delatnosti 8559?
2. Koliki bi bio otprilike pausalni porez ako je prosecna neto plata u opstini oko 60.000 dinara?
3. Kako bi se isplacivala zarada ako pausalac zaposli jos jednu osobu, da li bi porezi i doprinosi bili standardno netoX1.7?
4. Da li je moguce da pausalac bude registrovan na jednoj opstini a da delatnost obavlja na drugoj opstini i gde se onda racuna pausalni porez - gde je registrovan ili gde se nalazi poslovni prostor?

Odgovori

SVM Support on 02.04.2018 01:04

@Marko,
1. Prema našem mišljenju i trenutnoj zakunskoj regulativi, nema smetnje biti paušalac sa šifrom delatnosti 8559
2. To vam niko ne može reći sa preciznošću. Računajte na nekih 15 - 30 hiljada dinara mesečno (do 25 hiljada, ako ste zaposleni negde).
3. Zarada zaposlenom kod paušalca se isplaćuje kao što ste vi napisali - standardno, isto kao da taj zaposlen radi u d.o.o.
4. Moguće je da paušalac bude registrovan na jednoj opštini a da delatnost obavlja na drugoj opštini. Paušalni porez se računa na opštini gde je registrovan.

MILAN on 02.04.2018 23:57

Poštovani, da li kao paušalno oporezovan preduzetnik sa godišnjim prometom preduzetničke radnje (od 4.000.000,- din) i standardnom platom (oko 25.000,-), pri čemu uredno izmirujem sve pristpele obaveze, podlezem obavezi obračuna/plaćanja Poreza na dohodak građana koji bi se odnosio na iznos razlike od propisane granice do iznosa prometa (Npr. 4.000.000,00 - 2.375.136,00 (3 prosečne zarade za 2017.) - plaćeni porezi i doprinosi = ______ *10% )? Verovatno mešam babe i žabe ali bih bio zahvalan na odgovoru, hvala unapred.

Odgovori

SVM Support on 03.04.2018 09:48

@Milan,
Ako smo dobro razumeli, vi pitate da li ste obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana.
Promet paušalnog preduzetnika ne ulazi u osnovicu za godišnji porez na dohodak građana. Dakle, mogli ste imati i promet 5.999.999,99 dinara (prema tekućim propisima) i taj iznos ne bi uticao na godišnji porez na dohodak građana.

Marko on 04.04.2018 14:49

Poštovani, uspešno sam registrovao firmu u APRu, kao paušalac iz radnog odnosa, i to preko elektronske registracije i juče mi je, elektronski, stiglo rešenje o registraciji i potrvda o PIBu. Moja dva pitanja:

1. Da li moram da idem u Poresku upravu da se prijavim za paušalno oporezivanje, ili im je APR sva dokumenta prosledio, a oni na osnovu toga mi izdraju rešenje o porezu?

2. Da li je potrebno da idem u Socijalno, s obrzirom da sam iz radnog odnosa, odnosno već sam prijavljen na Socijalno, žargonski rečeno?

Unapred hvala

Odgovori

SVM Support on 04.04.2018 15:27

@Marko,
1. Ako ste u APR prijavi štiklirali da želite paušalno oporezivanje, ne bi trebalo da idete u poresku.
2. Ako ste u APR prijavi naglasili da ste iz radnog odnosa, ne bi trebalo da idete u socijalno.
To je suština jednošalterskog sistema koje APR nudi i tako bi trebalo biti. Međutim, naša praksa govori da je ipak bolje i jednoj i u drugoj instituciji proveriti da li ste ispravno prijavljeni.

Jovan on 10.04.2018 16:01

Postovani,
Procitao sam puno korisnih saveta na Vasem sajtu... pa ipak bi da napravim mali rezime, te Vas molim za par odgovora i saveta. Procedure otvaranja , APR, uprava prihoda itd vec znam. Zeleo bih da registrujem autoprevoznicku radnju, naime imam manji kombi ( do 3,5t) nosivosti 1060kg, sa kojim bi prevozio stvari, teret, robu...itd . Citao sam nesto o klasifikaciji delatnosti...( to spada u 49.41 - drumski saobracaj), da li je to ujedno i sifra delatnosti ? Ne ocekujem nikakav spektakularni promet, mislili smo da budemo pausalci, pa nas zanima kolika bi bila mesecna obaveza ukupno(porez i doprinosi) za jednog prijavljenog(osnivaca radnje), ako se to tako zove, a kolika ako kasnije prijavimo jos jednog clana porodice? ( citao sam , ako sam dobro shvatio da spadamo u neku grupu -7 , za utvrdjivanje osnovice za oporezivanje, (50%), sta to u praksi znaci, ima li nekih olaksica na pocetku...Ako sam dobro shvatio ne vode se knjige, osim Knjige prometa ( da li mora da bude u vozilu? da li njeno popunjavanje ( sporadicno )utice na pausalni iznos?, Kome je predajem, Da li treba da imam i izdajem racune?( predpostavljam blok racuna, jer cu imati pecat). Negde sam procitao ...ali nije bilo objasnjenja da postoje pored pausalnog i neki oblici kao...Samooporezivanje... ili sam.vodj knjiga.. ( predpostavljam nesto kao D.O.O...ili slicno. Bio bih zahvalan da mi i to pojasnite . U koliko ima jos neki savet unapred hvala.
Nadam se da ce pojedini odgovori koristiti i drugim buducim kolegama, jer nisam nasao puno pitanja vezanih za autoprevoznike ( robe i stvari)

Pozdrav Jovan

Odgovori

SVM Support on 11.04.2018 22:54

@Jovan,
4941 je šifra delatnosti, a Drumski saobraćaj je opis te šifre delatnosti.
Porez i doprinosi za osnivača radnje (preciznije, za preduzetnika) ne može vam niko sa sigurnošću reći, ali na osnovu našeg iskustva, računajte na oko 150 - 350 EUR mesečno,
Sledeću osobu koju prijavite, ako je prijavite u pun radni odnos, računajte na oko 320 EUR da je mesečni trošak za minimalni neto iznos i za porez i doprinose.
Trenutno nemate nikakve olakšice na početku obavljanja delatnosti.
Paušalno oporezovani preduzetnik se i zove tako zato što nema obavezu da vodi poslovne knjige, i porez plaća paušalno - svaki mesec isto.
Knjiga prometa ne mora da bude u vozilu. Popunjavanje te knjige ne utiče na iznos paušalnog poreza. Ne predaje se nikome, nego je samo propisana kao obavezna evidencija kod paušalno oporezovanih preduzetnika.
Račun ste obavezni da izdajete za svaki izvršeni promet usluga.
Pored paušalnog poreza, postoje još i samooporezivanje i preduzetnik sa isplatom lične zarade. O oba oblika, detaljima, prednostima i manama možete pročitati na susednim temama na našoj internet prezentaciji.

Bonus savet:
Obzirom da autoprevoznici spadaju u 7. grupu, očekuje se veći iznos paušalnog poreza (naročito ako registrujete preduzetničku radnju na nekoj od opština sa višim prosekom zarade), pa ako vam nije važno da možete da skidate gotovinu sa računa bez pravdanja (što možete kao paušalac), smatramo da jeftinije možete proći ako budete preduzetnik sa samooporezivanjem.

Dragana on 16.04.2018 14:35

U decembru prosle godine osnovan je preduzetnik pausalac iz radnog odnosa i dobijena su resenja za porez i doprinose.Sredinom marta ove godine nije vise preduzetnik iz radnog odnosa,stornirana su resenja i dobijeno resenje samo za pio.Da li treba nekom da se obrati zbog placanja doprinosa za zdravstveno i nezaposlenost?

Odgovori

SVM Support on 16.04.2018 18:42

@Dragana,
Ovo nam nije logično: ako je preduzetnik iz radnog odnosa, trebalo bi da dobije rešenje za porez i samo za PIO, a ako je van radnog odnosa, za porez i sva tri doprinosa.
Po našem mišljenju, preduzetnik ili osoba koju on ovlasti treba da ode u jedinicu lokalne samouprave i da zatraži kartice po poreskim kontima. Na njima će se videti zaduženja po sva četiri potencijalna konta: porez, pio, zdravstveno i nezaposlenost.
Ukoliko se vidi da su na kontima stornirana zaduženja na doprinosu za zdravstveno osiguranje i doprinos za slučaj nezaposlenosti, trebalo bi o tome obavestiti lokalnog poreskog službenika i priložiti dokaz o prestanku radnog odnosa.
Na osnovu toga, trebalo bi da jedinica lokalne samouprave izda novo rešenje na kom je zaduženje za porez, i sva tri doprinosa, obzirom da je preduzetnik van radnog odnosa.

sasa on 16.04.2018 20:49

osnovao sam radnju za proizvodnju metalnih konstrukcija i delova metalnih konstrukcija,da li moram da u knjigu kpo upisujem i materijal koji nabavljam ili samo izdate racune,hvala unapred

Odgovori

SVM Support on 17.04.2018 10:12

@Sasa,

U KPO unosite samo izdate račune, nikako materijal koji nabavljate.

Ivan novakovic on 18.04.2018 23:18

Pozdrav i unapred hvala. Otvorio bih auto perionicu, pa me zanima kako bi mi najisplattivije bilo? Da li pausalac ili neki drugi vid oporezivanja? Da napomenem, da vec radim u jednoj firmi. Hvala puno

Odgovori

SVM Support on 19.04.2018 09:39

@Ivan Novakovic,

Ako hoćete jednu rečenicu, po našem mišljenju, najisplativije je da budete preduzetnik sa samooporezivanjem.
Za detalje, morali bismo da saznamo malo više o biznisu koji nameravate da otvorite.

Ivan novakovic on 19.04.2018 19:12

U pitanju je autoperionica. Naime, posto radim vec u firmi, kako bi placao drzavi mesecno porez? I da li je obaveza da imam fiskalnu kasu?

Odgovori

SVM Support on 20.04.2018 09:20

@Ivan Novakovic,
Ako biste bili paušalno oporezovani preduzetnik, procena je da bi porez i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje bio oko 15000 - 20000 dinara. Zato i mislimo da možete jeftinije da prođete kao preduzetnik sa samooporezivanjem.
Obavezni ste da imate fiskalnu kasu i da svaki pojedinačni promet usluga evidentirate preko fiskalne kase.

Ivan novakovic on 20.04.2018 22:37

Hvala za odgovor. Koja delatnost ne zahteva fiskalnu kasu? A da je slicna sa autoperionicom? Hvala jos jednom

Odgovori

SVM Support on 23.04.2018 13:12

@Ivan Novakovic,
Najbliže što je autoperionici je
52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
ili
81.29 Usluge ostalog čišćenja
ali mi smatramo da ni jedno ni drugo nije povezivo sa delatnošću autoperionice.
Celokupan spisak delatnosti koje su oslobođene evidentiranja prometa preko fiskalne kase možete pročitati na sledećem linku;

http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/fiskalne-kase/pregled-propisa/uredbe/1429/uredba-o-odredjivanju-delatnosti-kod-cijeg-obavljanja-ne-postoji-obaveza-evidentiranja-prometa-preko-fiskalne-kase.html

Jelena Kostic on 21.04.2018 17:49

Postovani,

neka firma mi nudi posao ali da otvorim svoju pausalnu agenciju i tako da imamo ugovor izmedju, receno je da ce oni da placaju poreze, zdravstveno, penziono, socijalno i radni staz koji cu morati licno da uplatim a oni ce da obezbedjuju sumu za to ! jel mozete da mi kazete kako to ide ? i da li se to racuna posao na belo ?

Odgovori

SVM Support on 23.04.2018 13:17

@Jelena Kostic,
Upravo tako ide kao što ste i naveli: Otvaranjem paušalne agencije, vi ste obveznici neke sume poreza i doprinosa svaki mesec. Ti troškovi se podmiruju državi. Nezavisno, za vaš rad, vi tražite naknadu od te firme za neki drugi, ugovoreni iznos.
Vi firmi ispostavljate račun za zbir poreza, doprinosa i tog ugovorenog iznosa vašeg mesečnog rada.
Firma vama uplaćuje taj iznos na tekući račun paušalne agencije.
Tehnički, vi ste samozaposleni, sve u skladu sa zakonom, pa je to naravno posao na belo. Firma sa vama nema ništa kao sa zaposlenom osobom, i ne može da vam da otkaz. Ali zato može kad god želi da raskine saradnju sa vama bez ikakvih posledica, sem onih koje ste ugovorili. Onda je na vama problem da nađete novu firmu za koju ćete raditi, a svaki mesec dok ne radite ništa, morate plaćati paušalni porez i doprinose da podmirite državu.

Milica Vuckovic on 27.04.2018 08:53

Postovani,
Ukoliko sam pausalac i planiram da uzmem porodiljsko bolovanje, za koliko meseci unazad mi se uzima prosek plate?Isto tako, da li se prosek racuna od trenutka kada sam prijavila da cu uzeti trudnicko ili to mora da bude dva meseca nakon utvrdjivanja trudnoce?

Unapred hvala

Odgovori

SVM Support on 27.04.2018 13:19

@Milica Vuckovic,
Prosek za porodiljsko odsustvo se uzima za 12 meseci. Prosek se računa od trenutka otpočinjanja porodiljskog odsustva, a ne od trenutka početka trudničkog bolovanja. U prosek se uzima prosek 12 poslednjih mesečnih osnovica za plaćanje doprinosa (ovaj podatak možete pročitati u rešenju za paušalno plaćanje doprinosa koji ste dobili od poreske uprave).
Ukoliko ste paušalac manje od 12 meseci, za mesece koji nedostaju do 12 meseci uzima se 50% iznosa prosečne mesečne bruto zarade u Republici Srbiji, pri čemu se kao podatak uzima bruto zarada za onaj mesec koji prethodi mesecu otpočinjanja porodiljskog odsustva. Po tome zaključujete, ako ste u ovoj situaciji, bolje je da što kasnije otvorite porodiljsko odsustvo.

Djuradj Perisic on 02.05.2018 14:35

Postovani,

da li postoje prepreke za primanje uplata iz inostranstva? Uplate bi isle direktno na ziro racun firme u devizama.
U pitanju je pausalna firma registrovana pod šifrom delatnosti 6201 - Računarsko programiranje.

Odgovori

SVM Support on 03.05.2018 09:33

@Djuradj Perisic,
Ako ste paušalna firma, ne postoje zakonske prepreke. Prepreke može postaviti banka svojim formularima, ali to morate videti sa vašim bankarskim službenikom.

Boban Stankovic on 04.05.2018 19:55

Postovani,
Dugo godina radim kao vodoinstalater, taj posao radim na preporuku jer sam zaposlen u privatnoj firmi. Hocu da otvorim dodatnu delatnost kao vodoinstalater, pa me zanima sta je najbolje za mene i najjeftinije? I da li bi jeftinije prosao ako bi se firma vodila u trgovistu? Obzir da je to najsiromasnija opstina.

Odgovori

SVM Support on 05.05.2018 22:04

@Boban Stankovic,
Najbolje je da budete paušalno oporezovani preduzetnik, ali moguće je da to nije i najjeftinije. Pročitajte članke na našem blogu da biste se upoznali sa detaljima.
Svakako ako bi se firma vodila u Trgovištu da biste mnogo jeftinije prošli (po nama, bar duplo jeftinije nego u recimo u Beogradu).

Aleksandar Marinkovic on 08.05.2018 17:53

Poštovani,
Danas sam Vam postavio dva pitanja i više ste mi nego korektno odgovorili. Ovom prilikom se zahvaljujem i omogućujem ostalim paušalcima da uživaju vaše odgovore na sledeća pitanja:

1. Da li paušalac može slobodno da troši novac sa svog preduzetničkog računa, plaćajući u kešu i karticom, bez da skuplja bilo kakve račune? I da "slobodno trošenje" znači plaćanje kućnih računa, kupovinu na pijaci, letovanja i doručak u pekari...
2. Da li paušalac ima potrebu da prijavi primanja veća od 2.500.000 dinara (a manja od 8.000.000) kako bi platio veći porez?

Čisto da se izjasnim, da mi je inspektor, koji se bavi mojim predmetom, rekao da smem da koristim samo keš (a karticu ne)... Pa bih Vas ovim putem zamolio i da mi kažete koji zakon (i koji član) nam dozvoljava da radimo gore spomenuto, kako bih mogao da mu priložim.

Hvala još jednom i pozdrav,
Aleksandar

Odgovori

SVM Support on 08.05.2018 22:33

@Aleksandar Marinkovic,
1. Paušalac može slobodno da troši novac sa svog preduzetničkog računa, obzirom da nema obavezu da vodi poslovne knjige, sem knjige KPO. Samim tim nema potrebe da prikuplja bilo kakve račune. Slobodno trošenje podrazumeva skidanje gotovine sa računa (sa ograničenjem do 150000 dinara dnevno) i plaćanje kućnih računa i kupovinu na pijaci za tu gotovinu, i trošenje na letovanja i doručak u pekari.
2. Da li paušalac ima potrebu da prijavi primanja veća od 2.500.000 dinara kako bi platio veći porez?
Verovatno mislite na godišnji porez na dohodak građana koji se plaća na iznos koji je veći od oko 2.2 miliona dinara.
U slučaju da paušalac nije u radnom odnosu, njegova osnovica za porez je oporezivi prihod, a to znači 12x cifra koja je navedena kao osnovica za porez iz rešenja koju je paušalac dobio. Tipično, ta osnovica je oko 50000 - 100000RSD, pa je godišnje ta cifra oko 600.000 do 1.200.000 što je manje od kritičnih 2.2. miliona dinara.
Ako je paušalac u radnom odnosu u drugoj firmi, onda se ova godišnja osnovica (600.000 do 1.200.000) dodaje na oporezivi pirhod od zarade koju ima u toj drugoj firmi, i u slučaju da je zbir tih iznosa veći od kritičnih 2.2. miliona dinara, paušalac je dužan da obračuna godišnji porez na dohodak građana.
Rok za podnošenje tog poreza je 15.maj svake godine.

O paušalcima se govori u Zakonu o porezu na dohodak građana, član 40 ih definiše, a pominju se još na nekoliko mesta. Po našem mišljenju, ni u jednom članu tog zakona se ne pominje restrikcija o načinu trošenja novca, samo se jasno određuje ko ne sme da bude paušalno oporezovani preduzetnik. Dakle, ako nigde ne piše da je zabranjeno, naše mišljenje je da je dozvoljeno da se koristi i kartica i keš kao način trošenja novca kod paušalca.

Sladjana Prvulovic on 09.05.2018 19:09

Postovani imam pausalnu radnju i htela bih hitno da podignem ili prebacim na svoj licni racun iznos koji je veci od limitiranih 150000 din. Da li je to moguce i na koji nacin? Napominjem da nikad nisam isplacivala dobit ili zaradu , da li je moguce da podignem ili uplatim na svoj licni racun na ime toga?

Odgovori

SVM Support on 11.05.2018 09:19

@Sladjana Prvulovic,
Moguće je, ali banka će vam tražiti spisak troškova zbog kojih pravdate podizanje veće svote novca od 150 000 dinara.
Dobit kao paušalac nemate - ne obračunavate je, jer nemate obavezu da vodite poslovne knjige, a zaradu ne treba da isplaćujete sami sebi, jer pripadate samostalnoj delatnosti kao preduzetnik (samozaposleni ste).

Marko Denic on 10.05.2018 17:12

Pausalac sam od 03.05.2018. Moje pitanje je da li sebi zdravstveno osiguranje plaćam odvojeno ili se to radi automatski?

Odgovori

SVM Support on 11.05.2018 09:22

@Marko Denic,

Ako ste paušalac a NISTE u radnom odnosu u drugoj firmi, onda ćete dobiti rešenje poreske uprave na kojem će biti iznos i uputstvo za uplatu zdravstvenog osiguranja.
Međutim, ako ste u radnom odnosu u drugoj firmi, onda niste obavezni da plaćate sebi zdravstveno osiguranje, jer ste zdravstveno osigurani preko osnova "zaposlen u drugoj firmi".

Sunčica Simović on 10.05.2018 22:07

Da li ako postanem preduzetnik sa šifrom delatnosti 32.13 umetnička izrada nakita od metala (stari zanati) mogu da postanem paušalac? Koliki bi mi, na osnovu Vašeg iskustva, bili porezi i doprinosi mesečno, ako bih registrovala firmu ( radila bih od kuće) na opštini Vračar? Nezaposlena sam (proglašena za tehnološki višak) i imam još 4 god.do penizije. Šta bi mi predstavljalo osnovicu za penziju, ako se opredelim za paušalno oporezivanje bez uplate ličnog dohotka za sebe? Šta se dešava sa obavezom vođenjem KPO ako npr. jednog meseca ne ostvarim promet i da li se KPO negde predaje?
Zahvaljujem unapred na odgovoru.

Odgovori

SVM Support on 11.05.2018 09:34

@Sunčica Simović,
Sa šifrom delatnosti 32.13 možete postati paušalac.
Na opštini Vračar, kao i na svim beogradskim centralnim opštinama, paušalni porezi i doprinosi su veći u odnosu na ostale opštine, ali precizan iznos ne možemo da vam kažemo. Okvirno, oko 150 - 300 EUR mesečno.
Ovo pitanje: paušalno oporezivanje bez uplate ličnog dohotka za sebe nije ispravno formulisano: naime, ne možete plaćati sebi platu ako ste paušalno oporezovani preduzetnik. Osnovica za penziju je poseban deo pitanja: u osnovicu za penziju sabiraće se vaši doprinosi iz radnog odnosa, na koje će se dodati doprinosi koje biste plaćali kao paušalac po rešenju poreske uprave, jer rekli smo, ličnog dohotka kod paušalaca nema.
KPO ste dužni da popunjavate u trenutku kad izdajete račun ili generišete dnevni promet. Ako ne jedan nego ako 100 meseci ne ostvarite promet, jednostavno ništa ne upisujete u KPO.
KPO se ne predaje nigde, ali imate obavezu da vodite tu poslovnu knjigu, kao paušalno oporezovani preduzetnik.

Mix on 17.05.2018 10:59

Dobar dan svima. Da li ja mogu da otvorim preduzetnicku radnju, ali da primam novac na sasvim drugoj strani i samo uplatim na racun radnje ali bez izdatih racuna posto bih obavljao delatnost kod drugog poslodavca i od tog novca uplacivao za socijalno i zdravstveno preko svoje preduzetnicke radnje.

Odgovori

SVM Support on 17.05.2018 15:16

@MIX,
Ako ste mislili da otvorite paušalno oporezovanu preduzetničku radnju, ovo je čak i moguće, ali se ne preporučuje.
Niko vas ne tera da sa svog računa preduzetničke radnje uplaćujete doprinose. Te doprinose može da uplati za vas i neko drugi sa svog ličnog računa, pod uslovom da poštuje tekući račun i poziv na broj sa rešenja poreske uprave. Državi je važno da notira uplatu poreza i doprinosa na odgovarajućem kontu i po odgovarajućim pravilima, bez obzira na izvor uplate.
Stoga prenos sredstava sa ličnog na preduzetnički račun nema smisla. Jednostavno, uplaćujte poreze i doprinose paušalne radnje sa svog ličnog računa.

Ovo prenošenje sredstava sa ličnog na preduzetnički nije smisleno uraditi ukoliko otvorite preduzetničku radnju koja nije paušalno oporezovana, jer ste tada obavezni da vodite poslovne knjige, makar prostog knjigovodstva, pa bi se ta uplata sa ličnog računa smatrala pozajmicom drugog lica koja bi nekad morala da se vrati.

Lazar on 29.05.2018 13:25

Postovani,
Molim vas za pojasnjenje, ako kao pausalac ostvarim promet(prihod), od recimo 5 miliona dinara godisnje, I nisam u mogucnosti da ga.pokrijem troskovima, da li sam u obavezi da popunjavam poresku prijavu I da placam porez na dohodak iznad 2.3 miliona dinara? Da li se sav promet koji nije pokriven troskovima smatra kao moja zarada na koju treba da platim porez?

Odgovori

SVM Support on 29.05.2018 13:53

@Lazar,
Pošto ste paušalac, niste obavezni da "pokrivate" troškove, jer niste u obavezi da iskazujete troškove u poslovnim knjigama.
U Zakonu o porezu na dohodak građana, član 33, za paušalca se oporezivi prihod definiše preko rešenja poreske uprave na mesečnom nivou. Cifru iz rešenje pomnožite sa 12 i to vam čini osnovu za upoređivanje sa tih 2.3 miliona koje pominjete.
Dakle, paušalac može i ne mora da diže novac sa računa, bez pokrivanja bilo kakvih troškova i taj promet preko tekućeg računa nema veze sa osnovicom za godišnji porez na dohodak građana.

I još jedna napomena: ako je paušalac iz radnog odnosa (zaposlen je u drugoj firmi i plus ima paušalnu radnju), onda se njegov prihod od zarade sabira sa paušalnom godišnjom osnovicom iz rešenja Poreske uprave. Ako je taj zbir veći od 2.3 miliona, onda to lice treba da obračuna, podnese i plati godišnji porez na dohodak građana.

Rastko Maras on 30.05.2018 13:50

1. Kada se otvori agencija za računarsko programiranje (šifra:6201) kao pretežna delatnost, da li pod tim može da se obavlja i delatnost iznajmljivanja sopstvenih nekretnina (šifra: 6820)
2. U koju grupu preduzetnika se razvrstava delatnost 6201 u smislu utvrdjivanja paušalnog prihoda tj. koliki je %
3. Da li iznajmljivač sopstvenih nekretnina (šifra:6820) može da se registruje kao paušalac

Odgovori

SVM Support on 06.06.2018 14:07

@Rastko Maras,

Evo odgovora:
1. Nema prepreka da se pored osnovne delatnosti bavite i drugim delatnostima, sve dok za te druge delatnosti ne treba izvaditi posebne dozvole ili ispuniti posebne uslove za bavljenje istim. Koliko mi znamo, za delatnost iznajmljivanja sopstvenih nekretnina, one se smatraju ugostiteljskim objektom, i shodno tome, treba proveriti uslove koji su definisani Zakonom o turizmu i podpravnim aktima toga zakona.

2. Verovatno mislite na Kriterijume za utvrđivanje paušalnog prihoda. Profesionalne delatnosti kao što je računarsko programiranje spada u V grupu delatnosti. Ali je to samo jedan od kriterijuma. Polazna osnovica se utvrđuje u odnosu na prosečnu zaradu u Srbiji (odnosno u beogradskoj opštini, ako je sedište paušalca na nekoj od beogradskih opština) i za petu grupu iznosi 120% u odnosu na tu prosečnu zaradu. Međutim, za konačan iznos paušalnog prihoda ste u milosti i nemilosti kriterijuma koje procenjuje poreski službenik koji vam izdaje rešenje o paušalnom porezu, i niko vam sa sigurnošću ne može reći koliki će biti. Okvirno, programeri imaju od 150 - 350 evra mesečno poreza i doprinosa.

3. Delatnost izdavanja sopstvenih nekretnina po nama ne može biti paušalno oporezovana, pozivamo se na član 40 stav 2 Zakona o porezu na dohodak građana.


Milan Maksimović on 01.06.2018 19:06

Poštovani,

Kao prvo, hvala vam na vremenu koji ste uložili da odogovorite na sve komentare -- jako su korisni.

Pre nekoliko dana, osnovao sam firmu pod šifrom 6201 - Računarsko programiranje, elektronskim putem, na sajtu APR-a. Sledeće jutro sam dobio potvrdu da je firma registrovana (rešenje), kao i dokument od poreske uprave sa dodeljenim PIB-om.

Imam pitanja u vezi popunjavanja PPDG-1R obrazca:

1. "1.2 Порески период од до"?
Da li je ovo datum od početka rada firme do 31.12.2018?

2. "1.3 Датум доспелости за подношење пореске пријаве"
Ovo ne znam kako da tumačim.

3. "6.1 Планирани приход до краја године за коју се утврђује пореска обавеза"
Do kraja godine ima 7 meseci, tako da recimo 7x 85,000.
Koja je uloga ovog polja? Samo provera da li se prelazi granica od 6 mil?

4. Dokumenti koji treba da se prikače na prijavu:

-kopija Rešenja (imam PDF)
-kopija potvrde o PIB-u (imam PDF)

4.1
-kopija OP obrasca
Notar mi je overio obrazac tako što je odštampao svoj deo i stavio pečat na durug stranu papira, a ne na onu gde su moji podaci i potpis. Da li je prihvatljivo ako skeniram papir obostrano, i stavim obe strane u PDF?

-kopija ugovora sa bankom (skeniranje)
-kopija DEPO kartona (skeniranje)

Hvala!

Odgovori

SVM Support on 06.06.2018 14:20

@Milan Maksimović,
Evo odgovora:
1. Tačno, popunjava se uvek datum od ... pa do kraja tekuće poslovne godine, u našem slučaju 31.12.2018. godine
2. 15 dana od datuma osnivanja preduzetničke radnje
3. Tačno. Svrha polja je da se na osnovu prihoda proveri da li ćete ostati u okviru uslova za paušalno oporezovane preduzetnike, tj. 6 miliona dinara u kalendarskoj godini.
4. nije pitanje
4.1. prihvatljivo će biti da napravite 1 pdf fajl koji predstavlja skenirani OP obrazac koji ima obe strane - i stranu sa podacima i stranu overenu od strane notara

Duško Fekete on 03.06.2018 12:28

Poštovanje
Treba mi veoma bitna informacija ako možete da mi pomognete. Ovih Dana treba da otvorim firmu za prodaju diistribuciju i servisiranje aparata za filtriranje vode . Zanima me šta mi vi predlažete da li da bude doo ili preduzetnik (paušalac) pošto bi saradjivao sa pravnim i fizičkim licem. Koja bi to šifra delatnosti bila i koliki iznos bi bio i da li postoji mogućnost ako bi krenuo sa poslom kao paušalac da u nekom momentu izvršim preregistraciju na doo. Firma bi bila registrovana u Sr.Karlovcima.
Unapred hvala.

Odgovori

SVM Support on 06.06.2018 14:26

@Duško Fekete,
Kao paušalac ne možete se baviti trgovinom. Paušalac biste mogli biti ako se npr. bavite samo servisiranjem tih aparata.
Stoga, ako se želite baviti i trgovinom tim aparatima, možete biti preduzetnik sa samooporezivanjem, što preporučujemo u vašoj situaciji, ako biznis nije siguran da će se zavrteti u prvoj godini, tj. ako ne planirate ili niste sigurni u stabilne mesečne prihode (više od npr. 300 EUR mesečno).
Pošto smo eliminisali mogućnost da se bavite prodajom, ne možete biti paušalac. Ali ako budete preduzetnik (koji nije paušalac), onda možete kasnije da se preregistrujete u d.o.o. - nevezano od toga u kojem je mestu firma registrovana, pa bilo to i u Sremskim Karlovcima.

Lana Adamov on 12.06.2018 19:34

Izvinjavam se na smetnji, ali Zakon o porezu na dohodak gradjana u clanu 87, stav 2, koji se tiče godišnjeg poreza na dohodak građana, kaže da se sabiraju svi prihodi od zarade, samostalne delatnosti (u koje po čl. 40 istog Zakona ) spadaju i takozvani paušalci.
Evo člana 87, stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana:

Član 87

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, i to:

1) rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi;

2) nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

Dohotkom iz stava 1. ovog člana smatra se godišnji zbir:

1) zarada iz čl. 13. do 15b ovog zakona;

2) oporezivog prihoda od samostalne delatnosti iz člana 33. stav 2. i člana 40. ovog zakona;

3) oporezivog prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iz čl. 55. i 60. ovog zakona;

4) oporezivog prihoda od nepokretnosti iz člana 65v ovog zakona;

5) oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. st. 3. i 4. ovog zakona;

6) oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a ovog zakona;

7) oporezivih drugih prihoda iz člana 85. ovog zakona;

8) prihoda po osnovima iz tač. 1) do 7) ovog stava, ostvarenih i oporezovanih u drugoj državi za obveznike iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Odgovori

SVM Support on 13.06.2018 13:00

@Lana Adamov,

Saglasni smo sa vama. Tu nema ništa sporno.

Maja Misic on 15.06.2018 21:58

Postovani, registrovana sam kao pausalac pod sifrom 95.29 radnja za popravku odece i imam ponudu od jedne firme (doo) da za njih vrsim uslugu dorade njihovog proizvoda (prosivanje platna).
Da li ja, kao neko ko je registrovan za popravku licnih predmeta-odece, mogu da poslujem sa drugom ,,firmom,, i na koji nacin?
U slucaju da mogu, nije mi jasno kako bih mogla da naslovim usluge u fakturi u okviru svoje delatnosti...
Hvala!

Odgovori

SVM Support on 18.06.2018 15:16

@Maja Mišić,

Možete da poslujete za drugom firmom, naravno. Možete da se bavite prošivanjem platna, ako za to ne trebaju neke posebne dozvole neke institucije, a koliko je nama poznato ne postoje.
Kad budete poslali račun, u stavri računa ćete navesti kao uslugu "Prošivanje platna", količinu i ugovorenu cenu.
To što imate registrovanu delatnost 95.29, to je samo pretežna delatnost, ali ne i jedina kojom se možete baviti. Nismo stručnjaci za tu oblast, ali nama izgleda da prošivanje platna i jeste deo vaše delatnosti kod popravke odeće.

Stojan Ristic on 16.06.2018 14:57

Imam zaduženje u Kreditnom birou iz 2005. godine. Ako sada, danas postanem preduzetnik paušalac, može li mi se izvršiti prinudna naplata na novom računu, a na osnovu tog zaduženja?

Odgovori

SVM Support on 18.06.2018 15:24

@Stojan Ristić,
Preduzetnici odgovaraju svom ličnom imovinom ali za obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti. Ta odgovornost ne prestaje čak ni kad se preduzetnička radnja ugasi.
Tako da imali bismo odgovor sa sigurnošću za vas da ste imali zaduženje u kreditnom birou kao preduzetnik, a ne kao fizičko lice. U ovom slučaju, ne možemo sa sigurnošću odgovoriti, pa vas molimo da se obratite pravniku ili advokatu ili da sačekate pojašnjenje koje ćemo potražiti u narednom periodu.

Ivana Boskovic on 18.06.2018 12:31

Molim Vas, recite mi na koji nacin mogu uvesti fiskalnu kasu a vezano za prodaju ogreva. Pausalac sam, pretezna delatnost pripremna gradilista, dodatne delatnosti prevoz tereta u drumskom saobracaju i seca drveca. Hvala!

Odgovori

SVM Support on 18.06.2018 15:42

@Ivana Bošković,

Nema smetnji da se bavite prodajom ogreva preko fiskalne kase. Na koji način uvesti fiskalnu kasu: Najbolje je da se obratite nekom fiskalnom servisu za detalje ili lokalnom prodavcu fiskalnih uređaja.
Fiskalni servis odnosno prodavac fiskalnih uređaja će vas upoznati sa dokumentacijom koju treba da potpišete. Dobra vest je da ništa teško od papira ne treba da spremite: evo nekoliko podataka u nastavku šta treba spremiti:
-Fotokopiju Rešenja iz APR-a
-Fotokopiju lične karte ovlašćenog lica za potpisivanje (osnivač, vlasnik ili direktor)
-izjavu da niste u sistemu PDV-a.

Evo još nekih dokumenata koje dobijate na licu mesta:
-Zahtev za pristup korporativnoj mreži
-Ugovor sa telekomunikacionom kompanijom za SIm karticu u GPRS uređaju
-Opšti uslovi za korišćenje korporativne mreže telekomunikacione kompanije
-IPU obrazac za fiskalizaciju

Fiskalizacija uređaja koji nabavljate može potrajati nekoliko dana.
Srećno u radljem radu !

ZORAN on 25.06.2018 13:58

Poštovani,
molim Vas za pomoć...
Hteo bi da otvorim preduzetničku radnju sa šifrom delatnosti 49.32 ali ne kao taksista već iznajmljivanje vozila sa vozačem...da li je to ok?
Znam da ste više puta napomenuli da se radnja ne mora prijaviti u poreskoj upravi adrese stanovanja, ali s obzirom da za ovu delatnost nije potreban lokal i sl. da li će mi poreska uprava praviti problem (živim na Vodovcu a prijavio bi radnju u poreskoj upravi Barajevo). Da li u tom slučaju moram da se prijavim na opštini Barajevo?
unapred hvala

Odgovori

Stefan Ilic on 28.06.2018 10:12

Pozdrav

Pausalac bez fiskalne kase. U opstini Lazarevac.
Kao servis Telekomunikacione opreme.
Dali je moguce da mesecne obaveze poreza bude 32.000 din?
A za 10 meseci 328.000 din.

Hvala na odgovoru unapred.

Odgovori

SVM Support on 02.07.2018 13:15

@Stefan Ilić,

Što se tiče određivanja paušalnog iznosa poreza, postupak određivanja iznosa paušalnog poreza je propisan, ali su procenti dodavanja i oduzimanja na osnovicu za porez zadati u opsegu, pa ste onda u nemilosti poreskog službenika koji određuje paušalni iznos poreza.
Na vašem rešenju o paušalnom porezu i doprinosima piše koji su iznosi uneti i procenti uzeti u obzir, pa to može biti osnov za žalbu na visinu paušalnog poreza.
Dakle, odgovor je: sve je moguće, ali vi svakako imate pravo da rešenje preispitate.

Katarina B on 01.07.2018 23:54

Planiram da otvorim svoju pausalnu firmu, ali nisam sigurna koja sifra delatnosti je najbolja za ono cime se bavim - pisanje i editovanje tekstova na engleskom jeziku. Hvala unapred na odgovoru :)

Odgovori

SVM Support on 04.07.2018 11:27

@Katarina B,

Ako je pisanje tekstova u marketinške svrhe (npr. SEO optimizacija) onda je to šifra
7311 Delatnost reklamnih agencija,
ali onda ne biste mogli da budete paušalno oporezovani.
Ako je zaista neko kreiranje tekstova u svrhu neke umetničke ili spoznajne vrednosti (naučni tekstovi, tehnički tekstovi itd.) onda je to šifra
90.03 Umetničko stvaralaštvo.

Grujić Milena on 05.07.2018 16:35

Poštovanje,
nedavno sam ispunila sve uslove preko nac. službe za zap. i dobila sredstva po programu za samozapošljavanje. Otvorila sam preduzetničku radnju sa paušalnim oporezivanjem sa šifrom delatnosti 1629.Imam nekoliko pitanja:
1. Za sada sam na početku i poslujem sa fizičkim licima i skoro da nemam uplate na račun,Da li sam dužna kod uplate mesečne obaveze imati neki promet novca na računu ili sve obaveze mogu plaćati uplatnicama? Da li sam u nekom prekršaju ako sve naplaćujem gotovinom?
2.Ako na računu imam izuzetno mali finansijski promet,da li to utiče na nešto? Penziju,eventualni dobrinos za trudničko bolovanje ili sl.
3. Ako fizičko lice izvrši uplatu na račun,da li sam dužna da napravim neki račun ili da li to igde zavodim?
3. Ako za prodaju proizvoda imam potrebu da fakturišem nekom pravnom licu,da li to mogu napraviti i da li se negde vodi takva evidencija.

Odgovori

SVM Support on 06.07.2018 13:16

@Grujic Milena,
1. Sve obaveze možete plaćati uplatnicama. Državu ne interesuje ko je uplatio porez, ali je interesuje da ispravno evidentira kojem pravnom licu da uračuna da je porez plaćen. Drugim rečima, i vaš prijatelj može uplatiti porez od svojih para, ali da na uplatnici ispravno navede model i poziv na broj.
Niste ni u kakvom prekršaju ako sve naplaćujete gotovinom dokle god prodajete sopstene proizvode tj. ono što ste vi napravili.
Ako biste fizičkim licima nešto preprodavali, onda biste bili u prekršaju, jer paušalci ne smeju da trguju.
Takođe, ako biste fizičkim licima vršili neke usluge koje se moraju evidentirati preko fiskalne kase, onda biste morali da nabavite fiskalnu kasu.
Nevezano, svaki promet koji napravite, bilo fizičkom bilo pravnom licu, dužni ste da izdate račun i da ga zavedete u KPO knjizi.
2. Budite bez brige :), izuzetno mali promet ne utiče ni na šta ako ste paušalac. Penziju će vam PIO fond obračunati na osnovu uplatnica za doprinose koje ste uplaćivali kao vašu mesečnu "paušalnu" obavezu. Zato se to i zove "paušalac" - bez obzira koliki je promet u stvarnosti, porez i dorpinosi se plaćaju na neki "paušalno utvrđen prihod".
3. Nezavisno od toga kako će vam fizičko ili pravno lice platiti, dužni ste da izdate račun za svaki pojedinačni promet, kao i da ga zavedete u KPO knjigu.
4. Možete naravno proizvode fakturisati pravnom licu. Račun zavodite u KPO knjigu, kao i ostale račune, normalno.

Немања on 16.07.2018 19:37

Поштовани,
имам пар питања.
Које су специфичности односа фирме која је у систему ПДВ-а и „паушалне" фирме?
Како се озваничити уговор са страном фирмом из нпр. Данске, ако сам паушалац?
Хвала

Odgovori

SVM Support on 17.07.2018 16:41

@Nemanja,
Odnos firme koja je u sistemu PDV i paušalca se ostvaruje putem izdavanja računa.
Ako paušalac izda račun firmi u sistemu PDV-a, izdaje običan račun, zavodi ga u KPO knjigu. Taj račun ne treba da sadrži PDV, nego samo iznos usluge koju je paušalac izvršio prema firmi u PDV--u.
Ako firma koja je u sistemu PDV izda račun paušalcu, zaračunaće PDV na svoja dobra ili usluge i paušalac je u obavezi da plati ukupan iznos računa (dakle sa PDV-om).

To što ste paušalac, ne sprečava vas da pravite ugovor sa pravnim licima - bilo iz zemlje ili inostranstva. Paušalca jeste posebna vrsta preduzetnika, ali je pravni subjekat koji može da potpisuje ugovore.

Dragana on 18.07.2018 09:41

Postovani,
Ja sam pausalac i planiram da zatvorim firmu, interesuje me ako bi firmu zatvorila u avgustu da li se u tom slucaju limit od 6 miliona smanjuje srezmerno po mesecima koliko je firma radila? Isto me zanima i ako bi firmu stavila u mirovanje?
Hvala unapred! Srdacan pozdrav!

Odgovori

SVM Support on 19.07.2018 09:33

@Dragana,
Limit od 6 miliona dinara se ne smanjuje srazmerno mesecima, gleda se na godišnjem nivou.
Takođe, ako stavite firmu u mirovanje, vi je niste ugasili, nego ste proglasili da firma miruje, dakle ne posluje. Ako ne posluje, onda ne može da prima novce, ali ne treba ni da plaća obaveze, u ovom slučaju paušalni porez i doprinose. Tek u tom slučaju nema govora o prelasku srazmernih 6 miliona dinara od početka godine do trenutka prelaska preduzetnika paušalca u status mirovanja.

Natasa on 19.07.2018 08:40

Postovani,
Zanima me na koji nacin se vrsi obracun naknade za vreme trudnickog i porodiljskog bolovanja ukoliko imam pausalnu radnju? Posto ste rekli da kao pausalac ne isplaćujem sebi zaradu da li se mozda gleda ukupan prihod po mesecima ili...? Npr. Ako sam 6 meseci radila u nekoj firmi sa prihodima od 60000 i zatim otvorim pausalnu radnju gde radim jos 6 meseci, koliko bi mi bila naknada za trudnicko i porodiljsko nakon toga?

Odgovori

SVM Support on 19.07.2018 10:28

@Natasa,
Za mesece dok ste radili kao paušalac gleda se osnovica iz rešenja poreske uprave na osnovu koje plaćate porez i doprinose.
Za mesece dok ste bili zaposleni gleda se osnovna zarada uvećana za minuli rad.
Ako otvarade porodiljsko bolovanje nakon 01.07.2018, prema važećim zakonima gleda se prosek za 18 meseci od meseca pre otpočinjanja trudničkog bolovanja (komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće).
Dakle, koliko ste prihodovali kao paušalac (da li 1 dinar za godinu dana ili 5.99 miliona) nema uticaja na iznos naknade za vreme porodiljskog odsustva.

Pedja on 27.07.2018 19:28

Postovani,
Bio sam osiguran u firmi (D.O.O.) od aprila 2006 do stecaja 29.05.2015, od toga zadnjih 6 (ili koji vise) meseci firma mi nije isplacivala plate i doprinose.
Imam preduzetnicku radnju iz radnog odnosa od jula 2014 do 29.05.2015, a od 30.05.2015 osnov osiguranja postaje samostalno obavljanje delatnosti. Radnja je i danas aktivna.
Kako mesece radnog staza pre 29.05.2015, u kojima mi firma nije uplacivala PIO doprinose (prioritetni osnov osiguranja), a uplacivao sam samostalno preko radnje po Resenju PU prikazem u radnom stazu, kako bi se racunali za penziju?

Hvala unapred.

SVM Support on 28.07.2018 13:07

@Pedja,
Period dok ste bili zaposleni se računa kroz M-4 obrazac, i ako doprinosi jesu obračunati (bez obzira da li su isplaćeni) M-4 obrazac bi trebalo da je predat od strane vašeg poslodavca. Za period od 30.05.2015. ste u samostalnoj delatnosti, i tad se staž računa na osnovu samostalne delatnosti, pa se na osnovu toga računa i penzija.
Dakle, vi nemate potrebu da prikazujete staž na ovaj ili onaj način, staž i prema tome penziju računa PIO fond na osnovu podnetih podataka. Ako poslodavac nije podneo M-4, za taj deo vam neće biti obračunata penzija. Ali obzirom na samostalnu delatnost, ti doprinosti ako su bili uplaćivani, oni će vam ući u obračun penzije.

Ivana on 21.07.2018 19:25

Sjajni ste!!!

Odgovori

iva on 22.07.2018 20:34

zdravo,

pocinjem da radim u firmi gde bih morala da se registrujem kao pausalac.
radila bih kao marketing menadzer, pa me zanima ukoliko mi je plata cisto 60 000 rsd - koliko bi firma morala da mi ukupno uplacuje svakog meseca (za poreze i pausalno oprezivanje)?

hvala vam unapred.

Odgovori

SVM Support on 24.07.2018 09:09

@Iva,
Pre svega, treba proveriti da li marketing menadžer može da bude paušalac. Po nama ne može (marketing je sinonim za reklamiranje, a reklamiranje je izuzeto od mogućnosti da budete paušalac, po trenutnom članu 40 Zakona o porezu na dohodak građana).
Pod uslovom da možete biti paušalac, odgovor na vaše pitanje zavisi od rešenja poreske uprave o paušalnom porezu. Dakle, koraci su sledeći:
1. Otvorite paušalnu agenciju u APR
2. Sačekajte rešenje poreske uprave o paušalnom porezu (i doprinosima). Napomena: ovo može potrajati i nekoliko meseci, a u najgorem slučaju i nekoliko godina (praksa iz 2015. godine)! Umesto toga, predlažemo da u vašem ugovoru sa poslodavcem stavite neku klauzulu da treba da se paušalni porezi i doprinosi doplate, ukoliko su potplaćeni dok ne dođe rešenje.
3. Vašu neto zaradu uvećate za iznos sa rešenja. Npr. ako je iznos sa rešenja 25 000, onda ćete da tražite u ugovoru da mesečni iznos koji vaša paušalna agencija fakturiše poslodavcu bude 60000 + 25000 = 85 000 dinara mesečno, a kad stigne rešenje poreske, da se napravi doplata za razliku ili da se višak prebije sa prvom narednom uplatom poslodavca.

Tanja Jevtic on 26.07.2018 13:15

Postovani,
planiram da otvorim delatnost pod sifrom 1089...
-Da li je bolje biti pausalac ili preduzetnik sa isplatom licne zarade
i da li se moze otvoriti kao prosirena delatnost,gde bih mogla dodati jos neke proizvode...?
Hvala

Odgovori

SVM Support on 27.07.2018 10:40

@Tanja Jevtic,
1089 je Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda.
Kao paušalac, možete trgovati isključivo proizvodima koje sami proizvodite, dakle ne biste mogli da preprodajete npr. zemičke koje neko drugi napravi za vas.
Ako planirate da imate širok asortiman, veća je verovatnoća da ćete želeti nešto i da preprodajete što nije sopstveni proizvod, što paušalna delatnost ne dozvoljava, pa je stoga strateški pametnije da budete preduzetnik sa isplatom lične zarade.
Ako prodajete isključivo sopstvene proizvode, i tako će biti u budućnosti, onda je jednostavnije da budete paušalac.

David on 06.08.2018 10:26

Postovani,

Zanima me da li je moguce kao pausalac sklopiti ugovor o pruzanju usluga(ili o tehnickoj saradnji ako postoji razlika u pravnom kontekstu) sa drugim pravnim licem(D.O.O.) na neodredjeni vremenski period. U pitanju je racunarsko programiranje.

Hvala najlepse.

Odgovori

SVM Support on 07.08.2018 09:42

@David,
Nema nikakvih zakonskih prepreka da paušalac sklopi ugovor o pružanju usluga sa drugim pravnim licem na neodređeni vremenski period.
Što se tiče računarskog programiranja, predložene su neke izmene zakona koje bi uslovljavale da se ne može više od 80% prihoda ostvariti od jednog jedinog pravnog lica. Ali to je za sad u razmatranju.

Branislava Krsmanović on 06.08.2018 14:00

Poštovani ,

molim vas da mi pomognete u vezi sledećih pitanja. Imam agenciju i paušalac sam , sin je vlasnik i nije nigde u radnom odnosu .1. Kakva je razlika između samooporezivanja i onoga kako smo do sada plaćali porez i doprinose po rešenju PU ?
2. Da li se promet od 6000000,00 računa po kalendarskoj godini ili godini poslovanja ( npr. firma je osnovana 18.09.2015) ?

Odgovori

SVM Support on 07.08.2018 09:47

@Branislava Krsmanovic,
1. Ističemo samo razlike samooporezivanja u odnosu na paušalca: Samooporezivanje znači
-da imate obavezu da vodite poslovne knjige,
-da ne možete da dižete novac bez pravdanja troškova u poslovne svrhe,
-da morate na kraju godine da platite i porez od 10% i doprinose od 37.8%. Ostatak možete da dižete bez pitanja, kao i paušalac.
2. Promet od 6 miliona dinara se računa po kalendarskoj godini.

Igor on 14.08.2018 15:30

Poštovanje,
prvo da vas pohvalim, zaista mnogo uloženog truda i vremena.
Preduzetnik paušalac, online usluge web programiranje (računarsko programiranje 6201)... da li može izdati svoju fakturu fizičkom licu (ako se ne varam i u obavezi je po zakonu o zaštiti potrošača) za izvršene "online" usluge? Konkretno, fizičko lice bi platilo to elektronskim putem, preko svoje mobilne aplikacije na račun predzetnika. Da li se nešto krši od zakona ili je možda neophodan fiskalni račun za pružanje "online" usluga fizičkom licu?

Hvala

Odgovori

SVM Support on 15.08.2018 09:45

@Igor,
Paušalac mora da izda fakturu svakom licu, kako pravnom, tako i fizičkom licu, i da je unese u Knjigu prometa (KPO).
Pošto je usluga pružena "online", ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.
Da je bila pružena "offline" tj. fizičkim putem (npr. većina zdravstvenih usluga koje nisu pružene iz sredstvava obaveznog zdravstvenog osiguranja, tj. privatne zdravstvene usluge) postojala bi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Nevena Popovic on 17.08.2018 13:37

Postovanje,
Iscitala sam odgovre i hvala Vam, dosta su mi pomogli. Imam dva pitanja.
1. Jasno je da promet u tekucoj godini ne sme da predje 6m, da li je tacno da ne sme da predje 8m u poslednjih 12 meseci u momentu provere, znaci da se tada posmatra i predhodna kalendarska godina kao uslov za tekucu godinu da bi se ostalo u pausalnom sistemu oporezivanja?
2. Sta se desi u slucaju ako neko uplati pare na racun preduzetnika koje je u tom momentu zamrzao firmu, a faktura je izdata u periodu dok je bila aktivna radnja?
Hvala unapred!

Odgovori

SVM Support on 17.08.2018 13:50

@Nevena Popovic,
1. Tačno je da ne sme da se pređe 8M prometa u poslednjih 12 meseci, ali ne u momentu provere, nego u bilo kom momentu.
I u bilo kom momentu se posmatra uzastopnih 12 meseci kao uslov za ostanak u paušalnom sistemu oporezivanja, jer se prelaskom 8M ulazi u sistem PDV, a ko je u sistemu PDV, ne može da bude paušalac.
Postoji još i kvaka šta se smatra prometom u tih 8M, jer npr. usluge pružene u inostranstvu (često kod programera i ostalih IT usluga koji rade za strance) po našem mišljenju ne spadaju u promet koji je oporeziv u smislu zakona o PDV. To znači da oni mogu da imaju i 108 M prometa u poslednjih 12 meseci a da ne uđu u sistem PDV.
2. Ako preduzetnik zamrzne firmu, tu informaciju će imati i poslovna banka preduzetnika, pa će i ona da blokira račun.
Šta se tačno dešava u tom slučaju, to je pitanje za poslovnu banku preduzetnika.

Milos on 18.08.2018 11:06

Postovani,
Da li tzv. Pausalac moze da ostvaruje poslovnu saradnju samo sa 1 preduzecem ili postoji nekonogranicenje u tom pogledu?
Tacnije, imam preduzetnicku radnju za prusanje usluga i imam samo 1 klijenta??

Odgovori

SVM Support on 20.08.2018 10:13

@Milos,
Trenutno ne postoje ograničenja u tom pogledu. Možete imati preduzetničku radnju i pružati usluge samo jednom klijentu.
U trenutku pisanja ovog odgovora, postoji predlog izmena zakona na ovu temu, ali je pitanje da li će proći skupštinsku proceduru. Šta će se desiti, videćemo, pratite sadržaje na ovom sajtu.
Inače, taj zakon predlaže ograničenje po ovom pitanju, tj. da paušalac mora da ima makar 2 klijenta.

JOVANA on 22.08.2018 09:33

Postovani,

Otvorili bi pausalno radnju iz radnog odnosa, bavili bi se pomoc kod dizajniranja progrrama za jednog inostranog partnera znaci radili bi za njega, i fakturisalo bi se u ITaliju. Da li je sifra 7410 ok za tako nesto i znate li mozda kolika je osnovica za tu sifru delatnosi za Novi Beograd ili Sremsku Mitrovicu? HVALA

Odgovori

SVM Support on 22.08.2018 12:23

@Jovana,
1. Šifra delatnosti za računarsko programiranje je 62.01. Po našem mišljenju, 74.10 se odnosi na grafički dizajn u smislu pripreme za štampu, a dizajniranje programa se smatra izradom programa zašta je određena šifra delatnosti 62.01.
2. Poresku osnovicu za Novi Beograd ne određuje šifra delatnosti nego niz faktora, koji su u nadležnosti poreske službe jedinice lokalne samouprave i tu mi ne možemo izračunati tačnu cifru.
Onako, čisto informativno, možemo reći da bi u trenutku pisanja odgovora na ovo pitanje, sudeći po tekućim trendovima, iznos vašeg poreza i doprinosa iz radnog odnosa, na beogradskim opštinama bio oko 25 do 45 hiljada, a u Sremskoj Mitrovici 18 do 32 hiljade mesečno.
.

Nataša on 23.08.2018 17:57

Poštovani,

Da li imate informaciju da li je overa zdravstvenih knjižica za preduzetnike zaista automatizovana i da li to važi za sve opštine (registrovana sam kao preduzetnik paušalac na opštini Zvezdara).
Naime, svi doprinosi su uredno plaćani (paušalac sam od 2011. godine), sada sam proverila na sajtu i videla da mi je zdravstvena knjižica overena do kraja juna meseca, poslednjeg puta je overena početkom godine dok je još bila procedura da se overava na šalteru.

Kome se obratiti, poreskoj upravi ili RFZO?

Hvala unapred na odgovoru.


Odgovori

SVM Support on 07.09.2018 12:54

Nataša,
Prema našim informacijama, overa za preduzetnike je automatizovana kao i za ostale.
Takođe, imali smo iskustva da na sajtu piše da je zdravstvena knjižica overena do isteklog perioda, a da u zdravstvenim ustanovama lepo piše da je overena.
Obratiti se svakako RFZO, a ne poreskoj upravi.

Marko Milenkovic on 24.08.2018 12:25

Postovani, ukoliko primam novac iz inostranstva u evrima, da li nakon svake uplate novac treba da konvertujem u dinare po kursu koji je vazio tog istog dana da bih na kraju bio siguran da mi primanja nece preci 6 000 000 dinara? I na koji nacin da obracunavam zaradu, po kupovnoj ili prodajnoj ceni evra? Na kraju godine, nekome ko se nalazi oko te cifre razlika u dva dinara moze povecati/smanjiti primljeni novac znacajno...

Odgovori

SVM Support on 07.09.2018 13:03

@Marko Milenkovic,
Konverzija uplata u dinare nema veze sa prometom od 6000000 dinara.
Promet vezano za paušalca se računa na osnovu KPO - knjige evidencije prometa, ali poreska uprava kao dokaz da paušalac nije prešao 6000000 dinara traži promet iz banke po svim računima (dakle i dinarski i devizni), ali se konverzija iz strane valute u dinare ne smatra prometom.
Zaradu možete obračunavati po kursu kojem želite. Uobičajeno je po srednjem kursu NBS. Ako želite da ne izgubite na konverziji, onda je računajte po prodajnoj ceni evra vaše poslovne banke.

Jankovic Biljana on 30.08.2018 10:22

Postovani,
suprug je pre pola godine otvorio desing studio i poslovanje se odvija online sa inostranstvom. Takodje, ima dva zaposlena dizajnera. Knjigovodja kojeg smo angazovali vodi obracun zarade, a od nas jos trazi da mu dostavljamo sledece:
-izvode banke dinarske i devizne
-izlazne fakture za usluge
-ulazne fakture za placanja pravnim licima za kupljene usluge i robu, fizicki koje ste dobili postom ili u radnji bilo da ste placali preko elektronskog bankarstva ili karticom
Ono sto je nama upitno je ova treca stavka. Suprug je koristio bankovni racun kao privatni i sa njega je placao npr kafu u kaficu, kupovao neki namestaj i slicno. Po toj trecoj stavci bi znacilo da svaki racun koji smo privatno napravili moramo da opravdamo. Da li je to osnovano? Koliko smo upuceni pausalac ne mora da pravda svoje troskove.
Unapred zahvalni.

Odgovori

SVM Support on 09.09.2018 22:26

@Jankovic Biljana,
Ako je tačno da vaš suprug otvorio preduzetničku radnju kao paušalac, nema razloga da knjigovođa vodi poslovne knjige. Paušalac nema obavezu vođenja poslovnih knjiga.
Ako je vaš suprug otvorio preduzetničku radnju koja nije paušalac, onda je knjigovođa u pravu

Slavisa Tesic on 31.08.2018 22:04

Postovani,
Planiram u narednom periodu da otvorim firmu kao pausalac. Trenutno sam zaposlen u firmi sa prosečnim primanjem oko 60.000din mesecno. Delatnost bi bila vezano za hidrauliku, odnosno za usluge servisiranja masina. Znam da porez odredjuje inspektor, ali recimo to bi bio dodatni posao i mesecno mozda promet oko 30.000din. Na teritoriji sam opstine Zemun, pa me interesuje koliko bi mesecno placao obaveze drzavi? Hvala.

Odgovori

SVM Support on 09.09.2018 22:30

@Slavisa Tesic,

Ovaj odgovor ne možemo sa preciznošću da vam damo, ali okvirno, mesečne obaveze prema državi na osnovu paušalnog poreza i doprinosa bi bile oko 18 000 do 25 000 dinara.
Iz ovoga zaključujemo da vam se ne isplati da otvarate paušalnu radnju, već možda da budete preduzetnik sa samooporezivanjem.

Cedomir on 04.09.2018 10:32

Postovani,

Kada bi pausalac bio penzioner, da li bi pausalno oporezivanje bilo manje u odnosu na nezaposlene i zaposlene?
Unapred hvala

Odgovori

SVM Support on 09.09.2018 22:44

@Cedomir,

Penzioner bi imao olakšicu pri određivanju paušalnog poreza u odnosu na godine starosti, a svakako ne bi plaćao doprinose za zdravstveno osiguranje (jer je osiguran po osnovu toga što je penzioner) i nezaposlenosti (jer penzioner ne može da ima status nezaposlen).
Onaj ko bi postajao paušalac kao nezaposlen, plaćao bi i gornja dva doprinosa.
Onaj ko bi postajao paušalac kao zaposlen, ne bi plaćao gornja dva doprinosa, jer ih plaća njegov poslodavac kod kojeg je zaposlen, ali ne bi imao olakšicu u odnosu na godine starosti (bar ne toliku kao penzioner).
Zaključak : penzioner ima velike šanse da plaća najmanji porez u odnosu na zaposlenog i nezaposlenog.

Branka Teofilovic on 06.09.2018 15:45

Postovanje,
procitala sam vecinu pitanja i odgovora, jedino me za sada malo zbunio Vas odgovor od
15.8.18. na "Igora" : da je usluga bila pruzena "offline" , tj.fizickim putem,( npr. sisanje),
postojala bi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.
1. Da li to znaci da frizeri (pausalci) moraju izdavati fiskalne racune ?
2. Da li to znaci da i kozmeticari (pausalci) za usluge manikira, pedikira, depilacije.... moraju izdavati fiskalne racune?
3. Posto pausalci naravno placaju izmedju ostalog i doprinose za zdravstveno osiguranje,,,znaci, moraju imati
knjizicu preko svoje "firme" ( ako su do tada, pre prijave pausalno oporezive delatnosti bili nezaposlen ....
a onda verovatno moraju tako prijaviti na zdravstveno osiguranje i nezaposlenog supruga i decu ?
ILI ???
To me zanima zbog namere otvaranja kozmetickog salona..znaci svakodnevnog rada sa fizickim licima.
Hvala na odgovoru !
Odgovori

SVM Support on 09.09.2018 22:51

@Branka Teofilovic,
1. i 2. To znači da frizeri paušalci moraju izdavati fiskalne račune, Kao i kozmetičari (paušalci) za usluge manikira, pedikira i depilacije. I pored toga, moraju svaki račun fizičkom licu zavesti u KPO.
3. Paušalci plaćaju doprinose za zdravstveno osiguranje ako nisu zaposleni po drugom osnovu ili nisu penzioneri. Imaju zdravstvenu karticu preko svoje firme. To je i osnov za prijavu na zdravstveno osiguranje i nezaposlenog supruga i dece.

Marijana on 09.09.2018 21:26

Postovani,

Da li je moguce kao preduzetnik pausalac primati uplate na bankovni racun sa licnog Paypal i licnog Payoneer naloga (npr. Ja kao vlasnik firme povlacim novac sa licnog paypala jer klijent na taj nacin vrsi uplate)?
Da li tu postoje neka ogranicenja?
Hvala unapred.

Odgovori

SVM Support on 09.09.2018 21:34

@Marijana,
Moguće je kao preduzetnik paušalac primati uplate na lični Paypal i Payoneer nalog.
Preduzetnik je prema zakonu o privrednim društvima fizičko lice koje obavlja delatnost u svrhu ostvarivanja prihoda.

Po našem mišljenju, način uplate i izbor tekućeg računa na koji će se fizičkom licu uplatiti se nigde u zakonima ne pominje kao ograničenje. Može vam biti plaćeno kešom, čekovima, preko bankovnog računa, bonovima, na Paypal račun ili
bilo kojim drugim novčanim ekvivalentom.

Ono što jeste preduslov, jeste da paušalac izda račun za svoje usluge i da zavede račun u knjigu KPO.
Ako paušalac ne bi izdao račun, onda bi se ovaj priliv novca smatrao ličnim primanjem fizičkog lica, što bi imalo drugačiji poreski tretman.

Branka on 12.09.2018 14:48

Hvala na odgovoru...
s obzirom da jos ne poznajem frizera kod kojeg mi je ponudjen fiskalni racun,,,, a menjala sam ih vise puta,
istrazivala sam sama po netu Zakone i Uredbe,,,jer zelim zapoceti sve po propisima raditi.
Od toga sta je meni dostupno bilo za procitati je Uredba Poreske uprave Ministarstva financija iz 2014.g.
Na noviju nisam naisla,, ili je meni nedostupna.
Pa Vas molim za dopunu,.odnosno za datum novije Uredbe u kojoj je propisano da frizeri i kozmeticari (pausalci) imaju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase.
Jer,
Poreska uprava Ministarstva financija RS, kaze u

Uredbi o odredjivanju delatnosti kod cijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase,
izmedju ostalih delatnosti je i ......96.02 - Delatnost frizerskih i kozmetickih salona
Veliko Hvala na vasem odgovoru i trudu...... Pozdrav

Odgovori

SVM Support on 13.09.2018 09:25

@Branka,
Nema šta, nove uredbe nema i vi ste potpuno u pravu. Znamo za uredbu, ali nismo obratili pažnju na sve delatnosti u njoj.
Na osnovu pomenute uredbe, šifra 96.02 nedvosmisleno nema obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase.
Ispravićemo primer i izvinjavamo se na pogrešnoj informaciji.

Natasa Popovic on 14.09.2018 15:55

Postovani,
Mojoj kcerci se nudi posao u stranoj firmni marketing je u pitanju,ali od nje traze da otvori radnju kao pausalac.Sta predlazete posto nista nije precizirano i jos nije potpisala ugovor.Meni se to cini malo rizicno s obzirom da joj je to prvi posao i zasto traze od zaposlenih da otvaraju takve firme hvala unapred

Odgovori

SVM Support on 14.09.2018 16:41

@Natasa Popovic,
Neće joj poreska uprava omogućiti da bude paušalac, ako je osnovna šifra delatnosti vezana za usluge reklamiranja i marketinga.
Van toga, poslodavci daju ovaj predlog da bi uštedeli na porezu i doprinosima (u slučaju većih iznosa zarada) i da bi imali mogućnost da lakše raskinu poslovni odnos (jer ćerka ne potpisuje ugovor o radu kojim poslodavci imaju veće obaveze).
Dakle, ovo je zgodnije poslodavcima, a prednost koju može imati ćerka (ne mora da znači) je da će na ovaj način dobiti više novca nego da je na ugovoru o radu.

Katja on 18.09.2018 09:50

Postovani,
Pausalna firma postoji vec neko vreme. U trenutku otvaranja firme, bila sam u radnom odnosu, ali krajem ovog meseca istice ugovor i moj status ce biti nezaposlena. Moja pitanja su:
1. Sta je prvi korak, kome se obracam i gde menjam status iz zaposlen u nezaposlen? Da li promenom statusa na taj nacin, krece moja prijava u vlastitoj firmi po automatizmu (da li se vodim kao zaposleno lice i regularno mi ide staz, naravno, uz redovno izmirivanje obaveza)?
Razumela sam, na osnovu vasih odgovora, da cu u toj varijanti placati jos samo zdravstveno osiguranje?
2. Da li moram da nosim odjavu na uvid nekom? Da li imam neku obavezu prema APR-u ili se sve zavrsava u lokalnoj samoupravi, socijalnom?
3. Da li odjava iz firme - prijava na sopstvenu firmu mora da se zavrsi u istom danu da ne bi bilo prekida u radnom stazu ili postoji neki retroaktivni period, imjuci u vidu da nije realno da papire dobijem isti dan, osim ako to nije automatizovano?
4. Da li prekid od jednog dana staza, ostavlja prostor za komplikacije prilikom otvaranja trudnickog bolovanja? Da li vec u tom mesecu kada se status promeni mogu otvoriti trudnicko ili mora da prodje neki period ako vec postoji vezan staz duzi od 18. meseci pre promene statusa?
5. Da li nekom, nesto ili negde treba da

Odgovori

SVM Support on 18.09.2018 11:55

@Katja,
1. Obratite se poreskoj upravi na vašoj opštini, i to jedinici lokalne samouprave.
Paušalac ne ulazi u radni odnos u svojoj firmi. On se otvaranjem firme smatra "samozaposlen". Staž vam se računa otvaranjem paušalne firme. Time što mesečno plaćate paušalni iznos doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kao preduzetnik paušalac, ide vam staž (pored staža u firmi, koji se ne sabira u smislu meseci, ali se sabira u smislu obračuna buduće penzije).
Pošto vam prestaje radni odnos, plaćaćete još i doprinos za zdravstveno osiguranje kao i doprinos za osiguranje od nezaposlenosti. Ali tek kad dobijete novo rešenje poreske uprave u paušalnom iznosu poreza i ova 3 doprinosa (do sad ste plaćali porez i samo jedan doprinos - PIO).
2. Odjavu treba da odnesete na uvid u poresku upravu, kao dokaz na osnovu čega se pravi novo rešenje o paušalnom plaćanju poreza i doprinosa. U APR-u nemate nikakvu obavezu. Nijedan podatak vezan za APR se nije promenio.
3. Još jednom: vi se ne prijavljujete na svoju firmu da radite. Vi ste preduzetnik, dakle pripadate fondu samostalnih delatnosti. Samostalna delatnost označava da samostalno delate, a to znači i da samostalno isplaćujete porez i doprinose, a ne vaš poslodavac. Stoga nema bojazni o prekidu u radnom stažu niti retroaktivnog perioda prijave.
Slikovito: do sad ste "radili" na dva radna mesta, a od sada ćete samo na jednom.
4. Sve i da ste imali prekid između jednog radnog mesta i drugog radnog mesta (ali kod drugog poslodavca), dani kad niste bili zaposleni ne bi se uzimali u prosek za otvaranje bolovanja. ali to ne bismo nazvali komplikacijom, nego je zakonska odredba takva (objasnićemo kasnije u odgovoru). Zakonom je predviđeno je da se naknada za vreme porodiljskog odsustva utvrđuje na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi za poslednjih 18 meseci pre otpočinjanja odsustva sa rada. Međutim, u vašem slučaju, prekida nema, jer samo nastavljate da budete preduzetnik.
Možete otvoriti trudničko bolovanje nevezano od prekida radnog odnosa kod tekućeg vašeg poslodavca. Dakle, ne mora da prođe neki period vezano za prethodni staž.
Jedina obeshrabrujuća okolnost je vezana za zakonski nov način obračuna porodiljskog bolovanja: naime, propisano je da se mesečna osnovica naknade dobija deljenjem zbira mesečnih osnovica na koje su plaćeni doprinosi u poslednjih 18 meseci pre otvaranja trudničkog tj.porodiljskog odsustva sa 18.
Slikovito (pojednostavljeno): zbir prethodnih plata u 18 meseci podeljeno sa 18.
Znači, poželjno je da ste imali staž u prethodnih 18 meseci, jer ako niste, opet se zbir za mesece koji jeste imali staž deli sa 18, a ne sa brojem meseci za koje ste imali staž.
5. Nije do kraja postavljeno pitanje, očekujemo ga :) !


Katja on 18.09.2018 13:07

Hvala na brzom i kvalitetnom odgovoru!
Sve ste razjasnili tako da pitanje broj pet i ne zatheva dodatno objasnjenje! :)

Srdacan pozdrav!

ZOJA310 on 24.09.2018 09:54

Poštovani,

Da li ako registrujem agenciju pod šifrom 82.11 mogu da budem paušalac?

Odgovori

SVM Support on 24.09.2018 10:03

@Zoja310,
Šifra delatnosti 82.11 su Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge.
Ovo obuhvata svakodnevne kancelarijsko-administrativne usluge kao što su primanje pošte, finansijsko planiranje, fakturisanje i čuvanje dokumenata, dostavljanje i logistika za druge, za naknadu.
Ovo po našem mišljenju nisu knjigovodstveni i revizorski poslovi koji se pominju u članu 40 Zakona o porezu na dohodak građana kao ograničenje za paušalnu delatnost.
Znači, po našem mišljenju, možete da budete paušalac.

zoja310 on 24.09.2018 13:22

Poštovani,

Hvala Vam mnogo na brzom odgovoru.

Nova68 on 26.09.2018 10:34

Poštovani,
Imam jedno pitanje u vezi privremenog prestanka rada. Recimo da se registrujem kao paušalac i da npr. prvi mesec ostvarim naplatu od 300.000 din, i da su mi obaveze propisane na recimo 27000 dinara (već sam zaposlen, pa ne plaćam doprinose za nezaposlene i zdravtsvo). A onda posle tog prvog meseca, privremeno stopiram rad odjavom u APR (jer imam dogovor za sledeći posao za recimo 6-8 meseci meseci, pa neću da u međuvremenu placam obaveze). Poreska traži PPDG1 obrazac pa me interesuje kako oporezuje ovakav prihod, kojom stopom?
Hvala Vam unapred na odgovoru.
Pozdrav

Odgovori

SVM Support on 26.09.2018 12:30

@Nova68,

Porez na prihod od samostalne delatnosti je 10%.
Napomena: PPDG obrazac se popunjava elektronski na portalu ePorezi.

Nikic slavisa on 27.09.2018 19:04

Postovanje. Imam jedno potanje. Radim u privatnoj firmi zaposlit sam za stalno. Radim na crno hidroizolacije i imam problem sa naplatom od drugi firmi nemogu mi placati u kesu. Neznam koju firmu da otvorim da mi mogu novac prebacivati sta mi vi predlazete da otvorim.

Odgovori

SVM Support on 27.09.2018 23:05

@Nikic Slavisa,
Ako posla imate preko 500 EUR mesečno, otvorite paušalnu preduzetničku radnju. Ako imate manje, otvorite preduzetničku radnju - opciju sa samooporezivanjem.

Snezana Lekic Rasovic on 02.10.2018 15:04

Poštovani,

Otvorila sam preduzetničku radnju u junu i u roku od 15 dana sam se prijavila za paušalno oporezivanje. Nisam dobila Rešenje za porez i na ePorezima i nemam nikakva zaduženja što preptostavljam znači da moj predmet nije ni stigao do lica koji to obrađuje. Moje pitanje je da li ja do 30. novembra ove godine (2019.) šaljem zahtev za rešenje za 2019. godinu?

Hvala unapred!

Odgovori

SVM Support on 02.10.2018 17:04

@Snežana Lekić Rašović,

Bez obzira što niste dobili rešenje za paušalni porez, preporuka je da do 30. novembra pošaljete zahtev za paušalnim oporezivanjem. Iz našeg iskustva, neke poreske uprave to ne traže, ali po zakonu, trebalo bi da pošaljete zahtev.

Brana on 03.10.2018 00:22

Postovani,

Da li je dozvoljeno podizanje sredstava sa racuna firme dok je firma u stanju mirovanja?
U pitanju je preduzetnik pausalno oporezovan.

Hvala unapred

Odgovori

SVM Support on 04.10.2018 11:43

@Brana,

Ukratko: da.
Malo duže objašnjenje: Kad je preduzetnik u mirovanju, ne može da pruža usluge i da trguje, ali može da prima uplate za ranije pružene usluge i isporučenu robu. Banka ne ograničava preduzetnika da tokom stanja mirovanja raspolaže novcem na svom računu. Ali je zato preduzetnik dužan da obavesti banku da je u mirovanju, tako što će da dostavi u svojoj matičnoj filijali rešenje iz APR-a da je pravno rečeno "preduzetnik u prekidu obavljanja delatnosti" tj. da miruje.

Katja on 08.10.2018 09:03

Postovani,
Kako sam vec pausalno oporezovana, dakle vec imam firmu koja se vodi na moje ime, zanima me koji je postupak otvaranja druge firme na isto ime ( mislim na vlasnika, preduzetnika, fizicko lice ili kako se to definise, ne na naziv firme), koja bi bila pod drugom sifrom delatnosti? Da li zakon to dozvoljava i koji je postupak, imajuci u vidu da sam vec pausalno oporezovana i kako, u tom slucaju placam diprinose u novootvorenoj firmi?
Unapred zahvalna

Odgovori

SVM Support on 08.10.2018 15:55

@Katja,
Ne možete pod vašim imenom da osnivate više od jednog preduzetnika. Možete da osnujete d.o.o. u kojem ćete biti osnivač (član društva) i to može biti pod drugom šifrom delatnosti. U zavisnosti gde ćete biti zaposleni (da li u d.o.o. ili samozaposleni kao preduzetnik) obračunavaju se drugačiji doprinosi na oba mesta.
Postupak otvaranja d.o.o. možete pročitati i na sajtu APR-a, a možete doći i kod nas na sastanak.

Slavica on 08.10.2018 21:05

Poštovani,

Otvorila bih paušalnu delatnosti 6201 - Racunarsko programiranje da li imam obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne.
kase.
Hvala.

Odgovori

SVM Support on 09.10.2018 13:34

@Slavica,
Ako biste pružali usluge programiranja fizičkim licima (što nije uobičajeno, moramo da priznamo, nismo nešto slično imali u iskustvu), morali biste da evidentirate promet preko fiskalne kase.

Јован on 09.10.2018 08:41

Поштовани, да ли предузетник који је основао дом за старе може да буде паушално опорезиван?

Odgovori

SVM Support on 09.10.2018 13:44

@Jovan,

Po našem mišljenju, može. Naravno, ako je ispunio ostale zakonske preduslove (nije u sistemu PDV, nema promet preko 6 miliona, u taj biznis ne ulažu druga lica). Jedan od izuzetaka koji je zakonski naveden je da delatnost ne bude trgovina, odnosno hotel ili restoran.
Međutim, u domu za stare se ne trguje, niti se dom za stare smatra hotelskom ili ugostiteljskom delatnošću, jer je za dom za stara lica propisana posebna šifra delatnosti 87.10 Delatnost smeštajnih ustanova sa medicinskom negom, za razliku od šifre 55.10 Hoteli i sličan smeštaj.

Jelena Maksic on 11.10.2018 00:24

Poštovani,
planiram da otvorim preduzetničku radnju sa paušalnim oporezivanjem u oktobru ove godine (2018) intresuje me da li se godišnji promet od maximalnih 6.000.000 dinara računa do kraja kalendarske godine (31.12.2018.) ili do oktobra 2019 godine.
Unapred hvala na odgovoru

Odgovori

SVM Support on 12.10.2018 00:22

@Jelena Maksic,
Godišnji promet od 6 000 000 dinara vezan je za kalendarsku godinu.
Međutim, promet od 8 000 000 dinara vezan je za uzastopnih 12 meseci i u tom slučaju paušalac po sili zakona prestaje biti paušalac, jer ulazi u sistem PDV-a, a paušalci ne mogu biti u sistemu PDV-a.

Gordana on 13.10.2018 22:51

Postovani ,pocetkom ovog meseca registrovali smo se u apr-u kao pausalac.Nemam nikakvog iskustva sa Kpo knjigom.Da li se u nju unose i racuni za usluge fizickim licima i da li se taj iznos uplacuje kao pazar u banci?Da li smo u obavezi da placamo komulnu taksu s obzirom da nemamo lokal vec samo prijavljeno sediste firme?I da li smo u obavezi da istaknemo naziv firme kao i radno vreme?Hvala vam puno na odgovoru.

Odgovori

SVM Support on 15.10.2018 15:11

@Gordana,
U KPO se unose i računi za usluge fizičkim licima i taj iznos se mora uplatiti kao pazar u banci.
Komunalnu taksu za isticanje firme plaćate samo na osnovu odredaba lokalne samouprave, ako imate istaknutu neku reklamu ili ime firme u lokalu. Ako imate sedište firme u stanu nemate obavezu da plaćate komunalnu taksu.
Nisu svi pravni subjekti obavezni da istaknu radno vreme, ali, po našem mišljenju, obavezni ste da istaknete naziv firme i radno vreme, obzirom da ste naveli da pružate usluge fizičkim licima. Ovo je uređeno zakonom o trgovini i ponekada posebnim odredbama lokalne samouprave.

Goran on 14.10.2018 10:30

Poštovani

U slučaju paušalnog plaćanja poreza, da li je knjigovođa uopšte potreban ili preduzetnik može sve sam da obavlja?
Hvala.

Odgovori

SVM Support on 15.10.2018 15:16

@Goran,

Obaveze paušalnog preduzetnika su skromne i pretpostavka je da može sam sve da uradi.
Međutim, ako paušalni preduzetnik zaposli druge radnike ili ima nekakve druge prihode koji usleđuju obračun drugih vrsta poreza, za to se preporučuje da angažuje knjigovođu.

Mima on 16.10.2018 15:38

Postovani,

Zanima me kako se popunjava KPO knjiga kada su u pitanju usluge ka inostranoj firmi?
Da li se u KPO knjigu upisuju iznosi fakture u EUR-ima, ili se upisuje iznos u dinarim apo srednjem kursu NBS na dan izdavanja fakture?
Da li je moguce KPO knjigu koristiti za vise godina ili se mora uzimati nova KPO knjiga za svaku godinu poslovanja>

Najlepse hvala na odgovoru.

Odgovori

SVM Support on 23.10.2018 22:25

@Mima,
Ne postoji propis koji propisuje da li će KPO da se popunjava u dinarima ili u evrima. Ipak, ako imate i dinare i evre, zbog sabiranja prometa (dokazivanja koji je iznos na kraju godine, tj. da li je prešao 6 miliona dinara), preporučujemo da se popunjava u dinarima. Ovo znači, za promet ka inostranstvu, unosi se po srednjem kursu NBS na dan izdavanja fakture.
Moguće je KPO knjigu voditi i na pergamentu, i na papirusu i na toalet papiru, i u ekselu i u editabilnom pdf-u i u noutpedu. Nijedan propis ne govori da se knjige moraju voditi na papiru, kao i da se svake godine mora uzimati nova KPO. Ipak, zbog preglednosti, ako ste već kupili KPO u knjižari, sugestija je da svake godine bar počnete evideniju na novom listu KPO knjige, kako bi ste jednostavnije pratilo šta je promet za tekuću godinu.

Tijana Miljkovic on 19.10.2018 15:02

Postovanje.
Imam firmu za sakupljanje neopasnog otpada, otvorena je u avgustu ove godine. U APR-u sam oznacila da zelim da budem pausalac. Dok sam nabavila sertifikat, proslo je vise od mesec dana od datuma osnivanja dok nisam podnela zahtev poreskoj upravi. Moje glavno pitanje je, da li sam u nekom prekrsaju, posto posao se sastoji od otkupa otpada od fizickih lica, i prodaja pravnom licu? posto mi resenje iz poreskog jos nije stiglo, ne znam da li mi je odobreno da budem pausalac ili ne. Do sada uredno vodim KPO knjigu, ali sam negde procitala da moram da je overim u poreskoj, da li je to tacno? I jos jedno pitanje, posto do sada imam prometa blizu 2.000.000, sigurna sam da bih za celu sledecu godinu presla 6.000.000, da li knjige mora da vodi iskljucivo knjigovodja ili mogu i ja, posto sam zavrsila ekonomsku skolu, pa se dobro snalazim u toj materiji? Hvala unapred

Odgovori

SVM Support on 23.10.2018 22:41

@Tijana Miljkovic,
Ako ste na APR prijavi označili da želite da budete paušalno oporezovani, to bi trebalo da bude dovoljno. Sa druge strane, poznato nam je iz prakse da poreska uprava nekad previdi obeležja iz APR prijave, pa je dobro što ste podneli zahtev poreskoj upravi (iako po nama to ne biste trebali da radite, jer je to posao poreske uprave).
Poznato nam je i da rešenja o paušalnom oporezivanju kasne i savet je da svratite do poreske uprave i da ih pitate šta se sa predmetom dešava. Imajte i razumevanja, i tih službenika nekad nema dovoljno a administracija je i dalje preobimna, pa možda jednostavno nisu postigli.
Za KPO je propisano jednim pravilnikom da treba da ga overite u poreskoj upravi i to pre početka knjiženja.
Za posao vođenja poslovnih knjiga ne postoje zakonom propisane kvalifikacije (stečeni sertifikati), tako da možete i sami da ih vodite. Ipak, preporuka je ako nemate iskustva, da neki knjigovođa bar kontroliše knjiženja i pomogne pri predaji završnih bilansa.

Nenad Vojinovic on 21.10.2018 16:26

Postovani.
Otvorio bih preduzetnicku radnju sa sifrom 1812.kao pausalac. Da li mogu pored pretezne delatnosti da fakturisem i neke druge stvari(trgovina na malo). I sto se vodjenja knjiga tice da li moram da imam ulaz-izlaz.

Odgovori

SVM Support on 23.10.2018 22:44

@Nenad Vojinović,

Kao paušalac ne možete da se bavite trgovinom, ni na veliko ni na malo. Možete da prodajete isključivo sopstvene proizvode, koje ste sami proizveli. Dakle, kupite materijale, napravite svoj proizvod i prodajete ga.
Kao paušalac ne morate da vodite poslovne knjige, samim tim ne morate da imate "ulaz-izlaz".

Dejan Jovicic on 24.10.2018 21:15

Da li se tih 6 miliona gleda u toku jedne kalendarske godine od 01.01 do 31.12
Ili za bili koji period od jedne godine dana?

Na primer, napravio sam promet od juna do decembra 4 miliona, pa onda od januara do marta 3 miliona, sto je 7 miliona za 9 meseci.

Da li u tom slucaju ulazim u probleme?
Hvala

Odgovori

SVM Support on 25.10.2018 12:54

@Dejan Jovicic,
6 miliona se gleda od 01.01. do 31.12.
U primeru koji ste naveli, ne ulazite u probleme. Ali ako u roku od bilo kojih 12 uzastopnih meseci pređete 8 miliona prometa, onda po sili zakona ulazite u sistem PDV-a, a u tom slučaju ne možete biti paušalac.

Slobodan Katić on 02.11.2018 00:14

Poštovani,
vlasnik sam (58 god.) i jedini zaposlen u trgovinskoj-zanatskoj radnji za prodaju i servisiranje bicikla na opštini Zemun već 11 godina .
Od pre par godina sam se opredelio da budem SAMOOPOREZIVI PREDUZETNIK BEZ ISPLATE LIČNE ZARADE.
To mi se učinilo kao najbolja opcija, a i čitanja svih vaših savete mi to potvrđuje.
Međutim nakon saznanja da će od nove godine (2019) biti uvedeno DVOJNO KNJIGOVODSTVO, kao obaveza za sve koji su do sada vodili prosto knjigovodstvo,
u dilemi sam šta da radim....
Nisam u sistemu PDV-a i promet se kreće do milion dinara na godišnjem nivou.
Da napomenem da sam veći deo posla oko vođenja knjiga (KEP I knjigu dnevnih izveštaja), izrade kalkulacija, uplate pazara, prenosa sredstava-plaćanja.....i dr. vršio sam.
Jedino sam koristio usluge knjigovođe za IZRADU ZAVRŠNOG RAČUNA I PREDAJU ZAVRŠNOG RAČUNA U ELEKTRONSKOJ FORMI ( 50 evra mesečno) .
S obzirom da se bavim sezonskim poslom i da mi troškovi knjigovođe u mesecima kada ne radim čine dodatno opterećenje pitam se
da li će prelazak na DVOJNO KNJIGOVODSTVO dodatno uvećati izdavanje za te usluge , koje će pretpostavljam rasti ?

Dilema je takođe upotpunjena mojim razmišljanjem da pojednostavim svoj posao eliminisanjem trgovinske robe ( DA MI JEDINA DELATNOST BUDE SERVIS-
što i jeste pretežna delatnost) I da se, ako mogu, rasteretim fiskalne kase i svih troškova i papirologije koja ide uz SAMOPOREZIVANJE....

Da li da prihvatim eventualno dodatne troškove knjigovođe i nastavim po starom ili da se opredelim da budem PAUŠALCA...???
S. O. S.
SRDAČAN POZDRAV
Slobodan

Odgovori

SVM Support on 02.11.2018 02:03

@Slobodan Katić,
Prelazak na dvojno knjigovodstvo u vašem slučaju ne bi smeo da značajno uveća cenu usluge, ali će je sigurno uvećati, što zavisi od ponude vašeg knjigovođe.
Eliminisanje trgovačke robe vas ne oslobađa prometa preko fiskalne kase za usluge koje vršite (čak i kad ste paušalac).
Fiskalna kasa je obavezna u svim oblicima preduzetnika, ako usluge vršite fizičkim licima, sem 30ak šifara delatnosti koje su navedene u jednoj posebnoj Uredbi, u koju popravka bicikala ne spada. Znači, fiskalna kasa mora pa mora.
Paušalac po nama nije dobro rešenje, jer će vam paušal teći cele godine, a samooporezivanje kad ništa ne radite tako reći nemate ništa ni da platite.
Dakle, na pregovore sa knjigovođom, ili na promenu. Ako vam je samo cena važna, pokušajte da nađete knjigovođu van Zemuna (recimo iz neke opštine sa juga Srbije), pa da dokumentaciju šaljete skeniranu. Cene su po unutrašnjosti značajno niže nego u Zemunu i ostatku Beograda.

Jasmina Babic on 04.11.2018 14:22

U junu mescu ove godine registrovana je agencija kao pauslac pod sifrom 6201,takodje je stiglo i resenje od 19.06-31.12.2018. po kome su izmireni porezi i doprinos do 30.09.2018.g.Od 04.10.2018.g.Sediste agencije po resenju APR-a je premesteno u drugu opstinu.Znam da treba da uputim zahtev do 30.11.2018.g.za obaveze u 2019.g, ali nije mi jasno da li treba da podnesem zahtev kod poreske uprave gde je sada sediste agencije da izdaju resenje od 04.10.2018 do 31.12.2018.g.

Odgovori

SVM Support on 04.11.2018 21:22

@Jasmina Babic,

Po našem mišljenju, ne treba da podnosite zahtev kod nove poreske uprave. Međutim, ukazujemo na to da se mišljenja i stavovi po nekim pitanjima od poreske do poreske razlikuju, pa vam preporučujemo da ipak to pitate poreskog službenika u lokalnoj samoupravi nove opštine.

Anonymous on 04.11.2018 21:38

Postovani,

Do sad sam radio kao fizicko lice IT usluge jedan probni period, a nadalje zelim da se registrujem kao pausalni preduzetnik.

U medjuvremenu sam nasao korisnih informacija sa vaseg bloga, ali imam jos nekih pitanja:

1. Ako bih sad u novembru registrovao pausalnog preduzetnika, da li u poresku upravu istovremeno treba da saljem prijave i za tekucu i za narednu godinu i da li na procenu osnovice kod prijave za sledecu godinu moze uticati vrednost priliva koji bih primio do kraja godine, jer on moze biti znatno veci ako se racuna prosek na 2 poslednja meseca do kraja godine?

2. Da li kao pausalac mogu da koristim licni paypal za prijem uplata od klijenata pa da sa njega prebacujem na racun preduzetnika. Ili moram da na neki nacin registrujem poseban paypal za pausalnog preduzetnika?

3. Ako kao pausalac imam potrebu da uposlim drugog freelancer-a koji je takodje pausalac iz Srbije jel mogu da ga isplacujem sredstvima sa svog deviznog pausalnog racuna, bez da knjizim te isplate?

Hvala

Odgovori

SVM Support on 04.11.2018 21:41

Anonymous,

1. Treba da šaljete prijavu i za tekuću i za narednu godinu. U praksi, neke poreske uprave ne insistiraju da se do 30.11. odlučite da ponovo budete paušalac u narednoj godini, ali po zakonu bi to trebalo raditi svake godine.
Vrednost priliva ne utiče na procenu osnovice. Nikakav prosek vaših primanja ne utiče na određivanje proseka. Utiču neki drugi kriterijumi koji su propisani zakonom.

2. Možete kao paušalac da koristite Paypal od vas kao fizičkog lica za prijem uplata od klijenata, međutim i ta primanja (vas kao freelancera) su oporeziva u skladu sa zakonom. To što je praksa da retko ko plaća porez kao freelancer fizičko lice je pitanje dokle će država tolerisati. Savet: Ako već koristite Paypal, vežite ga i za račun paušalca. To se smatraju prilivima preduzetnika, za koji ste dužni izdavati račun i nije oporeziv ni po kojem zakonu kao pojedinačni priliv.

3. Kratak odgovor: ovo ne može.
Duži odgovor (uz pretpostavke koje navodimo): Drugi paušalac koliko shvatamo neće biti zaposlen, nego će samo raditi za vas. Ako je tako, onda će on izdati račun, u dinarima (po protivvrednosti valute, verovatno evra, po nekom dogovorenom kursu). Ovo se smatra domaćim prometom i ne važe klauzule Zakona o deviznom poslovanju. Stoga, ne smete ga isplaćivati sa svojeg deviznog paušalnog računa, nego morate da konvertujete devize u dinare (ako nemate dinara na svom dinarskom računu) i da dinarima platite račun kolege freelancera.
Ako je pak pretpostavka da će drugi freelancer biti zaposlen, onda on ne izdaje račun, nego vi njemu isplaćujete zaradu, uz pune poreze i doprinose na dogovoreni neto iznos (što je još oko 65%). Pretpostavljamo da na ovo niste pomišljali.

BobA on 07.11.2018 16:10

Da li bi proizvodnju sarmi mogli da registrujemo kao pausal, i da li bi sifra delatnost mogla da bude domaca radinost-proizvodnja ostalih prehrambenih priozvoda ili trgovinska i ugostiteljska delatnost koja se obavlja u kiosku, ako je proizvodnja odvojena od prodaje i obavlja se u lokalu do 10 m2, kako je najbolje da se registruje. Napominjem da je u pitanju jedan proizvod i da ce raditi samo tokom zimskog perioda,

Odgovori

SVM Support on 08.11.2018 06:36

@Boba,
Proizvodnja sarmi bi mogla da se registruje kao paušal, ako se prodaju isključivo sarme. Ne sme se registrovati kao ugostiteljska delatnost, nego samo kao proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda. Dalje, izuzetno, ako se prodaja sarmi organizuje u kiosku ili prikolici (pokretnom ili montažnom objektu), morate izričito zahtevati da zbog te okolnosti budete paušalno oporezovani i to je zakonom dozvoljeno.
To što je proizvodnja odvojena od prodaje ne utiče na mogućnost da budete paušalac. Bitno je da se prodaju isključivo sopstveni proizvodi, te da se ništa ne preprodaje, jer trgovina kao delatnost ne sme biti paušalno oporezovana.
Pošto imate periodičnu aktivnost, možete nakon proteka zimskog perioda prebaciti preduzetničku paušalnu radnju u mirovanje.
Međutim, sa ovako malim prometom i periodičnim, po nama je bolje da budete samooporezovani preduzetnik. Dok radite, zarađujete, i biće para i za porez i doprinose, a kad ne radite, nema ni prometa, a nema ni poreza ni doprinosa.
Ako mislite da ćete da imate zaradu (ne promet, nego zaradu) mesečno preko 400 EUR (mislimo na zaradu bez poreza), onda budite paušalno oporezovani.

GenSoft011 on 08.11.2018 08:08

Poštovani,
nigde ne mogu da pronađem informaciju koja se odnosi na podnošenje prijave PPDG-1R za 2019. godinu,
Po novom pravilniku, nju elektronski podnose svi koji su se registrovali kao paušalci u toku 2018. godine, kao i oni koji su registrovani ranije, ali imaju značajne promene. Takođe, piše da je jedini način za podnošenje PPDG-1R elektronski.
Ja kao preduzetnik iz 2016, nemam tih promena, da li to znači da više ne moram da podnosim prijavu (radi se po automatizmu) ili moram kao i do sada da sve radim u papiru?

Hvala unapred,
Saša

Odgovori

SVM Support on 09.11.2018 13:00

Gensoft011,
Evo gde možete da pronađete informaciju ;)
Dakle, PPDG-1R za 2019. godinu se podnosi samo ako imate neke promene u odnosu na prethodnu godinu.
Tačno je da je jedini način za podnošenje PPDG-1R elektronski, ali vi ne treba ništa da podnosite.
Ne morate da podnosite ovu prijavu, ali biste morali da dokazujete poreskoj upravi da i dalje imate uslova da ostanete paušalac.
To se radi tako što se podnese zahtev za paušalno oporezivanje do 30. novembra za sledeću godinu.
Međutim, u praksi, znamo da neke poreske uprave ne insistiraju na ovom zahtevu, i ostajete paušalac i bez predaje tog zahteva. Na ovo konkretno pitanje odgovor možete dobiti jedino od svog poreskog službenika u lokalnoj samoupravi.

Boba on 08.11.2018 08:48

Hvala na odgovoru, imam jos jednu nedoumicu, da li to znaci da bi morala da placam pausal za celu godinu, 2019, ako bi zatvorila radnju nakon toga i da li bi eventualno mogla da promenim sifru delatnosti posle toga i pravim torte i kolace, posto je poslasticarstvo takodje moguce pausalno oporezovati,

Odgovori

SVM Support on 09.11.2018 12:36

@Boba,
Kad zatvorite radnju, nemate obavezu da plaćate paušal (zato i zatvarate radnju).
Možete promeniti šifru delatnosti i praviti torte i kolače. Šifra delatnosti se upisuje samo za pretežnu delatnost, i ne mora da znači da preduzetnik ne može da se bavi srodnim delatnostima, sve dok te delatnosti nisu zabranjene za paušalce nekim zakonom. Dakle, po našem mišljenju, nema smetnji da se bavite proizvodnjom torti i kolača i bez promene šifre delatnosti.
Ali recimo, preprodajom kolača ne biste mogli da se bavite, jer je to trgovina, a paušalci ne smeju da se bave trgovinom.

Jovan on 13.11.2018 12:26

Postovani,
imam jedno zanimljivo pitanje ali ne mogu da nadjem odgovor konkretan, pa me interesuje da li Vi mozete da mi odgovorite, naime zelim da pokrenem neki mali biznis sa slikanjem slavlja i drugih desavanja, i zzelim da otvorim da kazem neki studio gde cu pored terenskog rada ljude slikati i tu, da li ja moram imati fiskalnu kasu i da li mogu da spadam u pausalno placanje drzavi? unapred zahvalan.

Odgovori

SVM Support on 13.11.2018 12:28

Poštovanje,
Šifra delatnosti 7420 Fotografske usluge, oslobođena je od upotrebe fiskalne kase, nezavisno od toga gde fotografije kreirate : na terenu ili u studiju. Ova šifra delatnosti može da bude i paušalno oporezovana, nema smetnji ili zakonskih ograničenja, samo u vaš biznis ne smeju da ulažu druga lica.
Međutim, ovo ne znači da ne treba da izdajete kao paušalac običan račun (ne fiskalni, nego ovaj "papirni"). Kao paušalac, za svaku uslugu fizičkom licu morate da izdate račun i da ga zavedete u KPO. O ovome smo više pisali upravo u ovom članku.

Milos Bjelica on 15.11.2018 16:38

Poštovani,

Sve čestitke na vašem profesionalnom radu kao i jasnim i korisnim odgovorima.
Registrovan sam kao "paušalac" (konsalting) i jedan deo usluga i fizički obavljam u inostranstvu i fakturišem u Evrima. Pročitao sam vase ranije odgovore ,ali imam par nedoumica.:

1. U vašem odgovoru od 18.08.2018 (@ Nevena...) na pitanje u vezi ev. prekoračenja iznosa od 8 mil. u bilo kojih 12 meseci napisali ste i sledeće:
"... Postoji još i kvaka šta se smatra prometom u tih 8M, jer npr. usluge pružene u inostranstvu (često kod programera i ostalih IT usluga koji rade za strance) po našem mišljenju ne spadaju u promet koji je oporeziv u smislu zakona o PDV. To znači da oni mogu da imaju i 108 M prometa u poslednjih 12 meseci a da ne uđu u sistem PDV."

Moje pitanje: Da li isti gornji princip važi i za uslov da se ne prekorači 6 mil. u kalendarskoj godini ???

2. Kada tačno počinje obaveza prelaska iz "paušalca" u PDV, da li sa prvom uplatom kada ukupni iznos u kalendarskoj godini prekorači 6 mil, ili od prve sledeće fakture ?

3. Po propisu zahtev za "paušal" za narednu godinu, treba podneti "do 30. novembra". Moje pitanje (čisto iz znatiželje):: nigde nisam pronašao da je definisano "od kog datuma" treba predate zahtev, što znači da bih taj zahtev praktično mogao predati i npr. 1. septembra (skupa sa potvrdom banke o prometu od 1. jan- do 1. sep.), pa ne znam koliko bi takva potvrda o prometu bila relevantna poreskoj upravi da zaključi da li je moj godišnji promet prekoračio limit od 6 mil RSD. ?

Hvala unapred.

Odgovori

SVM Support on 22.11.2018 11:12

@Milos Bjelica,

1. Ne važi isti uslov po našem mišljenju. Zato što je 6M kao granica određeno zakonom o Porezu na dohodak građana, a 8M određeno drugim Zakonom, tj. Zakonom o PDV. Dakle, 6M je za bilo kakav promet (i u zemlji i u inostranstvu) a 8M je samo za promet koji se ne smatra pruženim u inostranstvu.
2. Prelazak u PDV, a ne prelazak u knjigaše, nastaje sa prvom uplatom kada ukupni iznos prometa u skladu sa Zakonom o PDV u poslednjih 12 meseci pređe 8M. Ako ste mislili na prelazak u knjigaše, on je vezan za promet veći od 6M u kalendarskoj godini, koji se evidentira u KPO, a poreska uprava kao dokaz traži i promet sa tekućeg računa koji će biti preko 6M. Ovo je dakle okidač za prelazak. Međutim, formalni prelazak iz paušalca u knjigaša se dešava u poreskim upravama samo dva puta godišnje. U julu i u decembru. Ako ste npr. prešli u knjigaša u avgustu, bićete paušalac do kraja decembra, jer poreske uprave tako usklađuju svoje poreske kartice.
3. Možete predati zahtev 1. septembra, ali će ga poreska uprava verovatno ignorisati. Suština je da se vi odbranite da ste paušalac što kasnije u kalendarskoj godini, pa je iz praktičnih razloga umesto 31.decembar određen rok 30. novembar.

Blue on 18.11.2018 11:14

Postovani,

Umetnik sam koji radi iskljucivo unikate, slike na platnu, odevnim predmetima i slicno, pa me zanima koji bi bio legalan nacin prodaje ovih radova ukoliko se registrujem kao preduzetnik pausalac. Kontaktirala sam poresku upravu i njihov odgovor je zbunjujuci, jer navode da treba da prodajem svoje radove kontaktirajuci onda neku galeriju jer oni imaju dozvolu za trgovinu, sto po meni nije normalno. Ukoliko umetnik nije u mogucnosti da direktno u objektu u kome stvara svoja dela moze i da proda, cemu onda registracija preduzetnika i placanje poreza, penzionog i socijalnog na nesto sto moram da nudim drugima da prodaju za mene. Pored slikanja bavim se i umetnickom fotografijom, zato mi sve ovo i nije logicno, jer fotograf moze u svom objektu da uradi fotografiju, naplati i izda racun, a slikar po njima ne moze da naslika sliku i proda istu u svom objektu. Pitala sam ih i da li je moguce da u tom objektu stoje uzorci slika pa da klijenti naruce slicnu, po cemu je to onda isto kao kad neko naruci da ga fotografisem pa mu naplatim i izdam racun, isto kao za fotografiju. Oni su samo vesto zaobisli da odgovore na to pitanje. Da li mozete da pojasnite kako kao umetnik preduzetnik mogu da prodam svoju sliku u svom objektu a da nemam kao delatnost registrovanu trgovinu na malo vec sifru 90.03. Ukoliko to nije moguce, da li bi onda bilo prihvatljivo zakonski da klijent pogleda slike uzorke, naruci unikatnu sliku slicnu onoj koja mu se svidela i potpisemo ugovor o autorskom delu. Mada onda uopste i ne treba da budem registrovana kao preduzetnik, jer po ovom ugovoru vec mogu da placam porez, penziono i socijalno.

Hvala unapred!

Odgovori

SVM Support on 26.11.2018 16:22

@Blue,
Poreska uprava po našem mišljenju nije dobro razumela smisao vaše delatnosti. Ako prodajete isključivo sopstvene proizvode, onda možete biti paušalno oporezovani. Prodaja isključivo sopstvenih proizvoda nije trgovina (niste kupili, pa preprodajete, nego ste napravili proizvod, i to još unikat (!), pa ga prodajete). Ovo tvrdi i Zakon o porezu na dohodak građana, član 40,, koji citiramo:
"...Pravo na paušalno oporezivanje saglasno st. 1. do 3. ovog člana može da ostvari obveznik koji vrši proizvodnju i prodaju isključivo sopstvenih proizvoda u okviru obavljanja delatnosti..."

U skladu sa tim, smatramo da možete da imate preduzetničku radnju, registrovanu na šifru delatnosti 90.03 UMETNIČKO STVARALAŠTVO koja će biti paušalno oporezovana. Stoga, akcije sa autorskim ugovorom nema smisla razmatrati dalje.

Ana Perišić on 27.11.2018 00:05

Poštovani,
Zanima me kako bi najbolje bilo registrovati cvecaru, tj kako je najbolje da se oporezuje delatnost 4776? Paušalno ili?

Odgovori

SVM Support on 27.11.2018 12:04

@Ana Perišić,
Pošto se cvećare uglavnom bave trgovinom, onda ne može biti paušalno oporezovana delatnost.
Po nama, ako planirate zaradu (a ne promet) preko 100 000 dinara mesečno, onda kao preduzetnik sa isplatom lične zarade, inače, bolje je kao preduzetnik sa samooporezivanjem. Dakle, proverite pažljivo kolike su vam marže tj. da li planirate da prodajete toliko cveća, da sa postojećim maržama dođete do 100 000 dinara zarade mesečno.

Marina Jelic on 02.12.2018 23:54

Postovani,

Da li delatnost reklamnih agencija moze biti pausalno oporezivana. U koju grupu bi spadala prema Uredbi i koliki porez mogu ocekivati za opstinu Vozdovac. Delatnost bi se obavljala u pocetku iz stana, otvaranje bi bilo iz radnog odnosa, ne bi bilo drugih zaposlenih.
Hvala unapred.

Odgovori

SVM Support on 07.12.2018 15:53

@Marina Jelić,

Shodno članu 40 Zakona o porezu na dohodak građana, pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati obvezniku koji obavlja delatnost iz oblasti: računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, REKLAMIRANJA i istraživanja tržišta.
Na visinu poreza ne utiče samo šifra delatnosti nego još 6 drugih kriterijuma, ali o primeni procenata koji su propisani tim kriterijumima odlučuje samo poreski službenik koji obrađuje vaš zahtev za paušalno oporezivanje. U praksi, neka slična delatnost, recimo 7220 (Konsultantske aktivnosti u vezi sa upravljanjem) bila bi između 18 000 i 35 000 dinara, u slučaju paušalca iz radnog odnosa, koji nema ostalih zaposlenih.


Vlatko on 03.12.2018 23:06

Postovani,
Veoma koristan tekst ste napisali. U planu mi je registrovanje kao preduzetnika (prema svemu procitanom - mislim da ce biti pausalac) pa Vas molim za nekoliko odgovora. Vec sam zaposlen u firmi i ovo bi radio pored redovnog posla kao preduzetnik - pausalac. Ne bi se prijavljivao i isplacivao sam sebi neku zaradu preko preduzetnicke radnje. Pitanja:
1. Pored troska koji nam propise poreska uprava da li placamo jos neki porez?
2. Ocekujem godisnji prihod u iznosu od 5.000.000 dinara. Od ovog iznosa mesecno treba da izdvojim 20-25.000 za pausal odnosno na godisnjem nivou 240-300.000 dinara. Sta se desava sa ostatkom od 4.700.000 dinara? Da li taj novac koji bi u toku godine podizao sa racuna podleze jos nekom dodatnom porezu na kraju godine ili se isti smatra troskom poslovanja?
3. Da li tim novcem raspolazem potpuno slibodno i prema sopstenom nahodjenju?
4. U firmi gde radim zarada Neto je 55.000. Kao Pausalac placao bi mesecno oko 20-25.000. Da li tih 4.700.000 koje bi u toku godine podizao podpadaju pod moju licnu zaradu i da li tada placam porez na dohodak iznad 2.3 miliona? Ili je to trosak poslovanja preduzetnika?
5. Da li ce u toku 2019 biti obavezno dvojno knjigovodstvo?

Odgovori

SVM Support on 07.12.2018 16:03

@Vlatko,

1. Ne plaćate nikakav više porez sem paušalnog poreza koje propiše poreska uprava
2. Ostatak od 4.7M dinara možete da podižete bez ikakvog pravdanja. Kod paušalnog oporezivanja, taj novac ne podleže nikakvom više dodatnom porezu (za razliku od d.o.o., gde se takvo podizanje novca smatra podizanjem dobiti i oporezivo je).
3. Da, tim novcem raspolažete potpuno slobodno i prema sopstvenom nahođenju.
4. Ne, tih 4.7M ne smatra se ličnom zaradom i ne ulazi u osnovicu za porez na dohodak iznad 2.3 Miliona. U tu osnovicu ulazi vaša neto zarada + godišnja osnovica za porez i doprinose koju ste dobili po rešenju poreske uprave o paušalnom oporezivanju, a ta 2 zbira ne prelaze ni blizu pomenutih 2.3M.
5. U toku 2019. godine, dvojno knjigovodstvo će biti obavezno preduzetnicima koji nisu paušalno oporezovani. Paušalci ostaju paušalno oporezovani, što znači da ne vode poslovne knjige, pa samim tim ni dvojno knjigovodstvo, tako da za njih to ne važi.

Ivan on 05.12.2018 14:41

Poz i unapred hvala. Zanima me koje pogodnosti mogu da dobijem od drzave, stimulacije, jer bih zapoceo svoj posao( perionica)

Odgovori

SVM Support on 07.12.2018 16:09

@Ivan,
počev od 01.10.2018. pa do 31.12.2020. možete dobiti podsticaje za samozapošljavanje , ako otovrite preduzetničku radnju sa isplatom lične zarade ili d.o.o. Najvažnije karakteristike ovih olakšica su:

1. porez na zaradu i doprinose ne plaća ni vlasnik niti čak devet njegovih zaposlenih
2. zaposleni moraju biti ili svršeni srednjoškolci, ili svršeni studenti ili osobe koje su duže od šest meseci "na birou". Kad kažemo "svršeni", smatra se da su svoju poslednju školu završili najkasnije u prethodnih 12 meseci.

Otprilike, kad se sračuna, oko 250 hiljada dinara godišnje može da iznosi ušteda po jednom zaposlenom odnosno za vlasnika.

Ipak, loša strana je što ova olakšica podrazumeva da niste osigurani zdravstveno niti socijalno, tj. staž vam ne teče.

Jasmina Babic on 06.12.2018 22:34

U junu mesecu 2018.g.registrovao sam firmu kao pausalac pod sifrom 6201 - PR za racunsko programiranje na opstini ZVEZDARA.Po Resenju za akontaciju poreza i doprinosa odredjena je osnovica od 50.058,00 din .Od 05.10.2018.g.sediste firme preseljeno je po resenju APR-a za PETROVAC NA MLAVI i tamo mi je stiglo resenje sa osnovicom od 49.428,00 din.Napominjem da je sediste firme promenjeno jer smo se nadali manjoj osnovici.Da li ima svrhe da se zalim ,i kako je moguce da je skoro ista osnovica i za Zvezdaru i Petrovac na Mlavi

Odgovori

SVM Support on 07.12.2018 16:15

@Jasmina Babić,

Ovo je na žalost pitanje kod kojeg ne možemo mnogo da pomognemo, ali evo pokušaćemo nešto. Razumljiv je potez da ste se nadali manjoj osnovici na Petrovcu na Mlavi, ali evo našeg objašnjenja:
Pri određivanju osnovice za porez i doprinose, postoji nekoliko kriterijuma koji su određeni opsegom od minus neki broj procenata do plus neki broj procenata u odnosu na početnu osnovicu. Poreski službenik odlučuje na osnovu javno neobjavljenih kriterijuma (čitajte "šacovanja" i upoređivanja sa sličnim rešenjima) koliko da se odredi koji će biti taj procenat. U neku ruku, vi se u milosti i nemilosti poreskog službenika koji odlučuje o vašem rešenju.
Naša pretpostavka je da je poreska uprava prozrela vašu nameru da umanjite poresku osnovicu, a samim tim i dažbine prema državi, i da je iskoristila pravo da možda promeni neke procente, a da to bude sve u skladu sa metodologijom određivanja procenata i zakonskim propisima.
S tim u vezi, samo da potvrdimo: vi svakako imate pravo da se žalite, ali o osnovanosti te žalbe treba da se posavetujete sa nekim pravnikom. Ako hoćete možemo vam i mi preporučiti neke sa kojima smo po ovom pitanju sarađivali.

Magazin Dragana on 07.12.2018 14:58

Moj brat je stolar radio je u firi i sda bi hteo da se samostalno bavi tim poslom. Odabrao je sifru delatnosti 31.01 da li je obaveza da ima fiskalnu kasu ili ne?
Unapred hvala.
Dragana Magazin

Odgovori

SVM Support on 07.12.2018 16:24

@Magazin Dragana,

Šifra delatnosti 31.01 je Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore.
Ta šifra nije navedena po trenutno važećim propisima da je oslobođena od evidentiranja prometa preko fiskalne kase.
Drugim rečima, vaš brat mora da ima fiskalnu kasu i da svaki pojedinačni promet evidentira preko fiskalne kase.
Jedini način da takav promet ne evidentira preko fiskalne kase bi bilo ako bi se bavio prodajom preko interneta:
-napravi internet sajt,
-omogući da kupci poruče preko internet sajta,
-a brat robu isporučuje dostavom preko kurirske službe.
Takav promet spada pod šifru delatnosti 47.91 - Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta i oslobođen je evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Ivana on 12.12.2018 08:34

Postovani, ukoliko bih podnela zahtev za otvaranje agencije sad pred kraj godine da li bih mogla dobiti resenje da budem pausalac s obzirom na to da istice godina, a imam neke ugovorene poslove velike vrednosti i njima bi znacilo da se transfer novca obavi pre Nove godine? I da li bi taj promet uticao na izmenu resenja o placanju poreza u narednoj godini? Procitah vise puta da ste pisali da je 30.11. rok za obnovu zahteva. Pretpostavljam da se to odnosi na one koji su registrovani pre tog datuma, ali bolje je proveriti. Hvala unapred na odgovoru

Odgovori

SVM Support on 12.12.2018 09:57

@Ivana,

Ako ovih dana podnesete zahtev za otvaranje paušalne agencije u APR-u ćete dobiti rešenje o registraciji sigurno do kraja godine, jer je rok za donošenje rešenja od strane APR-a 5 radnih dana.
Međutim, APR prosledđuje to rešenje poreskoj upravi, a poreska uprava ima rok od 30 dana da vam izda rešenje o iznosu paušalnog poreza i doprinosa.
Međutim od međutim, to vas ne sprečava da odmah nakon dobijanja rešenja od strane APR-a (osnivanja paušalne agencije) krenete da izdajete račune, dakle, tokom ove poslovne godine.
Visina prometa ne utiče na izmenu rešenja o plaćanju poreza za narednu godinu, jer nije navedena kao jedan od kriterijuma za određivanje paušalnog poreza po sadašnjim propisima.
U pravu ste, 30.11.2018. jeste rok za obnovu zahteva i to se odnosi na one paušalne agencije koje su registrovane pre tog datuma. U praksi čak dobijamo i informacije od nekih poreskih službi da nije neophodno uraditi to produženje paušalnog statusa.

ivan on 12.12.2018 20:32

ZNaci, kada bih otvorio sa isplatom zarade, da li se moze znati koliko bih placao porez mesecno drzavi? Ili ne bih placao uopste? i koliko traje to ako se ne placa? i posto nisam prijavljen na biro, da li moram sacekati 6 msecei da bih konkurisao? i bio bih jedini zaposleni za pocetak

Odgovori

SVM Support on 13.12.2018 10:48

@Ivan,
kad biste otvorili preduzetničku radnju sa isplatom lične zarade, porez i doprinose biste plaćali kao za svaku platu: oko 65% od neto iznosa.
Postoji povlastica za novoosnovane preduzetnike sa isplatom lične zarade od 31.10.2018. do 31.12.2020. godine ako se samozaposle.
Uslovi su da su u prethodnih 12 meseci završili neku školu (srednju, višu, fakultet) ili da su 6 mesecni prijavljeni na birou.
U tom slučaju 12 meseci od osnivanja ne plaćaju ni porez ni doprinose na zarade, i to je dobra strana ove olakšice.
Ali ne teče im staž i nemaju ni socijalno ni zdravstveno osiguranje. Ovo su loše strane olakšice.

Stojan Tomic on 14.12.2018 13:07

Poštovani,

15.Nov.2018 godine sam osnovao preduzetničku radnju i dobio rešenje o paušalnom oporezivanju. Interesuje me da li se limit od 6 miliona deli prema broju dana tako da do kraja 2018 smem da ima promet od 750 hiljada ili se ovih 6mil odnosi na period od 365 dana.
Naime kako sam pre otpočinjanja poslovanja određenoj doo firmi pruziio usluge u visini od 2 miliona, želeo bih da te usluge naplatim.
Fakture na izvršene usluge u visini od 2 miliona bi izdao u 2018 pri čemu bi uplate po tim fakturama ravnomerno bile vršene u 2019.
Da li na ovaj način gubim pravo na paušalno oporezivanje u 2019 god.
Ukupne uplate na račun u 2018 godini bi bile oko 300 hiljada i 2019 oko 4 miliona.

S poštovanjem,

Stojan Tomić

SVM Support on 14.12.2018 13:57

@Stojan Tomic,
Limit od 6 miliona se NE DELI na broj dana. Do kraja 2018. godine možete da imate promet od 6 miliona dinara. Promet od 6 miliona kao limit se ne odnosi ni na narednih 365 dana nego na kalendarsku godinu.
Shodno rečenom, fakturisanjem usluga u iznosu od 2 miliona dinara ne gubite pravo na paušalno oporezivanje tokom 2019. godine.
Takođe, shodno rečenom, uplate od 300 hiljada dinara u 2018. godini i 4 miliona dinara tokom 2019. godine ne prelaze limit od 6 miliona (svaka godina se gleda posebno). Inače, nije ni važno koliko je uplata bilo, važno je koliko ste ukupno računa izdali tokom kalendarske godine.

ivan on 14.12.2018 13:32

Da li se ta povlastica odnosi samo na isplatu zarade? i da li bih ja mogao da konkurisem za novcanu pomoc oddrzave?

Odgovori

SVM Support on 14.12.2018 13:58

@Ivan,
Povlastica se odnosi na isplatu zarade.
Možete da konkurišete za novčanu pomoć države ako ispunjavate uslove za odgovarajuću vrstu pomoći.

Bane on 18.12.2018 16:42

Postovani,
Upravo sam osnovao firmu, datum osnivanja je 11.12.2018. Sada je potrebno da podnesem PPDG-1R. Imam sledece nedoumice:
1. Koji od-do period navodim posto sam registrovao firmu ovako kasno u kalendarskoj godini?
2. Da li je obavezno navesti planirani promet kad se tek osnuje firma, kad je takva informacija neizvesna?
3. Da li se obavezno uz prijavu uploaduju i prilozi - licna karta, prijava na socijalnjo osiguranje, ...

Srdacno zahvalan,
Bane

Odgovori

SVM Support on 24.12.2018 00:42

@Bane,
1. Stavite do 31.12.2018. godine
2. Obavezno je. Zato se i zove planirani promet, to je ono što planiramo, ali niko ne zna da li ćemo baš toliko i da ostvarimo. Polje je više predviđeno zbog mogućnosti prekoračenja 6 miliona dinara u kalendarskoj godini.
3. Prilozi nisu obavezni.

Aleksandra on 19.12.2018 12:38

Postovani,
da li mi mozete pojasniti za pausalce vezano za PDV. Napr. ako u 2018 god ima promet 5,600.000 i prvi racun je knjizen u martu da li to znaci da do marta 2019god promet ne sme da predje 8,000.00 da ne bi presao u PDV? Nije mi jasno kad se moze pocetii sa fakturisanjem, tj da pocne pausalac od 0.

Odgovori

SVM Support on 24.12.2018 00:48

@Aleksandra,
Upravo tako. Ako u uzastopnih 12 meseci promet pređe 8 miliona dinara, pravno lice prelazi po sili zakona u sistem PDV-a.
Ovo važi za svakih 12 uzastopnih meseci. Dakle, time što biste u martu izbegli PDV i imali od marta 2018. do marta 2019. godine manje od 8 miliona dinara, i onda u aprilu fakturišete toliko da je od aprila 2018. do aprila 2019. godine promet preko 8 miliona dinara, opet po sili zakona ulazite u sistem PDV-a.

Jelena on 31.12.2018 00:13

Poštovani,
Paušalac sam od avgusta ove godine. Nisam znala da treba da podnesem novu prijavu za paušal za 2019. do kraja novembra. Šta sada mogu da uradim?
Unapred hvala

Odgovori

SVM Support on 31.12.2018 10:45

@Jelena,
Možete da odete u poresku sa dokazima da ste ostali kvalifikovani za paušalno oporezivanje, ali vam ne garantujemo kakva će biti reakcija od strane poreskog službenika.
Sa druge strane, prema informacijama sa terena, neke poreske uprave ovo ni ne zahtevaju. Imali smo slučajeva kad paušalci nisu podnosili zahteve, ali su ostajali paušalci.
Međutim, da to jeste bila vaša obaveza, jeste.

Milan panic on 02.01.2019 20:51

Postovani da li konsultanska firma sifra 70.22 moze biti pausalna? unapred vam hvala

Odgovori

SVM Support on 03.01.2019 11:56

@Milan Panic,

Može.
Nema smetnji, shodno trenutnim zakonskim propisima da 7022 ne bude paušalno oporezovana.

dejan golubovic on 03.01.2019 11:46

Dobar dan molim vas za odgovor vlasnik sam auto servisa i slep sluzbe i registrovan pod sifrom popravka i odrzavanje motornih vozila dali mogu da odjavim auto servis to jest da predjem u pausalce kao auto prevoznik za tu delatnost mi nije potreban knjigovodja i fiskalna kasa a da nemam prekid

Odgovori

SVM Support on 03.01.2019 15:50

@Dejan Golubovic,

Možete da odjavite auto servis, pa da otvorite novu paušalnu radnju ako autoprevoznik, ali imaćete onda prekid, jer je to nova radnja.
Tačno, za delatnost auto prevoza nije potreban knjigovođa, tj. možete da budete paušalac.
Možete i da preregistrujete osnovnu delatnost na autoprevozničku. Međutim da biste postali paušalac, trebalo je do 30.11.2018. podneti dokaze za to (promet u 2018. godini manji od 6 Miliona dinara). Sada možete probati u poreskoj upravi da podnesete zahtev da budete paušalno oporezovani za 2019. godinu, pa da se nadamo da će vam se zahtev odobriti. Mi se bojimo da je to sad kasno, ali ništa vas ne sprečava da probate.

Kristina Petrovic on 09.01.2019 13:54

Postovani,

kratko pitanje - doprinos za PIO koje placa pausalac koji u isto vreme ima stalno zaposlenje u drugom drustvu ulaze u potpunosti u sumu za obracun penzije u buducnosti?

Unaped hvala

Odgovori

SVM Support on 09.01.2019 17:47

@Kristina Petrovic,
PIO doprinos paušalca ulazi u potpunosti u sumu za obračun penzije u budućnosti.

Edina Fazlic on 10.01.2019 14:36

Postovani,
Da li preduzetnik sa sifrom delatnosti 1011-Prerada i konzervisanje mesa moze biti pausalno oporezovan.
Unapred hvala.

Odgovori

SVM Support on 11.01.2019 07:39

@Edina Fazlić,

Može, ukoliko prodaje samo svoje proizvode tj. samo i isključivo to što preradi i konzervira.
Međutim, ako se bavi trgovinom, tj. preprodaje i tuđe proizvode, onda ne može, jer se paušalci ne mogu baviti trgovinom.
Na primer: možete praviti svoje kobasice od svinjskog mesa koje ste kupili, ali ne možete kupiti tuđu kobasicu i prodavati je.

Takođe, podsećamo, ako prodajete fizičkim licima, morate imati fiskalnu kasu, bez obzira što ste paušalno oporezovani.

Marija Babic on 13.01.2019 11:13

Postavani,
Sa poslodavacem nerezidentom treba da potpisem ugovor o delu za usluge koje bi obavljala za njih, a radila bih kao trgovacki putnik komercijalists, poslovi pronalazenja novih i razvoj i servisiranje postojecih kupaca. Za sve usluge bih im fakturisala, ukljucujuci zaradu i troskove kao sto su putni troskovi, hotelski smestaj, telefonski racuni, dnevnice?Vec sam u radnom odnosu u drugoj firmi. Da li se porezi i doprinosi placaju samo na dogovoreni iznos zarade? Da li se gleda ukupan promet po racunu koji mora biti nizi od 6mil rsd?
Da li bih mogla da se registrujem kao preduzetnik pausalac za tu vrstu poslova, odnosno koja je to sifra delatnosti i u koju grupu delatnosti ona spada? Da li mozda neka druga opcija predstavlja bolje resenje za ovu situaciju?
Unapred hvala na odgovoru

Odgovori

SVM Support on 14.01.2019 23:12

@Marija Babic,
Idemo redom:
1. Porezi i doprinosi se plaćaju na zaradu, ukoliko niste paušalac. Ako jeste paušalac, porezi i doprinosi se plaćaju na osnovu rešenja poreske uprave, paušalno.
2. Ako mislite za ograničenje oko paušalnog iznosa, gleda se ukupan promet u kalendarskoj godini, koji se evidentira u KPO knjizi i on mora biti niži od 6 miliona dinara.
3. Ako vršite uslugu pronalaženja novih kupaca, to se može smatrati istraživanjem tržišta, a ono nije dozvoljeno za paušalnu delatnost, dok ako biste se bavili delatnošću servisiranja postojećih kupaca (šta to tačno znači, morali bismo da imamo pojašnjenje?), ali generalno za servisne aktivnosti možete biti paušalac.
Za šifru delatnosti nismo sigurni (istraživanje tržišta je 73.20, reklamiranje proizvoda je 73.11, prodaja tuđih proizvoda je 46.1 a to su sve delatnosti koje nisu dozvoljene za paušalnu delatnost), ali ako u vašu delatnost ulažu druga lica onda sigurno ne možete biti paušalac. Šta se smatra ulaganjem od strane drugih lica, preporučujemo da konsultujete sa pravnikom. Uglavnom, vidimo moguća ograničenja, obzirom na navode čime će se baviti, plus na činjenicu da ste pod okriljem tj. zavisite od treće kompanije čije proizvode nudite.
4. Nemamo dovoljno informacija da bismo mogli da procenimo da li postoji bolje rešenje. Paušalac je najjednostavnije rešenje, ako je paušalna delatnost moguća, ali da li je to i najjeftinije rešenje, to ne možemo da znamo dok ne date informacije o planiranim mesečnim prihodima i troškovima.

Marija Babic on 13.01.2019 11:48

Dopuna prethodnog pitanja
Postovani, da li je mozda sifra delatnosti 46.1 i da li preduzetnik sa sifrom 46.1 moze biti pausalno oporezovan s obzirom na odredbe zakona o porezu na dohodak clan 40?
Jos jednom hvala

Odgovori

SVM Support on 14.01.2019 23:05

@Marija Babić,
Po nama, 46.1 pripada sektoru G, i to podsektoru Trgovina na veliko, a ona nije dozvoljena za paušalnu delatnost, bez obzira što je to trgovina za tuđ račun.

violeta mihajlovski on 24.01.2019 10:26

postovani zanimame sta je bolje biti pausalac ili na pdv otvorila bi firmu fast fud pokretnu za manifestacije i vasare da radim a nezaposlena sam pa neznam sta mi je bolje od ta dva da otvorim

Odgovori

SVM Support on 24.01.2019 12:36

@Violeta Mihajlovski,
Ako je delatnost fastfud u pokretnim objektima, onda ne možete biti paušalac, ali ne morate imati fiskalnu kasu.
Ne morate biti u sistemu PDV-a ako niste paušalac. Možete biti preduzetnik sa samooporezivanjem ili sa isplatom lične zarade (pročitajte sledeću blog temu) a da ne budete u sistemu PDV-a.
Pošto vam je promet od vašara do vašara, tj. od manifestacije do manifestacije, onda je najpametnije ba budete preduzetnik sa samooporezivanjem. Nisu neki stalni prihodi, ali zato dok ne radite, ne morate ništa mesečno da plaćate. Nezavisno, možete u nekoj mrtvoj sezoni da prebacite preduzetničku radnju u status mirovanja, pa tad ne morate ništa da plaćate od obaveza.

Marija on 25.01.2019 10:00

Postovani, zamolila bih Vas za pomoc oko donosenja prave odluke za registrovanja pravnog lica.
Naime, bavim se modnim dizajnom (74.10), sama izradjujem odevne predmete (unikate) i hocu da ih prosledim na komisionu prodaju (jedna ili vise radnji koje se bave tom delatnoscu). Napominjem i da sam u radnom odnosu i da bi to bila dodatna delatnost kojom bih se bavila (ovo navodim vise u smislu da nisam sigurna koliko bih toj dodatnoj delatnosti mogla da budem posvecena, verovatno nekada vise, nekad manje). Koji je Vas predlog za registrovanje?
Veliki pozdrav!

Odgovori

SVM Support on 25.01.2019 11:07

@Marija,
Ako ćete malo moći malo nećete moći da radite imamo 2 predloga:
1. Paušalac, u onim mesecima kad radite, a da stavite radnju u mirovanje u onim mesecima kad ne radite.
2. Preduzetnik sa samooporezivanjem. Jeste da će konačan porez i doprinosi biti 47%, na kraju godine ali ako ne postoji značajan promet, onda neće biti ni značajne zarade, a samim tim i porez od 47% neće biti značajna cifra.
Bonus predlog: ako je to baš nešto beznačajno, tek poneki odevni predmet, onda je bolje da razmislite da se pridružite nekom ko je već paušalac iz te oblasti.
Pa kad se posvetite tom biznisu, tako da ima zarade od bar 500 EUR mesečno, onda možete da postanete preduzetnik sa isplatom lične zarade. U našim tekstovima smo detaljno objašnjavali razlike između istih, pa vas pozivamo da pročitate i ostale blog postove na teme izbora pravnog angažovanja, pa ako imate dodatnih pitanja, postavite ih.


Marina on 29.01.2019 14:45

Poštovani,

Da li ja kao paušalac kada zaposlim npr. 3 ljudi, imam nekih zakonskih obaveza sem da im plaćam doprinose? Da li je tacno da se na svakog zaposlenog nas porez povecava za 10%?

Odgovori

SVM Support on 01.02.2019 16:52

@Marina,
Imate zakonske obaveze da obračunate i isplatite
1. porez
2. doprinose na zaradu i iz zarade
3. neto platu

Delimično tačno. Tačno je da se u procesu određivanja paušalnog poreza za narednu godinu uzima kao jedan od kriterijuma broj zaposlenih kod paušalca i da se od početne osnovice za obračun poreza za svakog zaposlenog dodaje još 10%.
Ovo ne znači da se i porez povećava za 10%, ali u nekom slučaju može da bude i tako.

Marko Radicevic on 30.01.2019 19:49

Postovani, imam registrovano pausalnu radnju proizvodi od drveta i plute, proizvodim suvenire od drveta pa me interesuje dali iste mogu da prodajem po odredjenim radnjama ili knjizarama, i dali mi treba bar kod da bih mogao to prodavati.

Hvala unapred

Odgovori

SVM Support on 01.02.2019 16:57

@Marko Radicevic,
Ukratko: 1. Da. 2. Nije potreban.
Duže objašnjenje:
1. Prema našem mišljenju, pošto prodajete sopstvene proizvode, možete da ih dajete radnjama i knjižarama da one za vas vrše uslugu prodaje (tj. da drže vašu robu komisiono), ukoliko se tako sa istima dogovorite.
2. Sa zakonske tačke gledišta, barkod nije neophodan za evidentiranje prometa, ali je praktično nužan, jer znate i sami, u radnjama i knjižarama ima jako puno artikala, pa bi se prodajom putem očitavanja barkoda ubrzao i automatizovao proces.

Milica on 02.02.2019 01:10

Postovani, drzavljanin sam Srbije ali zivim u Austriji. Otvorila bih agenciju kao pausalac u Beogradu preko koje bih naplacivala usluge online marketinga, odrzavanje sajta ili tome slicno. Ovde sam trenutno nezaposlena, imam zdravstveno osiguranje. Ono sto me brine je kada se sutra recimo zaposlim ovde da li bih imala nekih problema zbog agencije u Bg-u?Da li Vam je poznato kako to ide zbog penzionog, zdravstvenog osiguranja, placanja poreza ili to moram da se raspitam ovde?Hvala unapred

Odgovori

SVM Support on 02.02.2019 09:04

@Milica,

Ne bi trebalo da imate problema zbog agencije u Beogradu. Zdravstveno osiguranje se reguliše od države do države. Vi ćete ga plaćati i u Srbiji kao paušalac i u Austriji, jer ste zdravstveno osigurani i u Austriji.
Jedino, ako želite da se oslobodite zdravstvenog osiguranja morate se raspitati u Austriji da li i pod kojim uslovima se to može ostvariti.
Što se tiče plaćanja poreza, niko vas neće sprečiti da platite porez i u Srbiji kao paušalac i u Austriji po važećim zakonima Austrije. Međutim, ako želite da se oslobodite plaćanja poreza ili dela poreza, ovo je široka tema i zavisi od konkretne poreske situacije, jer su tu na snazi neki međunarodni bilateralni dogovori između dveju republika.

Bojan J on 02.02.2019 18:05

Postovani, citajuci sva pitanja i nelogicnosti koje sam dobio od potencijalnog knjigovodje, molim vas za pomoc / savet.
Imacu potrebu za osnivanjem preduzetnicke radnje, moja ideja je da to bude pausalac jer ne ocekujem da godisnji promet bude iznad MRSD 3.

Da li me mozete savetovati (Beograd ce biti sediste pausalca) koja registraciona sifra delatbosti bi bila odgovarajuca a da pomiri istovremeno i moju osnovnu delatnost ali i zakonsku mogucnost da budem pausalac.

Delatnost bi bila - usluge savetovanja, povezivanja kupca i prodavca za razlicite proizvode ali dominantno za preradjene poljoprivredne proizvode (suseno, mleveno voce i povrce, namazi, suseno i mleveno lekovito bilje...itd.).

Povremeno bih pruzao uslugu iz oblasti finansijskog planiranja (procitao sam u jednom gore pitanju @zoja 310 vezano za sifru 82.11).

Da budem jos precizniji, radio bih usluge kao nekada u bivsoj Jugoslaviji sto su radili trgovacki putnici... radili za proviziju za uslugu posrednistva (bilo fa je vezano za trgovinu proizvodima / robom, bilo savetovanje sta se finansijski najbolje isplati u nekom konkretnom potencijalnom poslu klijenta tog trgovackog putnika).

Unapred zahvalan,
Bojan

Odgovori

SVM SUPPORT on 09.02.2019 07:49

@Bojan B,
Delatnosti savetovanja tj. konsultantske usluge su na šifri 7022. Sa njom možete biti paušalno oporezovani.
Posredovanje u trgovini kao delatnost nije dozvoljena za paušalce, po našem mišljenju, zbog toga što ta delatnost spada u delatnosti trgovine na veliko i malo, a ona je po Zakonu o porezu na dohodak građana navedena kao delatnost koja ne može biti paušalno oporezovana.
Oblast finansijskog planiranja bi se pre mogla staviti pod 7022, jer ova delatnost 82.11 je više vezana za pomoćne kancelarijske delatnosti, a ne pružanje saveta i posredništva.
Dakle, neke delatnosti mogu biti paušalno oporezovane od onoga čime se želite baviti, a neke ne mogu. Stoga, može biti da je najbolje da ne budete paušalno oporezovani.

Ivan Simovic on 03.02.2019 12:22

ukoliko otvorim preduzetnicku radnj sa pausalnim oporezivanjem i izdam i naplatim jedan racun od 3-4 mil. Da li mogu posle 1-2 meseca da zatvorim radnju, da li ce mi naplatiti porez za celu godinu ili je bolje da je stavim u mirovanje..

Unapred hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 09.02.2019 07:54

@Ivan Simovic,
izdajte taj jedan račun na 3 miliona. Možete odmah istog dana da zatvorite radnju. Kada zatvorite radnju prestaju obaveze za plaćanje poreza i doprinosa, ali te dažbine za tekući mesec morate da platite do 15. u narednom mesecu.
Npr. izdate račun 1. marta.
zatvorite radnju 2. marta.
Morate platiti sve poreze i doprinose zaključno sa 15. aprilom te godine. Možete i kasnije, ali država vam zaračunava kamatu.

Ista situacija je i sa stavljanjem radnje u mirovanje što se tiče poreza. Jedino, što ako jednog dana odmrznete radnju, morate da nastavite da plaćate porez i doprinose po rešenju poreske uprave kao i pre stavljanja u mirovanje.

Marija on 04.02.2019 15:37

Postovani,
Zelela bih da otvorim preduzetnicku agenciju koja bi se bavila pisanjem naucnih radova i istrazivanjem iz oblasti psihologije. Koja sifra delatnosti bi najvise odgovarala? I koliko bi me otprilike iznosio pausalni porez na podrucju Novog Sada?

Odgovori

SVM SUPPORT on 09.02.2019 08:28

@Marija,
To bi mogla biti šifra delatnosti:
72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama.
Paušalni iznos poreza je vrlo nezahvalno licitirati, ali okvirno, trebalo bi da bude između 18000 i 30000 mesečno, za područje opštine Novi Sad.

nemanja on 05.02.2019 08:51

Poštovani,
da li preduzetnik koji se prijavio za paušalo oporezivanje, ali još nije dobio rešenje poreske uprave, može da izdaje račune pre dobijanja rešenja PU?
Da li po vašem saznanju PU odbija zahteve za paušalno oporezivanje ukoliko su podneti nakon isteka roka od 15 dana od registracije?
Da li po vašem saznanju PU izdaju rešenja novim paušalcima u roku od 30 dana ili postoje značajna kašnjenja?
pozdrav,
N.


Odgovori

SVM SUPPORT on 09.02.2019 08:37

@Nemanja,
Ima nekoliko pitanja, pa odgovaramo redom:
1. Preduzetnik može da izdaje račune pre dobijanja rešenja Poreske uprave. Nema zakonskih smetnji za takvu radnju.

2. Što se tiče odbijanja zahteva za paušalno oporezivanje nakon isteka roka od 15 dana, nismo se sa tim slučajem susretali, pa ne možemo odgovoriti. Naši klijenti koje smo osnivali uvek naglase da žele da budu paušalno oporezovani, pa ih onda pri osnivanju tako i prijavimo, bez kašnjenja.

3. Po našem iskustvu, Poreska uprava izdaje rešenja često nakon 30 dana. Ranije (pre par godina) su postojala značajna kašnjenja, a sada su rokovi izdavanja rešenja značajno kraći.

Dragoljub on 06.02.2019 23:41

Postovani,
Moj slucaj :
Pausalac , 6201 (racunarsko programiranje)
Poslovni racun otvoren u Intezi , aktivirano mobilno bankarstvo (BizMobi)

Moja pitanja glase :
Da li ja mogu sa svog POSLOVNOG racuna preko mobilne aplikacije da placam sve svoje privatne obaveze ? npr:
-Placanje svog telenor racuna, placanje telenor racuna svoje porodice
-placanje elektricne energije (koja se cak ni nevodi na moje ime)
-placanje komunalnih obaveza
-razne uplate fizickim licima i drugo.

Da li mogu svoju Visa Business Electron karticu koristiti da placam svakodnevne troskove ? npr :
-kupovina namernica i osnovnih potrepstina
-kupovina odece
-placanje kafe u kaficu i drugo .

Izvinjavam se na ovakvim prostim pitanjima , ali bih voleo da mi odgovorite sto detaljnije. Meni je knjigovodja rekao da sa poslovnim racunom mogu da se ponasam kao sa svojim fizickim(privatnim) tekucim racunom, posto sam pausalac i svoj porez uredno placam, koliko mi je poreska uprava prepisala.

Medjutim znam vise od 20+ kolega koji su vec pausalci i niko od njih ne koristi ovako poslovni racun (koriste ga tako sto sav pristigli novac na poslovnom racunu prebacuju siframa 266,289,290 na svoj privatni racun) i ne koriste poslovni racun na nacin koji sam naveo gore u pitanjima !
Navodno veruju da je to protivzakonito, i da u slucaju provere od poreskih inspektora moze doci do nekih kazni i zabrana.
I niko od njih mi ne moze objasniti koji zakon zabranjuje/odredjuje kako ce se koristiti poslovni racun pausalca? I sta proverava poreski inspektor, ako slucajno bude provera vase firme ?

Da li me mozete posavetovati kako da se ponasam sa svojim poslovnim racunom .

Unapred hvala i izvinite za veliki komentar !

Odgovori

SVM SUPPORT on 09.02.2019 08:42

@Dragoljub,
Ovde ima baš mnogo pitanja. Za detaljne odgovore pozivamo vas na konsultacije, koje nisu besplatne, tj. 3000 dinara po započetom satu.

Ukratko, možemo reći da je vaš knjigovođa u pravu. Trošite koliko hoćete para sa vašeg poslovnog tekućeg računa u bilo koje svrhe.

Nikola Cvetkovic on 08.02.2019 14:39

Postovani,
zanima me da li kao pausalno oporezivani preduzetnik sa glavnom sifrom delatnosti "Racunarsko programiranje" mogu da obavljam i uslugu prodaje nekih proizvoda (trgovina na malo) ukoliko prihod dobijen dopunskom delatnoscu nije veci od prihoda ostvarenog preteznom delatnoscu?
Hvala unapred i srdacan pozdrav!

Odgovori

SVM SUPPORT on 09.02.2019 08:52

@Nikola Cvetkovic,
Kao paušalno oporezovani preduzetnik ne biste smeli da se bavite trgovinom. Ni na veliko ni na malo. Zakon o porezu na dohodak građana, član 40. Nigde se ne pominje odnos između prihoda, koji bi omogućio bavljenje delatnostima koje su naznačene kao one koje se ne mogu obavljati ukoliko ste paušalno oporezovani.

Aleksandar Ilic on 17.02.2019 18:42

Pozdrav,
imam pausalnu preduzetniu radnju 2 godine.Imao sam par prekida oavljanja delatnosti.Imao sam informaciju da se prijava na zdravstveno osiguranje kao i odjava vrsi automatski preko APR-a.Kako sada mogu to da ispravim posto je rok za prijavu na osiguranja istekao?

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.02.2019 13:54

@Aleksandar Ilic,

Nije nam tačno jasno šta želite da ispravite. Ako želite da imate zdravstveno osiguranje, prijava na osiguranja se može rešiti odlaskom na šalter fonda za zdravstveno osiguranje, uz podnošenje odgovarajuće dokumentacije.

Nadja on 01.03.2019 22:13

Postovani,
nameravam da prebacim firmu pod sifrom 8559,skola stranih jezika,na pausal,cini mi se da bi mi bilo povoljnije,inace sam registrovana kao d.o.o..Koja je procedura?hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 04.03.2019 10:13

@Nadja,

Dovoljno je da otvorite paušalnu radnju i da prebacite biznis sa d.o.o. na tu radnju. Za ovo ne postoje nikakve zakonske smetnje.
D.o.o. možete i kasnije da likvidirate, što traje minimalno 120 dana.

Milos Ristic on 04.03.2019 07:55

Poštovani,
Interesuje me koje su šifre delatnosti za "prodaju pečenih,kuvanih i na drugi način pripremljenih poljoprivrednih i drugih proizvoda" i "domaće radinosti " , da li je za njih potrebno izdavanje računa preko fiskalne kase?
S obzirom da treba da osnujem radnju,kao neko ko je vise od 6meseci nezaposlen, da li imam neke olaksice?
Posto je i supruga nezaposlena i dugo je na evidenciji, ali kao osoba sa invaliditetom od 50%, a takodje bi je prijavio na radnju,šta vi predlazete? Da osnujemo zajedno firmu,ili da ona bude vlasnik, a ja radnik ili obratno? Šta nam se najvise isplati? Imali bi veoma mali promet u prvoj godini.

Odgovori

SVM SUPPORT on 04.03.2019 10:31

@Milos Ristic,
Nije dovoljno precizno definisano da li je u pitanju ugostiteljska delatnost ili trgovinska delatnost, kao ni da li je trgovina na malo ili na veliko.

Postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase ako je trgovina na malo ili ugostiteljstvo, sem ako se prodaja vrši iz pokretnih kućica i objekata.

Imate olakšice za samozapošljavanje ako ste preko 6 meseci i više na evidenciji na zavodu za nezaposlena lica.
Predlažemo zbog malih prometa da budete d.o.o. ili preduzetnik sa samooporezivanjem. D.o.o. ako hoćete da budete oboje osnivači (suvlasnici), a preduzetnik sa samooporezivanjem ako želite da budete samo vi vlasnik. U oba slučaja, možete prijaviti suprugu u radni odnos, ali imajte u vidu da morate plaćati redovne mesečne doprinose. Obzirom na invalidnost supruge, moguće su olakšice i po tom osnovu.

Nadja on 04.03.2019 10:27

Postovani,hvala na odgovoru,da li bi prelaz na pausal u slucaju skole stranih jezika i sifre 8559 bila preporuka,i u tom slucaju kome da se obratim oko tehnicke procedure?Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 04.03.2019 10:35

@Nadja,

Iskreno, nismo sigurni da li biste imali niže mesečne dažbine kao paušalac nego sad, kao d.o.o.
Ovo zavisi i od dodatnih okolnosti, kao i vaših afiniteta u biznisu: šta vam je važnije: mogućnost skidanja gotovine ili davanje manje poreza državi.

Možete se obratiti svom knjigovođi za detalje, a i mi smo svakako na raspolaganju.

Tanja Milunović on 06.03.2019 14:24

Poštovani, da li možete da mi pomognete. Otvorila bih teretanu (fitnes centar) pa me zanima da li mogu da otvorim kao paušalac i pod kojom šifrom? Takođe osnovna delatnost tog fitnesa bi bile usluge slanja treninga klijentima koji su u inostranstvu, pa bi oni te usluge plaćali putem deviznog računa. Zato sam u dilemi koju šifru da odaberem. Hvala...

Odgovori

SVM SUPPORT on 12.03.2019 16:45

@Tanja Milunović,

Šifra delatnosti je 93.13 Delatnost fitnes klubova. Možete biti paušalno oporezovani, ali morate imati fiskalnu kasu, jer radite sa fizičkim licima.
Činjenica da je deo delatnosti slanje treninga klijentima iz inostranstva i to što oni plaćaju preko deviznog računa ne menja osnovnu šifru delatnosti. Menja samo činjenicu da se taj promet po našem mišljenju smatra trgovinom putem interneta, i da taj promet ne treba evidentirati preko fiskalne kase. Uslov je da napravite nekakav sajt na kojem može da se poruči taj proizvod "trening" namenjen stranim fizičkim licima.

Goran R on 13.03.2019 10:32

Poštovani,

Radim u jednoj kompaniji već 15 godina. Prošle 2018 godine u martu otvorio sam radnju za samostalnu delatnost za neki dopunski posao koji sam obavljao šest meseci. U oktobru 2018 sam u APR radnju sam stavio u stanje mirovanja i podno PPDG-1R gde ostatak godine 2018 planirani prhod je 0 dinara. Izmirio sam sve obaveze na osnovu rešenje koje sam dobio za 2018 godinu sem za novembar i decembar 2018. Interesuje me da li treba da podnosim za 2019 godinu PPDG-1R i ako mi je radnja u stanju mirovanja?

Odgovori

SVM SUPPORT on 25.03.2019 16:56

@Goran R,
Dobro ste postupili, tj. u skladu sa zakonom što se tiče 2018. godine. Sad kao preduzetnik "mirujete". Shodno tome, ne treba da podnosite PPDG-1R za 2019. godinu. Ali, ako ponovo budete počeli delatnost ("odmrznete radnju"), moraćete da podnosite akontacionu poresku prijavu za godinu u kojoj počnete delatnost.

Vladimir Filipović on 14.03.2019 10:21

Penzioner sam. Hoću da otvorim radnju za izvođenje zemljanih radova. Koliko će mi, okvirno, biti sve mesečne dažbine? Da li će to uticati na moju penziju, ako hoće, kako? Unapred hvala.

Odgovori

SVM SUPPORT on 25.03.2019 16:59

@Vladimir Filipović,

Okvirno, sve mesečne dažbine mogu biti između 150 i 500 evra. Za precizznije iznose, moramo imati preciznije informacije.
To što ćete biti preduzetnik će uticati na vašu penziju tako što će se nakon zatvaranja preduzetničke radnje, obračunati ponovo iznosi za socijalne doprinose i za toliko će vam se penzija korigovati.

Dragoljub on 19.03.2019 19:09

Postovani, molio bih za savet pod kojom sifrom delatnosti da prijavim svoju automehanicarsku radionicu, a u cilju sto lakseg poslovanja, u smislu poreza,knjigovodstva i sl. Ako je moguc PAUSAL, deluje mi za moje uslove(po tome kako ste opisali u gore navedenom tekstu) najprihvatljivije, jer se uklapam u te neke limite prometa, a i ne postojanje knjigovodje i nacin raspolaganja sredstvima sa racuna mi veoma odgovaraju. Svako dobro i unapred zahvalan!

Odgovori

SVM SUPPORT on 25.03.2019 17:16

@Dragoljub,

Moguć je paušal, ali poznajemo slučajeve gde su rešenja za automehaničarske radnje baš baš nepovoljne (oko 35 000 dinara mesečno).
Predlažemo da se malo raspitate na opštini na kojoj ste kolika rešenja imaju vaše kolege, jer na to ne možemo da utičemo mi, nego poreski službenici kad određuju rešenje za svaki konkretan slučaj.

Naš predlog je da budete preduzetnik sa isplatom lične zarade, ako se bavite popravkom nekih skupljih automobila, a ako ćete imati servis koji će tek poneku mušteriju imati, onda da budete preduzetnik sa samooporezivanjem.

Saša on 26.03.2019 22:10

Poštovani , već imam registrovanu radnju u APR-u i vode se knjige, hteo bih da sin koji je završio školovanje počne da radi. Zbog manjih obaveza prijavio bih na njegovo ime radnju sa paušalnim oporezivanjem jer mislim da je to manje obaaveza nego li prijaviti ga preko moje radnje.
Mogu li ja sa njim sklopiti nekakav poslovni odnos da bi se on mogao naći u mojim prostorijama kao saradnik na istim zadacima samnom a da to bude ispravno za inspekciju.
Naša opština se vodi u IV grupu (stepen razvijenosti ispod 60% republičkog proseka).
Unapred se zahvaljujem.

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2019 16:20

@Saša,

Ako sin bude poseban pravni subjekt, Možete sklopiti ugovor između vas kao pravnog subjekta i njega kao pravnog subjekta da on radi u vašim prostorijama. Takav ugovor nije u nadležnosti inspekcije rada, jer sin nije zaposlen kod vas, nego je zaposlen u svojoj firmi, a mesto rada je vaša radnja.
Samo još da dodamo da podatak o razvijenosti opštine nema uticaja na ovu našu tvrdnju, jer rekosmo, nije nadležnost inspekcije rada.

Marina Radisavljevic on 27.03.2019 13:59

Postovani,
Da li je pausalac koji se bavi otkupom i prodajom sekundrnih sirovina u obavezi da prilikom podizanja novca sa poslovnog racuna kao i prilikom placanja sa poslovnog racuna na racune fizickih lica na ime otkupa u obavezi da placa porez na prihode od prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina?

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2019 16:40

@Marina Radisavljevic,

Prema našem mišljenju: prilikom podizanja novca sa poslovnog računa nije dužan da plaća ništa. A prilikom prenosa sa poslovnog računa na račun fizičkih lica u shvru prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina jeste dužan da obračuna i uplati porez na druge prihode, shodno članu 85 Zakona o porezu na dohodak građana.

Mladen on 27.03.2019 21:10

Poštovani,
1. Mogu li Vas zamoliti da mi date orjentacione mesečne troškove za preduzetnčku radnju (iz radnog odnosa)sa paušalnim oporeziavanjem sa šifrom 7022 u Zemunu.
2. Da li prihodi u preduzetničkoj radnji ulaze u osnovicu, zajedno sa ličnim dohotkom iz druge firme, prilikom računanja poreza na dohodak?
Hvala unapred

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2019 16:48

@Mladen,

1. Orijentacioni mesečni troškovi za preduzetnčku radnju (iz radnog odnosa) sa paušalnim oporeziavanjem za šifru delatnosti 7022 u Zemunu bi bili oko 20000 - 28000 dinara. Van radnog odnosa još oko 20% više.

2. Prihodi u preduzetničkoj radnji ne ulaze ni u kakvu osnovicu. U osnovicu ulazi oporeziva dobit (uprošćeno rečeno "prihodi minus rashodi"). U slučaju paušalca, čak ni to se ne smatra oporezivom dobiti, nego godišnja osnovica za porez i doprinose iz rešenja poreske uprave o paušalnom porezu. Ta osnovica se može videti kao jedna od prvih cifara u rešenju.
Ostatak rečenice je tačan, ali malo neprecizan, pa dajemo upotpunjeno i precizno tumačenje ... dakle, takva vrsta iznosa: oporeziva dobit, sabira se sa NETO iznosom ličnog dohotka iz druge firme, i onda se može desiti da je ukupan iznos veći od Cca. 2.4 miliona dinara, u kom slučaju POSTOJI obaveza obračunavanja GODIŠNJEG poreza na dohodak građana.

Viktorija on 28.03.2019 11:20

Prvo da Vam se zahvalim na svim informacijama. Citam Vase tekstove o oporezivanju i najbolji su sto se tice objasnjenja i prakticnih primera!

Molim Vas za samo malu pomoc jer sam u situaciji da dobijam platu iz inostranstva, na racun, ne svaki mesec ali godisnje oko 21000 evra (privremeni ugovor, nema osiguranja, doprinosa itd). Traze mi Tax. Number kad saljem fakturu za uplatu i neki su me savetovali da je u tom slucaju PIB moj JMBG i da se ne oporezuje za iznos do 20000 evra a preko ide 10% porez.

Ovo mi nije sasvim jasno koliko je legalno pa sam kroz Vase tekstove uporedila ova 3 nacina oporezivanja i (ako sam dobro izracunala?) pausalno bi mi bilo najisplativije s obzirom da je zarada sigurna a mesece kad nema uplate mogu firmu u mirovanje da stavim.

Da li to sa JMBG kao PIB funkcionise u ovom slucaju ili je pausal (ili neko drugo oporezivanje) najbolji nacin?

Hvala unapred za pomoc!

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2019 17:08

@Viktorija,

Prvo da se i mi Vama zahvalimo na pohvalama :) Lepo je znati da nekom ovaj naš timski rad stvarno donosi korist.

Niste precizirali ko vam traži Tax. Number. Tax number imaju poreski obveznici, i u nekim stranim državama poreski obveznici su i fizička i pravna lica. Kod nas samo pravna lica dobijaju Tax Number, tj. PIB i samo ona fizička lica koja žele da se registruju u PDV.
Tačna je tvrdnja da preko 20 000 EUR (otprilike 2.4 miliona dinara) plaća se porez od 10%, uz izvesna ograničenja i umanjenja. Pitali ste da li je ovo legalno? Ovo je sasvim legalna opcija i uskladu sa svim propisima, a najpre sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

Ipak, ako nameravate da budete preduzetnik, lepo ste napisali, paušalno bi vam bilo najisplativije s obzirom da je zarada sigurna a mesece kad nema uplate možete da stavite firmu u mirovanje.

U slučaju kad ste registrovani preduzetnik, dobićete PIB i onda popunjavate u polje Tax Number vaš PIB (a ne JMBG).

Djordje Peric on 28.03.2019 14:48

Poštovani,

Da li osoba koja prima porodičnu penziju može da otvori firmu i stupi u paušalni radni odnos, a da pri tom ne izgubi pravo na porodičnu penziju? (Student je u pitanju)

Hvala.

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2019 17:12

@Djordje Peric,

Na žalost, ne može. Ostvarenjem bilo kakvog drugog izvora prihoda, gubi se pravno na porodičnu penziju. Porodična penzija je socijalna kategorija. Dobija se na osnovu nekog osiguranog slučaja, a pod uslovima dok su okolnosti za taj slučaj zadovoljene. Gubitkom tih uslova, gubi se i pranvo na porodičnu penziju.

Mikica Cukovic on 29.03.2019 22:48

Postovani, pohvala za vaše stručne savete, i imao bih par pitanja pa ako možete da mi pojasnite bio bih vam zahvalan.
Planiram da otvorim PR agenciju za poslovne aktivnosti pa me zanima:

1. Koja je šifra delatnosti i da li spada u pausalno oporezivanje i u kojoj kategoriji spada radi neke okvirne procene npr za opstinu Zvezdara?
2. Da li je moguce registrovati firmu u jednom gradu (radi manjeg placanja pausalnog poreza) ,a obavljati delatnost u drugom? Ako da, da li mi je nesto posebno potrebno da me povezuje sa tim gradom da bih registrovao i jel moguce to obaviti online a da ne idem fizicki tamo?
3. Da li je moguce registrovati a ne prijaviti pocetak delatnosti od tog dana jer u prvih 6 meseci ne ocekujem nikakvu dobit jer bih obavljao neke pripreme pa da ne bih placao porez u tom periodu?

Hvala.

Odgovori

SVM SUPPORT on 04.04.2019 00:43

@Mikica Cukovic,
Idemo redom odgovore:
1. Moguce je da pausalac bude sa najbližom šifrom delatnosti PR uslugama, a to je 7021 ili 7022.
2. Moguće je da se registruje sedište u jednom gradu a da se obavlja delatnost u drugom mestu. Potrebno je da na mestu sedišta postoji neko ko bi mogao da čita poštu koja stiže za firmu.
3. Moguće je registrovati firmu, a naknadno prijaviti početak obavljanja delatnosti. Međutim, kad budete hteli da prijavite početak delatnosti, ponovo plaćate taksu APR-u. Pametnije je ni ne registrovati firmu, ako nemate posebnog razloga (npr. marketinškog ili strateškog).

Jelena Ivanovic on 31.03.2019 19:54

Postovani,
da li.doo.firma koja.se bavi.kancelarijsko.administrativnim.uslugama moze da sama odredi.visinu.naknade za.uslugu ili.postoji.neki zakon?

Odgovori

SVM SUPPORT on 04.04.2019 00:48

@Jelena Ivanovic,

Nema zakonskih smetnji koje ograničavaju cenu usluge koje opisujete. Pre bismo rekli da postoje zakoni tržišta tj. ponude i potražnje, koji su opšti zakoni u svakoj ekonomiji, pa tako i u našoj državi :)

Ana Ilic on 07.04.2019 22:09

Postovani,
Otvaram firmu kao pausalac, prilikom registracije firme u APR-u delu Podaci za PIO fond ima opcija da se izabere: nezaposlen ili u radnom odnosu. Naime, trenutno jesam u radnom odnosu, ali po otvaranju firme prekidam radni odnos i postajem nezaposlena, tj pausalac. Da li mi mozete pomoci koju opciju treba da odaberem?
Unapred hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 08.04.2019 10:32

@Ana Ilic,
Ako ćete prvo da prekinete radni odnos, pa da osnivate firmu, onda pišete u APR prijavi u delu PIO fond da ste nezaposleni i da osnivate PR van radnog odnosa.

Ako ćete bar jedan dan da budete i zaposleni u postojećoj firmi i da podnesete APR prijavu za osnivanje PR (dok ste zaposleni), onda pišete da ste zaposleni i da osnivate firmu iz radnog odnosa.
Ali onda odmah po prekidanju radnog odnosa (makar i nakon tog jednog dana) obaveštavate PIO fond i poresku upravu o novoj okolnosti i onda imate dodatnu papirologiju.

Igor on 08.04.2019 11:18

Poštovani,
Planiram da otvorim PR agenciju za poslovne aktivnosti pa me zanima:
Koja je šifra delatnosti za online oglašavanje npr. google adsense ? Pretežno bi bilo prihod od banera na blogovima.
Hvala unapred za pomoc!

Odgovori

SVM SUPPORT on 08.04.2019 18:51

@Igor,

7311 Delatnost reklamnih agencija, eventualno
7312 Medijsko predstavljanje


Milomir Cukovic on 08.04.2019 15:58

Hvala na prethodnom odgovoru,
Imam jos jednu nedoumicu, a to je, ako u registracionoj prijavi u APRu navedemo da cemo prijaviti naknadno pocetak delatnosti, zanima me posto od registracije u APRu u roku od 15 dana mora da se podnese prijava u Poreskoj upravi radi dobijanja resenja o pausalnom porezu, da li u toj ppdg-1 prijavi postoji opcija da se navede takodje da ce se pocetak delatnosti prijaviti naknadno tj.da mi ne krenu te pausalne obaveze od dana podnosenja resenja? Ako ste me razumeli sta sam hteo da pitam.

Odgovori

SVM SUPPORT on 08.04.2019 18:59

@Milomir Cukovic,

U PPDG 1R i PPDG 1S ne postoji opcija da se navede naknadno datum otpočinjanja delatnosti. Ovo je redak slučaj da neko hoće da prijavi naknadno početak obavljanja delatnosti i nismo sa istim imali iskustva. Logično nam je da se u slučaju registracije sa naknadnim početkom obavljanja delatnosti pomeraju i poreske obaveze, do datuma početka obavljanja delatnosti.
Ovo bi trebalo da bude predviđeno u zakonu o privrednim društvima, pa vas za dalje upućujemo na pravnika ili advokata.

Petar Jovanovic on 09.04.2019 11:23

Poštovani,

molim Vas za razjašnjenje jedne nedoumice po pitanja raspolaganja i plaćanja sredstvima sa tekućeg računa preduzetnika - paušalca.

Nedoumicu ću definisati kroz nekoliko međusobno povezanih stavki.

1) U skladu sa odredbama člana 43 stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana preduzetnici koji na osnovu rešenja nadležnog poreskog organa plaćaju porez na prihod od samostalne delatnosti u paušalnom iznosu dužni su da vode samo poslovnu knjigu o ostvarenom prometu (na obrascu KPO).

To bi u praksi značilo da se vode samo podaci o prometu, tj izlazni računi, dok se ulazni računi od dobavljača ne evidentiraju i nevode u poslovnim knjigama „paušalaca“, takođe isti se i ne čuvaju i ne smatraju obveznim poslovnim i knjigovodstvenim dokumentima preduzetnika-paušalca. Dakle, „paušalci" ne moraju da vode evidenciju troškova poslovanja, niti da iste pravdaju „radnji".

2) Po mišljenju Ministarstva finansija 414-00-231/99-04 od 12. oktobra 2001. preduzetnik - paušalac slobodno raspolaže sredstvima sa tekućeg računa za potrebe poslovanja radnje i svoje lične potrebe, odnosno potrebe svoje porodice, što u praksi znači da „paušalaci“ prilikom podizanja gotovog novca sa poslovnog računa nisu u obavezan da plaćaju bilo kakve dodatne poreze i doprinose. Novčana sredstva sa poslovnog računa preduzetnik - paušalac može uvek da podiže, jer se priliv novčanih sredstava na poslovni račun smatraju njegovim ličnim sredstavima kojima raspolaže bez ograničenja.

3) Po odredbama člana 51 Zakona o porezu na dohodak građana, koji tretira evidentiranje prihoda i rashoda kod poslovne banke, propisuje se dužnost obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (u koje spadaju i preduzetnici - paušalci), nezavisno od načina na koji se oporezuje, da sva plaćanja vrši preko tekućeg računa kod banke i da vodi sredstva na tom računu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet.

U kom smislu se u navedenom članu 51 pojam plaćanja ima razumeti?
Da li je član 51 navedenog Zakona u koliziji sa gore opisanim članom 43 istog Zakona i spomenutim mišljenjem Ministarstva finansija?

Ako se pod terminom plaćanje koje predutetnik - paušalac vrši podrazumeva plaćanje preko računa dobavljačima, onda se dovodi u pitanje ustaljena praksa da „paušalaci“ u svrhe realizacije poslovne delatnosti sva svoja plaćanja prema pravnim licima mogu obavljati u gotovom novcu. U tom slučaju kod paučalaca bi postojala obavezna evidencija rashoda/troškova preko poslovnog računa banke.

Da li preduzetnik - paušalac prilikom plaćanja svojih poslovnih obaveza prema pravnim licima može sve isplate vršiti u gotovom novcu, i da li je u tom slučaju dužan da račune po kojima plaća čuva kao poslovnu evidenciju, bez obzira da li su pravna lica sa kojima posluje u sistemu PDV-a ili ne, jer se to tretira kao platna transakcija (recimo, plaćanje hotelskog smeštaja, ishrane, prevoza, iznajljivanje tehničke opreme....)?


Odgovori

SVM SUPPORT on 15.04.2019 23:42

@Petar Jovanovic,
Prema našem mišljenju, član 51 određuje da preduzetnici, pa i paušalci treba sva plaćanja da vrše preko tekućeg računa preko banke.
Nama je kritičniji termin pomenutog mišljenja Ministarstva finansija po kojem preduzetnik - paušalac slobodno raspolaže sredstvima sa tekućeg računa za potrebe poslovanja radnje i svoje lične potrebe.
Jedino razgraničenje bi bilo ovako: sve što se tiče poslovnih potreba- plaćati preko računa banke. Ovo po nama uključuje i plaćanje karticom, jer se kartične transakcije evidentiraju preko računa banke.
Sve što se tiče privatnih potreba preduzetnika paušalca - skidati (slobodno raspolagati) novac preko bankomata i plaćati gotovinom.
Jedno je prema našem mišljenju nedvosmisleno, paušalac nije dužan da račune koje plaća čuva kao poslovnu evidenciju.

Aleksandra on 10.04.2019 14:45

Poštovani,
Da li je moguće registrovati firmu, odnosno agenciju za online reklamiranje, iz radnog odnosa kao dodatnu delatnost?
I da li postoji neka mogućnost da reklamna agencija može biti paušalac?
Hvala na odgovoru

Odgovori

SVM SUPPORT on 15.04.2019 23:44

@Aleksandra,
Moguće je registrovati bilo koju agenciju (preduzetnika kao privredni subjekat) iz radnog odnosa.
Reklamna agencija ne bi smelo da može da bude paušalac, shodno članu 40 Zakona o porezu na dohodak građana.

Dragiša Dabović on 11.04.2019 16:51

Poštovani,
paušalno sam oporezivan od osnivanja preduzetničke agencije (skoro godinu dana) i pre nekog vremena sam otkrio da mi zdravstvena knjižica nije overena, iako redovno plaćam utvrđeni porez. Kada su me kontaktirali iz rfzo, rekli su mi da mi je pogrešan osnov osiguranja. Kada sam osnivao firmu, na croso portalu sam uredno podneo prijavu sa osnovom 101, međutim trebalo je sa nekim drugim osnovom, kao da nisam zaposlen u firmi, već preduzetnik, tako da mi se uopšte nisu računali doprinosi, kao ni staž. Interesuje me da li imate savet, šta raditi u ovakvom slučaju, da li treba sam sebe da odjavim na croso portalu sa šifre 101 i da podnesem prijavu na neku drugu šifru, ili da odem do pio, pa da oni to srede?

Unapred hvala na odgovoru i pozdrav.

Odgovori

SVM SUPPORT on 15.04.2019 23:47

@Dragiša Dabović,

Ovo je pitanje za PIO fond. Sve i da može da se reši prijavom sa šifre 101 na drugu šifru preko CROSO platforme, u pitanju je vaša penzija, i toplo preporučujemo odlazak do PIO fonda.

Darko J. on 13.04.2019 12:51

Postovani,

Bavim se logistikom odn. transportnom industrijom za trziste USA i zelim da otvorim firmu kao pausalac. Ukratko, moj posao se (odavde gledano iz SRB) bazira na uglavom pozivima i mejlovima pa je otuda moje prvo pitanje - da li je sifra delatnosti za to 82.20?
Ako jeste, da li spada pod pausalno oporezivanje? Ako tako mogu da pitam...
Dalje, na osnovu vaseg iskustva, koliko bi mogao mesecni porez da bude na tu vrstu posla ako je samo 1 zaposleni a firma se nalazi na Novom Beogradu? Otprilike, naravno.
Na koji nacin funkcionise spajanje moje firme ugovorom sa kompanijom u USA? I da li fakturisanje za banku zavisi i u kojoj meri od lokacije te kompanije (USA)?
Siguran sam da ima mnogo toga sto jos treba da znam ali od nekud moram poceti, za sada ovoliko.

Unapred zahvalan na vasem vremenu i strpljenju,

Darko J.

Odgovori

SVM SUPPORT on 15.04.2019 23:59

@Darko J,
Ima dosta pitanja pa idemo redom:
1. Šifra delatnosti bi morala biti 52.29 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju. Ovo što ste naveli je call centar, ali to nije vaša suštinska delatnost.
2. Može paušalno oporezivanje, ako u delatnost ne ulažu treća lica (npr. ta firma iz USA).
3. Na Novom Beogradu, paušal bi mogao biti oko 30 do 40 hiljada mesečno.
4. Sa firmom iz USA pravite Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji između dva pravna lica: preduzetnik paušalac sa jedne strane (vaša firma) i USA kompanija sa druge strane.
5. Fakturisanje za banku nije baš precizno definisano... Ako ste mislili na to da li od lokacije kompanije u USA zavisi visina provizije banke za transakcije sa tom USA kompanijom, to je pitanje za svaku poslovnu banku ponaosob. Tražite im cenovnik i pitajte konkretno šta vas interesuje. Po našim saznanjima, iznos provizije banke na ove transakcije ne zavisi od lokacije u okviru iste države, ali može zavisiti od države do države (naročito ako je transakcija sa zemljama poreskog raja).


Andrej Stojsin on 16.04.2019 17:00

Poštovani,
Planiram da otvorim firmu gde bih pravio modele od drveta i gravure na istom pretežno, a radio bih i kalajne figure za šah. Pretežno bih radio za izvoz. Da li bi moja delatnost mogla da se klasifikuje u prvu grupu paušalaca ? Gledajući uredbu mislim da bi to moglo da spada u drvo - modelari ? Da li bi to bio problem prilikom izvoza, jer ako otvorim firmu koja radi sa drvetom, a šaljem kalajne figure za šah to nekako nije povezano.

Odgovori

SVM SUPPORT on 23.04.2019 23:07

@Andrej Stojsin,
I po našem mišljenju, trebalo bi da ta delatnost bude svrstana u prvu grupu, obzirom da se nigde više ne pominje reč drvo u Uredbi.
Pri izvozu ne bi trebalo da imate probleme, jer bez obzira što vam je pretežna delatnost proizvodnja ukrasnih i upotrebnih predmete od drveta, nije zabranjeno da kreirate i proizvode i od kalaja, ni od olova ni od čelika ako želite, dokle god nije potrebna posebna dozvola za promet tih vrsta dobara. Ovo bi možda bilo problem da se bavite prometom i proizvodnjom npr. nekih goriva, oružja, lekova itd. za šta trebaju posebne dozvole.

Mikan Palidrvce on 17.04.2019 01:10

Poštovani,

Hvala što redovno odgovarate na komentare gotovo dve godine nakon objavljivanja ovog članka. Ima vrlo korisnih saveta.

Ja bih hteo samo da prokomentarišem podnošenje prijave za paušalno oporezivanje do 30.11. za narednu godinu, pošto vidim da se pojavilo par komentara sa nedoumicama.

Početkom prošle godine kada je za većinu prijava podnošenje postalo isključivo elektronskim putem na sajtu poreske uprave je izdato sledeće obaveštenje: http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/aktuelnosti/Ostalo/4628/obavestenje-obveznicima-poreza-na-prihode-od-samostalne-delatnosti-na-pausalno-utvrdjeni-prihod.html

Ja sam razumeo da više nije neophodno podnositi prijavu svake godine ukoliko se ne izmene uslovi poslovanja.

Naravno, ne čudi me ako na terenu to je nije potpuno konzistentno, ali sve se to ispegla...

Svako dobro

Odgovori

SVM SUPPORT on 23.04.2019 23:10

@Mikan Palidrvce,
U pravu ste. Na terenu, po filijalama poreskih uprava dobijamo različita mišljenja, ali to nije ništa novo za našu struku. Naša preporuka je svakako da naši klijenti odaberu opciju koja nam se čini sigurnija, a ovde je sigurnije opredeliti se za paušalno oporezivanje svake godine, jer je za sada tako propisano zakonom, iako, uistinu, imamo usmena uveravanja od nekih poreskih službenika, da to nije potrebno raditi svake godine, sem ako se izmene uslovi poslovanja.

Željko V. on 18.04.2019 01:33

Poštovani,
prvo da vam se zahvalim što ovo radite, mnogo korisnih informacija na jednom mestu.
Ja nameravam da otvorim preduzetničku radnju za elektro usluge, znači izvođenje instalacionih radova i razne popravke na terenu. Predpostavljam da je najpovoljnije da budem paušalac pa me interesuje:
1. Da li znate koja je to šifra delatnosti ili gde mogu da je potražim?
2. Da li moram imati fiskalnu kasu?
3. Ako možete da mi kažete koja je, otprilike, visina paušala za tu delatnost u Novom Sadu i Bačkoj Palanci? Gde je povoljnije?
4. Imam 56 godina. Da li i to utiče na visinu paušala?
Hvala unapred, pozdrav.

Odgovori

SVM SUPPORT on 23.04.2019 23:50

@Željko V.,
Hvala i vama na ugodnom komentaru ! :)
Što se tiče preduzetničke radnje, evo odgovora redom:
1. Šifra delatnosti bi se mogla naći u šifaniku delatnosti, ima ih više na internetu. Naša pretpostavka je 4321 Postavljanje električnih instalacija.
2. Kako sad stoje stvari sa zakonskim propisima, nNe morate imati fiskalnu kasu ako se registrujete na šifru delatnosti 4321.
3. Otprilike je visina oko 20000 dinara mesečno, ako niste u radnom odnosu, a oko 16000 dinara, ako jeste u radnom odnosu u drugoj firmi.
4. Utiče broj godina na visinu paušalnog poreza. Što ste stariji, to je niži paušalni porez.

Marko on 18.04.2019 23:06

Pozdrav,

ja sam pausalno oporezovani preduzetnik. Treba da izdam fakturu za usluge Francuskoj firmi.

1. Kako treba da glasi poreska napomena da nisam u sistemu PDV-a i da li treba da se pozovem na član zakona? Bio bih zahvalan da mi date tačan prevod na engleski.
2. da li ttreba da stavim na fakturu osnovicu i stopu od 0% ili da ne stavljam ništa? Ja mislim ništa, samo total.

Hvala i pozdrav

Odgovori

SVM SUPPORT on 23.04.2019 23:56

@Marko,
Evo odgovora:
1. The company (naziv preduzetničke radnje) is not in the VAT system. To je sve. Ne treba objašnjavati da niste u PDV sistemu zato što ste paušalac. Poresku napomenu o poreskom oslobođenju bi trebalo popunjavati ukoliko jeste u sistemu PDV-a, ali zbog specifičnih uslova poslovanja imate pravo na oslobođenje od PDV-a.

2. Ne stavljate ništa oko PDV-a. Nikakav porez niste dužni da iskažete. Šta više, ako ga iskažete na računu, dužni biste bili i da ga platite ! Zato nikakav PDV, nikakvi procenti, samo količina, cena jedinica mere i vrednost i tu stavljate tačku :) !

Marko on 25.04.2019 11:41

Hvala na odgovoru. Imam jos jedno podpitanje: Da li moram da navedem Mesto prometa dobara i usluga na fakturi? Datum znam da mora ali mesto me buni. U Zakonu od PDV, Clan 42 ne pise da mora.
Faktura ide u firmi Francuskoj, a mesto pruzanja je sirom Evrope i radi se na sistemima koji su takodje sirom Evrope.
Ja fizicki sedim u Beogradu sa povremenim putovanjima.

Hvala,
Marko

SVM SUPPORT on 25.04.2019 16:56

@Marko,

Vi niste u zakonskoj obavezi da navedete mesto prometa, ali moguće je da je francuskoj firmi to važno zbog lokalnih zakona, pa mi svakako preporučujemo da navedete mesto prometa.

Redzep Ajdinović on 19.04.2019 00:31

Postovani,
Najpre da se zahvalim na svemu sto sam procitao od prvog do trenutno poslednjeg odgovora.
Da li preduzetnik - paušalac prilikom plaćanja svojih poslovnih obaveza prema pravnim licima može isplate vršiti u gotovom novcu. Konkretno, sifra delatnosti 43.33 Postavljanje zidnih i podnih obloga (malterisanje, izrada kosuljica isl.). Ako placam materijal (pesak, cement, kreč koji ugradjujem u objekte) pravnim licima preko racuna onda mi je sve to skuplje minimim za 20 % u odnosu na placanje gotovinom. Da li smem da placam gotovinom ili sam duzan da uplatu vrsim preko racuna.
Hvala.

Odgovori

SVM SUPPORT on 24.04.2019 00:02

@Redzep Ajdinovic,

Hvala na pohvalama ! Ako ste čitali sve komentare, svaka čast, to je sad već 300 komentara :)!
Ovako: možete materijal plaćati i preko računa i gotovinom, i vi tu niste prekršili nikakav propis.
Međutim, onaj koji vam izdaje taj materijal, (to pravno lice) dužan je da vam izda račun. Ako je u sistemu PDV-a, to pravno lice bi moralo na računu da zaračuna PDV. Da li ćete vi taj račun platiti gotovinom ili preko tekućeg računa, ne menja činjenicu da je vaš dobaljač materijala dužan da vam izda račun.
Šta više, ako plaćate gotovinom, pored računa, dužan je da vam izda i fiskalni isečak, tj. da evidentira promet preko svoje fiskalne kase.

Marija Milošević on 26.04.2019 14:04

Poštovani,

Molim vas za odgovor na tri pitanja:
1. Planiram da otvorim paušalnu firmu, ali moje usluge jesu usluge marketinga. Pod kojom šifrom onda da ih zavedem, ako marketing kao takav ne može da bude paušalan?
2. Imam stambeni kredit u banci i bankar mi je rekao da je ok da menjam delatnosti sve dok imam uplatu pod šifrom plata. Kako onda to da izvedem ako paušalci nemaju platu?
3. Da li postoji ikakav način da te paušalne poreze uplaćujem malo više, pa da u slučaju trudnoće imam veće prihode od minimalca?

Hvala vam mnogo unapred!

Odgovori

SVM SUPPORT on 02.05.2019 07:10

@Marija,
Ima tri pitanja, pa idemo redom:
1. Ako stvarno želite da se bavite marketingom, onda zakon ne dozvoljava da budete paušalno oporezovani. Šta više, ako vam posao krene, po nama, isplativije će vam biti da budete preduzetnik sa isplatom lične zarade nego da fingirate šifru delatnosti da biste bili paušalno oporezovani, što se može smatrati i poreskim prekršajem u krajnjem slučaju neke inspekcije.
2. Paušalci nemaju platu, ali je preduzetnici sa isplatom lične zarade mogu imati. I ta lična zarada se isplaćuje pod šifrom plaćanja 240, kao i kod zarade zaposlenog u firmi.
3. Ne postoji način da samoinicijativno plaćate više poreza. Paušalni porez utvrđuje Poreska uprava, na osnovu vašeg zahteva za paušalnim oporezivanjem, ali se na proces donošenja rešenja o paušalnom porezu ne možete mešati poreskom službeniku, samim tim ni na visinu paušalnog poreza i doprinosa. Ovo je, smatramo, jedna od manjkavosti trenutnih zakona. Postoji način da utičete na veću penziju, ali na veći iznos naknade za trudničko bolovanje kao paušalno oporezovani, ne postoji način.

Marija Milošević on 06.05.2019 15:50

Hvala na odgovoru. Da li to znači da marketingom pod šifrom delatnosti konsultantskih usluga mogu da se bavim kao paušalac samo dok ne počnem da zarađujem značajniju sumu, pa da onda pređem na isplatu lične zarade? Kako je onda moguće da mogu da otvorim firmu kao paušalac koja u nazivu ima reč marketing?
Hvala unapred na odgovorima.

SVM SUPPORT on 08.05.2019 08:02

@Marija Milošević,
1) Možete da se bavite marketingom kao paušalac pod šifrom delatnosti konsultantskih usluga koliko god hoćete dugo, ali ostaju dva pitanja:
1. na koji od ova dva statusa preduzetnika ćete platiti manje poreza državi
2. da li će neki inspekcijski nadzor uočiti nepravilnosti tokom bavljenja delatnostima kojom je zabranjeno zakonom osnivati paušalnu agenciju.

2) Mi to nismo ni tvrdili ni da je moguće ni da nije moguće. Ali je vrlo verovatno da ćete biti odbijeni da budete paušalno oporezovani preduzetnik ako u nazivu koristite reči "reklamiranje", "marketing" itd. Zato što poreski službenik poznaje zakon o porezu na dohodak građana i imaće osnov da vas odbije.

Nemanja on 02.05.2019 17:59

Poštovani,

Otvorio sam preduzetničku agenciju ali nisam još prijavio početak obavljanja delatnosti.
U međuvremenu mi je stiglo rešenje da mi je odobreno paušalno plaćanje poreza.

Interesuje me da li datum prijave početka obavljanja delatnosti utiče na visinu poreza koji ću trebati da platim za prvi mesec?
U smislu da li postoji razlika u iznosu ako prijavim početak 5. ili 25. dana u mesecu ili se svakako plaća isti iznos za ceo mesec?

Odgovori

SVM SUPPORT on 04.05.2019 05:41

@Nemanja,
Trebalo bi da utiče, takva su bar naša iskustva. Međutim, malo je čudno da niste pojavili početak obavljanja delatnosti, a da ste dobili već rešenje o paušalnom porezu.
Da li na rešenju piše od kog meseca treba da plaćate porez i doprinos(e) ?

Miloš Popović on 03.05.2019 17:47

Zahvaljujem se na korisnim odgovorima, a imam i nekoliko pitanja.

Povremeno radim usluge konsaltinga za firme iz instranstva, i uplate su jednokratne, po završenom poslu. Međutim, poslove nalazim sporadično, za mene neizvesno, možda jednom do dva puta godišnje, ali desi se i da nemam klijenta po 2 godine. A vrlo često prođe samo 1-2 meseca od pronalaženja posla pa do završetka i isplate od strane zadovoljnog klijenta. Iznosi su daleko ispod 50000€ godišnje.

Ideja je da imam paušalnu firmu, i da je otvorim po nalaženju klijenta, a zatvorim ili zamrznem nakon isplate od strane klijenta.

Da li je ovo moguće, legalno, i dalja pitanje su:
1. Šta tačno znači zatvaranje paušalne firme, a šta zamrzavanje? Da li postoje ovakve dve odvojene kategorije?
2. Da li je moguće paušalnu firmu otvoriti na mesec dana jednom godišnje, a onda je zatvoriti, ili je zamrznuti? I tako svake godine, onda kada mi je potrebna?
3. Šta se događa sa sredstvima paušalne firme koja postoje na računu, kada zatvaramo (ili zamrzavamo) firmu? Da li ta sredstva mogu da se podignu u potpunom iznosu?

Da li postoji bolji model za moj slučaj?

Odgovori

SVM SUPPORT on 04.05.2019 06:01

@Miloš Popović,
Idemo odgovore redom:
0. i 1. Moguće je da otvorite paušalnu preduzetničku agenciju i da je zatvarate svaki put kad to želite. Proces zatvaranja preduzetnika kao pravnog entiteta je prilično kratak. Moguće je pak i da jednom otvorite paušalnu agenciju, pa da je ne zatvorite, nego da je stavite u proces mirovanja (dakle, nije termin zamrzavanje, nego mirovanje). Dakle, zatvaranje je jedna aktivnost, pravno lice više ne postoji. Mirovanje je aktivnost po kojem nemate obavezu uplate poreza i doprinosa, ali ni ne možete obavljati aktivnost.
2. Moguće je paušalnu firmu otvoriti na mesec dana jednom godišnje a onda je i potom zatvoriti. Moguće je i ovo drugo, otvoriti je trajno, a onda je po potrebi stavljati u mirovanje svake godine i vraćati u radni status kad vam odgovara.
Ali ovo nije popularno sa poreske strane, jer poreska ima uvid da ste u statusu mirovanja i da na taj način (ali ipak zakonski) umanjujete porez koji biste platili državi.
3. Kada zatvarate bilo koji pravni entitet, sredstva sa tekućeg računa se prebace na račun fizičkog lica (u našem slučaju - preduzetnika), umanjena za provizije banke i troškove zatvaranja preduzetnika - dakle, nije baš u potpunosti, ali veliki deo se vrati. Kad preduzetnik miruje, sredstva sa tekućeg računa mogu da se podignu umanjena za porez na dohodak građana (neko bi rekao porez na dobit), a taj porez se mora platiti državi po konačnom obračunu.
4. Ako vam je cilj da platite što manje poreza, ovo je dobar način. Međutim, kažem vam, na osnovu našeg uvida i saradnje sa poreskim inspekcijama, primetno je da im se ovaj model baš mnogo i ne dopada, što je i razumljivo. Ali po nama, sve se odvija po zakonu. Zakon predviđa mogućnost statusa mirovanja za preduzetnika, koji znači sve ovo što smo napisali.

Miloš Popović on 04.05.2019 11:41

Hvala na odgovoru.

Dakle, odgovor jeste da ideja otvaranja trajne paušalne preuzetničke agencije, držanje iste u mirovanju a pokretanje iz mirovanja samo po potrebi jeste legalna, ali poreznik može smatrati da to zloupotrebljavam zbog smanjenja uplaćenog poreza.

To što ukupno imam samo 4-6 uplata tokom npr. 5 godina, neravnomerno raspoređenih u tih 5 godina, opet zavisi kako će biti posmatrano od strane poreznika?

Dalje, ako sam dobro razumeo, uplate na račun, podležu plaćanju doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (26%) i poreza na dohodak građana (10%), ali su zapravo paušalno određene na osnovu procene poreznika? Dakle, to neće biti 26+10% na ukupnu godišnju uplatu na račun, već će biti 1/12 (ako npr. radim samo 1 mesec godišnje), od iznosa koji je paušalno odredio poreznik?

Odgovori

SVM SUPPORT on 08.05.2019 07:51

@Miloš Popović,

U pravu ste za konstatacije oko zloupotrebe.
U pravu ste i za način određivanja poreza, ako ste paušalno oporezovani: nema veze sa uplatom na račun.

Miloš Popović on 09.05.2019 18:48

Hvala vam puno. Svakako treba da kontaktiram nekog knjigovođu za dalje detalje.

Odgovori

Mirjana Obradović on 13.05.2019 07:12

Poštovani,

prodavala sam na E-bay svoju polovnu garderobu kao fizičko lice. U zadnje vreme se prodaja ubrzala (cene niske), iako je sve to mali obim prodaje. Desilo se dva tri puta po 10-ak paketa da sam poslala ( kao gift, prešporučeno) i zvali su Poštu iz carine rekavši da je to prodaja i da smem da šaljem samo jedan paket dnevno a pitanje i taj jedan da se ne vrati. I da moram da registrujemi firmu i plaćam porez. Da li smeju da mi zabrane slanje? Uplata ide preko PayPal naloga. Zbunjena sam i ne znam šta je nabolje da uradim?
Nije to tolika zarada i obim da se isplati imati firmu.
Mada bih volela. Onda bih mogla da povećam obim prodaje.
Ali mi se čini neisplativo.
Molim Vas za predlog ili smernice u kom pravcu da radim i razmišljam?
Da li ima ljudi u Srbiji koji kao pravno lice uspešno prodavaju na E-bay. Da li je to izvodljovo?
Da li se ja onda tretiram kao izvoznik ili trgovac običan? Ništa mi nije jasno.
Hvala najiskrenije, jako, jako, jako bi mi značilo Vaše stručno mišljenje.

Srdačan pozdrav

Odgovori

SVM SUPPORT on 21.05.2019 01:23

@Mirjana Obradović,
Nije nam poznat propis po kom je zabranjeno slanje preko jednog paketa dnevno. To je zaista pitanje za pravnika. Ipak, pošto ste napisali da vam se čini da je neisplativo imati firmu, naša sugestija je da napravite biznis plan za naredne 3 godine i da postavite cilj da vam biznis bude isplativ.
Ako vam se na kraju izrade, taj biznis plan ne čini ostvarivim, onda vam preostaje da radite kao što i do sada radite.
Ne možemo da vam damo odgovor da li u Srbiji ima pravnih lica koje uspešno prodaju na E-bay, ali znamo da za prodaju preko E-bay nije neophodno imati firmu.
Obzirom da biste robu nudili stranim licima, tretirali biste se kao izvoznik (i to je vrsta trgovca :)! ).

Marko stefanovic on 15.05.2019 02:02

Da li mogu kao prodavac kompjuterske opreme iskljucivo preko interneta, bez ikakve radnje, da budem pausalac i da da li bi predstavljao problem to sto ne bih ja uplacivao prihod vec kurirska sluzba direktno kada dobije novac od primaoca? Da li bih morao da imam kasu? I kako uopste sve to funkcionise kao biznis preko interneta? Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 21.05.2019 01:27

@Marko Stefanovic,
Ako kupujete i preprodajete u istom obliku, ne možete biti paušalac.
Kad biste bili preduzetnik koji nije paušalac, ne bi predstavljalo zakonsku smetnju to što prihod od prodaje ne biste uplaćivali vi nego kurirska služba.
Fiskalnu kasu, ako na nju mislite, ne biste morali da imate, jer se prodaja putem interneta ne mora evidentirati preko fiskalne kase.
Ako želite još detalja kako funkcioniše biznis preko interneta, pozivamo vas na kosultacije kod nas u firmu.

Zoran Jovanovic on 20.05.2019 19:37

Postovani,

do sada sam placao pausalni porez iz radnog odnosa, sve ukupno oko 15000 dinara. Da li cu mnogo vise placati ako mi pausalna firma bude osnovna delatnost (dao sam otkaz u agenciji u kojoj sam radio) Moja firma je registrovana kao studio za dizajn i druge usliuge

Hvala unapred

Odgovori

SVM SUPPORT on 21.05.2019 01:30

@Zoran Jovanovic,
Obavestite poresku upravu na opštini registracije vaše paušalne agencije. Novim rešenjem poreske uprave biće utvrđen novi paušalni porez, i ovoga puta sva 3 doprinosa, jer vam se promenio osnov osiguranja i sad biste plaćali još doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za slučaj nezaposlenosti.
To bi uvećalo paušalni iznos poreza i doprinosa za oko 20 do 25%.

Daniela on 21.05.2019 21:29

Poštovani, banka u kojoj sam ima poseban paket za paušalce te izdaje samo karticu za lični račun, dok se sa paušalnog može dizati direktno iz banke ili prebacivanjem na lični. Takođe, nemaju nikakve limite pri podizanju i prebacivanju novca, te sam ja nekoliko puta ili prebacila više stotina dinara na lični ili podigla sa ličnog veće sume od 150.000 dinara, nakon što sam prebacila sa paušalnog. Obzirom da kažete da to može biti problem, da li postoji način da se to ispravi? Na pr. da se nekom šifrom plaćanja koja bi to neutralisala na neki način, uradi povrat novca na paušalni ili slično? Zahvaljujem na veoma korisnim savetima i za prethodna pitanja korisnika vašeg sajta!

Odgovori

SVM SUPPORT on 22.05.2019 06:36

@Daniela,
Limit od 150000 dinara se odnosi na podizanje novca sa računa pravnog lica (preduzetnika, pa sa time i paušalca, d.o.o., ortačkog društva...). Ne odnosi se na podizanje novca sa računa fizičkog lica. Ni iznos preko 150000 dnevno nije nikakav problem, ali ako PRAVNO LICE podiže preko tog iznosa banka može da zatraži onom ko podiže da se taj iznos obrazloži prilaganjem dokumentacije odnosno potrebe da se skine toliki novac u gotovini.
Prema tome, mirno spavajte, nikakva kontra šifra plaćanja, neutralisanje, povrat novca, brisanje gumicom, molbe banci itd.

Zoran jag on 24.05.2019 19:24

Ineresujeme imam masinbravarsku radionicu i plscam pausal dali mogu da izvodim bravarske radove za kupce iz slovenije.i dali treba da prosirim delatnost..

Odgovori

SVM SUPPORT on 27.05.2019 13:31

@Zoran Jag,

Nema nikakvih smetnji da poslujete sa firmom iz inostranstva ako ste paušalno oporezovani.
Važno je samo da fakturišete usluge iz vaše delatnosti. Ne možete recimo preprodavati robu.

GRINGO on 29.05.2019 08:49

Pitanjce,,u procesu sam registrovanja tattoo studija samo sa tom delatnoscu i pod sifrom 96.09...prilicno slaba sifra :) .oporezivanje ce biti pausalno.zanima me na osnovu cega ce mi se odrediti visina poreza i da li mi je potreba fiskalna kasa ? hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 04.06.2019 01:02

@Gringo,
Porez će odrediti poreski službenik na osnovu zakona i podzakonskih akata, najčešće između 100 i 300 evra mesečno.
Za šifru 96.09 nije potrebna fiskalna kasa.

Vlada on 02.06.2019 12:09

Poštovani, molim Vas za pomoć. Planiram da otvorim preduzeće za proizvodnju dekorativnog kamena, za spoljnu i unutrašnju upotrebu. Pored toga želim da pored svog asortimana koji proizvodim i preprodajem nečije proizvode. Kasnije, kako se posao bude razvijao, želim da se bavim i izvozom svojih proizvoda. Koja forma osnivanja je najpovoljnija za moju delatnost?
Hvala unapred na odgovoru.

Odgovori

SVM SUPPORT on 04.06.2019 01:05

@Vlada,
Za podrobniju procenu, potrebno nam je više detalja.
Po našem mišljenju, a na osnovu ovako malo podataka, za prvu godinu predlažemo da budete preduzetnik sa isplatom lične zarade, van sistema PDV-a.
Ako krenete izvoz, ili uđete u PDV, možete razmisliti da se prebacite na d.o.o.

Tanja Hinic on 05.06.2019 14:07

Postovani, ukoliko ja zivim i prijavljena sam trenutno na Novom Beogradu, a zelim da otvorim svoju preduzetnicku firmu, sa sifrom 82.11, sa sedistem u Arandjelovcu, da li je to moguce? Da li i ja treba da prijavim svoje prebivaliste u Arandjelovcu ili ne? Hvala! (sjajan sajt o ovoj temi).

Odgovori

SVM SUPPORT on 09.06.2019 09:08

@Tanja Hinic,
Moguće je da tako uradite. Ne morate da prijavite prebivalište u Aranđelovcu.
Pomislite npr. na direktore strance, koji imaju prebivalište u inostranstvu, pa upravljaju firmom čije je sedište u Srbiji.
Ako je to moguće i zakonski ostvarivo, moguće je i ovo što vi pitate.

Miloš1976 on 11.06.2019 09:00

Poštovani,da li delatnost dostave hrane spada u paušalno oporezivanje (imam info da može kao 53.20 - Поштанске активности комерцијалног сервиса )?Obzirom da sam već zaposlen a da bi mi ovo bila dodatna delatnost,koliko bih minimalno morao da izdvajam mesečno za troškove?Negde sam dobio informaciju da bi to bilo oko 5 hiljada a negde da ispod 15 sa svim umanjenjima nema šanse?

Odgovori

SVM SUPPORT on 16.06.2019 23:23

@Milos1976,
Pošto se bavite uslugom dostave hrane, mogla bi ta šifra delatnosti. Minimalno biste morali da plaćate doprinos za PIO i porez na ličnu zaradu, što je oko 6500 dinara, plus akontaciju poreza na dobit bar 1 dinar. U ovo ne spada trošak za knjigovodstvo. Ako biste bili paušalac, onda ne morate da vodite poslovne knjige , što znači da nemate trošak knjigovodstva, ali imate paušalni iznos poreza i doprinosa za PIO koji su u zbiru barem 12000 mesečno a tačan iznos zavisi od poreskog službenika koji vam određuje paušalni porez, pa može biti i 35000 npr.

Goran Štifanić on 19.06.2019 13:46

Poštovani,
Imam par pitanja za koja mi treba vasa pomoc. Imam agenciju koja je otvorena 2016.bila je u statusu mirovanja, sad sam je ponovo aktivirao i bice aktivna mesec dana do zavrsetka posla kada bi je ponovo stavio u mirovanje.
Zanima me da li moram i sad da idem u poresku upravu za prijavu poreza na Novom Beogradu posto sam na opstini NBgd i posto sam honorarno zaposlen na Javnom servisu koji uplacuju penziono i zdravstveno da li moram da platim i za agenciju.
Unapred zahvalan Goran Štifanić

Odgovori

SVM SUPPORT on 30.06.2019 22:57

@Goran Štifanić,
Niste naveli šta ste na opštini NBGD? Pod pretpostavkom da je sedište preduzetničke agencije na Novom Beogradu, preporuka je da odete u poresku upravu.
Ako ste zdravstveno osigurani po osnovu honorannog angažmana na Javnom servisu, onda ne bi trebalo da plaćate zdravstveno osiguranje i za agenciju. Još jednom, preporuka je da se obratite vašem poreskom službeniku.

Teacher on 02.07.2019 21:44

Poštovani,
Planiram da otvorim firmu iz radnog odnosa. U pitanju je edukativni centar- škola stranih jezika i možda matematike ili nekog drugog predmeta, u zavisnosti od interesovanja, a opština je Novi Beograd. Interesuje me koja šifra delatnosti bi to bila i da li mi savetujete knjigovodju ili paušal, a ako je paušal, koliki bih iznos poreza mogla da očekujem, okvirno.
Hvala!

Odgovori

SVM Support on 03.07.2019 22:39

@Teacher,
za škole stranih jezika uvek savetujemo preduzetnika sa isplatom lične zarade, a naročito naročito za opštinu Novi Beograd ! Možete očekivati od 35000 dinara na više, što je neisplativo na prema tročkovima preduzetnika sa isplatom lične zarade koji mogu biti skoro duplo manji.
Šifra delatnosti je 85.59 Ostalo obrazovanje.

Aleksandra on 02.07.2019 23:17

Zdravo, ukoliko zakasnim dve nedelje sa uplatom paušalnog poreza, kolika je kamata? I da li ću dobijati upozorenja na kućnu adresu?

Odgovori

SVM Support on 03.07.2019 22:44

@Aleksandra,
Kamata zavisi od iznosa paušalnog poreza i doprinosa. Npr, na 25000 dinara je oko 110 dinara za te dve nedelje. Upozorenje obično dobijete nakon nekoliko meseci neplaćanja jer državi odgovara da se nagomilaju kamate koje morate platiti.

Miroslav Berdovic on 08.07.2019 12:37

Sjajni ste!
Otvaram perionicu automobila U Juznom bulevaru. Sifra delatnosti 45.20. Da li moze da bude pausalno oporezovana? Ili neka druga sifra za pranje vozila. Pozdrav

Odgovori

SVM SUPPORT on 09.07.2019 08:48

@Miroslav Berdovic,
45.20 je dobra šifra delatnosti. Možete biti paušalno oporezovani, ali ako ste na nekoj centralnoj beogradskoj opštini, mislimo da to ne mora biti najjeftiniji način oporezovanja.

Miroslav Berdovic on 09.07.2019 09:22

Hvala! Da li mozete da mi kazete koliko bi bilo mesecni porez aproksimativno. Ako je izmedju 25 i 30.000 je prihvatljivo. Pozdrav

Odgovori

SVM SUPPORT on 09.07.2019 10:04

@Miroslav Berdovic,

Trebalo bi biti negde od 20000 do 40000 dinara. Tačan iznos ne može vam niko reći, jer ste u milosti i nemilosti poreskog službenika koji pri donođenju rešenja određuje iznos poreza i doprinosa.

Miroslav Berdovic on 09.07.2019 11:20

Hvala!

Odgovori

Miroslav Berdovic on 12.07.2019 16:01

Postovane,
Iz PU Vracar sam dobio obavestenje telefonom da perionica auta be moze biti pausal ac i da ne treba fiskalna kasa. Da li su oni u pravu?

Odgovori

SVM Support on 23.07.2019 20:57

@Miroslav Berdović,

Po našem mišljenju, kao perionica automobila možete biti paušalno oporezovani, jer ne kršite član 40 Zakona o porezu na dohodak građana koji govori ko nema prava da bude paušalno oporezovan.
Perionica auta se može registrovati na više pretežnih šifara delatnosti i od te pretežne šifre delatnosti zavisi da li postoji obaveza evidentiranja da je fiskalna kasa. Ako je npr. 45.20 , onda ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Detalje možete pogledati na sledećem linku:

http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/fiskalne-kase/pregled-propisa/uredbe/1429/uredba-o-odredjivanju-delatnosti-kod-cijeg-obavljanja-ne-postoji-obaveza-evidentiranja-prometa-preko-fiskalne-kase.html

Danijel on 12.07.2019 22:54

Svaka čast na odgovorima. Odličan sajt, sve pohvale.
Pitanje: Može li pod šifrom web portali da se registruje medij, online vesti da bude paušalac?
Hvala!

Odgovori

SVM SUPPORT on 23.07.2019 21:01

@Danijel,
Po našem mišljenju, pod uslovom da u delatnost ne ulažu treća lica, i da se ne bavi marketingom, reklamiranjem i istraživanjem tržišta, može se registrovati web portal kao paušalac. Mada ne razumemo od čega će sajt živeti ako se ne bavi nekakvim reklamiranjem tj. prodavanjem reklamnog prostorai i stoga ne preporučujemo da ta delatnost bude paušalno oporezovana.

Dragana Janović on 13.07.2019 17:56

Vlasnik sam paušalne agencije (i to je je moj jedini izvor prihoda). Krajem jula 2019. stičem uslov da idem u starosnu penziju . Da li moram da zatvaram paušalnu agenciju da bih dobila Rešenje za penziju, ili da je stavljam u mirovanje...ili ? Želim da i kao penzioner nastavim sa radom/ budem vlasnik ako je moguće iste Agencije, bez prekida. Kojim redosledom i kojim ustanovama (PIO, PORESKO, APR...?) treba da se obratim? Unapred veliko hvala na odgovoru

Odgovori

SVM SUPPORT on 23.07.2019 21:08

@Dragana Janović,
Po našem mišljenju, da bi vam PIO fond ispravno obračunao penziju, mora da obračuna doprinose, a da bi obračunao doprinose na samostalnu delatnost (kod preduzetnika, pa i paušalno oporezovanog), mora nekako da stavi tačku na tu aktivnost. Dakle, mi smo mišljenja da treba zatvoriti agenciju.
Ali preporučujemo da se oko ovoga najpre raspitate u PIO fondu.

Marija Stanojević on 17.07.2019 11:44

Poštovani,
Osnivač sam privatne biohemijske laboratorije koja sepaušalno oporezuje, zanima me pod kojom šifrom treba da sebi uplaćujem zaradu, 240 ili 241?
Unapred hvala na odgovoru.
Srdačan pozdrav!

Odgovori

SVM SUPPORT on 23.07.2019 21:12

@Marija Stanojević,
Ako ste paušalno oporezovani, onda nema osnova za obračun zarade, a samim tim ni za šifrom plaćanja 240 niti 241.
Sav prihod koji ostvarite možete skinuti sa računa i upotrebiti ga u bilo koje svrhe i pri skidanju gotovine preko "crvenog virmana" tj. naloga za isplatu, koristite šifru plaćanja 166.

Gajic Zaklina on 23.07.2019 15:43

Molim Vas da mi kazete da li sifra 3312 Popravka masina, spada pod pausalno oporezivanje. Tragajuci za najblizom sifrom za delatnost koja bi se bavila remontom ili servisiranjem vodenih pumpi za traktore. Servis bi vrsio samo usluznu delatnost. resenjem iz APR smo zavedeni kao knjigasi. Jos cekamo odgovor odnosno resenje poreske uprave da li cemo biti oporezovani pausalno. Unapred hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 23.07.2019 21:40

@Gajic Zaklina,
Po našem mišljenju ova šifra delatnosti može biti paušalno oporezovana. Vrlo je važno da li ste na APR prijavi naznačili (štiklirali) da želite da budete paušalno oporezovani. Jer ako niste, poreska uprava vas automatski svrstava u knjigaše.
Sa druge strane, imali smo iskustva da i pored te naznake, poreska uprava ne donese rešenje o paušalnom oporezovanju (iz ko zna kojih razloga, koji se onda utvrđuju direktno sa nadležnim poreskim službenikom).

Zaklina Gajic on 23.07.2019 23:18

Postovani, hvala Vam na brzom odgovoru. Potpuno sam sigurna da smo na APR prijavi naznacili da zelimo biti pausalno oporezivani. Da li znaci da krajnje utvrdjivanje da kazem statusa oporezivanja zavisi kako bude poreska uprava odlucila nasom podnetom prijavom za pausalno oporezivanje bez obzira kako se vodimo u privrednom registru a vodimo se kao sto sam rekla kao "knjigasi" a pod sifrom 3312. I da li ako nam Poreska uprava nalozi vodjenje knjiga mozemo da uputimo zalbu i kome prvo? Izvinite na ovolikom broju pitanja. Unapred zahvalna.

Odgovori

SVM Support on 24.07.2019 23:52

@Zaklina Gajic,
Krajnju odluku o statusu oporezivanja donosi poreska uprava. Ali imate mogućnost da obrazložite službeniku poreske uprave da vam je vodjenje knjiga otežano i da zbog toga želite da budete paušalno oporezovani, jer po našem mišljenju, imate zakonsko pravo da sa šifrom delatnosti 3312 budete paušalno oporezovani.

Raskop pancevo on 28.07.2019 00:49

Prijatelji koliko bi nas kostalo mesecno poresz kada bi se registrovali kao izvodjaci fizickih radova ?

Odgovori

SVM SUPPORT on 30.07.2019 13:15

@Raskop pancevo,
Prijatelji, od 100 do 250 evra mesečno. Tačan iznos ne možemo reći.

OZ on 30.07.2019 14:14

Poštovani, da li je potrebna fiskalna kasa za paušalnu firmu šifra delatnosti 38.32 - Ponovna upotreba razvrstanih materijala ?

Odgovori

SVM SUPPORT on 30.07.2019 14:16

@OZ,
Prema zakonskoj uredbi, treba fiskalna kasa za ovu šifru delatnosti.

Slobodan on 05.08.2019 15:18

Postovani,u maju ove godine dobio sam subvenciju drzave od 200000 dinara za pokretanje posla,osnovao sam preduzetnicku radnju(pausalac) i potpisao ugovor da mora da mi ova delatnosti bude osnovna delatnost narednih godinu dana.Pre par dana dobio sam ponudu za posao u drugoj firmi pa me zanima po kom osnovu bih mogao da radim i u toj drugoj firmi a da ne gasim preduzetnicku radnju?Da li je moguce raditi i na drugom mestu a zadrzati radnju kao osnovnu delatnost?
Hvala unapred.

Odgovori

SVM SUPPORT on 22.08.2019 02:04

@Slobodan,
Moguće je da se zaposlite u drugoj firmi i da ne gasite preduzetničku radnju. Ukoliko se to desi, potrebno je da u poreskoj upravi i u da na registru socijalnog osiguranja podnesete određene dokumente kojim menjate svoj status preduzetnika, zbog promene osnova po kojem ste osigurani, te drugačijeg obračuna poreza i doprinosa. Za detalje ili ako negde zapne, možete da se obratite za pomoć.

Boban Stojanovic on 09.08.2019 22:48

Poštovani,

Planiram da se registrujem kao preduzetnik za pružanje kosultantskih usluga isključivo pravnim licima.

Dal i je odgovarajuća šifra 70.22?

Za sada imam jednog "sigurnog" klijenta kome bi pružao usluge konsaltinga. U nekom od prethodnih odgovora pomenuli ste da postoji predlog izmene zakona koji bi paušalnog preduzetnika uslovio da ima bar dva klijenta te da jedan klijent ne sme da donosi više od npr 80% prihoda. Da li ima nekih novosti po ovom pitanju?

Poslednje set pitanja: Želeo bih da se oprobam i u oblasti edukacije (mentalne i edukativne aktivnosti za decu predškolskog i školskog uzrasta) koja nekako prirodno spada u delatnost 85.59 Ostalo obrazovanje - delatnost koja takođe može biti paušalno oporeziva. Pitanje je da li nesmetano mogu obavljati i ovu delatnost bez da išta prijavljujem poreskoj upravi i menjam delatnost sve dok mi primarna delatnost 70.22 donosi više od 50% prihoda? Takođe, obzirom da bih ovde svoje usluge naplaćivao roditeljima - fizičkim licima, da li u tom delu postoje neka ograničenja (poput fiskalne kase) ili je dovoljno izdavati priznanice i uplaćivati pazar?

Hvala i pozdrav!

Odgovori

SVM SUPPORT on 22.08.2019 02:10

@Boban Stojanovic,

1. Šifra 70.22 je odgovarajuća.

2. Nema za sada novosti po pitanju promene zakona o porezu na dohodak građana i tih 80%, to je bio predlog izmena.

3. Možete obavljati nesmetano i druge delatnosti, sve dok to nisu delatnosti koje nesme da obavlja paušalac i dok vam to ne postane pretežna delatnost.
Međutim, ako usluge naplaćujete fizičkim licima, ako delatnost koju obavljate nije izuzeta od izdavanja fiskalnih računa onda morate imati fiskalnu kasu. Da li je delatnost izuzeta ili ne, zavisi od toga šta tačno želite da pružate od usluga fizičkim licima.

4. Nevezano, kao paušalac, za svaku pojedinačnu pruženu uslugu fizičkim licima dužni ste izdati račun i zavesti ga u KPO.

Ana Mitic on 10.08.2019 11:07

Pozdrav! Htela bih da drzim kreativne radionice za decu do 14god. Koji je vas savet? Pod kojom sifrom delatnosti i na koji nacin oporezivanja s obzirom da ce mi sigurno trebati vremena da imam vise polaznika.

Odgovori

SVM SUPPORT on 22.08.2019 02:13

@Ana Mitić,
ako nemate sigurnih prihoda do 200 evra mesečno, nemojte ni otvarati firmu. Nikakav oblik. Do tad možete pokušati raditi preko neke druge firme.
Kad osigurate 200 evra prihoda mesečno, otvorite preduzetničku radnju, sa šifrom 85.59 (Ostalo obrazovanje).
Ako prihodi nisu sigurni za početak, predlažemo da budete preduzetnik sa isplatom lične zarade.

Milan Marković on 11.08.2019 02:17

Poštovani, planiram da registrujem PR u delatnosti foto usluga, prvenstveno kako bi poslovnim klijentima mogao da izdajem fakture i da sebi uplaćujem doprinose. Fotografisanje bih obavljao većinskim delom "na terenu", tj. uglavnom na teritoriji cele Srbije. Da li je neophodno da lokacija gde registrujem PR bude u istom gradu u kojem sam prijavljen (Novi Sad)? Imam priliku da registrujem radnju u okolini Subotice, gde žive roditelji moje supruge, ali je to kuća za koju ne bih moglo da se kaže da je fotografska radnja. Zamisao je da PR registrujem na ovoj lokaciji zbog nižih mesečnih troškova za paušalno oporezivanje. Interesuje me da li u tom smislu (lokacije) postoje neke prepreke ili ograničenja prilikom registracije, kao i da li bih na ovaj način imao niže mesečne troškove oporezivanja kao paušalac u okolini Subotice, u odnosu na samooporezivanog preduzetnika u NS? Da napomenem i to da bi mi više odgovaralo da podižem novac bez pravdanja, ali da postoji mogućnost da bih u pojedinim mesecima imao nešto niže prihode. Zbog toga se dvoumim između ove dva modela oporezivanja, pa bi mi Vaš savet bio veoma koristan. Najlepše hvala.

Odgovori

SVM SUPPORT on 22.08.2019 02:17

@Milan Marković,
Nema zakonskih smetnji da registrujete radnju u Subotici iako živite u Novom Sadu. Ako registrujete paušalca u Subotici umesto u Novom Sadu, očekujte 10-20% niži iznos paušalnih troškova. Mislimo da obzirom na delatnost i želju da dižete novac bez pravdanja bi vam ipak bilo pametnije da budete paušalno oporezovani (ne očekujemo da će vam poreska uprava niti u NS niti u SU izdati rešenje sa previsokim porezom).

Milan Marković on 02.09.2019 11:42

Hvala puno na odgovoru i savetu. Nigde nisam uspeo da pronađem informaciju o neophodnim uslovima koje je potrebno da ispunjava jedna fotografska radnja, tj. da li objekat baš namenski mora da izgeda kao foto studio/radnja ili je moguće osnovati PR na adresi gde je stambena kuća sa dvorištem.Takođe da li znate da li postoji neki drugi oblik umesto PR fotografska randnja za obavljanje delatnosti fotografske usluge? Najlepše hvala.

SVM Support on 03.09.2019 11:24

@Milan Marković,
Koliko je nama poznato, ne postoje nikakvi preduslovi za registraciju foto radnje, tj. može se osnovati PR na adresi gde je kuća sa dvorištem. Adresa sedišta je APR-u važna zbog statutarnog i pravno formalnog odnosa prema vama kao prema preduzetniku, a nije bitno na kom radnom mestu će se delatnost obavljati, jer po prirodi fotografske usluge se pružaju na terenu. Ako obavljate delatnost na nekoj izdvojenoj fiksnoj lokaciji, na kojoj još nemate fiskalnu kasu, onda je bitno još da tu adresu zajedno sa ostalim traženim podacima prijavite poreskoj upravi preko posebnog IPJ obrasca (obrazac za prijavu izdvojenih poslovnih jedinica), ali nije nužno prijaviti kao ogranak sa posebnom adresom na APR.

Fotografsku radnju ne morate registrovati kao preduzetničku radnju. Možete je registrovati i kao društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i kao ortačko društvo, čak i kao akcionarsko društvo (iako je to prilično besmisleno).

Aleksandar Maznic on 14.08.2019 13:56

Postovani, granica od 6000000 se odnosi na kalendarsku godinu ili unazad 365 dana? I u koju godinu ulazi ako sam prosle godine izdao racune a ove godine naplatio?

Odgovori

SVM SUPPORT on 22.08.2019 02:24

@Aleksandar Maznic,
1. Granica od 6 miliona dinara odnosi se na kalendarsku godinu.
2. U prošlu godinu (ulazi promet za račune izdate tokom prošle godine, a naplaćene u tekućoj godini).

Dusan on 22.08.2019 08:17

Poštovani,

Hteo bih da prodajem softver preko svog, ali i preko 3rd party sajtova, uglavnom kupcima iz inostranstva, kao paušalni
preduzetnik. Autor softvera sam ja i softver je proizvod usluga iz grafičkog dizajna. Pored izrade i prodaje softvera, nudio bih usluge i grafičkog dizajna.

Interesuje me pod kojom šifrom delatnosti bi trebalo da se registrujem? Da li kao 7410 ili pod nekom drugom?
Unapred hvala!

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.08.2019 18:01

@Dusan,

Smatramo da ako je primarna usluga grafički dizajn, onda je približnije da otvorite preduzetničku radnju sa šifrom 7410, a ako je primarni prihod od licenci softvera kao proizvoda onda je to šifra 62.01 Računarsko programiranje

Jelena Stjepanovic on 23.08.2019 01:34

Postovani, da li moze da se otvori pausalac u oblasti prava pravljenja ugovora i slicno gde bi me advokatska kacelarija angazovala za pravljenje ugovora ili oblasti finansijskog konsaltinga pravljenja i analize i biznis planova?

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.08.2019 18:07

@Jelena Stjepanović

Za pravljenje ugovora možete biti paušalac.
Za oblast finansijskog konsaltinga, ako se ne smatra računovodstvenim uslugama i ne potpada pod računovodstvene usluge i ne potpada pod neko finansijsko posredovanje, možete biti paušalac.
Za oblast pravljenja i analize biznis planova, po našem mišljenju ne može paušalac, jer to tumačimo kao računovodstvene usluge u širem smislu. U svakom slučaju, naš savet je da proverite kod poreskog službenika u opštini u kojoj želite da osnujete preduzetničku radnju, jer poreska uprava donosi rešenje o paušalnom porezu.

Ivana Boskovic on 11.09.2019 10:39

Poštovanje,

Ja sam prevodilac. Moja mama ima krojačku radnju. Ja bih otvorila preduzetničku radnju „2 u 1“, na moje ime, sa krojenjem kao osnovnom delatnošću.
Već ste odgovarali da mogu, pored glavne, sve sporedne delatnosti za koje nije potrebna posebna dozvola itd, i da, u teoriji, ne bi trebalo da bude problem ukoliko sporedna delatnost premaši glavnu po prihodima. Pitanja:
1. Da li je ova kombinacija krojača-prevodioca problem/moguca pošto su dve različite grupe delatnosti u pitanju. Da li je problem da se registruje paušalac za drugu grupu delatnosti (krojenje, sa 50% osnovice za oporezivanje), a sporedna aktivnost, koja je peta grupa i u teoriji nosi veći porez, značajno premaši prihode glavne aktivnosti?
2. Da li je ovo problem u smislu fizičke adrese? Ja bih registrovala preduzetnika za krojenje na adresi na kojoj ja živim, a mama ima radionicu na sasvim drugoj adresi. Da li delatnost krojenja mora da bude na adresi registrovanja preduzetnika, jer, u teoriji, krojenje može i uslužno da se obavlja kod firme kojoj se izdaje faktura?
Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 11.09.2019 18:28

@Ivana Boskovic,

Odgovore smo podelili u "pododgovore" jer ih u okviru vaše numeracije ima više, pa smo ih malo odvojili:
1. Moguća je, nezavisno od toga što su dve grupe delatnosti. Jedna se mora registrovati kao pretežna delatnost, ali to ne isključuje mogućnost bavljenja i drugim delatnostima.

1 b. U principu, prema Zakonu o privrednim društvima nije problem. Međutim, u slučaju poreske inspekcije, nadzorni organ može utvrditi da je sporedna aktivnost nije ona koja je registrovana i da to proglasi razlogom da je rešenje poreske uprave za paušalni porez nije doneto na osnovu svih činjenica koje služe da se paušalni porez utvrdi. To se po nama može na neki način smatrati evazijom poreza i u tom smislu može se utvrditi osnovana sumnja za poreski prekršaj utaja poreza.

2. Fizička adresa sedišta ne pravi nikakav problem što se tiče obavljanja delatnosti. Međutim, sedište pripada nekoj opštini, a svaka opština ima svoju poresku upravu, pa se može doneti rešenje o paušalnom porezu drugačije, samo zato što je druga polazna osnovica za obračun paušalnog poreza na svakoj opštini. Ali ako se odlučite da budete preduzetnik koji nije paušalac, adresa sedišta nema ama baš nikakvog uticaja na obavljanje vaše delatnosti.

2 b. Mesto obavljanja delatnosti ne mora da bude isto kao i mesto sedišta privrednog subjekta. Sedište najpre služi da bi institucije mogle da šalju preporučene pošiljke na adresu sedišta i takva pošta se smatra uredno uručenom.

Miloš Janković on 11.09.2019 20:34

Поштовани,

1.Да ли може оквирни месечни износ паушалног прихода: Борча, шифра делатности:81.10 (одржавање стамбених објекта), оснивач у радном односу.

2. Где предајем уверење о запослењу, како бих избегао плаћање доприноса за здравствено и незапосленост?

Унапред захвалан.

Odgovori

SVM Support on 16.10.2019 09:36

@Miloš Janković,
1. okvirno 18 000 do 24000 dinara.
2. Prilikom osnivanja radnje navodite na APR prijavi da osnivate preduzetničku radnju iz radnog odnosa. Na osnovu ovoga, poreska uprava pravi rešenje koje ne sadrži obavezu plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje i nezaposlenost.

dejan golubovic on 18.09.2019 10:35

Postovanje
Vlasnik sam radnje auto servis i slep sifra 4520 zelim da promenim sifru u 5221 gde spada vuca vozila i pomoc na putu .
Moje pitanje dali moram da promenim pib racun u banci i dali mogu biti pausalac sa novom sifrom i dali je potrebana fiskalna kasa za novu sifru
Unapred hvala na odgovoru

Odgovori

SVM SUPPORT on 18.10.2019 12:59

@Dejan Golubović,
sa 52.21 Uslužne delatnosti u kopnennom saobraćaju ne morate da imate fiskalnu kasu. Možete da budete paušalac, ako ništa ne prodajete od rezervnih delova, guma itd.
Ne treba da menjate PIB niti račun u banci.

Dusan on 18.09.2019 11:24

Postovani,

Da li solarijum mogu da otvorim kao pausalac?

Odgovori

SVM SUPPORT on 18.10.2019 13:00

@Dušan,

Po nama, nema smetnji da solarijum bude registrovan kao paušalno oporezovana delatnost.

Ivana Jovanovic on 23.09.2019 15:58

Poštovani,

molim Vas da mi objasnite u kom vremenskom okviru se gleda godišnji prihod? Da li se zapravo u obzir za limit zarade od 6 miliona uzima poslednjih 12 meseci ili jedna kalendarska godina? Da li se to stanje mora pratiti iz meseca u mesec za prethodnih 12 meseci ili se gledaju prihodi od 1. januara 2019. do 31. decembra iste godine?

Hvala puno na odgovoru!

Odgovori

SVM SUPPORT on 18.10.2019 13:06

@Ivana Jovanović,

Godišnji prihod se gleda za paušalca 6 miliona u kalendarskoj godini i to izdatih računa i registrovanih u KPO.
Dakle, prihodi se gledaju od 01.januara do 31.12. tekuće godine.

Međutim, ako paušalac pređe i 8 miliona dinara u prethodnih 12 uzastopnih meseci, po sili zakona upada u sistem PDV-a, a time gubi status paušalca.

Dejan on 23.09.2019 21:27

Postovani,

kao preduzetnik sa isplatom licne zarade (nisam u sistemu PDV) ukoliko kupujem od inostranih pravnih lica neke usluge, i to:
1.iznajmljivanje servera
2.Google reklame
i stize mi racun od 100 EUR, i to isplatim, da li sam ja duzan jos nesto da platim drzavi (Srbiji) ili posle isplacenih 100 EUR stranoj kompaniji je sve zavrseno?

Pozdrav,
Dejan

Odgovori

SVM SUPPORT on 18.10.2019 13:16

@Dejan,

Nije baš tako prost odgovor na ovo pitanje.
Ali ukratko: ako su najam servera i Google reklame, vi ćete platiti 100 EUR ino dobavljaču usluga, ali vaš knjigovođa ima još posla. Mora još da evidentira da ste poreski dužnik, jer niste u sistemu PDV-a, obračuna interni PDV, koji se prikazuje u poreskoj prijavi i vi do 10. u mesecu morate još PDV (dakle još 20 EUR) da platite državi.

Slađana on 25.09.2019 13:02

Poštovan,
u junu ove godine sam , iz radnog odnosa, prijavila radnju sa paušalnim oporezivanjem, pod šifrom 4334 .Poslove obavljaju moj sin i njegov drug(zaradu dele na pola), te sam ih prijavila kao zaposlene.Po rešenju o paušalnom oporezivanju plaćam poreze.
Moje pitanje je :
1.Da li doprinse za zaposlene mogu isključivo da uplaćujem Prema Zakonu o socijalnim doprinosima na najnižu propisanu osnovicu za obračun socijalnih doprinosa za 2019. godinu u iznosu od 23.921 dinara i da li šifru 109 Uplata doprinosa bez isplate zarade mogu da koristim ?

Hvala
Pozdrav


Odgovori

SVM SUPPORT on 18.10.2019 15:40

@Slađana,

1. Doprinose za zaposlene možete da plaćate MAKAR na najnižu osnovicu za doprinose, a možete i na više.
2. Šifru 109 koristite samo u slučaju da imate poremećene uslove poslovanja, tj. ako nemate na firmi para da isplatite neto zarade, a onda da platite makar doprinose na državi. Za to se koristi šifra vrste prihoda 109.

Denis D on 30.09.2019 00:07

Poštovani,
imam nekoliko pitanja i nadam se da ćete mi moći odgovoriti. Bavim se freelance poslovima putem interneta. Imam račun za nerezidente u Srbiji iako sam iz Crne Gore (jer neke poslove mi plaćaju samo ako imam račun u Srbiji, pa sam zato otvorio račun u Srbiji). Da li sam uopšte dužan plaćati porez Srbiji ako nisam rezident Srbije? Ako da, da li mogu postati paušalac u Srbiji kao nerezident? Drugo, da li su freelance poslovi uopšte oporezivi (bilo gdje - Srbija ili CG)? BiH je retroaktivno naplatila porez freelancerima i ne bih da se dovedem u situaciju da plaćam za prihode prethodnih godina. Tako da, šta mi savjetujete da radim u ovoj situaciji?

Odgovori

SVM SUPPORT on 19.10.2019 11:34

@Denis D,
Prema poreskim zakonima u Srbiji (trenutno), poreski obveznik je ili rezident republike Srbije, ili nerezident, koji ostvaruje dohodak na teritoriji republike Srbije. Dakle, pošto vam se poslovi putem interneta plaćaju na teritoriji republike Srbije (za šta je dokaz izvod sa vašeg tekućeg računa otvorenog u Srbiji), vi ste poreski obveznik i dužni ste samostalno obračunavati porez (i možda i doprinose) po odbitku.
Da, možete postati paušalac u Srbiji kao nerezident, i to bi vam vrlo verovatno bilo isplativije, nego da obračunavate porez i možda doprinose po odbitku.
Freelance poslovi su oporezivi u Srbiji, a vrlo verovatno i u CG.

Naš savet je: otvorite paušalnu agenciju kao nerezident, i stavljajte je u mirovanje svaki put kad nemate posla koji će biti naplaćen preko računa koji ste otvorili u Srbiji.
Za detaljnije konsultacije, šta je tačno isplativije, moramo imati više podataka.

Aleksandar Kolundžija on 05.10.2019 17:29

Poštovani,

hvala što nam svima odgovarate na pitanja. Interesuje me za registrovanje kao paušalca, ako se bavim delatnošću 96.09 usluge zbrinjavanja kucnih ljubimaca (smestaj, ishrana, cesljanje, cuvanje, treniranje i sl.) i pansion se nalazi u Ugrinovcima (pripadaju opštini Zemun), da li mogu da registrujem firmu recimo u Rumi, kao bih smanjio visinu plaćanja poreza, odnosno da li u slučaju inspekcije može biti problema. Hvala.

Odgovori

SVM SUPPORT on 19.10.2019 11:38

@Aleksandar Kolundžija,
Nema nikakvih smetnji da registrujete firmu u Rumi, a da posao obavljate u Ugrinovcima. Međutim, najavljuje se izmena zakona načina obračuna paušalnog poreza, gde će se ovaj efekat umanjiti, jer će da se uvede koeficijent kojim se množi osnovica za obračun poreza. Taj koefijcient će da zavisi od broja zaposlenih u nekoj opštini i broja stanovnika te opštine. Živi bili pa videli od 2020. godine.

Jovan on 11.10.2019 01:01

Pozdrav,
U koliko pausalac placa 30000 drzavi za porez, socijalno i sta vec jos ide u to, da li se on kada je u pitanju racunanje penzije jednog dana, vodi kao da je radio za minimalac ili se nekako drugacije racuna?
Unapred hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 19.10.2019 11:42

@Jovan,

Ovo je kompleksnije pitanje da bi se dao pojednostavljen odgovor, ali evo pokušaćemo: Penzija se ne računa baš kao da je radio za minimalac, ali je između minimalca i proseka zarade u Srbiji.

Nataša Džaleta on 11.10.2019 20:24

Poštovani,

Planiram da otvorim preduzetničku firmu sa šifrom delatnosti 74.10 - specijalizovane dizajnerske delatnosti. Zanima me da li pod tom šifrom mogu da prodajem odeću koju dizajniram (a sašije je neka šnajderka na primer)? Da li u tom slučaju mogu da budem paušalac?

Hvala unapred na odgovoru,
Nataša

Odgovori

SVM SUPPORT on 20.10.2019 13:01

@Nataša Džaleta,
pod šifrom 74.10. možete da prodajete odeću koju sašije šnajderka. Međutim, ako vam prihod od prodaje prelazi 50% onda vam 74.10 više nije pretežna delatnost, i onda bi trebalo da preregistrujete šifru delatnosti.
Paušalac ne može da preprodaje robu, može da prodaje samo svoje proizvode. Dakle, ako biste vi šili odeću ili biste zaposlili šnajderku koja bi šila odeću u okviru vaše firme, mogli biste biti paušalac. Ali ako biste prodavali odeću koju je sašila šnajderka (koja je druga firma ili pojedinac), onda ne biste mogli biti paušalac.

Zorica Antic on 25.10.2019 11:12

Postovani,
Planiram da otvorim pausalnu radnju za konsultantske usluge sa sifrom 70.22, inace sam penzioner. Da li pored te sifre 70.22. mogu da obavljam i druge poslove vezane za sifre delatnosti 43.12, 43.21.?

Unapred hvala na odgovoru

Odgovori

SVM SUPPORT on 25.10.2019 16:01

@Zorica Antić,

Ne smete ništa preprodavati, ali većinom usluga se smete baviti sve dok to nisu ugostiteljske, računovodstvene, revizorske marketinške usluge, reklamiranje i istraživanje tržišta, usluge u vezi sa nekretninama i sve dok u vašu delatnost ne ulažu i treća lica.

Iz navedenog zaključujemo, ako šifra delatnosti 43.12 i 43.21 se odnose na nekretnine, a ne na neke saobraćajnice, tunele i slično, onda ne smete biti u statusu paušalca.

dusanka pavlovic on 31.10.2019 16:48

Postovani,
Planiram da otvorim paušalnu radnju za konsultantske usluge i izvođenje radova u građevinarstvu,da li mogu da budem paušalac?

Odgovori

SVM SUPPORT on 31.10.2019 17:10

@Dusanka Pavlovic,
Po našem mišljenju, trebalo bi da možete. Poreska uprava pak može tumačiti da izvođenje radova u građevinarstvu ima veze sa prometom nekretnina, a to je nedozvoljena delatnost za paušalno oporezivanje.

dusanka Pavlovic on 01.11.2019 09:53

Da malo vam pojasnim planiram da otvorim paušalnu radnju za konsultantske usluge za jednu specifičnu vrstu radova u građevinarstvi kao i za izvođenje istih radova,da li mogu da budem paušalac?

Odgovori

SVM SUPPORT on 02.11.2019 11:54

@Dusanka,
Hvala na pojašnjenju. Međutim, ono nije konkretno i ne možemo da damo precizniju procenu nego što smo već rekli. Sa stanovišta zakona, paušalno oporezovana delatnost nije dozvoljena za citiramo "... aktivnosti u vezi sa nekretninama." To je jedino moguće ograničenje. Po nama, ako su vaše aktivnosti vezane za izvođenje radova čiji je proizvod nekretnina, onda je moguće da ne možete biti paušalac. Smatramo da je najbolje da pitate poreskog službenika u opštini na kojoj nameravate da otvorite paušalnu radnju.

Nikola on 05.11.2019 03:08

Poštovani.

Interesuje me sledeće: Posto sam tokom studentskih dana poceo da se bavim poliranjem i dubinskim (hemijskim) pranjem automobila, danas se to zove "Detailing", ali bi se moglo i podvesti kao autoperionica, ali zapravo su prilicno razlicite delatnosti, jer se ovde u proseku jedan automobil sredjuje 1 do 2 radna dana. To je preraslo u relativno ozbiljan posao koji vise necu moci sam da obavljam jer sam po struci lekar. Nisam jos uvek zaposlen kao lekar, ali nadam se da cu uskoro biti u državnoj bolnici. Zeleo bih da pausalno registrujem ovaj posao i da zaposlim radnika koji ce raditi ovaj posao umesto mene, ali ponekada cu i ja asistirati.

Moje pitanje je, posto ne mogu u sifrarniku da pronadjem kojoj bi delatnosti pripadao moj posao, da li mozda znate cemu bih pripao? Takodje otvorio bih posao na sebe, a radnika zaposlio pored mene. Ako sam dobro razumeo u tom slucaju bih placao sebi "manji" porez jer bih vec imao zdravstevno i socijalno kao lekar, a za radnika bih placao kompletan iznos?
Unapred zahvalan.

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.11.2019 06:51

@Nikola,
1. Obično, autoperionice budu registrovane pod šifrom delatnosti 45.20 Održavanje i popravka automobila.
Pored toga pronašli smo još 2 koje bi možda mogle da se uklope u "Detailing":
52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
ili
81.29 Usluge ostalog čišćenja
Sve tri su delatnosti koja su oslobođene evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

2. U pravu ste: sebi bi ste plaćali samo porez i PIO doprinos ako biste bili u radnom odnosu u drugoj firmi, a za radnika biste plaćali i porez i sva tri doprinosa: penziono i invalidsko osiguranje (PIO), zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti

Vlatko Cimbaljević on 08.11.2019 12:28

Poštovani, pausalac sam iz radnog odnosa (zaposlen sam u firmi DOO a Pausalac se vodi na mene). Mesečno plaćam propisane obaveze na ime 1. Akontacije za doprinose za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i na ime 2. AKONTACIJA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD OBAVLJANJA SAMOSTALNE DELATNOSTI. Ostvareni prihodi na preduzetniku su oko 5.000.000 rsd a moja zarada u drugoj firmi je 50.000 rsd.
Moje pitanje je sledeće: na kraju godine, da li prihodi od samostalne delatnosti (PRIHODI OSTVARENI NA PAUSALCU) ulaze u obračun za GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA?

Odgovori

SVM SUPPORT on 10.11.2019 17:16

@Vlatko Cimbaljevic,
Kad je u pitanju paušalno oporezivanje, ostvaren prihod tokom godine ne ulazi u osnovicu za obračun za godišnji porez na dohodak građana, ali ulazi osnovica na koju plaćate porez i doprinos koja je propisana rešenjem poreske uprave. Međutim, ona najčešće nije preko 800 hiljada, do milion dinara godišnje. Pod pretpostavkom da jeste tako, postoji još + 12 x 50 000 dinara vaše zarade u firmi u kojoj ste zaposleni, što je oko 600 hiljada dinara godišnje, a zbir ta dva je do 1.6 miliona dinara, što je debelo ispod propisane osnovice za godišnji porez na dohodak građana.

Sladja on 12.11.2019 23:01

Postovani, otvorila bih firmu “pausalac” ali u opstini koja je manje razvijena od Beograda. Firmu bih otvorila na supruga jer ja vec imam ugovor o radu u jednoj privatnoj firmi. Moje pitanje je da li licno moram ja ili suprug da idem u tu opstinu kako bi se papirologija sva zavrsila ili to moze online da se zavrsi? Da li pecat, overen potpis moze da se zavrsi u Beogradu i takse u APR-u isto, a da prijava firme bude na drugom mestu. Da li prijava za zdravstveno, penziono mora u samoj opstini i licno da se uradi ili to moze online?

Odgovori

SVM SUPPORT on 15.11.2019 17:29

Sladja,
Otvaranje firme možete završiti i online, ako imate digitalni sertifikat. Prijavu možete u APR poslati i poštom, uz svu dokumentaciju, odakle god želite. A možete i otići u APR u Beogradu, a adresa firme da bude na nekoj drugoj opštini. Pošto je jednošalterski sistem, APR će prijaviti na obavezno socijalno (i zdravstveno) osiguranje u opštini sedišta. Tako je u teoriji. U praksi, dešava se da u fondu za socijalno osiguranje se ne vidi status osiguranja, ali se prijava zaposlenih može uraditi preko CROSO platforme online, ako otvorite tamo nalog.

Milos on 26.11.2019 00:07

Postovani,

pre svega hvala na ovako iscrpnim odgovorima, svima nama (a dosta nas je).

Imam pitanje vezano za proizvodnju kolaca. Naime, planiram da otvorim proizvodnju sitnih kolaca, te imam vise pitanja:
1) pronasao sam da sifre 1071 i 1072 opisuju najblize to cime zelim da se bavim, zanima me preporuka za najbolju sifru delatnosti. Da li ima razlike u odabiru, ukoliko se odlucim za pausalni porez?
2) prijatelji mi sugerisu da otvorim preduzetnicku radnju kao pausalac, dok su drugi misljenja da to ne radim i da je bolje da "vodim" knjige i imam knjigovodju. Koja bi bila vasa preporuka u ovom slucaju? Koliki bi mi bili troskovi u jednom, a koliko u drugom slucaju? Jedina trenutno dostupna informacija koju imam je da u drugom slucaju, pored nadoknade koju bih placao drzavi, moram da racunam na 80-100 Eur troskova za knjigovodju.
3) da li je potrebno da imam fiskalnu kasu?
Od informacija jos da Vam napomenem da planiram da zaposlim jednog radnika, i da bih delatnost registrovao na opstini Stari grad u Beogradu.

Unapred Vam se zahvaljujem na odgovoru,
Pozdrav,
Milos

SVM Support on 04.12.2019 10:33

@Miloš,
1) šifre 1071 i 1072 su vrlo slične što se tiče paušalnog poreza. Ne bi trebalo da ima signifikantne razlike.
Stari Grad kao opština je malo skuplja za paušalca, nego neka prigradska opština npr. Jedan zaposleni radnik utiče na visinu paušalnog poreza dodatnih 10% u odnosu na polaznu osnovicu.
2) Zavisi šta sve želite da radite. Ako želite samo da proizvodite sopstvene kolače, onda je bezbrižnije biti paušalac. Ako planirate da preprodajete i tuđe poslastice, onda morate biti preduzetnik i to po nama sa isplatom lične zarade. Raspitajte se za cenu knjig. usluga i za vaše obaveze kod knjigovođe kojeg odaberete. Nekad je pametnije u početku razvoja biznisa raditi više ručno neke papirologije, a imati manje troškove, i to je izvodivo ako budete vodili knjige. MI bismo za prvu godinu odlučili da budemo preduzetnici sa isplatom lične zarade, zbog svega navedenog.
3) Nije potrebno da imate fiskalnu kasu ako ćete proizvode prodavati pravnim licima i nećete imati maloprodajnu lokaciju. Ako imate maloprodajnu lokaciju, morate da imate fiskalnu kasu.

Danilo on 15.11.2019 19:34

Poštovani,

Tražeći rešenje za svoje probleme i nedoumice putem interneta danas sam se prvi put susreo sa Vama i veoma oduševio sa temeljnim i konkretnim odgovorima, te se nadam da ćete i meni pomoći u izboru i odluci.

Elem, 2016. godine sam se iz radnog odnosa registrovao kao preduzetnik, trgovina na veliko u sistemu PDV-a. Bavio sam se izvozom robe, a kasnije izdavanjem nekretnina koje sam ja dao u zakup svojoj preduzetničkoj radnji sa pravom izdavanja u podzakup trećem pravnom licu.

Od 2018 se više ne bavim trgovinom ali i dalje izdajem nekretnine, sa godišnjim prihodom od oko 4 miliona dinara sa tendecijom rasta za sledeću godinu.
Pored toga što sam u redovnom radnom odnosu sa redovnim primanjima, ostvarujem i dodatna primanja kao fizičko lice, takođe od izdavanja nekretnina.

Moje pitanje glasi:
- Da li da izađem iz PDV-a i dosadašnjeg načina oporezivanjne i na koji oblik oporezivanja da pređem?
- Koju šifru delatnosti mi preporučujete?
- Šta ulazi u obračun za godišnji porez na dohodak građana (ne razumem koji je to u mom slučaju oporezivi deo prihoda od nepokretnosti)?
- Do kada je rok za podnošenje zahteva za promenu u načinu oporezivanja i promenu šifri delatnosti?

Nadam se da ste razumeli šta me muči i zanima (kako uštedeti, a pridržavati se zakonskih regualtiva).
Srdačan Pozdrav.

Odgovori

SVM SUPPORT on 16.11.2019 07:58

Danilo,

1. Ako nemate mnogo dobavljača za usluge (pošto više ne trgujete, pretpostavka je da nemate dobavljače za robu) koji su u sistemu PDV-a, onda ima smisla da izađete iz PDV-a.
2. Obzirom na prihod od 4 miliona dinara, naša preporuka je sigurno za preduzetnik sa isplatom lične zarade, van sistema PDV, jer paušalac ne možete da budete obzirom na delatnost u vezi sa nekretninama.
3. U godišnji porez na dohodak građana ulaze vaša lična primanja iz radnog odnosa, prihod od izdavanja nekretnina kao fizičko lice, prihod od izdavanja nekretnina kao preduzetnik. Ako ukupni prihod pređe 2.3 miliona dinara, na iznos preko toga plaćali biste porez.
4. Izlazak iz PDV sistema nije uslovljen rokom, ali je uslovljen time da niste imali promet veći od 8 miliona dinara u prethodnih 12 meseci. Vodite računa, na svu imovinu (osnovna sredstva i zalihe na stanju) morate platiti PDV pri izlasku iz sistema PDV-a na sve što ste odbili PDV prilikom nabavke. Uračunajte taj trošak od 20% na nabavnu vrednost, ako ovoga ima.
5. Promena šifre delatnosti takođe nije uslovljena rokom. Po nama, najbliži ste šifri delatnosti 6820 - Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima.

Zlatko Markovic on 19.11.2019 02:44

Postovani,

Pausalac sam, bavim se proizvodnjom odevnih predmeta pa bih zeleo da uvezem materijal za izradu odece iz inostranstva(turske), interesuje me da li kao pausalac mogu to da uradim tj da se bavim uvozom? I koje su prednosti i mane uvoza robe kada sam pausalac?

Odgovori

SVM SUPPORT on 04.12.2019 09:29

@Zlatko Marković,
Paušalac ne može da se bavi trgovinom, ali ako je uvoz materijala zarad izrade isključivo sopstvenih proizvoda, onda za to po našem mišljenju nema smetnji.
Nevolja je što je takav uvoz mora da se obračuna PDV (i ako kao paušalac niste u sistemu PDV-a) i da se plati taj iznos državi do 10. u narednom mesecu, tako da je taj materijal bar 20% skuplji (ako nema nikakve carine na isti).

Nenad Perović on 19.11.2019 12:20

Zdravo,
pre 2 nedelje sam otvorio preduzetniču delatnost i predao elektronski poresku prijavu popunjavanjem PPDG-1P. Šifra mi je 9511 osnovne delatnosti, i naravno želim biti paušalac. Hteo bih postaviti 2 pitanja.
Da li treba poreskoj još nešto da predam osim tog PPDG-1P kako bi mi odobrili da budem paušalac?
Pošto sam delatnost otvorio sada u novembru 2019. ta granica godišnjeg obrta od 6 miliona dinara bez oporezivanja, da li se odnosi na kalendarsku godinu, ili na datum osnivanja pa sledećih 12 meseci?

Hvala unapred.

Odgovori

SVM SUPPORT on 04.12.2019 09:49

@Nenad Perović,
1) Ne treba podnositi ništa više sem PPDG-1R obrasca. Šta više, ako ste na APR prijavi označili da želite biti paušalno oporezovani, ni taj obrazac ne bi trebalo podnositi.

2) Ograničenje od 6 miliona dinara prometa se odnosi na kalendarsku godinu, a 8 miliona dinara se odnosi na sledećih 12 meseci.

SVM SUPPORT on 04.12.2019 09:49

@Nenad Perović,
1) Ne treba podnositi ništa više sem PPDG-1R obrasca. Šta više, ako ste na APR prijavi označili da želite biti paušalno oporezovani, ni taj obrazac ne bi trebalo podnositi.

2) Ograničenje od 6 miliona dinara prometa se odnosi na kalendarsku godinu, a 8 miliona dinara se odnosi na sledećih 12 meseci.

Ivana on 20.11.2019 08:13

Postovani,otvorila sam pausalnu firmu, zatrudnela, pa me zanima da li imam pravo kao pausalac na trudnicko i porodiljsko bolovanje? Kome podnosim zahtev i da li mi se to uopste isplati? Imam uslove koliko sam citala, jer sam pre otvaranja firme radila skoro 2 godine kod privatnika? Hvala unapred na odgovoru

Odgovori

SVM SUPPORT on 04.12.2019 09:52

@Ivana,
Imate pravo i na trudničko bolovanje i na porodiljsko odsustvo, nevezano koji tip preduzetnika ste otvorili, pa tako i ako ste paušalno oporezovani preduzetnik.
Zahtev se podnosi fondu za zdravstveno osiguranje. Isplati se svakako, čak i da niste 2 godine radili. Bolje da dobijate neku naknadu nego da ne dobijate ništa. Jedini ulog je da podnesete zahtev za refundaciju, što je standardna procedura koja se da ispuniti.

Jovana on 23.11.2019 14:01

Da li kao pausalac placam porez na imovinu na kojoj je registrovana preduyetnicka agencija?

Hvala unapred.

Odgovori

SVM SUPPORT on 04.12.2019 09:57

@Jovana,
Porez na imovinu je regulisan Zakonom o porezima na imovinu, nezavisno od toga da li imalac te imovine ima preduzetničku agenciju (pa tako i nezavisno od toga da li ima paušalno oporezovanu preduzetničku agenciju).

SVM SUPPORT on 04.12.2019 10:05

Dakle, imalac imovine plaća porez na imovinu. Ako preduzetnik nije imalac te imovine, ne treba da plaća taj porez. Sem ako su imalac i preduzetnik napravili ugovor o korišćenju te imovine (nepokretnosti) po kojem je imalac prebacio obavezu plaćanja poreza na imovinu na preduzetnika, što je neuobičajeno.

Marko on 25.11.2019 08:46

Postovanje.Radim kao samostalni moler.Hteo bih da se registrujem kao preduzetnik pausalac i da na taj na im uplacujem doprinose radi lakseg poslovanja,naplate.Mozete li mi reci koliko bi mi bili mesecni izdaci za firmu.Unapred hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 04.12.2019 10:07

@Marko,
Okvirno od 12000 do 25000 dinara. Detalji zavise od poreskog službenika, pa savetujemo da se raspitate u poreskoj upravi u vašoj opštini.

Srdjan Kitanovic on 29.11.2019 12:03

Planiram da otvorim taksi firmu za prevoz robe i putnika, posedujem B kategoriju u vozackoj.. Isao sam u opstini i kazu mi da mi je potrebna C kategorija.. Ja bi prevoz vrsio putnickim autom.. Jel postoji sansa da firmu registrujem na ime prijatelja koji ima C kategoriju i nesmetsno obavljam prevoz robe i putnika
Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 04.12.2019 10:36

@Srdjan Kitanović,
Mi smatramo da to nije ispravno, jer onda je vaš prijatelj poreski obveznik, a ne vi. To znači da mora da vas radno angažuje, a to onda povećava troškove poreza i doprinosa. Ukoliko ne biste bili prijavljeni po nekom radnom osnovu, to bi se smatralo prekršajem prema zakonu o radu.

Katarina velickovic on 02.12.2019 13:12

Dobar dan. Firma je otvorena 2007 kao pausalna, ona ni jedan posao nije uradila, ja bih sad da je ugasim ali poreska uprava trazi bilans stanja. Treba mi vas savet sta sada? Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 04.12.2019 10:45

@Katarina Velickovic,

Potrebno je na neki način dokazati da je firma otvorena kao paušalna, jer u tom slučaju ne postoji obaveza vođenja knjiga, a samim tim i podnošenja bilansa stanja.

Ivana on 04.12.2019 13:29

Pozdrav, pitala sam Vas pre izvesnog vremena da li kao pausalac mogu dobiti trudnicko i porodiljsko. Vi ste mi odgovorili da mogu, usput, hvala Vam na odgovoru. E sad, na konto toga imam jos jedno pitanje - Da li cu dobijati trudnicko i porodiljsko i ukoliko zamrznem ili ugasim firmu u tom periodu dok traje trudnicko ili porodiljsko? Ili ce mi sa gasenjem ili zamrzavanjem firme ukinuti te doprinose? Unapred hvala na odgovoru.

Odgovori

SVM SUPPORT on 04.12.2019 14:15

@Ivana,
Ako zamrznete radnju, hoćete dobijati. Ako ugasite radnju, trudničko nećete, ali porodiljsko po našem mišljenju hoćete. Međutim, pošto trudničko dođe pre porodiljskog, onda nema smisla ništa sem zamrzavanja radnje.

mima on 10.12.2019 11:29

Postovani,

Da li se u KPO knjigu ( ukoliko se radi sa inostranstvom) upisuje dinarska protivvrednost fakture na dan izdavaja fakture ili na dan uplate fakture od strane klijenta?

Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 10.12.2019 12:27

@Mima,
U KPO se upisuje iznos na dan izdavanja fakture.

mima on 10.12.2019 13:42

Hvala na brzom odgovoru, samo jos dopuna, da li se upisuje iznos u dinarima ili u eurima?

Odgovori

SVM Support on 11.12.2019 17:20

Mima,
Upisuje se iznos u dinarima.

Nemanja Đurašinov on 10.12.2019 19:06

Kako funkcioniše paušalna firma, samouslužna perionica? Tu se ne izdaju računi, niti država može znati da li je oprao 3 ili 103 auta? Ili grešim
Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 12.12.2019 17:09

@Nemanja Đurašinov,
Ne izdaju se računi, ali se izdaju neki žetoni ili bonovi ili priznanice uz uplatu žetona. Trebalo bi urediti poslovanje da se svakom fizičkom licu izda i račun (makar to bio automatski račun).
Država nije ni obavezna da zna da li je oprano 3 ili 103 auta, ali bi u postupku eventualne kontrole moglo biti postavljeno pitanje zašto paušalna radnja ne izdaje račune (bez obzira na automatski način poslovanja). Slažemo se da je ovo situacija u kojoj zakon ne prati nove trendove u poslovanju, ali trenutno je tako: paušalac mora da izda račun (ne mora fiskalni u svim slučajevima, ali mora običan račun) za svaku pojedinačno obavljenu uslugu ili grupu usluga.

Milos Milosevic on 17.12.2019 10:25

Zanima me par stvari.
Ako registrujem firmu za pausalnu delatnost, da li se moze prodavati bilo kakva roba bez fiskalnog racuna.Konkretno ako imam servis za popravku npr..laptopova.Musteriji se ne isplati popravka, ja odkupim pokvaren laptop.Popravim ga, da li bih ga mogao prodati preko pausalne firme.
Hvala.

Odgovori

SVM SUPPORT on 18.12.2019 07:51

@Milos Milosevic,
Paušalac ne sme da trguje tj. ne sme da kupi nešto pa da preproda, bez obzira što bi kupio nešto neispravno, pa ga preprodao ispravno.

Jovan Jelovac on 17.12.2019 23:28

Postovani, otvorilo bih 2020 (januar) firmu kao pausalni preduzetnik, za delatnost hostesa, promoterki. (Angazovanje na sajmovima, dogadjajima itd.) Mozete li mi pomoci, koja je tu sifra delatnosti, i koji su mesecni troskovi za takvu jednu firmu na teritoriji opstine Zemun?
Unapred hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 18.12.2019 08:00

@Jovan Jelovac,
Po našem mišljenju, najbliža šifra delatnosti je 73.11, Delatnost reklamnih agencija. U opisu te delatnosti piše: distribuiranje ili isporučivanje propagandnog materijala ili uzoraka.
Avaj, nevolja je što ta delatnost ne može biti paušalno oporezovana, shodno članu 40 Zakona o porezu na dohodak građana.
Ako bi postojala mogućnost paušalnog oporezivanja, onda bi ona bila oporezovana između 20000 i 30000 mesečno, na teritoriji opštine Zemun.

Marko NBG on 23.12.2019 15:37

Poštovani,
prilikom osnivanja preduzetnika, paušalca, za delatnosti za koje postoji umanjenje, po uredbi, da li to umanjenje mora da se traži prilikom prijave u poreskoj upravi ili oni sami utvrdjuju umanjenje.
Hvala
Pozdrav
Marko

Odgovori

SVM SUPPORT on 09.01.2020 17:09

@Marko,
Ako mislite na umanjenja po uredbi, umanjenja određuje poreski službenik prilikom sastavljanja rešenja o paušalnom oporezivanju.
Od 2020. godine, procedura će postati javna i transparentna i nadamo se da ćemo u praksi svi moći da znamo iznos poreza za paušalno oporezovane preduzetnike.

Ljubica on 25.12.2019 20:51

Poštovani,
dali šifra delatnosti drumski prevoz tereta(šljunak, beton, gvožđe itd. može biti registrovana kao paušalac i da li mora imati fiskalnu kasu?

Odgovori

SVM SUPPORT on 09.01.2020 17:14

@Ljubica,
Drumski prevoz tereta može biti paušalno oporezovan.
Pošto je ovo šifra delatnosti 49.41 Drumski prevoz tereta, saglasno Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, ne morate imati fiskalnu kasu.

Jelena on 05.01.2020 12:29

Postovanje,
Da li mogu da otvorim agenciju, kao pausalac, i na osnovu nje da prodajem namestaj koji sama izradjujem kupcima I salonima namestaja? Ako ne, koji je najpovoljniji oblik poslovanja?
Hvala puno!

Odgovori

SVM SUPPORT on 09.01.2020 17:20

@Jelena,
Nema smetnji da budete paušalno oporezovani ako prodajete isključivo sopstvene proizvode, pa makar to bio i nameštaj.
Ne smete kupiti nečiji drugi nameštaj i preprodati ga vašoj mušteriji.

Milan on 09.01.2020 09:21

Postovani,
Hteo bih da registrujem agenciju sa sifrom 7022. Medjutim kada udjem u kalkulator poreza i kada odaberem sve opcije i da se agencija registruje Januar/Februar 2020 bez prethodnog resenja, izracunati porez je oko 30 000 za sledece 4 godine. Medjutim ukoliko upisem iznos sa prethodnog resenja, porez je visestruko manji. Da li to znaci da svi koji su registrovali agenciju pre Januara 2020 i imaju vec neko resenje za porez placaju, recimo duplo manje za sledece cetiri godine, u odnosu na nove preduzetnike? Malo mi je nelogicna visina poreza zato i pitam.

Hvala najlepse na odgovoru.

Odgovori

SVM SUPPORT on 09.01.2020 17:22

@Milan,
Kalkulator poreza je nedavno objavljen i još nije jasno kako on funkcioniše. Nadamo se da će u narednim nedeljama biti otkrivena logika obračuna, pa ćemo moći da diskutujemo i o ovoj temi.

Milos on 09.01.2020 14:53

Pozdrav. Za pausalno oporezivanje ,Sifra 43 33 Postavljanje zidnih i podnih obloga. Koliki bi okvirno bili mesecni izdaci ako je sediste firme u Pancevu? I da li bi bi bilo razlike ako bi firmu otvorio sa adresom u okolini Lesklovca?

Odgovori

SVM SUPPORT on 09.01.2020 17:23

@Milos,

Okvirno 18000 - 25000.
Verovatno bi bilo male razlike da otvorite u Leskovcu.

Ivana Rajovic on 14.01.2020 13:30

Da li je moguce registrovati vise delatnocti i biti pausalno oporezovan. Npr. voditi knjige , vrsiti racunovodstvene usluge i raditi konsalting i menadzment u oblasti projektovanja . Postoji li opcija da se registrujes na glavnu delatnost na koju ces placati najveci iznos poreza i doprinosa a da obavljas i druge sporedne gde je manja osnovica za pausalno oporezivanje. Naravno da bi u takvoj pausalnoj radnji pored osnivaca bilo zapsleno i drugo lice za obavljanje druge delatnosti.

Odgovori

SVM SUPPORT on 14.01.2020 15:23

@Ivana Rajovic,
Moguće je registrovati samo pretežnu delatnost, ali nema smetnji da se pored pretežne bavite i drugim delatnostima. Na osnovu nje se obračunava paušalni porez. Činjenica da se bavite i drugim delatnostima neće umanjiti ili uvećati osnovicu za paušalno oporezivanje. Obavljanje druge delatnosti ne uzrokuje zapošljenje nekog drugog lica, prosto, može se jedan te isti preduzetnik baviti sa više delatnosti u okviru svoje preduzetničke agencije, sve dok se za te delatnosti ne traže posebne dozvole nekih nadležnih institucija.

Ana on 21.01.2020 14:45

Postovani, da li ako predjem sa pausalca na DOO, i zaposlim se u tom novom DOO, imam preavo na subvencije za novozaposlene radnike?

Odgovori

SVM SUPPORT on 12.02.2020 14:03

@Ana,
Postoji nekoliko vrsta subvencija. Na neke imate pravo, a na neke nemate. Da bismo dali precizne informacije, potrebno je da imamo i preciznije okolnosti tih radnika.

Aco on 23.01.2020 12:43

Poštovanje, da li je paušalac koji nije zaposlen u obavezi da plaća zdravstveno osiguranje ako ne želi da ga ima. Ja konkretno u kalkulatoru za Novi Pazar šifra delatnosti je 1071 vidim da je porez oko 11000. Ne govori se o zdravstvenom osiguranju.

Odgovori

SVM SUPPORT on 12.02.2020 14:07

@Aco,

Zdravstveno osiguranje je obavezno da se plaća po zakonu a na osnovu rešenja poreske uprave o iznosu paušalnog poreza i doprinosa.

Ana Djurdjev on 30.01.2020 07:21

Postovani,
zelela bih da otvorim kreativnu radionicu za decu i odrasle. Da li je najbolja opcija pausalac?
obzirom da ne ocekujem veliki promet, manje je mesto i verujem da ce trebati vremena da se posao razradi. Da li moram da imam fiskalnu kasu? Koliko mogu da ocekujem da ce to iznosti mesecno?
Nisam razumela najbolje, napisali ste da frizeri pausalci ne moraju, dok reciomo fitnes centar mora imati.

Odgovori

SVM SUPPORT on 12.02.2020 14:52

@Ana Djurdjev,

Ako ne očekujete dobit u prvoj godini, možda je bolje da budete i preduzetnik sa samooporezivanjem. Paušalac će biti oko 18 do 25 hiljada mesečno.
Ako se registrujete na nekoj od šifara delatnosti koje počinju sa 85 tj. Obrazovanje ili 93 tj. Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti, nije vam potrebna fiskalna kasa.

Milos on 30.01.2020 18:14

Poštovani,

Planiram da počnem sa držanjem časova engleskog jezika preko par sajtova, isplatu kompanije vrše na moj
PayPal nalog.
Zanima me da li ja mogu i moram da plaćamo porez kao paušalac ili na neki drugi način ? Koja bi bila šifra delatnosti ?
Hvala i srdačan pozdrav

Odgovori

SVM SUPPORT on 12.02.2020 14:56

@Milos,
Možete plaćati porez kao fizičko lice i kao pravni subjekt, tj. kao preduzetnik paušalac. Vrlo verovatno se više isplati biti paušalac.
Šifra delatnosti za strane jezike je 85.59 Ostalo obrazovanje

ivan Milojevic on 31.01.2020 01:09

Postovani, koja bi bila sifra delatnosti za servis motornih testera.. I ako bih porucivao delove, da li iste naplacujem preko usluga ugradnje ili kako...?

Hvala u napred
Pozdrav

Odgovori

SVM SUPPORT on 12.02.2020 15:00

@Ivan Milojevic,

Šifra delatnosti je 33.12 Popravka mašina.
Za rezervne delove verovatno pitate zbog ograničenja da budete paušalno oporezovani ako se bavite trgovinom.
Dakle, ako poručujete delove i ne preprodajete ih, nego je to posledica potrebe za servisom, onda ih računajte u uslugu popravke i održavanja i možete biti paušalno oporezovani.

Svetlana Pajić Danilović on 03.02.2020 08:42

Poštovana kao paušalci posle kog vremenskog perioda od otvaranja biznisa možemo zatražiti kredit od Banke.?Hvala.

Odgovori

SVM SUPPORT on 12.02.2020 15:17

@Svetlana Pajić Danilović,
Ovo je pitanje za banku. Iz našeg iskustva, to ne zavisi od toga da li ste paušalno oporezovani, nego od mogućnosti i vrsta osiguranja tog kredita. Generalno, namenskih kredita za preduzetnike (pa i za paušalno oporezovane) ima dosta u ponudi i najbolje je posetiti nekoliko banaka i uporediti ponude.

Danijela Stojanovic on 04.02.2020 01:41

Poštovani,

Da li mogu da registrujem Edukacioni centar sa šifrom delatnosti 8559 - Ostalo obrazovanje i biti paušalno oporezivana? Koliko sam razumela nije neophodna fiskalna kasa i izdavanje fiskalnih računa za Edukacioni centar? U slučaju obuke da li moraju da se izdaju računi polaznicima u Edukacionom centru i da se upisuju u KPO? Da li Edukacioni centar ukoliko je osnovan kao paušalni preduzetnik ima pravo da izdaje sertifikate za odredjene kurseve koji će se održavati u njemu? Koja bi početna osnovica bila za obračun poreza i doprinosa za šifru 8559 u slučaju registrovanja firme?

Hvala unapred na odgovoru.

Odgovori

SVM SUPPORT on 12.02.2020 15:21

@Danijela Stojanović,
Edukacioni centar može biti registrovan sa šifrom delatnosti 8559i biti paušalno oporezivan? Tačno, nije neophodna fiskalna kasa i izdavanje fiskalnih računa za Edukacioni centar?
Računi, ako ste paušano oporezovani, moraju da se izdaju za svaku pojedinačno pruženu uslugu i potom da se upisuju u KPO?
Pravo izdavanja sertifikata za kurseve nije uslovljeno oblikom preduzetnika (a ni drugog pravnog subjekta)?

Početna osnovica bila za obračun poreza i doprinosa za šifru 8559 zavisi od nekoliko faktora, ali na internet prezentaciji Poreske uprave, od nedavno postoji kalkulator iznosa paušalnog poreza, pa tamo možete pogledati tačan iznos.

ivan Milojevic on 10.02.2020 11:12

Postovani, koja bi bila sifra delatnosti za servis testera, trimera i kosilica...
I da li bih ja kao pausalac trebao robu onda da naplaćujem kroz ugradnju?
Da li bih imao mogućnosti da nabavljam delove?

Odgovori

SVM SUPPORT on 12.02.2020 15:48

@Ivan,
Čini nam se da smo odgovorili već na ovo pitanje malo više. 33.12 je vaša šfra delatnosti i možete da nabavljate delove kao paušalac.

Milan Milanovic on 14.02.2020 00:10

Postovani,

Zamolio bih za pomoc i Vas savet.
Zeleo bih da iz radnog odnosa (doo) ukoliko je moguce otvorim firmu koja bi se bavila trgovinom prozivoda sijalice,brave,ormarici za postu i sl,nije prehrana u pitanju(kupovina od firme 1 i prodaja firmi 2 ) i imao bih par prozivoda gde bihpravio od 2 proizvoda (metalna tabla + stampani natpis) napravio 1 i tako ga prodavao (metalne table prelepljen natpisom) ... Proizvode bih prodavao pravnim licima tj firmama, fizickim licima ne .
Da li posoji mogucnost da budem pausalac, i da nemam fiskalnu kasu ? I koju sifru delatnosti bi ste mi preporucili ?
Promet za pocetak ne bi bio veci od 4.000.000 godisnje.
Zamolio bih Vas da mi ukoliko je moguce za moju situaciju date najpovoljnije resenje .
Hvala unapred.

Odgovori

SVM SUPPORT on 14.02.2020 16:38

@Milan Milanovic,

Ne možete biti paušalac ako se bavite trgovinom.
Fiskalnu kasu morate imati za promet fizičkim licima, sem nekih izuzetaka. Ako prodajete pravnim licima, ne morate imati fiskalnu kasu.
Najpovoljnije rešenje je da osnujete preduzetničku radnju sa opcijom isplate lične zarade.

Tamara on 15.02.2020 19:40

Zdravo.

Registrovala sam se kao preduzetnik i imam dva klijenta, pravna lica. Vlasnici tih pravnih lica(klijenata) su muz i zena, u smislu da je muz samostalni vlasnik jedne firme a zena samostalni vlasnik druge firme, znaci bez udela ili drugog medjusobnog uticaja, svako ima svoju firmu. Moje pitanje je sledece:

Da li se ova dva moja klijenta, prema novom zakonu o pausalnom oporezivanju preduzetnika smatraju povezanim licima?

Unapred Hvala.

Pozdrav,

Tamara

Odgovori

SVM SUPPORT on 19.02.2020 11:46

@Tamara,
Povezana pravna lica definišu se Zakonom o porezu na dobit pravnih lica i Zakonom o porezu na dohodak građana. Jedan od kriterijuma je da se povezanim PRAVNIM licima smatra i bračni drug, ali samo ukoliko ima bar 25% osnivačkog udela ili 25% glasačkih prava.
Ako su ovde u pitanju d.o.o. od supruga i drugi d.o.o. od supruge, onda to NISU povezana pravna lica, obzirom da je suprug 100% vlasnik svojeg pravnog lica, a supruga 100% vlasnik svog pravnog lica.

Međutim, ako su u pitanju preduzetnik suprug i/ili preduzetnica supruga, onda to JESU povezana pravna lica :), jer se u skla­du sa Za­ko­nom o po­re­zu na do­ho­dak građana, lica povezana sa preduzetnikom smatraju i čla­no­vi po­ro­di­ce ob­ve­zni­ka (brač­ni drug, ro­di­te­lji, de­ca, usvo­je­nik i usvo­ji­lac), jer kod preduzetnika ne postoji termin "vlasnik udela", obzirom da je preduzetnik definisan kao fizičko lice koje vrši privrednu delatnost.

Mina Golubovic on 19.02.2020 11:25

Poštovani,
zanima me Vaše mišljenje:
šta je (i da li je) potrebno od dokumentacije ukoliko ja kao fizičko lice napravim nalog za interni prenos sredstava (sifra placanja 289) na svoj preduzetnički račun?

Hvala u napred

Odgovori

SVM SUPPORT on 19.02.2020 12:21

@Mina Golubovic,

Ako smo dobro razumeli: fizičko lice želi sa svog tekućeg računa da napravi transfer novca na račun preduzetnika?
Ako je tako, onda nije potrebna nikakva dokumentacija.
Na žalost, u praksi susrećemo da se u bankama propisuju procedure koje insistiraju da se ovaj vid transfera dokumentuje ugovorom o pozajmici. Taj ugovor ima smisla ako bi fizičko lice uplaćivalo pravnom licu (npr. d.o.o.), ali ako fizičko lice uplaćuje na račun svog preduzetnika, taj ugovor nema smisla zbog prirode definicije preudzetnika u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Dimitrije Nikolić on 22.02.2020 13:48

Poštovani, trenutno pišem kao novinar za više internet portala i plaćaju me preko Autorskog biroa na osnovu autorskog ugovora. Sada želim da postanem paušalac da bi mi išao staž. Jedina pretežna delatnost koju sam našao za ovo zanimanje je 6312 - Veb portali. Ni jedna druga delatnost mi se ne uklapa. Možete li da mi pomognete oko izbora? Hvala unapred.

Odgovori

SVM SUPPORT on 24.02.2020 15:02

@Dimitrije Nikolić,
Po našem mišljenju, vaša šifra delatnosti je prema onom što ste opisali :
90.03 - Umetničko stvaralaštvo.
Ovo zato što obuhvata delatnosti pisaca i slobodnih novinara.

Dragica Popov on 24.02.2020 10:51

Penzioner, otvorio bi preduzetničku radnju pod šifrom 31.09 proizvodnja ostalog nameštaja i dopunska delatnost pod šifrom 95.24 održavanje i popravka nameštaja.Da li je to moguće objediniti i kolike bi mi obaveze bile.Da li bi mogao da otvorim tu firmu na sina koji je student a da ja radim kao poslovođa?

Odgovori

SVM SUPPORT on 24.02.2020 15:27

@Dragica Popov,
Prema Zakonu o privrednim društvima, morate se odlučiti za jednu pretežnu šifru delatnosti, a ostale šifre nisu zabranjene (dok se to izričito nekim propisom ne odredi).
Obzirom da je prva šifra proizvodnja, a druga opravka, savet je da vam osnovna šifra delatnosti bude 95.24 Održavanje i popravka nameštaja - lakše će se uklopiti u definiciju paušalne delatnosti.
Možete da otvorite radnju na sina koji je student. Možete biti i vi ovlašćeni poslovođa, ako ste član istog domaćinstva, bez zapošljavanja u paušalnoj agenciji vašeg sina. Ali ako niste član istog domaćinstva, onda biste morali da se zaposlite, a onda ste dužni obračunavati zaradu i plaćati porez i doprinose na tu zaradu državi.

E on 29.02.2020 13:22

Postovani,

Dobio sam ponudu da radim kao Operations Analyst za business incubator koji tek treba razvijati. Jedan od prvih zadataka bi mi bio da skapiram na koji nacin cu biti placen. Mene sada zanima kako funkcionise odnos izmedju recimo tog business incubator-a i mene, na koji nacin bih ja bio placen, jer mi je pomenuto da je jedan od nacina zapravo otvaranje pausalne agencije i odnos company-contractor. S obzirom na cinjenicu da sam ja vec u radnom odnosu na polu radno vreme, koliko bi bili moji izdaci ukoliko registrujem pausalnu agenciju u Novom Pazaru? U tom slucaju bih zeleo da pitam pod kojom sifrom delatnosti bih mogao osnovati takvu pausalnu agenciju? Takodje, da li mislite da je otvaranje pausalne agencije bolja opcija nego otvaranje DOO-a u ovom slucaju? Hvala unapred, jako bi mi znacila vasa pomoc.

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 19:11

@E,
Možete biti zaposleni na preostalu polovinu radnog vremena, a možete otvoriti i paušalnu agenciju. Međutim, ako otvorite paušalnu agenciju da biste imali poslovni odnos samo sa jednim nalogodavcem, obratite pažnju na Test samostalnosti preduzetnika, koji može više da košta vašeg poslodavca ili vas ako ga ne prođete, nego da ste zaposleni.
Zbog toga, i zbog promena u zakonu od ove godine, predlažemo otvaranje d.o.o.
Šifra delatnosti za Operational Analyst je teško odrediva, jer ne znamo šta bi Operation Analyst trebalo da radi.

Uroš Urošević on 02.03.2020 10:24

Poštovani,
Ja sam preduzetnik paušalac (šifra 7112, obavljam delatnost iz radnog odnosa), trenutno u aktivnom statusu. Kako poslove nalazim sporadično (do sada 2-5 poslova godišnje), ne isplati mi se da plaćam paušal za celu godinu, tako da razmišljam o prebacivanju u status mirovanja i ponovnog aktiviranja kada budem imao neki konkretan posao. Odnosno, da prelazim iz aktivnog statusa u mirovanje i obratno po potrebi (verovatno 2-3 puta godišnje).
S obzirom da sam dobio ponudu da hitno izradim dokumentaciju za naručioca, planiram da, nakon izrađene dokumenatacije i izdate fakture, pređem u status mirovanja. Kasnije planiram da podižem novac sa računa dok sam u statusu mirovanja (za posao za koji je izdata faktura dok sam bio aktivan jer mi je naručilac otvoreno rekao da će mi platiti u roku od 2-3 meseca od predate fakture). Da li je to moguće? Moji prijatelji/kolege paušalci većinom tvrde da jeste, kao i da oni to rade na par meseci. Ima i onih (u manjini) koji kažu da je to prekršaj i da je kažnjivo, odnosno da pri podizanju novca sa računa dok sam u mirovanju moram da platim i neki porez (ako je tako koliko iznosi i kada se plaća?). Video sam da ste više puta odgovorili na slična pitanja, ali vas molim da odgovorite ponovo kako bih definitivno znao šta da radim.
Hvala na razumevanju i odgovoru, Uroš

Odgovori

SVM SUPPORT on 02.03.2020 12:38

@Uroš Urošević,
Vrlo precizno postavljeno pitanje, hvala.
Dok ste u statusu mirovanja, miruju vam poreske obaveze i miruje vam taj deo obračuna doprinosa za staž (za buduću penziju). Ali banka vam neće blokirati pristup vašim sredstvima. Banka i poreska uprava u tom smislu ne sarađuju, jer banka je jedna (često u privatnom vlasništvu) institucija i ima svoja pravila, a Poreska uprava je organ Ministarstva finansija i ima svoja pravila i zakone koje mora poštovati.
Ukratko: slobodni ste da dižete sredstva sa računa u statusu mirovanja. Slobodni ste čak i da primite uplatu na tekući račun preduzetnika od vašeg naručioca za fakture koju ste izdali kao preduzetnik dok je preduzetnička agencija bila u statusu aktivnosti.

Ono što ne smete je da izdate fakturu sa datumom koji je u periodu dok preduzetnička agencija miruje. To je poreski prekršaj.

Dragan on 04.03.2020 21:01

Poštovani,
Otvorio bih firmu šifra 1629. Izrada dekorativnih predmeta. U okviru firme bila bi kreativna radionica gde bi se proizvodi ukrašavali. Radionica bi bila na engleskom jeziku i osmišljen je program u kojem bi polaznici uz rad i zabavu savladavali određene nivoe ( kurseve) engleskog jezika.
Zamolio bih vas za sledeće odgovore:
1. Da li uz pretežnu delatnost 1629 mogu raditi i ovo drugo navedeno bez registracije, s obzirom da nisu srodne delatnosti?
2. Kao proizvođeč da li mogu svoje proizvode prodavati fizičkim licima lično uz izdavanje računa ili je moguća samo prodaja putem interneta i slanje brzom poštom?
3.Da li je za držanje kurseva jezika potrebna neka dozvola ministarstva prosvete?
4. Kao preduzetnik paušalac mogu li raditi dodatni posao u nekoj drugoj firmi i uz kakav ugovor?
Ako ste u mogućnosti da odgovorite za prva tri pitanja može i kratak odgovar a za četvrto ako je moguća ta opcija za koju vas pitam može nešto opširnije
Pozdrav

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 06:55

@Dragan,
Ovo je već puno pitanja i zahteva pismene ili usmene konsultacije. Ukoliko želite, možete nam pisati na mejl sa stranice kontakt za ponudu.

Miladin Spasojevic on 05.03.2020 10:47

Poštovani,

Vaši odgovori na pitanju su odlična baza informacija.

Molim Vas mi ukažite da li postoje razlike ukoliko nabavim nobo vozilo kao paušalac (kupovina sa računa preduzetnika) umesto kao fizičko lice? Da li to nosi dodatne troškove prilikom registracije vozila i slično?

Hvala
Miladin

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 07:05

@Miladin Spasojevic,

Nema preterene razlike. Ako jednog dana budete odlučili da vodite poslovne knjige, automobil će se računati kao vaša aktiva i to može možda da bude prednost pri uzimanju nekih bankarskih kredita. Možda treba napomenuti još i da je kasnije malo teža procedura otuđenja (prodaje) vozila ako bude registrovano na preduzetničku agenciju.

Aleksandra on 01.04.2020 02:05

Pokrenula bih školu za glumu i vizuelne umetnosti (nanjenja ljudima svih generacija - npr tromesecni kurs glume, kurs dramaturgije itd) - razmišljam o paušalcu. Koja šifra bi bila najbolja? Da li moram da imam fiskalnu kasu ako polaznici (fizička lica) plaćaju mesečne rate za kurs ili mogu da im pošaljem na mejl podatke za uplatnicu i da oni uplacuju u banci na moj račun? Da li bih kao pausalac mogla da izdajem pisane racune (umesto fiskalnih) pa da polaznici ne moraju da uplacuju preko bankovnog racuna?
Volela bih da izbegnem te komplikacije poput fiskalne kase i složenijeg oblika vođenja knjiga jer cu u principu citavu pricu (nastavu) voditi sama.

Hvala puno na svim odgovorima na ovoj strani. mnogo nam pomažete.

Odgovori

SVM SUPPORT on 01.04.2020 06:46

@Aleksandra,
Vaša šifra delatnosti je 85.52 Umetničko obrazovanje i oslobođena je evidentiranja prometa preko fiskalne kase.
Kao paušalac ste dužni da izdajete račun svakom pojedinačnom fizičkom licu (u papirnoj ili elektronskoj formi) za vaše usluge: npr. Tromesečni kurs glume. Vaši polaznici ne moraju nužno da vam uplate novac na tekući račun, mogu da plate i gotovinom.
Pored obaveze izdavanja računa, obavezni ste da vodite Knjigu ostvarenog paušalnog prometa (skraćeno KPO), koja je dosta prosta za vođenje, a možete je dati da je vodi i neki knjigovođa.

Dragan on 18.04.2020 15:19

Postovani,
potreban mi je savet od vas.
Iz APR-a dobio sam resenje o zamrzavanju moje agencije, 2.3.2020.Par dana kasnije sam preko portala ePorezi popunio i predao PPDG1R prijavu, gde sam kao prilog poslao resenje iz APR-a, koje ima ime :" APR-2019-03-07...".Prijava mi je odbijena, zbog imena fajla,a  iz liste nepravilnosti sam procitao poruku: "
cvc-pattern-valid: Value 'aprdoc-2020-3-17-12-3-10.doc' is not facet-valid with respect to pattern '[^\s]+(\.(((J|j)(P|p)(E|e)?(G|g))|((P|p)(N|n)(G|g))|((G|g)(I|i)(F|f))|((B|b)(M|m)(P|p))|((P|p)(D|d)(F|f))))' for type 'FileNameType'.#cvc-type.3.1.3: The value 'aprdoc-2020-3-17-12-3-10.doc' of element 'ns1:FileName' is not valid.#".
Sada mi je prijava odbijena zbog ovoga, imam dugovanja za ceo mart, i verovatno i april, nisam dobio nikakvo resenje o odbijanju iz poreske uprave, poreski inspektor mi se ne javlja na telefon, ne odgovara na email, a  kada hocu da proverim stanje, pise mi da sam i dalje aktivan iako mi je agencija zamrznuta .Molim za savet hvala.

Odgovori

SVM Support on 19.04.2020 07:32

@Dragan,
Jedino što vidimo je da stavite drugačiji naziv fajla koji prilažete, pa da pokušate ponovo.
Što se tiče kontakta poreske uprave, jedini način je da odete direktno u poresku upravu uz sve mere zaštite, pa da se raspitate šta se da učiniti. Primetan je pad odziva službenika u poreskoj upravi, što zbog pretrpanih mejlboksova, što zbog rada od kuće. I mi se suočavamo sa sličnim problemima.

Gordana Klemen on 20.04.2020 12:35


Poštovani
Pitanje, interesuje me, kada bih otvorila paušalno, kozmetičko -frizerski salon, kolio bi me izlazile mesečne obaveze ?

Odgovori

Admin sajta on 24.04.2020 04:36

@Gordana Klemen,
zavisi od opštine na kojoj registrujete radnju, da li ste već zaposleni i od još nekoliko faktora. Postoji kalkulator iznosa paušalnog poreza na sajtu poreske uprave. Ako popunite 5-6 podataka, dobićete tačan iznos. Mi vam za sad možemo reći da bi trebalo da budu od 18000-25000 dinara mesečno.

Vladimir Pantic on 25.04.2020 10:20

Postovani,

Planiram da pokrenem posao proizvodnje odredjenih odevnih predmeta (za proizvodnju su potrebni neki elementi iz uvoza) i da ih prodajem fizickim licima preko interneta. Da li se to moze vrsiti kao preduzetnik pausalac, koja bi bila sifra za tu delatnost? Iz jednog knjigovodstva su mi rekli da je najbolje da to bude zanatska radnja.
A ukoliko budem zeleo da nabavljam i dalje prodajem i neke druge gotove proizvode, da li bi to bilo moguce kao pausalac?

Odgovori

Admin sajta on 26.04.2020 11:30

@Vladimir Pantic,
Može kao paušalac ako prodajete samo sopstvene proizvode. Zanatska radnja je ok, a šifra delatnosti je
47.71 Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama.

Ako hoćete da se bavite nabavkom i daljom prodajom, to se smatra trgovinom i onda ne možete da budete paušalac, prema trenutno važećim propisima.

Vladimir Pantic on 26.04.2020 13:35

Postovani,

Hvala na odgovoru, ali kada tu sifru unesem u kalkulator poreza za pausalce, nema je u ponudi. Najpribliznije je 47.99 - ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca.

Admin sajta on 26.04.2020 14:23

@Vladimir Pantic,

Može i ta šifra delatnosti. Imamo još jedan predlog:
1413, Proizvodnja odeće. Nema približnije šifre, a dozvoljena je na sajtu poreske uprave gde je kalkulator paušalnog poreza i doprinosa.
Šifra delatnosti nije nešto što može da bude povod za poresku ili finansijsku inspekciju, sem ako je propisano drugačije nekim poreskim zakonom. Ali ta ograničenja, za paušalca, već su ugrađena u kalkulatoru. Pošto ova šifra postoji na kalkulatoru, zaključujemo da je dozvoljena i u vašem slučaju - opravdana.


Milan on 26.04.2020 02:29

Poštovani,

da li kao registrovani preduzetnik sa šifrom delatnosti 62.01 Računarsko programiranje mogu samostalno da izradim poslovni softver koji bi druga (pravna i fizička) lica kasnije od mene kupovala? Konkretno, zanima me kakva je procedura da legalizujem (ako je potrebno) taj softver koji samostalno napravim, to jest, šta je sve neophodno da uradim kako bih ostvario pravo da taj softver nekome prodam i kasnije nemam problema sa inspekcijom (bilo kojom), kao ni moji kupci?

Unapred zahvalan na odgovoru,
Milan

Odgovori

Admin sajta on 26.04.2020 11:37

@Milan,
Da. Možete da proizvedete softver, to je intelektualna svojina koja se smatra sopstvenim proizvodom. Ne morate da ga legalizujete, to je vaš softver, on je legalan. Ali ako želite, možete zaštiti prava na njegovu upotrebu podnošenjem patenta u Zavodu za intelektualnu svojinu.
Po našem mišljenju, ne možete imati problema sa inspekcijom oko prodaje softvera koji čak i nije zaštićen u Zavodu za intelektualnu svojinu, nego se prava korišćenja vašeg softvera moraju definisati ugovorom o korišćenju softverskih licenci sa vašim krajnjim korisnicima (bilo oni fizička ili pravna lica). Ovo je baš pravno pitanje i dalje konsultacije bismo vas uputili na advokata. Ako imate poteškoća sa pronalaženjem adekvatnog advokata za ovu oblast, možete nas kontaktirati na stranici Kontakt, jer sigurno možemo da vam pomognemo sa preporukama.

Miloš Bjelica on 27.04.2020 15:23

Poštovani,

Hvala vam na vašim jasnim i konciznim savetima.

Registrovan sam kao paušalac (Konsalting) i jedini sam zaposleni.
Uskoro stičem uslov za starosnu penziju, i planiram da predam zahtev za penzionisanje,
ali odmah nakon toga da nastavim sa radom kao paušalac.

Kakva je procedura ?
Da li treba da privremeno zamrznem svoju konsalting agenciju (i koji je najkraći rok zamrzavanja?),
pa da je pri odmrzavanju predefinišem kao rad iz statusa penzionera ?

Unapred zahvaljujem na vašem odgovoru.

Srdačan pozdrav,
Miloš

Odgovori

Admin sajta on 03.05.2020 09:53

@Miloš Bjelica,
Ostavite preduzetničku radnju u istom statusu dokle god ne dobijete rešenje o penzijskom statusu. Sa tim rešenjem podnosite zahtev poreskoj upravi da vam donese novo rešenje o paušalnom porezu, koje će da isključi doprinos za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti (biće vam manji iznos paušalnog poreza i doprinosa koji treba da plaćate mesečno).
Zamrzavanje i odmrzavanje nema veze sa ovim činom, ali svakako, ako ne planirate da izdajete račune u narednom periodu, onda valja zamrznuti paušalnu agenciju, da ne biste džaba plaćali mesečno porez i doprinose. Međutim, činom zamrzavanja takođe, ne teče vam radni staž. Obzirom da ste naveli da idete u starosnu penziju, ovo neće imati uticaj na sticanje uslova za starosnu penziju, ali može da vam malo umanji penziju.
Ako planirate sve vreme da izdajete račune, onda zamrzavanje nije opcija.

Miloš Bjelica on 03.05.2020 12:45

Zhvaljujem na odgovoru. Meni svakako odgovara da ne zamrzavam preduzetničku agenciju.
Možete li mi pojasniti od koga treba da dobijem rešenje o penzijskom statusu.
Da li od PIO ?.
Da li PIO , za izdavanje rešenja o penzijskom statusu, traži dokument o prestanku radnog odnosa,
i ako je tako, da li ja mogu sam sebi izdati taj dokument bez zamrzavanja paušalne agencije
(budući da sam vlasnik i jedini zaposleni)
.
Hvala unapred.

Odgovori

Admin sajta on 06.05.2020 05:59

@Miloš Bjelica,
Rešenje o penzijskom statusu dobijate od nadležne filijale PIO fonda.
PIO fond traži nekoliko dokaza. 3 koja će vama biti interesantna su:
1. Lična karta

2. Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti izdato od strane nadležnog organa opštine, odnosno odgovarajućeg udruženja, saveza (za period do 31.12.2005.god.), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 1.1.2006.god.)
-Ovo je to "rešenje o prestanku preduzetničog radnog odnosa" za koje vi pitate.

3. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od strane Poreske uprave za period obavljanja samostalne delatnosti (ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31.12.2002. godine.)
- Ovo je dokument koji vam treba za period dok ste radili kod nekoga u firmi kao zaposlen.

Za tačan spisak dokumentacije, upućujemo vas na sajt PIO fonda.

Predrag on 25.05.2020 09:23

Cenjeni, pročitao sam ceo blog i mogu samo da vam čestitam na znanju i upornosti.
Nekoliko puta ste dodakli i ovo pitanje ali mi još uvek nije jasno sledeće:
Paušalnu firmu sam preneo na ćerku koja je sada porodilja i dobiće porodiljsku nadoknadu na lični račun a ne na račun firme. Drugo, nije tražila pomoć države ali je po automatizmu dobila i prebacila na svoj privatni račun.

Pitanje: da li se pomoć države (90.000) i porodiljsko (koje će da prima godinu dana od Maja pa nadalje) uključuju u limit paušala od 6.000.000.dinara.

Odgovori

Admin sajta on 26.05.2020 23:42

@Predrag,
Ne boga mi. Davanja države ili od zdravstveng fonda nisu prihod od pružanja usluga ili prodaje proizvoda. To su pare koje stižu iz nekih izvora, ali nemaju protivčinidbu.
U limit od 6 miliona dinara uračunavaju se izdati računi, koji su upisani u KPO.
Dakle, možete dobiti i 66 miliona dinara na račun, ali ako ste tokom kalendarske godine izdali računa za 5.999.999 RSD, ostajete paušalno oporezovani.

Kristina on 26.05.2020 14:56

Pozdrav,

Treba da potpisem ugovor o pruzanju IT usluga sa firmom koja nije rezident. Da li je moguce da se ugovor potpise na moje licno ime, da se mesecne uplate realizuju preko Payoneer racuna i da porez RS placam preko agencije sa pausalnim oporezivanjem takodje na moje ime?

Da li sam u tom slucaju obavezna da polazem test samostalnosti?

Hvala najlepse,
Kristina

Odgovori

Admin sajta on 26.05.2020 23:58

@Kristina,
Ako potpišete ugovor na vaše lično ime, onda ste vi kao fizičko lice obveznik poreza, a ne vaša paušalna agencija. Ako je Payoneer račun na vaše lično ime, onda se smatra da ste vi kao fizičko lice primili dohodak i tako se tretira shodno zakonu i porez i doprinosi na taj dohodak.

Porez možete plaćati sa kojeg god želite računa i tu nema smetnji (može i sa računa vašeg rođaka, prijatelja, čak i mi vam možemo platiti porez ako se tako dogovorimo). Važno je samo da se ispoštuje broj tekućeg računa i poziv na broj po rešenju poreske uprave.

Test samostalnosti polažete tek kad vam inspekcija zakuca na vrata, ali se vi sami možete proveriti na osnovu kriterijuma koji su u tom testu propisani.

Jelena Gavrilovic on 27.05.2020 02:08

Prvo da vam se zahvalim na trudu koji ulazete da pomognete svima nama koji smo na pocetku nekog posla i svaka informacija, a narocito ovako precizna mnogo znaci.
Trenutno sam na porodiljskom bolovanju u banci, produzila sam ga na 3 meseca i kada mi istekne uskoristicu odmor. U medjuvremenu zelim da otvorim defektolosku ordinaciju ili savetovaliste, dakle iz radnog odnosa.a kada istekne olbolovanje dacu otkaz i bicu samo zaposlena u toj mojoj radnji. Zanima me sta preporucujete da li da se registrujem kao.preduzetnik pausalac ili kako, i da li moram da imam kasu i izdajem racune? Da napomenem, ne ocekujem veliki prihod.
Hvala unapred, Jelena.

Odgovori

Admin sajta on 27.05.2020 09:31

@Jelena Gavrilović,
Kad god su u pitanju savetovališta i konsultacije za nepoznat broj ljudi, razmislite o minimalnom prihodu koji vam se čini da možete da ostvarite mesečno. Ako je taj prihod preko 300 EUR, onda možda i ima smisla da budete paušalno oporezovani, zbog jednostavnosti obaveza oko paušalne agencije.
Ako je taj iznos manji, možda ipak da razmislite da li uopšte da izlazite iz radnog odnosa.
Ako je iznos veći od 700 EUR, onda je verovatno isplativije da budete preduzetnik sa isplatom lične zarade, naročito ako možete imati dosta troškova mesečno.
Za prave savete, morali bismo znati malo više o biznis planu, pa vas pozivamo na konsultacije ili da sami malo više raspišete o prihodima i troškovima, pa odlučite.
Vodite računa da odabrani model može da se promeni tek sledeće godine.

Dragana on 16.06.2020 22:12

Poštovani,

U stalnom radnom odnosu sam ali želim i da otvorim svoju firmu u kojoj bih se bavila dizajniranjem i izradom predmeta za ličnu upotrebu.
Da li bi se to vodilo pod šifrom 17.10 i kolike bi bile mesečne obaveze ako mi socijalno, zdravstveno i penziono plaća poslodavac kod koga sam zaposlena na neodređeno vreme?
Da li uopšte postoji mogućnost da registrujem firmu a da gore navedene obaveze ne moram da plaćam? Šta u tom slučaju ostaje za plaćanje kao obaveza?

Unapred hvala

Dragana

Odgovori

Admin sajta on 31.07.2020 15:54

@Dragana,
Ovde ima dosta nenavedenih činjenica:
1. Niste naveli koju vrstu firme biste otvorili. Da li biste da budete preduzetnik ili da osnujete d.o.o.
2. niste naveli ako biste bili preduzetnik da li biste bili paušalac ili knjigaš.
3. Ako biste bili knjigaš, koja vrsta knjigaša?

Postoji mogućnost da otvorite firmu, i d.o.o. i preduzetničku radnju iako ste zaposleni u stalnom radnom odnosu kod trenutnog poslodavca. To što ste naveli da ste zaposleni na neodređeno vreme nema uticaja na mogućnost da otvorite firmu. Dakle, i da ste zaposleni na određeno i na neodređeno vreme, mogli biste da otvorite drugu firmu.
Ali šta god da otvorite, neki porez i makar doprinos za PIO ćete morati da plaćate.

Janos Kocsoban on 27.07.2020 17:24

Posto je promenjen zakon za preduzetnike, hteo bih saznati da li mogu fakturisati strano pravno lice kao preduzetnik?
Proverio sam test, i od 10 pitanja na cetiri mogu odgovoriti.
Hvala vam unapred na odgovoru.

Lp, Janos

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 14:11

@Janos Kocsoban,

Možete fakturisati stranom pravnom licu kao preduzetnik. Ove promene zakona nemaju uticaja na to kome ćete fakturisati (domaćem ili stranom pravnom licu).

marko on 31.07.2020 12:14

Postovani
otvorio sam firmu pre 2 meseca ali nisam uopste zapocinjao posao koji sam planirao zbog nekih privatnih problema ,
pa me zanima da li i u tom slucaju placam porez doprinos ili sta god ?

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 14:57

@Marko,
Trebalo bi da plaćate porez, bez obzira što ništa niste započinjali sa poslom u firmi.
U zavisnosti koju vrstu firme ste otvorili, razlikuju se i obaveze za porez odnosno doprinose.

Nemanja Stošić on 03.08.2020 13:59

Umete li da objasnite na srpskom jeziku šta tačno znači paušalac?
Hvala.

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 15:02

@Nemanja Stošić,
Paušalac je preduzetnik koji porez plaća mesečno paušalno, u istom iznosu, bez obzira koliko je zaradio para.
Može da skida pare sa bankomata do 150 hiljada dinara dnevno.
Mora da piše račune za svaku uslugu odnosno proizvod koji proda, ali ne mora obavezno da ima fiskalnu kasu (u nekom slučaju mora).
Ne mora da ima knjigovođu.

Ivana V. on 07.08.2020 00:47

Poštovani,
recimo da ću mesečno zaradjivati oko 400.000 rsd u oblasti "Ostalo obrazovanje".
Koji oblik poslovanja biste mi preporucili,
pausalac ili preduzetnik sa samozaposljavanjem?
U kom mesecu je najbolje osnovati se kao preduzetnik,
u smislu papirologije, da li krajem ili početkom godine,
kako ne bih morala u par meseci dva puta da podnosim dokumentaciju
i cekam poresko resenje za narednu poslovnu godinu?
Hvala unapred,
pozdrav.

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 15:14

@Ivana V,

Preporučujemo vam da budete paušalac, ako nećete da mislite o poreskim obavezama, ali sa mogućnošću da plaćate više poreza nego što bi bilo potrebno.
Tako, preporučujemo vam da budete preduzetnik sa isplatom lične zarade, ako nemate nijedan drugi prihod sem ovog.

Nebitan je mesec osnivanja: dokumentacija se podnosi jednom godišnje svakako.
Rešenja će za paušalce, navodno stizati od ove godine automatski u poresko sanduče na portalu Poreske uprave.

Velibor on 26.08.2020 20:10

Poštovani,
da li mogu u isto vreme imati na svoje ime otvorenu DOO firmu i preduzetnicku pausalnu firmu? Da li te dve firme mogu pružati uzajamno usluge jedna drugoj i naplaćivati ih?
Unapred hvala, Velibor

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 16:19

@Velibor,
1. Može. Nema nikakvih smetnji za tako nešto.
2. Može i to, da pružaju jedna drugoj usluge i da naplaćuju jedna drugoj. To su 2 pravna subjekta, bez obzira što isti čovek stoji iza oba biznisa.

Miloš Arsić on 28.08.2020 16:23

Poštovani,

Planiram da zasnujem plantažu lekovitog bilja i, kada u julu osušim herbu, imam nekoliko mogućih opcija kako da plasiram proizvod: da odmah prodam (ceo) kontigent nekoj firmi koja vrši otkup, da ga izvezem, a mogu i da pakujem čaj i prodajem ga na pijaci (posredno ili direktno) ili da nudim te gotove proizvode od po 50 grama raznim firmama, npr. apotekama i prodavnicama zdrave hrane.
E sad, da li da samo registrujem poljoprivredno gazdinstvo ili da budem preduzetnik? Za koju šifru delatnosti i kakvo oporezivanje da se u startu opredelim? Videh da postoji šifra delatnosti 0128 (uzgoj... lekovitog bilja), ali ne znam šta se dešava sa prodajom proizvoda, naročito recimo prodavnicama zdrave hrane kao pravnim licima. Da li dakle mogu da prodam pravnom licu npr. 100 kutija čaja, a da ne moram da uđem u PDV? Logično mi je da neće neko da registruje delatnost samo da bi gajio biljku - valjda ima nameru i da je proda, pa mi se podrazumeva da i ta prodaja ulazi u datu šifru?
Možda je najbolje da u startu idem na paušalni porez, jer svakako prvih nekoliko meseci neću ni da imam nikakve prihode (ili je baš zato bolje da u startu idem na porez na ostvaren prihod), pa posle da menjam po potrebi?
Napominjem da sam stalno zaposlen i regularno prijavljen, pa bi mi ovo dakle bila dopunska delatnost.
Još napominjem da promet svakako ni blizu neće da probije granicu za obavezan prelazak na PDV, u idealnim okolnostima možda stigne do petine tog graničnog iznosa...

Hvala unapred i srdačan pozdrav,

Miloš

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 16:23

@Miloš Arsić,
Ovde baš ima puno pitanja, a i puno nepoznanica sa naše strane.
Ukoliko ste raspoloženi, možete zakazati konsultacije, na kojima biste detaljno postavili pitanja, a mi onda detaljno ispitali vaš, da bismo dali pravo usmerenje.
Međutim, pre svega, ako u idealnim okolnostima mislite da stignete do 1600 000 godišnjeg prometa, što je 1200 EUR mesečno, treba dobro da razmislite o troškovima, da bismo videli koliko je biznis isplativ.

Miroslav on 07.09.2020 10:33

Postovani
Ove godine sam otvorio pausalnu radnju sa sifrom 6201 - Рачунарско програмирање.
Imam nekoliko igrica postavljenih na Playstore koje ostvaruju zaradu od google reklama konkretno Admob.
Kada dobijem uplatu od google osnov uplate je Google Adverising Payment i ja fakturisem da su to usluge oglasavanja, mada ja se bavim programiranjem igrica i samo izdajem takoreci prostor(igricu) gde Google prikazuje svoje reklame na mojim igricama.
Da li se ovo spada pod delatnost iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta; i da li nemam pravo na pausalno oporezivanje.
Hvala.

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 16:54

@Miroslav,

Ako dobro razumemo priču: Vaša igrica dopušta Google-ovom AdMob da se na Androidu koristeći vaše igrice vrši reklamiranje nečega ili nekoga i onda to vi naplatite Google-u.

Kako smo mi razumeli ovaj slučaj, prema našem mišljenju, ovo spada u delatnost iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta i ta delatnost nije dozvoljena u okviru paušalno oporezovanog preduzetnika, u skladu sa ograničenjem navedenim u članu 40 Zakona o porezu na dohodak građana.

Milena M on 07.09.2020 11:19

Poštovani,

Interesuje me da li je uz trenutne izmene zakona o paušalcima moguće registrovati se kao paušalac u nekom drugom mestu (prigradskoj opštini) i da li je za to dovoljno samo imati fizičku adresu ili postoje neke komplikacije u tom smislu? (tipa ako bih se registrovala na adresu gde ne živim nego gde mi živi baka a gde su porezi manji prema eporezi kalkulatoru).
Takođe, pročitala sam da je plan da se porez izjednači na nivou cele Srbije, da li je to tačno? da li uopšte ima smisla planirati registraciju na drugom mestu u odnosu na mesto življenja?
Registrovala bih se kao paušalac sa šifrom 8211 - Kobinovane kancelarijsko-administrativne usluge koje bih obavljala za više klijenata iz inostranstva.

hvala unapred.

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 17:00

@Milena M,
Moguće je registrovati se kao paušalac u nekon drugom mestu. Dovoljno je imati samo fizičku adresu i nekoga ko bi mogao na toj adresi da reaguje na eventualna pisma od poreske uprave.
Plan izmena zakona je da se ujednači porez prema prihodima u opštini, ali da to ne važi za neke specijalne šifre delatnosti, gde bi paušalni porezi trebali da budu drastično manji, ukoliko se uradio ovo što vi planirate da uradite.
Po nama, za sada ima smisla dokle god poreski kalkulator kaže da je porez kod bake manji.

Međutim, pri registracionoj prijavi osnivanja d.o.o. ili preduzetnika, potpisujete krivičnu odgovornost u skladu sa članom 45 Zakona o postupku registracije privrednih subjekata da su podaci koji ste uneli tačni.

Михајло on 21.09.2020 15:38

Поштовани, како исплатити запослене као паушалац?
Да ли онда мимо предвиђеног паушалног пореза плаћам, ако да и како, пореској и како регулисати њихово здравствено и ПИО?
Унапред хвала.

Odgovori

Admin sajta on 23.09.2020 11:37

@Mihajlo,

Paušalac sme da ima zaposlene.
U tom slučaju, mora da im obračunava zarade.
Tada, i pored predviđenog paušalnog poreza plaćaju se i porez i doprinosi na zaradu za svakog zaposlenog. Kad obračunate plate zaposlenom, onda se obračunaju i doprinos za PIO i doprinos za zdravostveno osiguranje. Kad platite te doprinose (uplatom na poseban državni propisani tekući račun), onda ste i regulisali te obaveze.
Radnicima se zaračunava PIO za njihovu buduću penziju, a mogu i da se leče u državnim zdravstvenim institucijama, jer će im zdravstvena knjižica tim redovnim plaćanjem biti automatski overena.

Sasa Aleksic on 28.09.2020 20:04

Postovani,

pausalac sam, imam agenciju za racunarsko programiranje. Kupio sam automobil na lizing i otplatio ga za sta sam dobio uredne papire. Sada bih hteo da prodam pomenuti auto pa me interesuje koja je procedura za otudjenje. Hvala vam unapred

Odgovori

Admin sajta on 01.10.2020 10:38

@Sasa Aleksic,
Ukratko:
1. Prodate automobil
2. Platite porez na prenos apsolutnih prava (zapravo , platiće ga kupac)
Procedura je standardna, jer paušalac ne vodi poslovne knjige, pa nema nikakvih knjigovodstvenih zahvata. Sa druge strane, paušalac je preduzetnik, a na preduzetnika se primenjuje zakon o porezu na dohodak građana, kao za fizička lica, pa je isto kao da auto prodaje fizičko lice.

Dragana Katić on 06.10.2020 15:14

Postovani,

Zelela bih da otvorim pausalnu radnju za obucavanje matematike. Da li mozete odprilike da mi kazete koliki bi bio iznos osnovice?

Pozdrav i hvala unapred,

Dragana

Odgovori

Admin sajta on 12.10.2020 11:08

@Dragana Katić,
Ovo umnogome zavisi od opštine sedišta, ali postoji kalkulator na sajtu poreske uprave, pa možete i sami da vidite iznos poreza i doprinosa.
Naša procena je oko 15000 - 25000 dinara mesečno.

Darija on 06.10.2020 16:03

Postovani,

Ako sam pausalac sa knigovodjom, ali dodatno sam zaposlena u drugoj firmi - da li je potrebno da placam Doprinos za zdravstveno i Dopnos za nezaposlenost?

Hvala.

Odgovori

Admin sajta on 12.10.2020 11:10

@Darija,
Ako ste preduzetnik paušalac ili preduzetnik koji vodi poslovne knjige (bez obzira koja vrsta preduzetnika) koji je u radnom odnosu (zaposlen u drugoj firmi), nije potrebno da plaćate doprinos za zdravstveno osiguranje i nezaposlenost kao paušalac, jer ta 2 doprinosa plaćate kao zaposleni u toj drugoj firmi.

Светлана on 06.10.2020 18:50

Поштовани,

да ли паушалац, са шифром 17.29, треба да има у евиденцији улазне рачуне за производњу, односно да чува документацију и да ли приликом контроле пореска захтева такву документацију?
Обзиром да сам у ПУ добијала опречне одговоре, тачније од два референта, два различита мишљења...
Унапред хвала.

Odgovori

Admin sajta on 12.10.2020 11:12

@Svetlana,
Referenti poreske uprave mogu da imaju svoje mišljenje, ali oni ne pišu zakone. Zakon ne propisuje obavezu da paušalac vodi poslovne knjige, sem knjige KPO, za izlazne račune.
Dakle, nikakve ulazne račune ako ste paušalac niste u obavezi da čuvate, prikazujete poreskoj kontroli, knjižite itd.

Marko on 14.10.2020 11:29

Poštovani,

razmišljam o otvaranju preduzetničke agencije na šifru 7112.
Zanimaju me 2 stvari:
- Da li je tačno da ako zatvorim agenciju na tu delatnost nikad više ne mogu da otvorim preduzetničku agenciju na tu istu delatnost? Nekoliko ljudi mi je dalo takvu informaciju.
- Takodje da li je tačno da na ukupan promet u agenciji porez bi trebalo da bude 26+10%? kalkulator kaže da mi je mesečna obaveza oko 24 000 pa mi nije jasno jel ima poreska pravo da mi obračuna novi porez ako mi je promet npr. 3 miliona?

hvala unapred.
P.S. Odličan vam je sajt, mnogo korisnik informacija, pogotovu sa pitanjima i odgovorima.

Odgovori

Admin sajta on 16.10.2020 14:54

@Marko,
Nije tačno. Ne možete da imate 2 preduzetničke agencije u isto vreme, ali možete da zatvorite jednu, pa da otvorite drugu, sa istom šifrom delatnosti.
Porez je 10%, a doprinos za PIO (penzijsko i invalidsko osiguranje) je 26%. Pored toga ako niste zaposleni, plaća se još i doprinos za zdravstveno osiguranje (10.3%) i osiguranje od nezaposlenosti (0.75%). Procenti odgovaraju zakonu u vreme pisanja odgovora na ovaj članak.
Međutim porez ako ste paušalno oporezovani nije na promet koji je paušalna agencija ostvarila, nego na osnovicu koju odredi sama poreska uprava utvrđenim kriterijumom.
Sa druge strane, ako ste preduzetnik sa samooporezivanjem (tj "knjigaš", vodite poslovne knjige), i to bez isplate lične zarade onda je tačno da je porez 10% + svi pripadajući doprinosi.

Danilo Cubrovic on 15.10.2020 16:39

Postovani,
da li ja kao preduzetnik pausalac, kome je osnovna delatnost racunarsko programiranje, mogu da primam na racun firme uplate od adsense-a (reklame unutar mojih mobilnih aplikacija).
Ako mogu to bi znacilo da ja ne placam dodatno porez dokle god sam u limitu koji mi pausal dozvoljava.
Kakva je situacija u toj kombinaciji?
Hvala unapred, Danilo.

Odgovori

Admin sajta on 16.10.2020 14:59

@Danilo,
Po našem mišljenju, ne biste smeli da se bavite adsense-om, jer su to delatnosti reklamiranja, a paušalnim agencijama nije dozvoljeno da se bave tim delatnostima.

Danilo Cubrovic on 04.11.2020 12:52

Postovani hvala na pojasnjenju. A da li to znaci da ako se prebacim sa pausalnog oporezivanja na licnu zaradu ili vodjenje knjiga da tada mogu fakturisati i oglasavanje preko adsensa? Ili je za to iz nekog razloga neophodan bas d.o.o?

Vladislav on 13.11.2020 17:08

@Danilo,

Ako se prebaciš da budeš preduzetnik sa isplatom lične zarade, možeš opušteno da se baviš adsense-om.
Samo paušalac ne sme da se bavi trgovinom, a preduzetnik knjigaš i d.o.o. , naravno, mogu.

Bojan Ciric on 16.10.2020 15:46

Postovani,
Zanima me da li se mogu registrovati kao pausalac za usluge pranja i ciscenja na terenu. Hvala. Pozdrav i svako dobro.

Odgovori

Admin sajta on 16.10.2020 16:17

@Bojan,
Može, nema smetnji za takvo nešto.

Dejan Petrovic on 18.10.2020 20:31

HTEO BIH DA OTVORIM BRAVARSKU RADIONICU DA LI MOGU BITI POUSALAC I AKO MOGU KOLIKO BIH MI BILE OBAVEZE POREZ ITD OTPRILIKE NEZAPOSLEN SAM A RADIONICA SE NALAZI U JEDNOM MALOM SELU HVALA UNAPRED

Odgovori

Admin sajta on 19.10.2020 08:25

@Dejan Petrović,

Možete biti paušalac ako se bravarska radionica bavi uslugama i proizvodnjom vrata i bravarskim proizvodima. Ako nešto kupite i preprodate, ne možete biti paušalac.
Porez za paušalca zavisi od mesta u kojem otvarate paušalnu agenciju, a možete sami pogledati na sajtu poreske uprave. Okvirno: od 12000 - 20000 dinara mesečno je porez i doprinosi.

Tibor Banda on 19.10.2020 09:15

Postovani
bavim se programiranjem i zeleo bih da napravim svoj sajt na kome cu prodavati igrice za android mobilne telefone. Da li ja mogu da se registrujem kao pausalac?

Odgovori

Admin sajta on 20.10.2020 06:46

@Tibor Banda,

Možete, ako ćete samo praviti i prodavati isključivo vaše igrice. Međutim, ako ćete pustiti kroz igrice Google AdSense reklame ili tako nešto, onda se to smatra reklamiranjem i po nama nemate pravo da budete paušalno oporezovani, jer je reklamiranje kao delatnost zabranjeno da bude paušalno oporezovano.

Tamara Jovanovic on 19.10.2020 17:30

Poštovani, otvorila bih svoju paušalnu firmu, sa šifrom za dizajnerske delatnosti. Kalkulator za obračunavanje poreza je izračunao iznos od 20,000 hiljada dinara. Zamima me da li u okviru tih 20,000 dinara ulazi zdravstveno osiguranje i penziono ili se to zasebno uplaćuje? Hvala.

Odgovori

Admin sajta on 20.10.2020 06:47

@Tamara Jovanović,
Ako ste zaposleni negde drugde, onda ne ulazi doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za osiguranje od nezaposlenosti.
Ako niste zaposleni nigde, onda ulazi.

Nesa on 20.10.2020 20:45

Pozdrav,
zeleo bih otvoirti pausalnu radnju sa sifrom 7112, Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
Zanima me posto sam daleko od cife 6000000 a radim sa drugarom da li je bolja solucija i da li ima opcija
1) pausalna ortacka firma ??? postoji ili ne ta opcija (s tim da ukupan priiv ne prelazi 6 miliona dinara)
2) da li se vise isplati 2 firme onda otvarati na 2 lica ili da se vodi na jednog a drugi da bude zaposlen u firmi (okvirni trosovi za soluciju 1 i 2)
3) ako otorim firmu pre nove koliko max mogu prebaciti na racun pre kraja godine (kvartalno 1.5 miliona ili vise) posto imamo neke ne placene fakture koje drzimo na stand by

hvala unapred
Nesa

Odgovori

Admin sajta on 21.10.2020 08:57

@Nesa,
1) Paušalna ortačka firma ne postoji. Paušalac je preduzetnik, a preduzetnik je jedno fizičko lice i ne može se organizaciono udruživati u okviru privrednog subjekta "preduzetnik", pa se na taj način ne mogu formalno deliti troškovi. Može 1 od vas da otvori paušalnu agenciju, a drugi da pomaže ili da se zaposli ili da radi po privremenim povremenim poslovima (ako postoje takvi poslovi koji ispunjavaju uslov da se rade povremeno i nisu osnovna delatnost). Minimalni trošak za tako nešto je za poreze i doprinose za zaradu oko 150 EUR mesečno i za paušal oko 200 EUR mesečno.
2) Ne isplati se više otvarati 2 firme, tu je negde opcija 1 i 2, ali sa 2 paušalne firme, svako ima svoj limit od 6 miliona, pa u tom smislu je bolje, ako vam krene posao da bude preko 6 miliona
3) ako se otvori firma pre Nove godine, limit je i dalje 6 miliona godina.... čak i da se otvori firma 30.12.2020. godine, limit bi bio 6 miliona do kraja godine za ostanak u paušalnom sistemu oporezivanja.

Nesa on 21.10.2020 10:45

Hvala na brzom odgovori, odlicni ste
par pojasnjenja
na site-u poreske kada unesem podatke za sifru 7112 za sve gradove ispada ista cena oko 32000 , greska na site-u ili
druga stvar da li priliv mora da bude na racun firme koji se otvori, ili mogu prikazatii priliv (sa fakturom na iznos i vrstom posla) koja je stigla na moj privatni bankovni racun (posto platforme na kojima radim ne daju da se naknadno menja banka)
hvala unapred
Nesa

Odgovori

Admin sajta on 21.10.2020 14:04

@Nesa,
ok, merodavan je kalkulator poreske uprave i ako je 32000, onda je toliko.
Priliv bi trebalo da bude na račun firme koja se otvori. Nismo još imali inspekcijski nadzor koji je kaznio paušalca zato što je primao pare na račun fizičkog lica, ali strogo gledano shodno zakonu, to je onda priliv fizičkog lica i važe potpuno druga pravila oporezivanja. Možda bi poreski inspektor progledao kroz prste, ali to je nesigurno.
Znači, nov nalog na istoj platformi, nov mejl i vezati za račun firme.

Ljubomir Letić on 21.10.2020 14:11

Poštovani,

Baveći se nekoliko godina projektovanjem (šifra delatnosti 7112) kao preduzetnik sa isplatom lične zarade želim preći na paušalno oporezivanje. Da li je pre prijave poreskoj upravi za prelazak potrebno pripremiti/uraditi nešto (PPDG-1R ili neki drugi drugi dokument, zaključni list...)?

Hvala unapred

Odgovori

Admin sajta on 21.10.2020 14:39

@Ljubomir Letić,
-Zahtev za paušalno oporezivanje obavezno do 31.10.2020, to je novo od ove godine, rok se pomerio sa 30.11. na 31.10.,

-promet po računu sa svih bankarskih tekućih računa,

-naknadno PPDG1S završni za preduzetnika sa isplatom lične zarade

-PPDG1R za paušalca

tražiće poreska možda još i bruto stanje ili zaključni list

Jovana Sapundzic on 27.10.2020 12:51

Moje pitanje je otvorila sam kafanu pre dve nedelje treba da je registrujem i prijavim u APPR. Da li mogu ja da budem pausalac i da li treba u APPR kad registrujem kafanu da im kazem da ja hocu da budem pausalac i da mi malo bolje objasnite kakva je procedura toga i sta je sve potrebno za to? Hvala unapred

Odgovori

Admin sajta on 31.10.2020 09:40

@Jovana Sapundzic,
Na žalost, ne možete da budete paušalac kad otvorite kafanu. Vi možete da kažete u APR da hoćete da budete paušalac, ali će vas poreska uprava pri dodeljivanju PIB-a odbiti.
Za dodatne konsultacije, možete nas kontaktirati na stranici kontakt.

Vladimir on 05.11.2020 10:40

Postovanje,

Drzim kafanu da li sam u obavezi da sam sebi kao preduzetniku uplacujem pio.Nisam sebi uplacivao samo PIO 2. godine, da li mogu biti kaznjen za to i da li imaju uvid u to? Nisam nikada dobio nikakvu opomenu ili slicno.

Hvala.

Odgovori

Admin sajta on 13.11.2020 17:25

@Vladimir,
Dužni ste da uplaćujete PIO. Možete biti kažnjeni i poreska apsolutno ima uvid u to. Niste dobili opomenu, jer poreska nije dužna da vodi računa o tome, nego ste dužni da sami (ili preko knjigovođe) obračunate i platite porez i doprinose. To je suština principa samooporezivanja.
Poreska može da izvrši nadzor (inspekciju) nad vašim poreskim obavezama, i tad možete biti kažnjeni po rešenju poreske uprave.
Izgleda strašno, ali ne mora da bude tako.
Stoga, naš predlog je da odete do vašeg poreskog inspektora ili bar do nekog knjigovođe i da se raspitate o detaljima oko daljeg postupanja.

Miladin Spasojevic on 17.11.2020 20:40

Poštovani,

Da li biste mogli da malo detaljnije opišete koji su troškovi prihvatljivi kada se sa paušalnog oporezivanja predje na vodjenje knjiga? Da li je to knjigovodstvo isto kao i u slučaju DOO ili je fleksibilnije s obzirom da ste fizičko lice. Npr. da li se kupovina nekretnine ili automobila može smatrati kao trošak preduzetnika, ili su to isključivo predmeti koji su vezani za delatnost?

Odgovori

Admin sajta on 18.11.2020 07:25

@Miladin Spasojevic,
Pojednostavljeno rečeno, prihvatljivi su svi oni troškovi koji se mogu smatrati da su nastali za potrebe obavljanje delatnosti.
Kupovina nekretnine, i automobila jesu prihvatljivi troškovi u tom smislu.
Knjigovodstvo koje se vodi za preduzetnika koji više nije paušalac je od skoro isto kao i za d.o.o. : takozvano dvojno knjigovodstvo.
Znači, preduzetnik koji nije paušalac je dužan da vodi (ili da mu knjigovođa vodi) poslovne knjige, da predaje završni račun i poreski bilans na kraju godine.

Još jedna napomena: ni d.o.o. a ni preduzetnik ne moraju da budu u sistemu PDV-a, da bi morali mesečno (u ređim slučajevima tromesečno) da predaju PDV prijave. Moraju, samo ako im je suma prometa u poslednjih 12 meseci premašila 8 miliona dinara.

Bojan on 23.11.2020 11:20

Poštovani,

Kada preduzetnik knjigaš sa isplatom lične zarade može da raspolaže slobodno prihodom koji ostvari iz delatnosti? Npr ako se radi o zaradi od 3 mil na kraju godine i ličnoj zaradi od 45.000 mesečno? Drugim rečima kada zarada preduzetnika knjigaša postaje njegov novac s obzirom da ne može slobodno da diže gotovinu kao paušalac.

Odgovori

Admin sajta on 23.11.2020 18:52

@Bojan,
Preduzetnik može odmah od prvog dana postojanja da skida zaradu, obzirom da je preduzetnik (dakle i knjigaš i paušalac) fizičko lice i pare sa njegovog tekućeg računa su njegove pare.
Porez je samo obračunska kategorija, i zato nam treba pažnja, koju treba da bude kontrolisana od strane dobrog knjigovođe, da se valjano utvrdi obračun dobiti , a na osnovu nje i porez na dobit. Van tog iznosa, preduzetnik može da skine koliko god želi novca i da slobodno raspolaže istim. Postoji jedino ograničenje od 150 000 dinara dnevno.
Dakle, zarada preduzetnika knjigaša (i paušalca) je njegova zarada od prvog dana postojanja. Ne treba da se čeka nikakav kraj godine da bi se novac mogao skidati sa računa.

Dakle, ne slažemo se sa konstatacijom da preduzetnik knjigaš ne može da slobodno diže gotovinu, kao što to može paušalac. Naprotiv, može, uz dužan oprez oko obračuna dobiti.

Bojan on 25.11.2020 12:30

Hvala na pojašnjenju,vrlo ste detaljno i precizno obrazložili.

Da li se prihod koji će biti deo osnovice može preneti na račun fizičkog lica preduzetnika (ne mislim na ličnu zaradu) i da li i to ide pod šifrom 141 (241 elektronski)?

Takodje, kada se vrše plaćanja koja će biti deo troškova, da li moraju da idu sa preduzetničkog računa ili se mogu plaćati od podignuog keša uz prilaganje gotovinskih računa?

Koji je vaš savet za knjiženje troškova koja se plaćaju u inostranstvu kao što su pretplate za softver ili nabavka osnovnih sredstava preko e-shopa?

Odgovori

Admin sajta on 01.12.2020 23:05

@Bojan,
1. Prihod se može preneti na račun fizičkog lica, šifra plaćanja nije bitna
2. troškovi se mogu plaćati sa bilo kog računa ako ste paušalac. Ako ste sa preduzetnik sa isplatom lične zarade, onda bi moralo sa preduzetničkog računa, a moglo bi i kešom, ako je dignut sa preduzetničkog računa.
3. pretplate za softver (licence) su podložne internom obračunu PDV-a, bez obzira da li ste paušalac ili preduzetnik sa isplatom lične zarade, jer ste vi poreski dužnik. Znači, morate obračunati i platiti 20% poreza . Osnovna sredstva su takođe podložna obračunu 20% PDV-a pri uvozu istih.
Savet je da ih ne kupujete preko preduzetničkog računa (ni jedno ni drugo).

Aleksandra on 06.12.2020 20:50

Dobar dan. Bavila bih se pravljenjem i prodajom džemova od kuće. Koja je to šifra delatnosti i kako da se registrujem? Hvala, pozdrav.

Odgovori

Admin sajta on 08.01.2021 08:59

@Aleksandra

Šifre delatnosti koje možete registrovati za vašu delatnost mogu biti:
1039-Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
1089 - Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

Admin sajta on 08.01.2021 09:03

@Aleksandra

Kao preduzetnik_prednosti su da možete da pauzirate delatnost, niži su troškovi poslovanja, nedostatak-za obaveze prema državi odgovarate celokupnom svojom privatnom i imovinom firme podjednako.

Doo - mana: danom registracije kreću sve obaveze ka državi kao preduzeće i nemate mogućnost pauziranja. prednost: za sve obaveze prema državi odgovarate samo imovinom preduzeća.

Stefan trisovic on 15.12.2020 22:01

Postovani,
otvorio bih preduzetnicku firmu za transport robe i selidbe. Primetio sam na sajtu https://jpd.rs/kalkulator-poreza
da nije isti pausalni iznos u zavisnosti od opstine za (za Bg je 25,000 din, a za manje razvijene opstine je oko 12,000 din). Mene zanima da li mogu da prijavim firmu u Krusevcu na adresu prijateljice, a da delatnost obavljam u Beogradu, posto je to moje mesto prebivalista? razlika je oko 100 eur u pausalnom isnosu.
Unapred zahvalan na odgovoru.

Odgovori

Admin sajta on 20.01.2021 16:48

@Stefan Trisovic
Prema našem mišljenju nema zakonskih prepreka da preduzetničku firmu otvorite u Kruševcu.

Milan S. on 18.01.2021 19:04

Molim vas za komentar i ispravku ako grešim:

Ako je preduzetnik paušalac i prihoduje 6.000.000 din za god dana i da pritom nema (visoke) troškove, plaćaće mesečnu obavezu shodno rešenju PU, recimo 30tak hilj dinara mesečno, i ukupno na kraju godine plati oko 360.000 din poreza i doprinosa.

Ukoliko isti preduzetnik prihoduje 6.000.001 din, u obavezi je da vodi knjige. Pri tome, ako će imati malo troškova koji bi umanjili poresku osnovicu (npr 1.000.000 din kroz ličnu zaradu, knjigovodju, gorivo, internet...), platiće 500.000 din poreza i dodatno porez na dohodak gradjana, u ovom slučaju još 250.000din, sve ukupno 750.000 din

Da li je ova računica tačna? :)

Odgovori

Admin sajta on 19.01.2021 12:00

@Milan,
To je tačno.
Mala zamerka:
dodano porez na dohodak građana, misli se na godišnji porez na dohodak građana, koji je preko Cca 3miliona dinara. Osnovica je ta razlika. Dakle na 5 minus 3, tj. ukupno 2 miliona dinara platiće još 10%, izuzetno, ako je preko oko Cca 4.2 miliona na tu razliku 15%, ali i tu postoje umanjenja, pa to nije baš 250 000 dinara kao što navodite, možda je realnija cifa oko 180 000 dinara godišnjeg poreza na dohodak.
Tj. taj jedan koban dinar će da udvostruči porez koji je "preduzetnik knjigaš" dužan da plati.
Drugim rečima, nipošto ne sme dozvoliti da pređe daj limit od 6 miliona.

Milan S on 19.01.2021 12:14

Da se nadovežem na prethodno:

Poresku prijavu za prelazak na vodjenje knjiga neophodno je podneti 15 dana nakon fakture tj ostvarenig prihoda kojim se prelazi granica od 6 miliona.

Od kog momenta se u tom slučaju kreću voditi knjige? 1 januara ili 1 jula (razumeo sam da od tih datuma krece nivo rešenje PU o obavezi vodjenja knjig) illi od momenta prelaska limita?

Kako se ponašati sa prihodima u tom vremenskom periodu od momenta prelaženja 6 miliona do novog rešenja PU? Kao paušalac i dalje?

HvalaOdgovori

Admin sajta on 19.01.2021 12:18

@Milan S,
Od prvog januara naredne godine, ako se prešlo 6 miliona nakon jula.
Od prvog jula tekuće godine, ako se prešlo 6 miliona do prvog jula.
Od sutradan, ako se na tekući datum prešlo 8 miliona u prethodnih 12 meseci, jer se ušlo u PDV sistem.
Dok je između 6 i 8 miliona, i dalje se ne vode knjige do kraja polugodišnjeg perioda, dakle ponašate se kao paušalac. A onda od tog januara (jula) krećete da vodite poslovne knjige.


Milan Ilinčić on 23.01.2021 03:56

Poštovani,
Nezaposlen sam trenutno, u toku predhodne 3 godine sam izgradio tematski park na sopstvenom imanju u koji su turisti počeli da dolaze u toku prošle godine. Planiram da kupim manji ringišpil i 2 tramboline za decu, koje bih iznajmljivao. Zanima me da li bih mogao da postanem paušalac sa šifrom delatnosti 93.21? Takodje, zanima me, ukoliko mogu postati paušalac po tom osnovu, da li bih morao imati fiskalnu kasu obzirom da bih korišćenje opreme koju imam, naplaćivao fizičkim licima? Da li bih imao pravo da naplaćujem ulaz u svoj tematski park, i da li bi mi ta šifra delatnosti to dozvoljavala. Za kraj, interesuje me, da li je sada kasno da osnujem svoju delatnost, obzirom da je za ovu 2021. godine, bio rok za prijavu 30.11 prošle godine. Hvala unapred na odgovoru.

Odgovori

Admin sajta on 27.01.2021 22:59

@Milan Ilinčić
1. Sa šifrom delatnosti 9321 možete biti paušalac. 2. Ukoliko pružate usluge fizičkim licima ili im prodajete neku robu, dužni ste da imate fiskalnu kasu. 3.Da imate pravo da naplaćujete ulaz u tematski park 4. Delatnost možete registrovati bilo kad tokom godine

Marija Gvozdenović on 31.01.2021 17:35

Poštovani,
Nezaposlena sam i htela bih da otvorim firmu za pravljenje auto šampona. Imam dva pitanja pa bih Vas zamolila za savet...
1. Pod kojom šifrom delatnosti da se registrujem?
2. U početku, u prvim mesecima, ne očekujem neka veća primanja (30.000-40.000 din), ali se nadam da će kasnije posao da krene. Moje pitanje, paušalac ili...?
Hvala unapred.
Pozdrav

Odgovori

Admin sajta on 02.02.2021 14:46

@Marija Gvozdenović
Pitanje 1) šifra delatnosi vam je 20.41 - Proizvodnja deterdženata sapuna i drugih sredstava za čišćenje i spada u delatnosti gde možete biti preduzetnik paušalac
Pitanje 2) Obzirom da tek počinjete delatnost, naša preporuka je da nas direktno kontaktirate mailom (vidi u KONTAKTI na sajtu) i da zakažete konsultacije gde bi dobili više informacija o prednostima i nedostacima forme preduzeća koje planirate da osnujete.

Maja Stanojevic on 02.02.2021 06:25

Postovani,
Molim vas za pomoc oko jednog konkretnog pitanja. Otvorila sam preduzetnicku, pausalnu firmu sa namerom da se bavim grafickim dizajnom. Da li ja kao pausalac mogu kupiti ili bolje receno koristiti Adobe Creative Suite paket koji je placen u inostranstvu, karticom moje mame (fizicko lice, rezident Kanade). U Srbiji Creative Suite prodaju samo određene firme koje imaju ugovor sa Adobe, a reč je pre svega o timskim i enterprice licencama, pa je njihova cena daleko visa.

Ovo je bitno iz dva razloga:
1. Software koji je za mene kupljen od strane moje mame bi trebalo da se tretira kao moja imovina, sto bih mogla sutra da dokazem u slucaju potrebe za dostavljanjem dokaza povodom testa samostalnosti (moji klijenti za koje radim ne mogu tj ne smeju mi obezbedjivati sredtsva za rad)
2. I uopšte pitanje, da li ja kao pausalac moram kupiti software sa racuna firme, ili mogu koristiti legalno kupljen software koji je moj clan porodice kupio u inostranstvu.

Hvala unapred na odgovoru!

Odgovori

Admin sajta on 02.02.2021 15:52

@Maja Stanojević,
Ako vam je majka kupila softver, i prosledila ga vama na upotrebu, vi ste prvi nasledni red i ne treba da platite porez na imovinu.
Vi kao paušalac nemate obavezu da vodite poslovne knjige, sem KPO, koja se odnosi na račune koje vi izdajete. Tako da je potpuno nevažno da li ste softver kupili sa računa vaše firme, sa vašeg privatnog računa ili sa računa vaše majke. Zapamtite: dok ste paušalac.

Maja Stanojevic on 03.02.2021 01:04

Zahvaljujem na odgovoru. Divno je čuti da je to moguće.

Imam još jednu nedoumicu koju moram otkloniti pre početka poslovanja, a reč je iznosu koji je potrebno da prikažemo na fakturama. Konkretno, planiram da se najviše bavim grafičkim dizajnom preko Upwork platforme, kao i da prodajem svoje autorske fotografije na Shutterstock platformi. Pitanje je da li je % koji ove platforme uzimaju automatski za sebe potrebno iskazati na fakturama ili ne? Upwork uzima 20, 10 ili 5%, dok Shutterstock uzima čak 85% nama koji počinjeno i koji po obimu prodaje ne pravimo neke "ludačke" brojke. Objasniću konkretno scenarija kako se posao odvija u praksi.
1. Upwork - ja radim za inostranog klijenta A preko Upwork platforme. Nakon završenog posla u vrednosti od $120, Upwork uzima automatski $20 (ovaj obračun mi možemo videti, da je Upwork ukalkulisao svoju proviziju, ali on nama nikada nije bio stavljen na raspolaganje, već je pri samom puštanju novca na naš Upwork nalog odmah ukalkulisano i umanjenje u ovom primeru od $20). Sa $100 koji su nama preostali i kojima možemo da raspolažemo mi biramo šta ćemo dalje - možemo izvršiti wiretranfer direktno na poslovni, devizni račun domaće banke, pri ćemu Upwork naplaćuje proviziju $30 (ili možemo koristiti neke druge posrednike, sisteme elektronskog platnog prometa PayPal...gde svaki uzima svoje definisane provizije). U najjednostavnijem slučaju, wiretranfer povlačenja novca na devizni račun domaće banke nama na kraju legne $70.
Moje pitanje je koji iznos mi ovde knjižimo:
A: $120 = iznos koji je legao na naš devizni račun domaće banke ($70) + Upwork trošal wiretransfer transakcije ($30) + Upwork fee za posredovanje ($20)
B: $100 = iznos koji je legao na naš devizni račun domaće banke ($70) + Upwork trošal wiretransfer transakcije ($30)
C: $70 = iznos koji je legao na naš devizni račun domaće banke ($70)
2. U slučaju Shutterstock platforme razlika je još izraženija, je Shutter je platforma koja posreduje u prodaji naših autorskih fotografija (ali i drugih oblika kreativni audio-video sadržaja, video, grafike, ilustracije). Krajnji klijenti, kupci su fizička i pravna lica širom sveta. Procenat koji Shutter zadržava za sebe je neverovatnih 85%
Ako smo mi prodali fotografije u vrednosti od recimo $100, Shutter će nama ostaviti svega $15.
Deluje nelogično da pišemo fakture na $100, dok nam na račun leže svega $15, a ogroman problem se javlja sa vođenjem levidencije prihoda ispod limita od 6.000.000 din. To znači da će preduzetnici koji se bave ovim poslom, već na 1.000.000, tj prvom milionu koju im legne na račun faktički preći limit od 6.000.000 i morati da obustave poslovanje, ukoliko provizija Shuttera mora da se istakne na fakturama.

Ja sam istraživala koliko je u mojoj moći, ali nailazim na oprečne informacije povodom ove teme, negde piše oduzmite provizije pa onda knjižite, negde piše provizije su vaš trošak...tako da zaista ne znam šta je ispravno, a dok ne dođem do informacije koja je jedina u skladu sa zakonom i propisima, ne mogu ni d aodpočnem poslovanje.

Ukoliko vi znate nešto na ovu temu, zahvalila bih na savetu. Nisam jedina kojoj je ovo potrebno. Zaista, puno mladih se nalazi u istoj situaciji i pokušavaju da dođu do tačne informacije. Ukoliko ne znate tačnu informaciju, možda baš znate na koji način i gde bih mogla da je potražim. Hvala najlepše!

SVM Support on 21.02.2021 10:01

A: Na žalost, knjižite 120 $, dakle sa svim provizijama i Upworka i banke za skidanje novca
B: Na žalost, ista priča je i za Shutterstock. Knjižite onoliko koliko treba da plati vaš klijent, dakle 100$, a provizija je vaš trošak, koliko god da je velika.

Razumemo da je ovo za vas nepovoljna situacija, ali po našem mišljenju, tako treba da se evidentira promet u KPO.

Ist media on 04.02.2021 19:14

Pošto sam paušalac, zanima me da li se u 6 miliona dinara kada se izlazi iz paušala računa i novac koji dobijam preko trezora od ministarstva za sufinansiranje medija?
Hvala najlepse.

Odgovori

Admin sajta on 15.02.2021 09:00

@ Ist media
U KPO knjigu se hronološki unose svi prihodi koje preduzetnik paušalac ostvari od prodaje proizvoda ili pružanja usluga. Paušalac prema Zakonu ima obavezu da vodi evidenciju samo o prihodima, obzirom da državna davanja nisu promet koji ste nekome fakturisali, po našem mišljenju ovaj iznos ne ulazi u limit do 6 miliona.

Milić on 07.02.2021 01:13

Poštovani,
Zanima me Vaše mišljenje koji bi vid registracije odnosno oporezivanja bio najpovoljniji obzirom da u napred imam više nego skromna očekivanja po pitanju nekog obrta. Prodavao bih putem interneta proizvode koje bih ručno izrađivao. Da napomenem da sam već u radnom odnosu u jednoj firmi. Hvala

Odgovori

Admin sajta on 15.02.2021 08:46

@Milić
Po našem mišljenju najbolje bi bilo da zakažete konsultacije pre donošenja odluke, Ima mnogo činilaca koje treba da uzmete u obzir pre nego se odlučite za način rada. Kontakt imate na našem sajtu.
Obzirom da ste već u radnom odnosu, vi možete da postanete preduzetnik iz radnog odnosa, zakon ne zabranjuje da budete istovremeno i zaposleni u nekoj firmi i preduzetnik, s tim da vama ostaje prijava iz radnog odnosa kao prioritetna. To praktično znači da kao preduzetnik vi imate obavezu plaćanja za ove prihode samo porez na zarade i doprinos za PIO, jer vam je po osnovu radnog odnosa već plaćeno zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Nemanja on 10.02.2021 18:58

Da li posle 12 meseci rada kao pausalac i uplacenih doprinosa za svih 12 meseci u u slucaju da ugasim firmu imam pravo na nocanu nadoknadu na zavodu za zaposljavanje u trajanju od 3 meseca .Hvala

Odgovori

Admin sajta on 15.02.2021 10:03

@Nemanja
Pravo na novčanu naknadu ima nezaposleno lice koje je bilo obavezno osigurano za slučaj nezaposlenosti najmanje 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci. Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid osiguranja kraći od 30 dana.Po našem mišljenju vi imate pravo na novčanu naknadu obzirom da preduzetnička radnja prstaje da postoji. više informacija možete naći na sajtu nsz: http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/dok-trazite-posao/nezaposleni/nov_ana_naknada.cid245

Luka on 21.02.2021 15:31

Ukoliko paušalac ima sredstva na deviznom računu i treba da plati strano fizičko lice, da li je to moguće?
Napravio bih ugovor sa fizičkim licem za konsultantske usluge - da li bih imao dodatnih obaveza, tipa poreza, doprinosa?
Hvala!

Odgovori

Admin sajta on 17.03.2021 05:37

@Luka
Malo je nejasno pitanje. Da li vi plaćate uslugu inostranom fizičkom licu ili vi pružate i naplaćujete vašu uslugu od stranog fizičkog lica? U svakom slučaju, ako vama strano fizičko lice čini uslugu i vi treba da je platite, u momentu plaćanja, dužni ste da obračunate porez po odbitku i PDV.

detalje možete naći na sledećem linku:
https://aktivasistem.com/news/porez-po-odbitku-na-usluge-iz-inostranstva/

Denis on 02.03.2021 03:56

Planiram da se bavim servisom mobilnih telefona, tableta i laptopova pa me interesuje sledece:
1. Koju sifru delatnosti preporucujete?
2. Da li biti “pausalac” ili krenuti sa samooporesivanjem? (ne ocekujem neku veliku zaradu)
3. Posto bih radio sa fizickim licima da li mi treba fiskalna kasa ili moze stampani racun?
4. S obzirom da postoji potreba za rezervnim delovima da li oni spadaju u trgovinu ili mogu da se racunaju u cenu usluge?
5. Da li mozete da mi kazete od prilike koliko bi mesecno placao porez kao preduzetnik iz radnog odnosa (opstina Svrljig)?

Odgovori

Admin sajta on 17.03.2021 05:26

@Denis
1.9511 i 9512 šifre delatnosti
2.Obzirom da ste u radnom odnosu možete se registrovati kao preduzetnik iz radnog odnosa.
3. Svaka trgovina sa fizičkim licima podrazumeva da ste dužni da imate fiskalnu kasu i izdajete fiskalne račune, izuzev nekolicine delatnosti koje su izuzete od fiskalizacije, zasad. 4. rezervne delove možete tretirati kao troškove materijala za servis i uračunati njihovu vrednost u cenu usluge. 5.Što se tiče vaših poreskih obaveza, važno je napomenuti da se puni doprinosi i porez plaćaju po osnovu prioritetnog osiguranja, dakle po osnovu radnog odnosa, gde će za vas poslodavac plaćati porez, doprinos za PIO, doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos u slučaju nezaposlenosti. Vi kao preduzetnik bićete dužni da plaćate porez i doprinos za PIO, dok ćete biti oslobođeni doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa u slučaju nezaposlenosti. što bi iznosilo minimum oko 15.000 dinara mesečno.

Ukoliko se desi da vaš radni odnos prestane, vaše prioritetno osiguranje postaje samostalna delatnost, te ste dužni da se prijavite poreskoj upravi, kako bi vas ona na dalje zaduživala, ne samo za porez i PIO doprinos, već i za doprinos za slučaj nezaposlenosti i doprinos za zdravstveno osiguranje. U ovom slučaju bi vam porez i doprinosi mesečno iznosili minimum oko: 20.000,00 dinara

Denis on 10.03.2021 22:17

Zelim da se registrujem kao preduzetnik, sifra delatnosti 95.21, pa me zanima sledece:

1. Da li sa ovom sifrom delatnosti mogu da budem pausalac?

Koliko sam ja uspeo da se edukujem putem interneta, za pruzanje usluga fizickim licima potrebna je fiskalna kasa, ali sam takodje nasao da ako bih ovu delatnost obavljao kao pausalac onda nisam u obavezi da imam fiskalnu kasu.

2. Da li je za ovu delatnost po vasem misljenju bolje biti pausalac bez fiskalne kase (ako je moguce0 ili neki drugi vid preduzetnika sa fiskalnom kasom (samooperezivanje ili d.o.o)?

Napominjem da ne ocekujem neke velike prihode u pocetku poslovanja (mozda cak i ispod 200e mesecno).

Odgovori

Admin sajta on 17.03.2021 06:06

@Denis
1./2. Možete biti paušalac bez obaveze da imate fiskalnu kasu, obzirom da očekujete male prihode, možda vam je ovo najbolje rešenje za početak.

Natasa on 23.03.2021 22:16

Postovani, zanima me za lice koje otvara pausalnu agenciju iz radnog odnosa pod sifrom delatnosti 7022, koji su najnizi doprinosi koji se mogu obracunati, i da li u penzioni fond ulazi prosek primanja koje lice ostvaruje iz radnog odnosa (gde je angazovan puno radno vreme) + dodatni doprinosi koji se ostvaruju kroz otvaranje pausalne agencije iz radnog odnosa?
Napominjem da je i trenutni angazman po osnovu punog radnog vremena u drugoj pausalnoj agenciji iste sifre delatnosti.
Da li je zakonski moguce raditi puno radno vreme u jednoj pausalnoj agenciji, a drugu otvoriti iz radnog odnosa?
Unapred hvala. Srdacno

Odgovori

Admin sajta on 29.03.2021 15:22

@Nataša
Možete otvoriti agenciju dok ste zaposleni kod drugog poslodavca puno radno vreme i isto tako se zaposliti dok imate agenciju. Ukoliko ste zaposleni, agencija se vodi kao dodatna, a ne osnovna delatnost.

Kada ste zaposleni, firma u kojoj radite plaća za vas porez i doprinose (za PIO, zdravstveno i nezaposlenost) i preko nje ste zdravstveno osigurani. To znači da ćete, kada registrujete svoju agenciju, biti u obavezi da plaćate jedino porez na prihod od samostalne delatnosti i doprinos za PIO. Oni se obračunavaju isto kao i kada je osnovna delatnost u pitanju – 10% osnovice za porez i 25,5% osnovice za doprinos za PIO.

Ukoliko tek otvarate agenciju i zaposleni ste, pri registaciji u APR-u obeležićete da ste u radnom odnosu i prilikom podnošenja poreske prijave kao osnov osiguranja izabraćete br. 2 – obavljanje samostalne delatnosti i radni odnos.

Ako dođe do promene dok je agencija već aktivna, bilo da započnete ili prekinete radni odnos, potrebno je da podnesete poresku prijavu PPDG-1R i kao osnov za prijavu navodite br. 7 – Promena osnova osiguranja. Zatim, kao osnov osiguranja birate 1 – obavljanje samostalne delatnosti kao osnovne delatnosti, ukoliko prekidate radni odnos, odnosno 2 – obavljanje samostalne delatnosti i radni odnos, ukoliko zasnivate radni odnos. Uz prijavu, kao prilog dodajte i MA obrazac prijave/odjave.

Ne zaboravite – ukoliko dođe do prekida radnog odnosa, u obavezi ste da se prijavite na zdravstveno osiguranje preko agencije. Ovaj proces se ne odvija po automatizmu, već je potrebno da se u roku od 3 dana prijavite u nadležnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Za to ce vam biti potreban M obrazac, lična karta i rešenje iz APR-a o registraciji agencije.
Vodite računa da jedna osoba može na svoje ime imati samo jednu paušalnu agenciju.

Zorana Rafailovic on 24.03.2021 15:53

Postovani, da li pausalac moze da podize devize sa deviznog racuna? Do danas sam mislila da je to nemoguce sem za putne troskove ali danas sam bila u poreskoj upravi i poreski savetnik mi je rekla ovim recima " ti si pausalac i sa tvojim novcem mozes da radis sta hoces. Mozes normalno da podizes devize." Onda je pozvala drugog savetnika i on je rekao isto. Da li mozete da proverite ovu informaciju?

Odgovori

Admin sajta on 29.03.2021 15:23

@Zorana Rafailović
Da, tačno je što su vam rekli, možete podizati novac sa deviznog računa.

Aleksandra Popovic on 02.04.2021 12:04

Postovani,

Otvorila bih pausalnu gradjevinsku firmu pa imam sledece nedoumice:
1. Zaposlena sam na neodredjeno u jednoj privatnoj firmi gde mi se redovno uplacuju doprinosi, pa da li ja kao vec zaposleno lice mogu da otvorim firmu i da li bi u toj pausalnoj firmi morala da uplacujem doprinose za sebe?
2. Kolika je cena odrzavanja pausalne firme, kako se to regulise?
3. Da li treba da postoji otvoren namenski tekuci racun pre otvaranja pausalne firme?
4. Kolikoo dugo mora da bude otvorena pausalna firma i kakva je procedura prilikom zatvaranja iste?

Hvala i lep pozdrav,
Aleksandra

Odgovori

Admin sajta on 19.04.2021 13:36

@Aleksandra Popović
1. Da možete se registrovati kao preduzetnik iako ste u radnom odnosu. a da li možete biti paušalac to zavisi od šifre delatnosti koju registrujete. više detalja možete naći na našem blogu čiji link vam dajem u nastavku: https://www.knjigovodstveneusluge.rs/vesti/clanak/da-li-da-postanem-pausalac-obaveze-mane-i-prednosti

Stefan on 10.04.2021 09:47

Postovani, da li postoji mogucnost da budem pausalac ako bih registrovao firmu kao 10.52 "Proizvodnja sladoleda" i vrsio prodaju sladoleda na kugle u svom lokalu?
Takodje me interesuje, ako mi je pretezna delatnost "Proizvodnja sladoleda", a kasnije mozda budem zeleo da ubacim u prodaju kafu i neke napitke, pa doregistrujem jos jednu delatnost 56.10 "Delatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata", da li time gubim mogucnost da budem pausal?
Ili mozda umesto delatnosti 56.10, da li postoji neka alternativa a da ostanem pausalac?

Odgovori

Admin sajta on 19.04.2021 14:22

@Stefan
Sa šifrom 1052 možete biti paušalac ako vam je to pretežna delatnost. a pretežnu delatnost promenite na 5610 - ne možete biti paušalac ali ako je registrujete kao dodatnu delatnost a kao pretežnu delatnost imate i dalje 1052 i imate najveći deo prihoda iz ove delatnosti, po našem mišljenju trebalo bi da vam status paušalca ostane.

Nikoleta N on 12.04.2021 00:37

Pozdrav, da li se može menjati grad?

Odgovori

Admin sajta on 19.04.2021 14:35

@nikoleta N
Možete promeniti sedište radnje uz ogovarajuću prijavu u APR-u i Poreskoj upravi.

Krle on 15.04.2021 19:19

Postovani,
preduzetnik sam - pausalac, koliko dugo u toku jedne kalendarske godine mogu da budem u statusu mirovanja?
Unapred hvala.

Odgovori

Admin sajta on 19.04.2021 14:39

@Krle
Status mirovanja je ustvari prekid obavljanja delatnosti kod preduzetnika

On može biti na neodređeno vreme i na određeno vreme i nakon tog datuma će se nastaviti

Mirovanje može najduže da traje dve godine po zakonu i tada bi trebali prisilno da vas ugase


Jelena on 16.04.2021 23:01

Poštovani,
preduzetnik sam koji se paušalno oporezuje i nisam se prijavila za pomoć države (tri polovine minimalne zarade u 2021) ipak mi je otvoren Covid račun i uplaćena su mi sredstva (polovina minimalne zarade). Interesuje me da li ipak imam pravo na ta sredstva obzirom da se nisam prijavila? Jer koliko čitam prilikom prijave bilo je potrebno popuniti PPP-PD prijavu što ja kao paušalac nemam.

Odgovori

Admin sajta on 19.04.2021 14:43

@Jelena

U uredbi piše: Privrednim subjektima u privatnom sektoru koji ne podnose poresku prijavu PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, direktna davanja će biti isplaćena bez davanja izjave o prihvatanju isplate.

Stefan Nađlukač on 22.04.2021 15:34

Poštovanje, hteo bih da otvorim preduzetničku radnju, delatnost 10.52, radio bih sezonski (6 meseci u godini), ali nisam siguran da li je bolje da budem paušal ili samooporezovani preduzetnik sa isplatom lične zarade.
Neto plata u opštini je 50.000 din (Zona 1). Moji mesečni prihodi bi bili oko 250.000, a rashodi oko 100.000,
S tim da bih verovatno morao da zaposlim i jednog radnika (ugovor o privremenim i povremenim poslovima) koji bi radio 5-6h dnevno, ne znam koliko bi me to izašlo, za minimalac... tu cifru bi onda trebalo dodati u rashode.
Za koje oporezivanje bi bilo najbolje da se opredelim?

Odgovori

Admin sajta on 27.04.2021 16:16

@Stefan Nađlukač
Na vaše pitanje nije lako odgovoriti jer postoji dosta varijacija prilikom registrovanja preduzeća, a da bi vam dali konkretan odgovor koji bi za vas bio najpovoljniji za delatnost koju nameravate da registrujete, preporučujemo vam da zakažete konsultacije u našoj kancelariji. kontakt mail za zakazivanje je: office@svmresenja.com

Dragisa on 26.04.2021 11:36

Dobar dan,

Hvala vam na veoma obimnom i informativnom blogu, ako ste u mogućnosti molim vas za pojašnjenje, da li
ovaj poslovni model može biti paušalno oporezovan, ili ipak ima karakter trgovine.

Zamisao je da komponente/poluproizvode industrijskih mašina koje samostalno projektujem,
predam na izradu kooperantima koji su zasebni privredni subjekti. Gotove komponente/poluproizvode (malog gabarita) fakturišem kupcima pravnim licima kao preduzetnik.

Da li postoji model sa angažovanjem podizvođača u proizvodnji koji može biti paušalno oporezovan, a logično je u toj
postavci, ukoliko je moguć poslovni model, postaviti i pitanje moje pretežne šifre delatnosti?

Hvala unapred.

Pozdav,

Odgovori

Admin sajta on 27.04.2021 16:29

@Dragiša
Prema opisanom modelu, gde vi otkupljujete i preprodajete poluproizvode, naše mišljenje je da je to čista trgovina. Drugo bi bilo ako vi samo naplaćujete svoje projekte i ugovorite procenat od prodatih poluproizvoda i proizvoda, onda bi mogli da se registrujete eventualno pod šifrom 7112-Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje ali opet pod uslovom da ispunjavate određene uslove za paušalno oporezivanje, pre svega odredbe iz člana 40. Zakona o porezu na dohodak građana. Zatim, tu je i Test samostalnosti u kome je propisano devet kriterijuma za ulazak u paušal.

Vuk on 27.06.2021 16:34

Da li ako registrujem delatnost 55.90 - Ostali smeštaj,mogu biti paušalac?

Hvala na odgovoru

Odgovori

Admin sajta on 30.06.2021 08:37

@Vuk
detalje vezano za paušalce imate na našem blogu, u nastavku vam dajem link:
https://www.knjigovodstveneusluge.rs/vesti/clanak/da-li-da-postanem-pausalac-obaveze-mane-i-prednosti

Nikola Popovic on 28.06.2021 17:51

Hteo bih da otvorim preduzetnicku firmu kao pausalac ali u radnom odnosu.
Interesuje me da li je bolje ostati kao preduzetnik bez zaposlenih ili zaposljavati preko preduzetnicke firme osoblje. Koje su prednosti ako ih ima ako zaposlim jos jednu osobu kao preduzetnik?

Hvala.

Odgovori

Admin sajta on 30.06.2021 08:42

@Nikola Popović
Naša preporuka je da se obratite mailom / telefonom našim kolegama i da zakažete sastanak vezan za vaše pitanje koje je kompleksno i ne možemo vam dati konkretan odgovor jer nemamo sve informacije.Kada treba da se da savet da bi vi doneli odluku ima mnogo faktora koji utiču na to šta je za vas najpovoljnije, zato vam i savetujemo sastanak i konsultacije.

Nikola Popovic on 28.06.2021 17:52

Da li postoje neke prednosti ako kao pausalac preduzetnik zaposlim jos jednu osobu preko preduzetnicke firme ili ne postoje prednosti?

Odgovori

Admin sajta on 30.06.2021 08:44

@Nikola Popović
Kao i u prethodnom odgovoru, preporuka je da dogovorite konsultacije.

Ivan on 16.07.2021 09:16

Postovani, iz svih gore procitanih komentara, vise je nego jasno da trgovina ne moze da se obavja pausalno. Ali imam pitanje u vezi jedne specificne situacije vezane za polovne stvari pa bih zeleo da to protumacite.

Premam mom shvatanju, trgovina dakle podrazumeva nabavku i prodaju nekog artikla u neizmenjenom obliku, odnosno artikal koji prodje kroz 'proces' trgovine, mora da postoji i na ulazu i na izlazu robe. E sad, sta ako ja kao preduzetnicka radnja od nekog fizickog lica otkupim na primer polovni, ili jos bolje neispravini, na primer video rekorder, i rastavim ga u 50 delova i onda krenem da prodajem te delove pojedinacno. Ili jos bolji mozda primer - auto-otpad.

Dakle, na ulazu postoji video rekorder komada 1x, koji zatim nestaje u procesu rashodovanja, a na izlazu se pojavljuje 50x novih artikala kojih nije bilo moguce evidentirati na ulazu. Po mom misljenju u ovoj situaciji nije moguce jasno definisati ulaz i izlaz, odnosno trgovinu, odnosno ova delatnost ima osnova da potpadne pod '3852 - ponovna upotreba otpadaka' ili 'rashodovanje olupina...ili tako nesto' a te delatnosti mogu biti pausalno oporezovane.

Svakao, najvise me zanima kakvo je Vase misljenje u vezi ovoga, pa stoga Vam i pisem.

Odgovori

Admin sajta on 26.07.2021 06:55

@Ivan
ZA OSTANAK ILI ULAZAK U PAUŠAL POTREBNO JE DA PREDUZETNIK PAUŠALAC:
prođe test samostalnosti: https://www.paragraf.rs/100pitanja/posao/test-samostalnosti-za-preduzetnike-kriterijumi-objasnjenja-u-skladu-sa-zakonom.html,
da ispuni uslove iz članova 40-42 Zakona o porezu na dohodak građana:https://www.beoecc.rs/clanovi-40-42-zakona-o-porezu-na-dohodak-gradana/,
nije u sistemu PDV-a tj. ne pređe limit od 8.000.000,00 dinara u poslednjih 365 dana (vidi član 38-38a Zakona o PDV-u),
odabere pravu šifru delatnosti, odnosno ostvaruje prihod pretežno po delatnosti koja se nalazi na spisku delatnosti za paušalce.
Spisak šifara delatnosti koji mogu biti paušalci i važi od 2021 možete naći na sledećem linku: https://www.beoecc.rs/sifre-delatnosti-za-preduzetnike-pausalce/
U ovom spisku nema šifre delatnosti 3852 koju ste vi naveli u vašem pitanju.
Po našem mišljenju, prvo morate da proverite, da li prolazite test samostalnosti i da li ispunjavate uslove iz Člana 40 i 42 Zakona o PDG i tek ako ste ispunili te uslove, da izaberete šifru delatnosti iz liste za koju smo vam dostaviti link. Ukoliko vam je potrebna naša pomoć oko odluke kakav oblik firme da registrujete, najbolje bi bilo da zakažete konsultacije obzirom da ima mnogo faktora koji mogu uticati na pravilnu odluku a iz vašeg maila nemamo dovoljno informacija da bi vam konkretno odgovorili, tačnije informacije koje ste namdali supreviše uopštene.

Ivan on 30.07.2021 13:12

Izvinjavam se, greska je bila za sifru, tacna sifra delatnosti je 3832 - Ponovna upotreba razvrstanih materijala i ova delatnost postoji na spisku kao i u kalkulatoru pausalnog poreza. Sto se tice testa samostalnosti, ovo sam proverio i prolazim ga.

Jovana Misic on 24.07.2021 21:02

Postovani,
student sam i nezaposlena sam, zapocela bih svoj posao izrade galanterije. Da li bih uopste mogla da otvorim firmu i kako bih placala porez, ukoliko uopste u pocetku ne bih imala zaradu, a nemam ni primanja? Koliko shvatam otvorila bih pausalnu firmu?

Odgovori

Admin sajta on 26.07.2021 06:32

@Jovana Misic
Naravno da možete registrovati firmu.Više detalja možete naći na našem blogu. U prilogu link:https://www.knjigovodstveneusluge.rs/vesti/clanak/kakav-oblik-preduzetnika-da-budem-onaj-koji-je-samooporezivan-ili-onaj-sa-isplatom-licne-zarade
Ukoliko se odlučite da pokrenete svoj biznis, naša firma može da vam pomogne prilikom registracije i možemo vam ponuditi knjigovodstvene usluge i savete kako najoptimalnije da započnete poslovanje. Ukoliko ste zaintersovani, možete zakazati konsultacije mailom ili tekefonskim pozivom. Kontakt mail i telefon možete naći na našem sajtu.

Andrija Popovic on 03.08.2021 16:36

Poštovani,

Interesuje me da li kao preduzetnik paušalac iz radnog odnosa mogu da zaposlim direktora koji će biti u stalnom radnom odnosu, te stoga budem oslobođen plaćanja paušala za sebe?

Svako dobro,
Andrija

Odgovori

Admin sajta on 20.08.2021 15:13

@Andrija Popović,
Kod preduzetnika (bilo paušalca, bilo knjigaša) možete zaposliti neko drugo lice, pa i na mestu direktora, ali to lice ne može biti zakonski zastupnik, jer takva mogućnost ne postoji u zakonu.
Plus, to vas ne oslobađa plaćanja poreza i doprinosa kao preduzetnika (bilo da ste paušalac bilo da ste knjigaš).

Steva on 05.08.2021 12:17

Poštovanje,
Otvorio sam agenciju za edukaciju i prevodjenje (tako je naslovio) pod šifrom 8559.
Interesuje me da li mogu vršiti i usluge prevodjenja iako je šifra delatnosti za edukaciju (prihodi id prevodjenja bi bili manji u odnosu na prihode od edukacije) ?
I kako to da mi je poreska obaveza izašla skoro 5 hiljada više u odnosu na izračunato kalkulatorom?

Odgovori

Admin sajta on 26.08.2021 12:27

@Steva,
Možete da vrište i usluge edukacije i usluge prevođenja bez ikakvih smetnji.

Poreska obaveza na rešenju se razlikuje od kalkulatora za paušalni iznos poreza i doprinosa iz 2 razloga, prema našem dosadašnjem iskustvu:
1) korisnici kalkulatora ne ubace podatke tako da odgovaraju stvarnoj situaciji (često se promaši zona ili ulica ili godina otvaranja)
2) Sam kalkulator nekad ne daje tačne rezultate (nama se nije dešavalo, ali nailazili smo na takve komentare kod kolega).

Marija i Zoran on 28.08.2021 20:45

Dobar dan,
jako mi se dopada sto ste azurni i odgovarate na pitanja..Nadam se da cete mi pomoci na konkretnom primeru..Naime, zelim da postanem preduzetnik pausalac (ne znam sta je bolje bez knjiga ili sa vodjenjem knjiga, a isto ne znam jel bolje sa isplatom zarade ili samooprezivanjem) za usluge posredovanja u sektoru IT mreza..
naime, firma A placa firmi B za odrzavanje 1000eur mesecno, a onda firma B meni kao preduzetniku placa nadoknadu za posredovanje u iznosu od 500eur...od tih 500 eur ja moram da platim 300 eur da platim (na ruke) u kesu za njegov rad u povezivanju dve firme i stvaranja dobrih uslova da tako kazem...znaci meni ostaje 200 eur mesecno...kolike su mi obaveze kroz porez, sta sve moram da platim, koji model pausalca je najbolji za ovakav slucaj, koja je sifra delatnosti? hvala unapred

Odgovori

Admin sajta on 29.08.2021 07:28

@Marija i Zoran,
Ako je vaš prihod ovako mali (200 EUR mesečno ukupno), nemojte ni otvarati biznis, naročito ne kao paušalac, jer će vam mesečni paušal za porez i doprinose pojesti svu zaradu od 200 EUR, tj. radićete za džabe ili čak u minusu.

Da je ono što vama ostaje mesečno 500 EUR, preporučili bismo vam da budete preduzetnik sa isplatom lične zarade, a ne paušalac, jer bi vam taj način više štedeo novca na poreze.

Ako biste razvili posao da dođete do toga da vama nakon isplate svih provizija, a pre poreza i troškova ostaje 1000 EUR, morali bismo da nacrtamo i projektujemo šta je isplativije: preduzetnik paušalac ili preduzetnik sa isplatom lične zarade.

Inače, to što biste isplatili tih 300 EUR u kešu za njegov rad je protiv zakona o porezu na dohodak građana, i taj kojem ste isplatili bi morao da obračuna, prijavi i plati porez na dohodak građana po modelu drugih prihoda, kao što su obavezni i freelancer-i prema trenutnoj zakonskoj regulativi.

Ana Aleksandrić on 03.09.2021 21:36

Poštovani, imam jednu nedoumicu zbog različitih informacija koje sam dobila sa raznih strana i treba mi stručni savet: da li, kao paušalac, smem putem mobilnog bankarstva (mbanking) da prebacujem novac sa računa svoje firme na lični tekući račun i, ako da, da li za to postoje neki limiti? Povezano pitanje, ukoliko ne smem to da radim, a jesam, koliko sam tačno u nevolji i kako da se izvadim? Ogromno hvala unapred!

Odgovori

Admin sajta on 16.09.2021 11:27

@Ana Aleksandrić
Vi kao registrovani preduzetnik paušalac ste fizičko lice-preduzećetnik i kao takvi imate pravo prenosa sredstava sa vašeg ličnog računa na račun preduzetničke radnje i suprotno bez nekih posebnih ograničenja. Prebacivanje novca na račun fizičkog lica

Jedini transfer novca koji je ovde dozvoljen jeste između preduzetničkog i ličnog računa paušalca, što znači da on sebi može potpuno slobodno prebacivati novac. Ono što buni mnoge jeste – šta znači ovo prebacivanje i da li je to njihova plata? Odgovor je ne, ovo se ne vodi kao plata, jer on nije zaposleni već vlasnik preduzetničke radnje i on nema ličnu zaradu, već zaradu agencije. Tako da sav novac koji paušalac koristi je zapravo materijalni trošak njegove paušalne radnje.Prebacivanje novca na račun pravnog lica – plaćanje troškova

Paušalac može da potpuno slobodno plaća svoje troškove sa preduzetničkog računa – transakcije su dozvoljene ka bilo kom pravnom licu. U ovom slučaju je bitno napomenuti da nije dozvoljeno vršiti transakcije u devizama sa domaćim licima, tj. nije dozvoljeno da primate devizne uplate niti da ih šaljete bilo kome ko je iz Srbije.

Sanja on 05.09.2021 07:49

Otvorila sam pausalnu radnju sifra 18.12. Delatnost je stampanje, ali radim i dizajn. Navela sam rad za pravna lica. Sada bih radila sa fizickim licima. Da li je to dozvoljeno, bez uvodjenja fiskalne kase, obzirom da je usluga u pitanju ili ne??

Odgovori

Admin sajta on 16.09.2021 11:32

@ Sanja
Postoji propisan spisak delatnosti gde ne postoji obaveza uvođenja fiskalnih kasa, delatnost sa šifrom 1812 nije na tom spisku, tako da ste u obavezi da imate fiskalnu kasu.

na sledećem linku možete proveriti koje delatnosti su oslobođene:
https://www.paragraf.rs/propisi/uredba-odredjivanju-delatnosti-obavljanja-ne-postoji-obaveza-evidentiranja-prometa.html

Admin sajta on 16.09.2021 11:32

@ Sanja
Postoji propisan spisak delatnosti gde ne postoji obaveza uvođenja fiskalnih kasa, delatnost sa šifrom 1812 nije na tom spisku, tako da ste u obavezi da imate fiskalnu kasu.

na sledećem linku možete proveriti koje delatnosti su oslobođene:
https://www.paragraf.rs/propisi/uredba-odredjivanju-delatnosti-obavljanja-ne-postoji-obaveza-evidentiranja-prometa.html

Admin sajta on 16.09.2021 11:32

@ Sanja
Postoji propisan spisak delatnosti gde ne postoji obaveza uvođenja fiskalnih kasa, delatnost sa šifrom 1812 nije na tom spisku, tako da ste u obavezi da imate fiskalnu kasu.

na sledećem linku možete proveriti koje delatnosti su oslobođene:
https://www.paragraf.rs/propisi/uredba-odredjivanju-delatnosti-obavljanja-ne-postoji-obaveza-evidentiranja-prometa.html

sanja on 16.09.2021 12:49

Hvala najlepse na vremenu i odgovoru. Ovo znaci da ipak postoji opcija prodaje na malo preko interneta! Sto je sjajno. Veliko hvala jos jednom!

Duško on 11.09.2021 17:45

Poštovani,
Želeo bih da registrujem preduzetničku radnju u okolini Loznice. Imam 25 godina. Šifra bi bila 4321 postavljanje električnih instalacija.
Hteo bih da prodajem i ugrađujem elektro materijal.
1.Zanima me šta biste mi preporučili? Kako da se registrujem? Kao paušalac ili kao isplatu lične zarade.
2.Promet bi mi bio oko 4 000 000 dinara godišnje. Zanima me koliko bih mesečno imao troškova poreze i uplate za penziono i zdravstveno osiguranje.
3. Takođe zanima koliko se plaća porez na dobit na godišnjem nivou. Uzmimo u obzir da mi je od 4 000 000 prometa profit 2 000 000 dinara (teoretski pričano).

Treba uzeti u obzir da ću nekad mesečno imati 1 000 000 prometa a nekad 0 dinara.

Takođe me zanima da li moram imati fiskalnu kasu i pečat, kao i koliko me košta otvaranje preduzetničke radnje. Hvala unapred.


Odgovori

Admin sajta on 16.09.2021 11:57

@Duško
Vaša pitanja su previše kompleksna da bi vam pisali kratak odgovor ovde na sajtu. Molim da zakažete konsultacije kod nas. Kontakt imate na našem sajtu u delu KONTAKTI. Možete poslati mail za zakazivanje ili nas pozvati telefonom.

Sasa on 19.09.2021 16:40

Postovani,

Bavio bih se trgovinom na malo posredstvom pošte ili interneta. Imam dobavljaca. Za mene kao takvog nije moguce pausalno oporezivanje. Da li mi preporucujete samostalno digitalno vodjenje knjiga? Naglasavam da isto nikada nisam radio. Za pocetak nemam dovoljno novca, neretko ni poverenja u druge ljude. Vas odgovor bi mi dobrodosao, a na istom se unapred zahvaljujem. Prijavio bih sebe kao jedinog zaposlenog.

Odgovori

Admin sajta on 20.09.2021 14:26

@Sasa Prema našem mišljenju, kao početniku nikako vam ne bi preporučili da sami vodite knjige zbog šume propisa koji se nekad menjaju i po nekoliko puta godišnje. Vi kao početnik bez iskustva teško da možete sve ispratiti. Preporuka je da ovaj deo posla ugovorite sa nekom knjigovodstvenom agencijom koja ima iskustva sa online prodajom, možete i sa nama da se dogovorite.

Sasa on 20.09.2021 14:52

Postovani,

Hvala Vam na odgovoru. Svakako o vama razmisljam kao uistinu primarnoj opciji. Stoga molim za jos jednu informaciju. Kao pocetniku, koliko je dobra odluka prijava sebe kao zaposlenog u odnosu na samooporezivanje? Sa logickog stanovista mi ne deluje dobro. Posao je na samom pocetku, a vec imam finansijsku obavezu. Cini se da bi opcija samooporezivanja bila bolja, sve dok se isti ne ustali. Nakon cega bih se prijavio.

Hvala.

Odgovori

Admin sajta on 24.09.2021 07:48

@Sasa
I po našem mišljenju bi možda bilo povoljnije samooporezivanje ali za svaki slučaj, molimo vas da pročitate naš blog vezan za preduzetnike pre donošenja odluke, detaljne informacije imate na sledećem linku:
https://www.knjigovodstveneusluge.rs/vesti/clanak/kakav-oblik-preduzetnika-da-budem-onaj-koji-je-samooporezivan-ili-onaj-sa-isplatom-licne-zarade

milena on 21.09.2021 13:58

Poštovani,
razmišljam da sledeće godine otvorim firmu sa paušalnim oporezivanjem, samostalna izrada sapuna, krema šampona sveća. Našla sam šifru 2042 proizvodnja parfema i toaletnih proizvoda. Da li ovo spada pod to jer nije isto da fabrički pravite sve ovo i da radite ručnu izradu?
Molila bih Vas da mi razjasnite zdravstveno osiguranje kod paušalnog oporezivanja. Nezaposlena sam i zdravstveno je bilo uplaćivano i meni i deci iz budžeta. Sada pretpostavljam da bi se deci zdravstveno vodilo preko mene a da li se to nešto posebno plaća ili se plaća samo ona cifra koju kalkulator da?
Kao paušalac ne smem da trgujem tuđim, ali smem da prodajem svoje prodizvode koje sam napravila. Da li to znači da moram da imam svoj prostor gde bih prodavala ili mogu prodavati online, prodati drugima gde bi oni u svojim prodavnicama prodavali moj proivod, prodavati u inostranstvu?Da li kao paušalac smem da kupujem npr. sirovine iz inostranstva ili ne?
I pitanje za kraj fiskalna kasa i KPO. ako nemam svoj prostor nego samo prodaju preko interneta ja za svaki prodati proizvod izdajem fiskalni račun, kako kupci uplaćuju ako im se šalje preko kurirskih službi?Na račun firme pre slanja ili može i na ruke, pa se to onda zavodi u KPO kao promet?Kad se koristi fiskalni račun a kad papirni?
Hvala puno na razjašnjenju.

Odgovori

Admin sajta on 24.09.2021 08:04

@Milena
Šifra delatnosti 2042 može biti u paušalu, ali o tome odluku ipak donosi poreska uprava. Zdravstveno osiguranje se plaća samo za vas a deca su za isti iznos osigurana na osnovu vašeg osiguranja, ne treba ništa da se doplaćuje. Svoj prostor za proizvodnju morate da imate ako je to zakonom predviđeno. Preparati za široku potrošnju i kozmetički preparati podležu posebnom pravilniku. Pravilnik o kozmetičkim proizvodima možete pročitati na sledećem linku: https://www.farmkom.rs/pdf/slider/PRAVILNIK%20o%20kozmeti%C4%8Dkim%20proizvodima.pdf

Imate pravo da uvozite sirovine iz inostranstva. Možete da prodajete online. Do kraja ove godine ste u obavezi da za svaku prodaju fizičkim licima bilo direktno ili online izdate i fiskalni račun iz fiskalne kase. Od 1.1.2022. se uvodi nova vrsta fiskalizacije. Detalje možete pročitati na sledećem linku: https://biznis.rs/preduzetnik/internet-prodaja-za-fizicka-lica-od-sledece-godine-samo-uz-fiskalni-racun/
Možete tražiti uplatu na račun ili ako šaljete kurirskom službom možete uvesti uplatu pouzećem, pa kad vam novac stigne da zavedete prihod u KPO. Fiskalni računi se izdaju fizičkim licima a ako prodate proizvod pravnom licu onda izdajete i fiskalni i Gotovinski račun.

Una on 04.10.2021 22:59

Poštovani,

interesuje me na koji način je regulisana zarada preko sajta koji nudi edukativni sadržaj (u pitanju je sajt koji nudi edukativne kurseve sviranja instrumenta)? Da li se u tom slučaju registruje agencija ili se otvara firma?

Zahvaljujem se unapred na odgovoru.

Srdačan pozdrav!

Odgovori

Admin sajta on 21.10.2021 07:36

@Una
Vaše pitanje je vrlo opšte postavljeno tako da je teško dati savet jer niste dali dovoljno informacija. Preporučujemo vam da pošaljete zakažete konsultacije mailom ili telefonom koje možete naći na našem sajtu u Kontaktima

Dragana Jeremic on 14.10.2021 11:44

Postovani,
U narednom periodu treba da otvorim firmu sa sifrom delatnosti 1085 Proizvodnja gotovih jela. Odlucili smo se za pausalno oporezivanje. E sad sta mene interesuje firma bi se vodila na mene moje pitanje vama je da li moja cerka sme da radi samnom kao neka vrsta ispomoci a da pritom ne moram da je prijavim kao radnika? Hvala

Odgovori

Admin sajta on 21.10.2021 08:16

@Dragana
Iako registrujete Preduzetništvo kao paušalac, po zakonu svi koji rade za vas moraju biti pokriveni nekom vrstom ugovora ako za svoj rad primaju zaradu tj treba da budu prijavljeni kao zaposleni ili da obavljaju neki sezonski posao tj privremno povremeni posao, bez obzira da li su članovi porodice ili ne.

Mima Radak on 19.10.2021 15:22

Pozdrav,

Imam 2 pitanja pa bih Vas zamolila za odgovore.
Imam agenciju za konsalting sifra 7022.
Radim samo sa klijentom iz inostranstva( pravno lice)konsultantske usluge.
Da li sam u obavezi da imam fiskalnu kasu?
Limit od 8 milona u toku 365 dana ako sam dobro shvatila
ne odnosi se na priliv iz inostranstva vec samo na domaci priliv?
Da li sam u pravu?
Najlepse hvala unapred na odgovoru.

Pozdrav

Mima

Odgovori

Admin sajta on 21.10.2021 08:20

@Mirna Radak
Kada svoje usluge fakturišete stranoj firmi niste u obavezi da imate fiskalnu kasu. Fiskalna kasa je obavezna za maloprodaju odnosno ukoliko svoje usluge pružate fizičkim licima.
Limit od 8 miliona (tu pretpostavljamo da pitate za limit za ulazak u PDV) se odnosi na prihode ostvarene u zemlji. Prihodi iz inostranstva ne.

Maja V. on 22.10.2021 17:22

Poštovani, možete li mi reći ukoliko je šifra delatnosti 7410, dizajn je u pitanju, može li se ta roba plasirati na tržištu u maloprodajnim objektima drugog vlasnika i šta je potrebno od papira (da se popuni, kakva faktura)?
Hvala

Odgovori

Admin sajta on 22.11.2021 07:18

@Maja.V
Naravno da možete plasirati proizvode. Potrebno je toj drugoj firmi da izdate Fakturu i otpremnicu za isporučenu robu.

Predrag Milovanović on 10.11.2021 07:45

Ja kao keramicar pausalac'radim keramicarske radove po kucama i stanovima. Gde me ljudi pretezno placaju kes na ruke. Dali cu morati u buducnosti da imam fiskalnu kasu. Kako cu moci da zavrsavam posao sa obicnim gradjanima

Odgovori

Admin sajta on 22.11.2021 07:56

@Predrag Milovanović
Obzirom da niste naveli pod kojom šifrom delatnosti ste registrovali preduzeće, u nastavku vam dajemo spisak delatnosti koje su izuzete iz fiskalizacije pa možete sami proveriti da li ste ili ne obveznik:
Delatnosti za koje (ne) postoji obaveza evidentiranja prometa na malo u zavisnosti od šifre delatnosti

Prema odredbama člana 3. Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo, delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatraju se delatnosti iz sledećih oblasti, grana i grupa klasifikacije delatnosti iz Zakona o klasifikaciji delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009) i Uredbe o Klasifikaciji delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010), i to:

Delatnosti u okviru sledećih oblasti, grana, odnosno grupa:

49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;
49.32 Taksi prevoz;
52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;
53.10 Poštanske aktivnosti javnog servisa;
61 Telekomunikacije;
64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;
65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;
69.10 Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;
75.00 Veterinarske delatnosti - Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;
84.30 Obavezno socijalno osiguranje;
85 Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 - Ostalo obrazovanje;
86 Zdravstvene delatnosti - zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
87 Socijalna zaštita sa smeštajem;
88 Socijalna zaštita bez smeštaja;
94.91 Delatnost verskih organizacija.

Tanja on 19.11.2021 00:04

Poštovanje,
Početkom sledeće godine planiram da otvorim malu radionicu za izradu kolaca, sifra 1071, planiram paušalno oporezivanje. Interesuje me da li pored KPO i EDI knjige moram da vodim i evidenciju o dnevnom utrošku materijala ili evidenciju o proizvedenim i prodatim proizvodima?
Drugo pitanje bi bilo da li kao i knjigaš moram imati sve ulazne fakture ili ne, jer ako vodim samo KPO knjigu oni nemaju gde da se pravdaju više...

Odgovori

Admin sajta on 22.11.2021 08:44

@ Tanja

Kao paušalac imate obavezu vođenja KPO knjige, i to je jedina knjiga koja se mora voditi radi evidencije prometa. Kao knjigaš imate obavezu vođenja dvojnog knjigovodstva kao da ste doo.

Danilo Stojčević on 29.11.2021 14:58

Pozdrav,

Kao poslednju manu paušalnog oporezivanja naveliste da porez za narednu godinu može biti značajno veći nego za predhodnu.
Da li se to dogodilo nakon objavljivanja kalkulatora za paušalno oporezivanje?

Unapred zahvalan

Odgovori

Admin sajta on 15.12.2021 10:00

@Danilo Stojčević
Nije nam jasno pitanje, ali svakako možete proveriti na sajtu poreske uprave iznos paušala za 2021 2022 2023 odvojeno. Link u nastavku:

https://eporezi.purs.gov.rs/kalkulator-pausalnog-poreza-i-doprinosa.html

Ivana on 01.12.2021 15:29

Postovani,
Imam firmu u Francuskoj gde placam poreze i sva ostala osiguranja. Htela bih da otvorim jos jednu preduzetnicku firmu u Srbiji ali me interesuje da li je potrebno da placam penziono i socijalno jer ih vec imam, ili je u tom slucaju bolje da otvorim preduzetnicku radnju na ime roditelja (nezaposleno lice) i tako njemu uplacujem ta osiguranja. Da li uopste postoji zakonska provera za ovu navedenu soluciju ?
Hvala unapred na svakoj informaciji,
Ivana

Odgovori

Admin sajta on 15.12.2021 09:08

@Ivana
Na vaše pitanje nije jednostavno odgovoriti i zato vam preporučujemo da zakažete konsultacije. Zahtev možete poslati na office@svera.rs Konsultacije mogu biti organizovane preko Yoom-a ili skype-a ukoliko niste u zemlji ili živite van Beograda.

Goran on 02.12.2021 07:24

Kazite mi molim vas,pausalac sam prevoznicka radnja,dali imam jos bilo kakve obaveze prema drzavi da bih bio cist sem poreza prireza i tako to?pozdrav

Odgovori

Admin sajta on 15.12.2021 09:14

@Goran
Više informacija o obavezama paušalaca možete naći na sledećim sajtovima/blogovima:
https://www.minimax.rs/blog-pausalci-obaveze-prema-drzavi/

https://poreskoresenje.rs/preduzetnicki-porez-sta-sve-placa-preduzetnik/

Marinko Marjanovic on 02.12.2021 15:15

Poštovani,

Sa delatnošću sam počeo od jula ove godine kao paušalac. Imam dva pitanja:
1. Da li limit od 6 miliona važi za mene do kraja 2021. godine ili se on procentaulno umanjuje za recimo 50% jer je rešenje doneto polovinom tekuće godine?
2. Da li postoje neki limiti za iznos na samoj fakturi ili neki limit na mesečnom nivou ili se jednostavno može fakurisati recimo iznos od 5 miliona u decembru?

Odgovori

Admin sajta on 15.12.2021 09:17

@Marinko Marjanović

Limit od 6 miliona dinara
Ovaj limit se odnosi na ostvaren prihod u kalendarskoj godini, odnosno od 01.01. do 31.12. svake godine. Sa početkom godine ovaj limit se računa od nule.

Ukoliko prekoračite ovaj limit, gubite pravo na paušalno oporezivanje. Poreska uprava će doneti rešenje po kojem ćete morati da vodite poslovne knjige – postajete preduzetnik knjigaš. Ako pređete limit u prvoj polovini godine, Poreska uprava će naložiti vođenje poslovnih knjiga od 01.07. tekuće godine odnosno, ako prekoračite limit u drugoj polovini godine – od 01.01. naredne godine. Do tog datuma i dalje se vodite i ponašate kao paušalac.

Takođe, bićete u obavezi da podnesete elektronsku poresku prijavu PPDG-1R i PPDG-1S kako biste prijavili prelazak sa paušalnog oporezivanja na vođenje knjiga.

Imajte u vidu: Ukoliko izgubite status paušalca, možete ga ponovo dobiti naredne godine ukoliko ispunjavate uslove iz Zakona o porezu na dohodak građana (član 40.). Potrebno je da podnesete Poreskoj upravi Zahtev za paušalno oporezivanje do 30. novembra, nakon čega bi trebalo da dobijete rešenje o odobrenom paušalnom oporezivanju, počevši od naredne godine.

Limit od 8 miliona dinara
Ovaj limit odnosi se na ostvaren prihod u prethodnih 365 uzastopnih dana. Dakle, sa početkom godine ovaj limit neće krenuti od nule, kao prethodni, već će računati prihod u prethodnih 365 dana.

Ukoliko prekoračite ovaj limit, ulazite u sistem PDV-a i automatski gubite status paušalca. Prijavu u sistem PDV-a bi trebalo da izvršite sami po prekoračenom limitu, podnošenjem obrasca EPPDV Poreskoj upravi. Rok za prijavu je do isteka roka za predaju periodične PDV prijave (do 15. u mesecu za prethodni mesec), ali se posmatrate kao obveznici PDV-a od dana nakon probijanja limita.

Kako automatski gubite status paušalca, i u ovom slučaju podnosite elektronske prijave PPDG-1R i PPDG-1S kao kada prekoračite limit od 6 miliona.Ne zaboravite: Ukoliko izgubite status paušalca, vaše poslovanje se menja i neophodno je da angažujete knjigovođu. Ako primetite da ste blizu nekom od ovih limita, savetujemo vam da se na vreme posavetujete sa knjigovođom o vašem daljem poslovanju.

sladja on 05.12.2021 13:19

Ja sam pausalac pod sifrom 1391 ,,heklanje i kukicanje,, i ta delatnost po ,,pravilniku o odradjivanju poslova koji spadaju u stare zanate,umeticke zanate i domacu radiinist i naciinu serttifikovanja,, spada u domacu radinost po clanu 6 stav 1 i 2.Po novom zakonu o fiskalizaciji ove delatnosttii su oslobodjene fiskalne kase.Moje pitanje glasi: Posto ja nisam sertifikovala svoju delatnost da li sam oslobodjena fiskalne kase obzirom da moja delatnost i sifra spadaju u domacu radinost.Drugim recima da li moram obavezno da se upisem u registar sertifikovanih delatnosti i da dobijem sertifikat koji izdaje ministarstvo privrede ili je dovoljno to da po nazivu i sifri delatnosti spadam u stare zanate (domaca radinost).Ovo pitam jer je vreme izlaska komisije koja vrsi kontrolu radi izdavanja serifikata zbog korona virusa vece od 6 meseci a do tada uveliko prolaze svi rokovi za prijavu i subvenciju.

Odgovori

Admin sajta on 15.12.2021 12:35

@Sladja
Prema našem mišljenju niste u obavezi da imate fiskalnu kasu, ali vam savetujemo da odete u filijalu poreske uprave na opštini gde imate registrovanu delatnost i da ih zamolite za savet vezano za ovo pitanje, pogotovo što još niste obezbedili sertifikat.

Zoran on 06.12.2021 14:08

Postovanje,
Preduzetnik sam, pausalac.
Da li sa preduzetnickog racuna mogu da izvrsim placanje robe? Konkretno me zanima kupovina automobila od drugog pravnog lica.
Da li postoje neka ogranicenja u transferu? Koja sifra placanja se koristi u ovom slucaju?
Hvala

Odgovori

Admin sajta on 15.12.2021 09:46

@Zoran
Možete platiti vozilo sa računa radnje samo je pitanje da li vozilo kupujete za poslovne svrhe i na ime preduzetničke radnje ili na svoje ime kao fizičkog lica. Postoji razlika u evidenciji.

Ukoliko preduzetnik plaća lične račune sa tekućeg računa smatra se uzimanje iz imovine preduzetnika za lične potrebe i tereti se račun 723 – Lična primanja poslodavca, ali se ta uzimanja neće odmah oporezovati, jer se porez plaća prilikom utvrđivanja ukupnog rezultata preduzetnika prilikom sastavljanja poreskog bilansa, u skladu sa Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike.

Takođe ukoliko preduzetnik plaća račune za korišćenje telefona ili interneta koji mu služi za obavljanje delatnosti, on ih može uneti u imovinu preduzetničke radnje i tada će ih evidentirati kao trošak poslovanja. Preduzetnik može uneti i drugu imovinu u preduzetničku radnju i tako troškove za tu imovinu plaćati preko tekućeg računa preduzetničke radnje. Ukoliko se objekat u kom se obavlja delatnost vodi na preduzetnika ali nije uneta u imovinu preduzetničke radnje onda preduzetnik prilikom plaćanja računa za taj objekat tereti račun 723 – Lična primanja poslodavca, a ukoliko bi taj objekat uneo u imovinu preduzetničke radnje ti troškovi bi bili trošak poslovanja.

Primer 1:

Preduzetnik koji poslovne knjige vodi po sistemu dvojnog knjigovodstva je sa tekućeg računa radnje platio račun za mobilni telefon koji glasi na njega kao fizično lice u ukupnom iznosu od 7.000 dinara.

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
1) 723 Lična primanja poslodavca 7.000
241 Tekući (poslovni) računi 7.000
po izvodu sa tekućeg računa


Preduzetnik koji vodi poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva lične račune koje je plaćao sa tekućeg računa preduzetničke radnje će unositi u kolonu 21. Poslovne knjige prihoda i rashoda – Obrazac PK, u delu koji se odnosi na izvršena plaćanja. Ukoliko preduzetnik donese odluku da unese imovinu u preduzetničku radnju za koju je plaćao račune sa tekućeg računa preduzetničke radnje onda će te troškove, koji se tada smatraju troškovima poslovanja, unositi u kolonu 18. PK – 1 – Poslovna knjiga prihoda i rashoda.

Miladin on 10.12.2021 18:18

Dobar dan,
Da li se kod preduzetnika knjigaša primenjuju isti standardi kada je reč o rashodima kao i kod doo koje su definisani u Zakonu o porezu na dobit pravnih lica - tačnije da li je amortizacija nepokretne imovine i sredstava rada takodje prihvatljiv rashod, koja imovina se uzima u obzir s obzirom da je preduzetnik fizičko lice (npr stan) ili automobil kupljen na lizing?
Ili su prihvatljivi troškovi samo lična zarada, dnevnice, troškovi smeštaja i sl.?

Odgovori

Admin sajta on 15.12.2021 09:25

@Miladin
Upravo tako, preduzetnik knjigaš se ponaša što se troškova tiče isto kao i doo i važe ista pravila.

Dejana on 18.01.2022 09:55

Postovani,
Imam dečiji butik , u kome smo zaposlene mama i ja . Otkupila sam salon vencanica i registrovala bih pausalno poslovanje pod sifrom delatnosti 7729. Registrovalo bi se na mamu . Moje pitanje - koliko bi iznosili mesecni troskovi njoj, s obzirom da joj se u butiku uplacuju doprinosi , koliko bi onda bio porez i pio na toj sifri za iznajmljivanje ?
Hvala .

Odgovori

Admin sajta on 22.02.2022 10:12

@Dejana

Detalje o obavezama osnivača prema državi po raznim osnovama možete naći na sledećem linku:
https://www.nimi.rs/obaveze-osnivaca-prema-porezima-i-doprinosima/

Marina on 19.01.2022 18:40

Poštovani,

Konsultovala bih se sa Vama oko svoje trenutne situacije. Naime, u radnom odnosu sam i otvorila bih firmu kao dopunsku delatnost. Radi se o logistici za američko tržište, videla sam da je bilo nekih pitanja baš za ovu industriju ali ne sa istom problematikom. Konsultovala sam se sa knjigovođom, međutim ni ona nije sigurna koju bih šifru trebala da izaberem - 8299 ili 6399 (radi manjeg oporezivanja). Uplate ću dobijati iz inostranstva i iznos će varirati, fiksni deo + procenat (informisana sam o proceduri za PDV tako da će iznos za sada biti ispod predviđene sume). Da li preporučujete da otvorim firmu kao paušalac ili da angažujem knjigovođu? Koliko sam shvatila, u obavezi ću biti da plaćam PIO i porez, dok sam oslobođena plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Odgovori

Admin sajta on 22.02.2022 10:17

@Marina

Svakako vam preporučujemo da angažujete neku knjigovodstvenu agenciju jer teško da ćete moći da ispratite zakonske izmene bilo koji oblik preduzeća da registrujete, pogotovo što imate devizne transakcije. Što se tiče plaćanja poreza i doprinosa dobro ste obavešteni.

Jasmina Bjrlica on 21.01.2022 08:17

Poštovani, kako se računa limit za extra dohodak kada je paušalna radnja otvorena na penzionera: 1. da li se sabira njegova neto penzija mesečni iznos x 12 meseci, ili ima neki drugi iznos za penzionere (bruto). 2. da li se gleda za paušalnu radnju osnovica za porez iz rešenja x 12 meseci, ili izdate fakture x 12 meseci. 3. Da li se ove stavke sabiraju i one ne smeju da predju zakonski limit (sta se tačno sabira). Računarsko programiranje je u pitanju.

Odgovori

Admin sajta on 22.02.2022 10:23

@ Jasmina

Uputstvo za popunjavanje obrasca ppdg 5r možete naći na sajtu poreske uprave: https://www.purs.gov.rs/sr/fizicka-lica/pregled-propisa/korisnicka-uputstva/2177/korisnicko-uputstvo-za-podnosenje-prijave-za-godisnji-porez-na-dohodak-gradjana-u-elektronskom-obliku.html

Pratite redove obrasca, tu imate upisane sve vrste prihoda koji se računaju u osnovicu poreza na dohodak građana. Prihodi se unose kao bruto oporeziva osnovica.

Nikolina on 07.02.2022 17:47

Poštovani,

iako ste već odgovarali na slična pitanja, molim i za odgovor na sledeće:
Ukoliko preduzetik paušalac ( 62.01) ispostavlja fakture ISKLJUČIVO inostranstvu, ne ulazi u sistem PDV-a bez obzira na ukupan iznos fakturisanih usluga u toku 12 meseci ?? U sistem PDV-a bi ušao tek kada bi promet u zemlji prešao 8 miliona?

Hvala unapred na odgovoru.
Lep pozdrav.

Odgovori

Admin sajta on 22.02.2022 10:44

@Nikolina
U pravu ste. Ulazak u PDV podrazumeva da se promet desio u zemlji i da prelazi 8 miliona u proteklih 12 meseci bez obzira na kalendarsku godinu.

Aleksandar Kerčov on 19.02.2022 06:31

Molim vas koji je najjeftiniji porez za stolarsku radionicu ili stolarski studio nešto kao umetnički studio.

Odgovori

Admin sajta on 22.02.2022 10:52

@Aleksandar Kerčov

Na linku koji vam šaljem u nastavku možete sami pogledati šta se više isplati, registracija doo ili da se registrujete kao preduzetnik.

https://eknjigovodstvo.com/pausalac-preduzetnik-ili-doo-sta-mi-se-najvise-isplati/

Dragana Milanovic on 20.04.2022 06:20

Dobar dan. Zanima me pod kojom sifrom bi mogla otvoriti pausalnu firmu zanatska radnja a bavili bi se iskljucivo usluznim šivenjem. Hvala

Odgovori

Dragana Milanovic on 20.04.2022 06:20

Dobar dan. Zanima me pod kojom sifrom bi mogla otvoriti pausalnu firmu zanatska radnja a bavili bi se iskljucivo usluznim šivenjem. Hvala

Odgovori

Admin sajta on 26.04.2022 12:20

@Dragana Milanović
Sa ovim šiframa delatnosti
Šifra 14.13 - Proizvodnja ostale odeće
Obuhvata:
proizvodnju ostale odeće izrađene od materijala kao što su tkane, pletene ili kukičane tkanine, netkani tekstil i dr., za muškarce, žene i decu (kaputi, odela, kompleti, jakne, pantalone, suknje i dr.)
šivenje po narudžbini
proizvodnju delova odeće
Ne obuhvata:

proizvodnju odeće od krzna (osim pokrivki za glavu), del. 14.20
proizvodnju lepljene odeće od gume ili plastične mase, del. 22.19 i 22.29
proizvodnju vatrostalne i zaštitne odeće, del. 32.99
popravku odevnih predmeta, del. 95.29

Šifra 14.19 - Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora
Obuhvata:
proizvodnju kompleta za bebe, trenerki, odela za skijanje, kostima za kupanje i dr.
proizvodnju šešira i kapa
proizvodnju ostalog pribora za odevanje: rukavica, pojaseva, šalova, mašni, kravata, mrežica za kosu i dr.
proizvodnju krznenih pokrivki za glavu
proizvodnju gornjih delova obuće od tekstila
proizvodnju dodataka za odeću
Ne obuhvata:

proizvodnju sportskih pokrivki za glavu, del. 32.30
proizvodnju zaštitnih pokrivki za glavu (sem sportskih), del. 32.99
proizvodnju vatrostalne i zaštitne odeće, del. 32.99
popravku odevnih predmeta, del. 95.29

Dragan Stojanovic on 30.04.2022 22:44

Pozdrav. Hteo bi da se bavim proizvodnjom manjih CNC masina. Delove bih kupovao od uvoznika istih i sklapao masine. Da li znate pod koju sifru to spada i koliko bi iznosilo pausalno placanje na teritoriji Koteza? i koliki su ukupni mesecni troskovi? Hvala unapred.

Odgovori

Admin sajta on 25.05.2022 07:56

@Dragan Stojanovic
U nastavku vam dajemo link gde mozete sami izabrati koja delatnost za vas najvise odgovara:

https://direkta.rs/klasifikacija-delatnosti/preradjivacka-industrija/sifre-delatnosti-proizvodnja-nepomenutih-masina-i-nepomenute-opreme/

Kada izaberete sifru delatnosti, mozete proveriti na sledecem sajtu da li uop[te imate mogucnost za pausalno oporezivanje:
https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_blizim_uslovima_kriterijumima_i_elementima_za_pausalno_oporezivanje_obveznika_poreza.html

Ako imate pravo, kontaktirajte poresku upravu
Detaljnije informacije saznajte pozivom Kontakt centra Poreske uprave na brojeve telefona 0700 700 007 i 011 331 01 11 ili informacije potražite na sajtu www.purs.gov.rs i društvenim mrežama Poreske uprave (Facebook, Twitter, Instagram). U 37 filijala Poreske uprave u Srbiji, na jedinstvenom poreskom mestu "Vaš poreznik" možete se neposredno informisati o sistemu paušalnog oporezivanja.

Jelena Nikić on 24.05.2022 12:25

Dobar dan,
Imam preduzetničku firmu već godinu ipo dana, paušalac sam. Moje pitanje je da li mogu da budem prijavljena u drugoj firmi na pola radnog vremena?! Da li treba da menjam nešto u apr-u vezano za rad moje agencije ili sve ostaje isto?
Hvala!

Odgovori

Admin sajta on 25.05.2022 08:31

@ Jelena Nikic

Mozete da budete zaposleni. Detalje o uslovima mozete procitati na sledecem sajtu ciji link vam dajemo u nastavku:

https://newaccounting.rs/2020/08/05/mozete-li-istovremeno-biti-i-preduzetnik-i-zaposleni/

Miljan Timotijević on 26.05.2022 08:06

Poštovani,
Prevashodno želim da vam se zahvalim na predanom radu i odgovorima na sva postavljena pitanja. Stranica je zaista fenomenalna i neverovatno edukativna. Moje pitanje je sledeće.
U slučaju šifre 2562 - Mašinska obrada metala/ paušalno oporezivanje, primera radi, u mesečnom obrtu od 500.000 dinara - 200 za nabavku materijala, a 300 za uslugu - gde bi klijenat uplatio sav iznos od 500.000 na naš račun, a mi 200 iskoristili za nabavku i plaćanje materijala, a naplatili 300 za uslugu obrade. Da li bi se mesečni prihod firme računao kao 500k ili postoji način da se odvoji realni prihod za uslugu obrade od uplaćenog novca od strane klijenta, naspram novca koji bi se prosledio/uplaćivao dalje dobavljaču materijala za obradu.
Hvala unapred.

Odgovori

Admin sajta on 31.05.2022 06:24

@Milan Timotijevic
Kao paušalac vi imate jedinu obavezu vođenja KPO knjige - tj knjigu prihoda. Samim tim kod vas se ne uzimaju u obzir troškovi koje imate samo prihodi, kada se obračunava paušalni porez. Ukoliko vašom voljom ili po sili zakona pređete u takozvane preduzetnike knjigaše, u tom slučaju se mere prihodi i rashodi, vodite dvojno knjigovodstvo i imate ista prava i obaveze kao i doo.

Bojan on 07.06.2022 12:48

Pozdrav,

Pocinjem uskoro da radim kao graficki dizajner u Hrvatskoj firmi na ugovor i imacu fixna placanja mesecno, sve dodatne troskove i porez ce mi oni uplacivati dodatno na moju neto platu, koji bi ste nacin oporezivanja preporucili u ovoj situaciji?

Odgovori

Admin sajta on 08.06.2022 07:34

@ Bojan
Ako firma koja vas zapošljava uplaćuje za vas porez i doprinose onda vi nemate dodatnih obaveza po tom osnovu, osim da obezbedite potvrde od te firme da su porezi i doprinosi obračunati i uplaćeni. Ove prihode treba da prijavite samo u slučaju ako na godišnjem nivou pređete godišnji limit za oporezivanje porezom na dohodak građana.

Dragan on 17.06.2022 13:20

Postovani,
da li postoji neka kazna ,ako sam zamrznuo pauslanu radnju na dug vremenski period (recimo duze od 2 godine)?
Ukoliko su naravno porez i ostalo izmireni, da li je vremenski period gde moze biti firma zamrznauta neogranicen?
lep pozdrav

Odgovori

Admin sajta on 11.07.2022 06:02

@Dragan
Nema ograničenja za mirovanje delatnosti a nemate ni kazne ako ste ispoštovali proceduru.
Pausalci:
Koraci koje je potrebno sprovesti prilikom zamrzavanja paušalca:

Potrebno je podneti registracionu prijavu za promenu podataka APR-u uz popunjavanje dodatka 6 (Prekid, odnosno nastavak obavljanja delatnosti preduzetnika), a takođe je potrebno kao prilog podneti dokaz o uplati naknade za promenu, u iznosu od 750din.

Nakon toga, potrebno je preuzeti rešenje iz APR-a o prekidu obavljanja delatnosti, koje se može dobiti u roku od 2-3 dana. Naša preporuka je da se prilikom podnošenja prijave, ne opredelite za opciju dostave rešenja putem pošte, jer se u tom slučaju procedura dobijanja ovog rešenja uglavnom produži za još nekoliko dana.

Treći korak koji je potrebno napraviti je da se nakon preuzimanje rešenja od APR-a, na sajtu Poreske uprave podnese prijava PPDG-1R, za šta je propisan rok od 30 dana od dana prekida obavljanja delatnosti.

Knjigaši:
Procedura zamrzavanja preduzetnika koji vodi knjige je slična proceduri koju je potrebno sprovesti prilikom zamrzavanja paušalca, s tim što se u ovom slučaju podnosi poreska prijava PPDG-1S, kao i poreski bilans u roku od 30 dana od dana prekida obavljanja delatnosti.

U poreskoj prijavi, PPDG-1S, obaveza je iskazivanje plaćenog i obračunatog poraza i doprinosa na obavezno socijalno osiguranje na prihode od samostalne delatnosti za poreski period do dana prekida obavljanja delatnosti.

Ukoliko je preduzetniku u trenutku zamrzavanja poznat datum nastavka obavljanja delatnosti, u tom slučaju, ima mogućnost da prilikom podnošenja poreske prijave za prekid obavljanja delatnost, unese i datum kada će obavljanje delatnosti biti nastavljeno, pa će se porezi i doprinosi obračunavati automatski nakon tog datuma.

Ukoliko taj podatak u trenutku podnošenja prijave za prestanak obavljanja delatnosti nije poznat, preduzetnik će imati obavezu podnošenja prijave za nastavak obavljanje delatnosti kada se za to odluči.

Za vreme trajanja mirovanja, preduzetnik nema obavezu plaćanja poreza i doprinosa. Međutim, ukoliko se preduzetnik opredeli za opciju da ne plaća doprinose u toku perioda mirovanja, prekida mu se radni staž, a takođe neće biti zdravstvno osiguran, odnosno, njegova zdravstvena kartica biće neoverena. Da bi preduzetnik obezbedio zdravstveno osiguranje i u tom periodu, potrebno je da plaća doprinose na obavezno socijalno osiguranje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa

Zoran Jovanovic on 28.06.2022 05:27

Imam otvorenu preduzetnički firmu iz radnog odnosa.Sada se firma u kojoj radim gasi a radnici idu na biro 6 meseci uz naknadu,moje je pitanje da li ja imam pravo na tu opciju?pošto imam otvorenu firmu.

Odgovori

Admin sajta on 11.07.2022 06:09

@Zoran Jovanović

Prema našem mišljenju, nemate pravo na naknadu osim ako vam je preduzetnička radnja u mirovanju (tada vam ne ide osiguranje) inače imate detaljno objašnjeno, ko ima pravo na nadoknadu i pod kojim uslovima na sledećem sajtu:
https://www.zso.gov.rs/novcana-naknada.htm

Vesna on 28.06.2022 18:51

Postovanje,

Pre par meseci sam otvorila sam pausalnu firmu iz radnog odnosa.
Sada, pored redovne zarade iz radnog odnosa sebi prebacujem sa firme na licni racun mesecnu svotu novca pod sifrom 240 - svrha placanja: neoporeziva primanja zaposlenih, socijalna i druga davanja izuzera od oporezivanja.
Interesuje me da li i to ulazi u prosek mesecne zrarade?

Unapred zahvalna na odgovoru,

Odgovori

Admin sajta on 11.07.2022 06:13

@ Vesna

Šifra 240 - je šifra koja se koristi za isplatu zarade, neoporezivi iznosi se isplaćuju sa šifrom 241.
Ako ste paušalac , te ne vosdite knjige, vi možete slobodno raspolagati novcem sa računa preduzetničke radnje...ukoliko ste knjigaš onda morate pravdati podignut ili isplaćen novac sa računa.

Tanja Jovanovic on 12.07.2022 14:43

Pozdrav, nisam sigurna koja bi šifra bila najbolja za mene. Novinarb sam, koji pretenduje da postane možda i urednik, a radim za produkcijsku kuću. Da li je 9002 ili 9003? Hvala na pomoći unapred :)

Odgovori

Admin sajta on 09.08.2022 10:15

@Tanja Jovanovic
Po našem mišljenju bi vam možda više odgovarala šifra 9003, mada iako kao pretežnu delatnost odaberete ovu šifru, vi imate pravo da se bavite bilo kojom drugom delatnošću, s tim da za neke morate imati specijalne dozvole. APR zahteva registaciju pretežne delatnosti ali vas to ne ograničava.

Maria on 31.07.2022 20:08

Svaka Vam čast na ažurnim odgovorima.

Treba da prevedem jednu knjigu izdavačkoj kući iz inostranstva. Da li mi savetujete da se registrujem kao paušalac za taj jednokratan posao?

Kolike su u tom slučaju moje finansijske obaveze prema državi? Da li je procedura otvaranja ovog statusa komplikovana? Da li da nakon toga zatvorim ili "zamrznem" svoj status?(Izvinite, ne mogu da nađem odgovore na ta pitanja)

Unapred hvala.

Odgovori

Admin sajta on 09.08.2022 10:52

@ Maria

Nije vam isplativo da zbog jednog posla registrujete firmu. Po našem mišljenju bolje je da platite jednokratno dažbine. Obračun i predaju poreske prijave može da vam uradi knjigovodstvena agencija ako se sami ne snalazite na e-porezima.

Ana Milunović on 08.08.2022 21:37

Poštovanje,

Vlasnica sam privatne stomatološke ordinacije, paušalac, šifra delatnosti 8623. Pre 9 godina je ordinacija preko računa kupila od ovlašćenog uvoznika aparat za snimanje zuba koji bih sada da prodam. Kupac želi da mu izdam fakturu na ime njegove firme koja je d. o. o.
Da li postoje neke prepreke za prodaju aparata i kakva bi bila procedura s obzirom da se ordinacija bavi pružanjem stomatoloških usluga?

Unapred zahvalna na odgovoru

Odgovori

Admin sajta on 09.08.2022 11:08

@Ana Milunović

Svako preduzeće ima pravo da proda svoju korišćenu opremu drugom preduzeću, tako i vi. Ono što je naša preporuka da napravite i kupoprodajni ugovor i da uz ugovor izdate račun tom drugom preduzeću. Jedino se konsultujte sa vašim knjigovodstvom kako formalno to da se uradi zbog PDV-a, pošto nemamo informaciju da li ste u sistemu PDV-a ili ne.

Admin sajta on 09.08.2022 11:09

@Ana Milunović

Paušalac ste tako da sigurno niste u PDV-u. Možete slobodno izdati fakturu za prodatu opremu.

Marko Prodanovic on 11.08.2022 19:55

Postovani,

Imam dva pitanja na koja nisam nasao konkretan odgovor pa vas molim da mi odgovorite ako imate konkretne informacije.

1. Da li je moguce registrovati preduzetnicku radnju (pausalac) van mesta prebivalista i ako je moguce da li postoji spisak sifara delatnosti za koje je to moguce?

2. Ako je odgovor na prvo pitanje "Da" da li je onda moguce promeniti sediste preduzetnicke radnje tj. prebaciti je iz recimo Beograda u neku drugu opstinu zbog nizih iznosa poreza i doprinosa? Da li bi u tom slucaju poreska uprava donela novo resenje o porezima i doprinosima u skladu sa uslovima na toj opstini? Da li je potrebno nakon promene sedista preduzetnicke radnje u APR-u podneti neki zahtev poreskoj upravi ili se ceo postupak obavlja automatski. U pitanju je sifra delatnosti 3312.

Srdacan pozdrav i hvala Vam unapred na pomoci

Odgovori

Admin sajta on 25.08.2022 07:28

@Marko Prodanović
1. Da moguće je registrovati preduzetničku radnju van prebivališta (potrebno je zakupiti prostor u mestu gde hoćete registrovati firmu)
2. Možete menjati sedište firme i morate podnositi dokumentaciju u APR prilikom svake promene vezane za registraciju.

Više informacija možete naći na sledećim linkovima:

https://www.purs.gov.rs/sr/pdv/6078/pausalci.html

https://www.apr.gov.rs/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8.1074.html

https://www.beoecc.rs/sifre-delatnosti-za-preduzetnike-pausalce/

Jovan Stankovic on 22.08.2022 12:10

Od skoro sam otvorio pausalnu agenciju i prve uplate primio preko wired transakcije (banka na banku). Zbog ogromnih provizija razmisljam da ovo obavljam preko payoneer-a, odnosno da saljem od payoneer-a na moj devizni racun firme. Moje pitanje je kako knjiziti uplate iz inostranstva? Knjigovodja koju sam angazovao tvrdi da ovo nije moguce. Banka takodje nema pojma kako bi to funkcionisalo. Molim vas za odgovor jer danima pretrazujem internet i ne mogu da nadjem odgovor. Hvala

Odgovori

Admin sajta on 25.08.2022 08:06

@Jovan Stanković

Detaljnije informacije imate na sledećim sajtovima:

https://blog.pausal.rs/kako-u-srbiji-koristiti-paypal-i-payoneer/

https://ivanzna.com/payoneer-servis-prijem-novca-iz-inostranstva/

Sara Stojanovic on 18.09.2022 16:43

Poštovani,

U slučaju da želim da otvorim firmu za konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem (sa šifrom 7022 rekla bih) i obzirom da je u pitanju posao za samo jednu firmu za koji već imam ponudu, da li preporučujete da započnem kao paušalac ili da se odlučim za samooporezivanje? Ja sam već u radnom odnosu tako da bih preduzetničku aktivnost otvorila iz radnog odnosa. Kompanija od koje sam dobila ponudu ima običaj da spoljne saradnike odnosno stručne konsultante isplaćuje po modelu B2B te iz tog razloga pitam. I isto tako postoji mogućnost da nakon vremena, ukoliko su zadovoljni saradnjom, to postane stalni radni odnos. Nisam uspela da nadjem neke konkretne informacije do sad koje bi pomogle oko ove dileme pa bi mi znacilo ukoliko imate bilo kakav savet na osnovu proverenih informacija.

Hvala unapred!

Odgovori

Admin sajta on 21.09.2022 07:33

@Sara Stojanovic
Pausalno oporezivanje nije uvek najpovoljnija opcija jer visina pausala se znatno razlikuje od opstine do opštine gde je preduzetnistvo prijavljeno. Za ovakvu odluku, mi vam preporučujemo da zakažete konsultacije gde vam možemo dati konkretne savete na osnovu informacija koje nam budete dali na sastanku. Konsultacije možete zakazati mailom ili telefonom. Kontakte možete naći na našem sajtu.

Petar T. on 29.09.2022 22:45

Poštovani/a,

Svaka čast na detaljnim odgovorima.
Imam 2 pitanja:

1. Gde mogu da se nađu informacije o tome koje šifre plaćanja kada treba da primenimo? Da li je banka dužna da nam to kaže? Sve informacije saznajem od vas i kolega pausalaca, a nije lako.
2. Da li je moguće imati dve paušalne firme koje nemaju dodirnih tačaka? Radim vec godinama dva posla, jedan 8h dnevno, drugi 2h. Da li postoje ograničenja i kakav bi se porez plaćao? Ne mogu ih nikako spojiti pod istu šifru, jedno je kancelarijski rad, a drugo kao trener u korporacijama.

Hvala unapred.

Odgovori

Admin sajta on 06.10.2022 07:54

@Petar T
Ako privredni subjekt obavlja više delatnosti, raspoređuje se u odgovarajuću kategoriju klasifikacije, prema pretežnoj delatnosti.

Prilikom registracije podataka u registru privrednih subjekata, jedinica razvrstavanja u registracionoj prijavi koja se podnosi Agenciji za privredne registre navodi pretežnu delatnost iz klasifikacije i šifru te delatnosti. Pretežna delatnost podrazumeva da je u ukupno ostvarenom poslovnom prihodu najveći iznos prihoda po osnovu vršenja upravo te određene vrste delatnosti.

Pored osnovne šifre delatnosti, koja je upisana prilikom registracije u APR-u, privrednici mogu da vrše i druge delatnosti, ako registruju izdvojeno mesto ili ogranak.

Prijavljivanje delatnosti drugih jedinica razvrstavanja, koje se registruju u drugim posebnim registrima, vrši se prilikom izrade akta o osnivanju, koji se zajedno sa prijavom za razvrstavanje podnosi organu koji vodi poseban registar.
Da li će doći do promene pretežne šifre delatnosti u APR-u zavisi od toga da li će se u okviru vršenja delatnosti, u smislu ukupnog poslovanja, ostvariti viši iznos prihoda od neke delatnosti u odnosu na onu koja je upisana kao pretežna.

Pretežna delatnost kod preduzetnika paušalaca je ona koja se nalazi u registru privrednih subjekata, odnosno delatnost od čijeg obavljanja je u poreskom periodu preduzetnik paušalac ostvario viši iznos prihoda u odnosu na onu koju je registrovao. Vlada Republike Srbije uređuje uslove, kriterijume i elemente za paušalno oporezivanje. Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti ovaj način koristi dok se ne utvrdi da su prestali razlozi za paušalno oporezivanje, odnosno da izmenjeni uslovi isključuju pravo na paušalno oporezivanje

Djuro Rapajic on 13.10.2022 09:05

Postovani veoma mi je drago sto postojite i sto detaljno odgovarate na gotovo svako pitanje sve cestitke samo nastavite.Neznam da li se placa za savet i odgovor i nemam ntsta protiv da platim ovakave profesijalne savete i odgovore.Moja sifra delatnosti je 5520 da li imam mogucnosti za povracaj pdv za namensko putnicko vozilo 8+1 koji bih kupio od pravnog lica UNAPRED HVALA

Odgovori

Admin sajta on 18.10.2022 07:29

@Djuro Rapajić Kada preduzeće nabavlja putničko vozilo a nabavlja sa namerom da obavlja neku od sledećih delatnosti sa navedenim vozilom, ima pravo odbitka PDV-a ukoliko je i sam u sistemu PDV-a: promet i iznajmljivanje navedenog vozila prevoza lica i dobara ili obuku vozača za upravljanje navedenim prevoznim sredstvom. Dakle, kada se vozilo nabavlja za potrebe rent-a-car agencija, za obavljanje taksi delatnosti, obuku vozača, trgovinu vozilima ili davanje u zakup, bilo kratkoročno ili dugoročno. Gorivo za putnička vozila Sve što je navedeno u tekstu iznad, važi i za nabavku pogonskog goriva za putnička vozila, kao i za druge troškove održavanja putničkih vozila. Međutim, iako ne postoji pravo na odbitak PDV u najvećem broju slučajeva, to ne znači da privredna društva i preduzetnici nemaju koristi od nabavke i evidentiranja vozila u imovinu poslovnog lica. Svi troškovi koji se odnose na putničko vozilo, uključujući i amortizaciju, priznaju se u poreskom bilansu, čime se utiče na smanjenje bruto dobiti na kraju poslovne godine, a time i smanjenje obaveze za plaćanje poreza na dobit.

Djuro Rapajic on 13.10.2022 09:06

Postovani veoma mi je drago sto postojite i sto detaljno odgovarate na gotovo svako pitanje sve cestitke samo nastavite.Neznam da li se placa za savet i odgovor i nemam ntsta protiv da platim ovakave profesijalne savete i odgovore.Moja sifra delatnosti je 5520 da li imam mogucnosti za povracaj pdv za namensko putnicko vozilo 8+1 koji bih kupio od pravnog lica UNAPRED HVALA

Odgovori

Danijela Bašić on 22.10.2022 17:16

Poštovani,
može li preduzetnik paušalac sa šifrom delatnosti 1082 da sklopi ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa pravnim licem koji bi mu vršio uslugu proizvodnje njegovog (preduzetnikovog) proizvoda?
Sirovinu bi i dalje nabavljao preduzetnik-paušalac, druga firma bi uslužno proizvela proizvod a paušalac bi ga kao sopstveni proizvod prodavao.
Unapred hvala na odgovoru.
Srdačan pozdrav

Odgovori

Admin sajta on 27.10.2022 10:17

@Danijela Bašić

Naravno da može.

Tijana Šerfeze on 02.11.2022 17:52

Poštovani interesuje me kako bih mogla da otvorim agenciju za čuvanje dece?

Odgovori

Admin sajta on 17.11.2022 07:51

@Tijana Šerfeze
Molimo da zakažete sastanak mailom ili telefonom, naša agencija može da izvrši registraciju. Konakte imate na našem sajtu u odeljku Kontakti.

Filip Fili on 29.11.2022 19:31

Поштовани,
Планирам да отворим радњу која би се бавила услугама веза и штампе. Имам већ уговорен посао са фирмом која се бави производњом одеће а ја бих био тај који би брендирао исту. Значи у почетку би била највише сарадња окренута њима. Добио сам информације да ако 70% промета иде само од једне фирме аутоматски се водим као њен запослен и прелазим у систем ПДВ-а. Да ли је ово тачно?

Odgovori

Admin sajta on 08.12.2022 08:03

@Filip Fili
U PDV ulazite samo pod uslovom da ste u prethodnih 12 meseci ostvarili prihode od 8.000.000 i više. Vi ako registrujete firmu na svoje ime, i plaćate poreze i doprinose za socijalno osiguranje vi ste ili samozaposleni ili osnivač zaposlen u svojoj firmi. Informacija koju imate, prema našem mišljenju je pogrešna.

Filip Fili on 29.11.2022 19:50

Poštovani,

Želeo bih da otvorim paušalnu firmu koja bi se bavila uslugom veza i štampe na odeći. Budući da već imam ugovoren posao sa firmom koja se bavi proizvodnjom radne odeće, većina poslova bi bila usluga njima. Prema informacijama koje sam dobio nedavno, paušalcima koji imaju promet preko 70% samo od jedne firme automatski se računa kao njen zaposlen i prelazi u sistem PDV-a. Da li je to istina?

Odgovori

Goran Andjelić on 04.12.2022 11:08

Poštovani,
javljam se u cilju dobijanja informacije vezano za preduzetničku radnju koju poseduje moja sestra.
Ona je po zanimanju optičar i registrovala je radnju pod šifrom delatnosti 2670. U njoj vrši izradu dioptrijskih naočara (okvir+stakla) kao i popravku naočara ali bez pružanja usluga oftalmološkog pregleda i određivanja dioptrije. Registrovana je kao „paušalac“ koji nije u sistemu PDV-a.
Zanima me da li je šifra delatnosti pod kojom je registrovala radnju odgovarajuća kao i da li je za ovu vrstu delatnosti i usluga koje pruža potrebno pribavljati neku dozvolu od Ministarstva zdravlja?
Unapred se zahvaljujem.

Odgovori

Admin sajta on 08.12.2022 08:29

@Goran Anđelić

Preduzetnici

Delatnosti za koje je potrebna prethodna saglasnost kao uslov za registraciju:

• zdravstvene delatnosti (ordinacije, apoteke, klinike) – rešenje zdravstvenog inspektora ministarstva zdravlja o ispunjenosti uslova za obavljanje tražene delatnosti
• veterinarske ordinacije i apoteke - rešenje inspektora ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
• taksi prevoz – odobrenje nadležnog organa lokalne samouprave za obavljanje taksi prevoza putnika (Napomena: auto taksi prevoznik koji je vlasnik ili primalac lizinga najmanje jednog putničkog motornog vozila može obavljati taksi prevoz kao pretežnu delatnost)
• promet oružja, delova za oružje i municije – rešenje ministarstva unutrašnjih poslova
• obavljanje delatnosti od opšteg interesa i komunalne delatnosti – ugovor nadležnog opštinskog organa da je poverio obavljanje određene delatnosti preduzetniku
• poslovi zastupanja u osiguranju – uslov za registraciju je dozvola Narodne banke o ispunjenosti uslova za obavljanje te delatnosti
• poslovi stečajnog upravnika – uslov za registraciju je licenca Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
• poslovi sudskih veštaka - uslov za registraciju je rešenje o upisu u registar stalnih veštaka
• agencija za zapošljavanje- rešenje ministarstva ekonomije I regionalnog • psihološko savetovalište - rešenje ministarstva rada, zapošljavanja I socijalne politike.

Obzirom da se delatnost ne nalazi na gore navedenom spisku, smatramo da nisu potrebne posebne dozvole.

Milos Ikonic on 16.12.2022 22:02

Moje postovanje,pre neki dan sam predao papire za otvaranje firem pausalac. Dosla mi je sms da mi je predmet zaveden. E sad iskrslo mi je nesto morao bi ici preko 2 meseca, da li ja mogu sada da odustanem od otvaranja firme? I kako? Hvala

Odgovori

Admin sajta on 20.12.2022 08:05

@Milos Ikonić

Ne morate odustati, pošto ste paušalac stavite firmu u mirovanje na period koji vama odgovara, odnosno, na period koliko ćete biti u inostranstvu, pa ponovo aktivirajte firmu kad se vratite.

Stefan S. on 26.12.2022 14:03

Postovanje,

Hocu da pokrenem prodaju online kurseva na svom site-u.
Da li mozete da mi kazete kako zakonski da resim tu prodaju?
Koji tip organizacije treba da otvorim i kako bi naplacivao te kurseve?

Hvala unapred na odgovoru,
Stefan

Odgovori

Admin sajta on 27.12.2022 11:50

@Stefan S
Na osnovu podataka koje ste dali, nismo u mogu'nosti da vam damo konkretan savet. Možete zakazati konsultacije u našim prostorijama, mailom ili telefonom i onda vam možemo nakon razgovora dati konkretnu preporuku za osnivanje firme.

M Timo on 11.01.2023 09:23

Poštovani,
Otvoriću paušalnu firmu sa šifrom 2562 - Mašinska obrada metala. Sa obzirom da će veliki deo uplata klijenata odlaziti na nabavku materijala (ako je vrednost posla 500.000, 300.000 bi išlo na nabavku materijala, 200.000 bi faktički koštala usluga sečenja materijala) to dosta ograničava poslovanje u okviru limita za paušalne preduzetnike. Šta bi bio vaš predlog, da li otvoriti DOO ili drugog knjigaša preduzetnika (ne na svoje ime naravno), gde bi ukupna vrednost posla išla preko DOO/knjigaša, nabavka materijala i svih ostalih troškova radila u okviru DOO ili knjigaša, a samu uslugu sečenja da DOO plaća paušalnoj radnji? Ili biste imali neki drugi savet?
Hvala unapred.

Odgovori

Admin sajta on 07.02.2023 15:19

@M Timo

Vase pitanje je kompleksno i zavisi od mnogo faktora nije takvo da bi vam tek tako odgovorili, zato vas molimo da ugovorite konsultacije kod nas. Kontakt telefone i mailove imate na nasem sajtu u odeljku Kontakti.

Vanja on 02.02.2023 08:28

Poštovani,dobar dan.
Interesuje me da li paušalac može otvoriti firmu pod šifrom 4520 i da li je dovoljno da ima advokata da obavlja sve pravne i knjigovodstvene poslove ili mora imati i knjigovođu?Da li je potrebno vođenje knjiga?Otvarila se radnja za pružanje vulkanizerskih usluga...
Hvala unapred,
Pozdrav.

Odgovori

Admin sajta on 20.02.2023 06:26

@Vanja
Da sa sifrom 4520 se moze registrovati preduzetnicka radnja kao pausalna ali da li ce vam poreska uprava odobriti pausalno oporezivanje to zavisi od vise faktora. Na sledecem linku mozete naci detalje vezane za vasa pitanja:

https://www.beoecc.rs/sifre-delatnosti-za-preduzetnike-pausalce/

Pr pretežna delatnost on 02.03.2023 10:28

Poštovani,

Pored pretežne delatnosti obavljamo i dodatne. Ukoliko bi prihod od dodatne delatnosti nadjačao prihod od pretežne/registrovane u kom momentu je potrebno to da se pojavi poreskoj upravi?
Koji period se uzima za obračun mesec ili godina za gore pomenutu situaciju?

Odgovori

Admin sajta on 20.03.2023 06:42

@Pr preteyna delatnost

Ukoliko u toku godine dođe do promene pretežne delatnosti kojom se bavite, u obavezi ste da o o tome podnesete poresku prijavu i to najkasnije do 31. januara za promenu koja se dogodila u prethodnoj godini.

Ana Simić on 02.03.2023 23:04

Poštovani, ukoliko zatvorim preduzetnicku radnju, da li mogu odmah da otvorim novu sa istom šifrom delatnosti, ali na nekoj drugoj opštini? Ili postoji neki vremenski period koji mora da prodje da bih se ponovo registrovala?

Odgovori

Admin sajta on 20.03.2023 06:47

@Ana Simić
Vi ne morate da zatvorite preduzetničku radnju možete prosto promeniti sedište radnje na drugu opštinu. više o tome imate na sajtu APR-a https://www.apr.gov.rs/registri/preduzetnici/uputstva/promene.2059.html

Ukoliko ipak hoćete da zatvorite postojeću i otvorite novu preduzetničku radnju, prema našem mišljenju nema prepreka da to tako i uradite, osim ako nemate nekog neizmirenog poreskog duga ili druge neizmirene obaveze prema državi.

Dragana on 04.03.2023 18:01

Поштовани,
молим вас за једну информацију.
Бавили би се издаваштвом, шифра 5811, паушалац сам. Самим тим и продајемо књиге које ми објавимо. Значи не купујемо од других већ искључиво што сами објавимо.

Приликом израде књига морамо користити услуге штампарије. Како покривамо тај трошак? Односно да ли морамо да склапамо неки уговор са штампаријом или као паушалци немамо обавезу правдања тих трошкова?

Хвала унапред

Odgovori

Admin sajta on 20.03.2023 06:50

@Dragana
Nemate obavezu pravdanja troškova kao paušalac.

Nemanja Dakic on 23.03.2023 19:09

Zdravo, zelim da pokrenem online biznis pa bi mi mnogo znacio odgovor, naime, zelim da otvorim online prodavnicu nekih proizvoda iz kine(jos nije odluceno koje tacno proizvode).Zanima me kako to da registrujem, kako to sve radi ukratko i koliko bi i kako bi se racunala mesecne dadzbine.
Hvala unapred.

Odgovori

Admin sajta on 03.04.2023 05:31

@Nemanja Dakic
Na vase pitanje nije jednostavno dati odgovor. Preporucujemo da zakazete kod nas konsultacije jer nam je potrebno vise informacija na osnovu kojih mozemo da vam damo odgovarajuci savet. Konsultacije mozete zakazati mailom ili telefonom. Kontakt imate na nasem blogu u sekciji Kontakti.

Nemanja Dakic on 27.03.2023 16:44

Zdravo, zelim da pokrenem online biznis pa bi mi mnogo znacio odgovor, naime, zelim da otvorim online prodavnicu nekih proizvoda iz kine(jos nije odluceno koje tacno proizvode).Zanima me kako to da registrujem, kako to sve radi ukratko i koliko bi i kako bi se racunala mesecne dadzbine.
Hvala unapred.

Odgovori

Boris M on 01.06.2023 18:51

Poštovanje,

Imam pitanje . Ja sam Paušalac, sifra oblasti je 6209. INFROMATIKA I DRUGE USLUGE. TAKO NEŠTO. Moje pitanje je, kao šotpuni početnik je, KADA , KAKO GDE uplaćujem u FILIJALI RFZO-a, Zdravstveno (ili je to u paketu paušala? Takođe, kako ni jedan priliv nemam, a knjigovođa neće da mi uzima 4000 da upisujem prilive i odlive (treba i odlivi?) za tako nešto jednostavno.
PItanje: Obavio da ja, Boris M. samostalni preduzetnik imam PIB i reg. BROJ. Odmah sam otisao do supa- po sertifikate i potpis. I otisao nazad kod knjihovodje koji je na raspolaganju preko telefona uvek, ali bolje ovako da pitam.

KAKO I GDE I KOJA JE PROCEDURA ZA UPLAĆIVANJE POREZA? (JA JOŠ PRAVI UGOVOR NEMAM, JER SI MI PRRRVO TO TRAZILI PA ONDA UGOVOR)
I KAKO I GDE I KOJA PROCEDURA ZA: PLAĆANJE POREZA. IMAM PAPIR ALI NE ZNAM GDE JE TU MESECNO KOLIKO TREBA DA PLATIM KAO PAUSALAC....
I NAJBITNIJE: GDE UPLACUJEM ZDRAVSTVENO I PIO (PIO u PIO Filijali)ali zdravstveno gde plaćam?Hvala Vam puno! Pištite mi na kompanijin mail boris.milanovic@quantori.com ili privatni milanovicful@gmail.com

Odgovori

Boris M on 01.06.2023 19:07

Poštovanje svima!

Ja sam potpuni početnik u ovome, pa me yanima u sčaju šifra delatnosti 6209, kako se uplaćuje zdravstveno osiguranje i kako se završava ciklus registracije. Inače sam paušalac, meni trebaju još samo bankovni računi i upustvo za slanje plate, i onda sam tek pod ugovorom.Da li, kako i gde ja plaćam zdravstveno, da li u KPO pišem i priliv i odliv? Da li i gde plaćam paušalni porez (kad dobijem platu, mislim da je nerealno da istog momenta očekuju od mene da imam 70000 ili 7000 ne znam, meni rečeno 70xxx,xx godišnje a 7,xxx.xx mesečno. Nemam pojma.

Da li je moj sledeći korak kad sam gotov sa bankom i svim da odem u opštinu. Molim ya ya odgovor kao detetu, jer sam potpuno nov.

Imam APR sredjen, predato u banci na pravljenje (kažu ponedeljak - 5.5.2023 , BIĆE GOTOVO)obavio sup i sertifikate-potpis, i sutra prekosutra čitač kartice. Da mogu sve online da odradim.


Samo gde i šta da uplaćujem?

Hvala Vam!

Srdačan pozdrav,
Boris M.

Odgovori

Admin sajta on 07.06.2023 09:12

@Boris M
Na vaša pitanja ne možemo konkretno da odgovorimo. Morate se obratiti knjigovodtvenoj agenciji koja vodi vaše knjige jer oni treba da imaju pristup vašoj dokumentaciji i mogu vam dati jasne instrukcije.

Goran Stamenković on 06.06.2023 14:02

Iskreno vam se zahvaljujem na izuzetno korisnom i zaista sveobuhvatnom i precizno napisanom članku, kao i na sjajne odgovore na obilje pitanja čitalaca tokom proteklih nekoliko godina.
Pokušao sam da ih sve iščitam, ali priznajem da nisam uspeo, jer ih zaista ima mnogo. U otprilike prvoj polovini komentara, koje sam pročitao, nigde nisam našao odgovor na pitanje koje mene muči.
Preduzetnik sam od oktobra 2020. godine. Bavim se poslovima prevođenja kao dopunskom delatnošću. Prethodno sam, krajem 2019. godine, ostvario punu starosnu penziju u Vojsci Srbije, tako da plaćam samo doprinos za PIO. Doduše, do pre mesec dana sam neosnovano plaćao i ostala dva doprinosa, najverovatnije jer sam pogrešio prilikom podnošenja prijave APR-u. Nedavno sam to ispravio i dobio rešenje sa samo jednim doprinosom (za PIO).
Moje prvo pitanje je, dakle, da li mogu da očekujem da će mi PU vratiti neosnovano naplaćeni novac po osnovu plaćanja doprinosa za nezaposlene i za zdravstveno (podneo sam ZPP zahtev preko eUprave za isplatu van PU).
E sad, drugo, važnije pitanje. Supruga mi je još uvek u radnom odnosu (još nešto manje od dve godine do sticanja prava na penziju po osnovu staža). Situacija u firmi joj se, međutim, u poslednje vreme znatno pogoršala, tako da ozbiljno razmišlja o otkazu. Ukoliko se odluči na otkaz, koliko sam video iz nekih vaših odgovora na komentare čitalaca, ja bih je onda zaposlio u svojoj preduzetničkoj firmi.
E sad, nigde u vašem članku, kao ni u pročitanim komentarima, nisam mogao tačno da vidim, u kolikoj meri bi to zakomplikovalo moju administraciju. Šta bi tačno, pored KPO, trebalo još da vodim? Kako da ja nju prijavim uopšte kao zaposlenog u svojoj firmi? Kako da tražim novo rešenje o paušalnom oporezivanju, u koje bi bili uključeni svi doprinosi za nju? Nigde ne uspevam da nađem odgovor na ova pitanja, te bih vam bio veoma zahvalan ako biste mi odgovorili, ili makar uputili na odgovarajuće linkove.
Srdačno vam se unapred zahvaljujem!

Odgovori

Goran Stamenković on 06.06.2023 14:02

Iskreno vam se zahvaljujem na izuzetno korisnom i zaista sveobuhvatnom i precizno napisanom članku, kao i na sjajne odgovore na obilje pitanja čitalaca tokom proteklih nekoliko godina.
Pokušao sam da ih sve iščitam, ali priznajem da nisam uspeo, jer ih zaista ima mnogo. U otprilike prvoj polovini komentara, koje sam pročitao, nigde nisam našao odgovor na pitanje koje mene muči.
Preduzetnik sam od oktobra 2020. godine. Bavim se poslovima prevođenja kao dopunskom delatnošću. Prethodno sam, krajem 2019. godine, ostvario punu starosnu penziju u Vojsci Srbije, tako da plaćam samo doprinos za PIO. Doduše, do pre mesec dana sam neosnovano plaćao i ostala dva doprinosa, najverovatnije jer sam pogrešio prilikom podnošenja prijave APR-u. Nedavno sam to ispravio i dobio rešenje sa samo jednim doprinosom (za PIO).
Moje prvo pitanje je, dakle, da li mogu da očekujem da će mi PU vratiti neosnovano naplaćeni novac po osnovu plaćanja doprinosa za nezaposlene i za zdravstveno (podneo sam ZPP zahtev preko eUprave za isplatu van PU).
E sad, drugo, važnije pitanje. Supruga mi je još uvek u radnom odnosu (još nešto manje od dve godine do sticanja prava na penziju po osnovu staža). Situacija u firmi joj se, međutim, u poslednje vreme znatno pogoršala, tako da ozbiljno razmišlja o otkazu. Ukoliko se odluči na otkaz, koliko sam video iz nekih vaših odgovora na komentare čitalaca, ja bih je onda zaposlio u svojoj preduzetničkoj firmi.
E sad, nigde u vašem članku, kao ni u pročitanim komentarima, nisam mogao tačno da vidim, u kolikoj meri bi to zakomplikovalo moju administraciju. Šta bi tačno, pored KPO, trebalo još da vodim? Kako da ja nju prijavim uopšte kao zaposlenog u svojoj firmi? Kako da tražim novo rešenje o paušalnom oporezivanju, u koje bi bili uključeni svi doprinosi za nju? Nigde ne uspevam da nađem odgovor na ova pitanja, te bih vam bio veoma zahvalan ako biste mi odgovorili, ili makar uputili na odgovarajuće linkove.
Srdačno vam se unapred zahvaljujem!

Odgovori

Admin sajta on 07.06.2023 09:33

@Goran Stamenković

Vi možete suprugu zaposliti kao i bilo koja firma (doo, ad itd) - uslovi zapošljavanja i isplate zarade zaposlenom su isti kao i kod drugih oblika preduzeća. Prvo, ne treba da manjate vaše rešenje o paušalnom oporezivanju. Vaša obaveza je da potpišete ugovor o radu sa suprugom, nekoliko dana pre zvaničnog otpočinjanja rada u kojem precizirate od kog datuma zasnivate radni odnos. Vodite računa da ako je moguće to bude određen datum koji je prvi sledeći dan nakon dana kada je firma u kojoj trenutno radi bude odjavila. Dan pre početka rada u vašoj firmi a najkasnije na dan kada je ugovorom određen početak radnog odnosa, dužni ste da predate prijavu preko CROSO portala na osiguranje (PIO i Zdravstveno) Zarada treba da se izračuna po završetku meseca, da se preda poreska prijava preko portala e-Porezi i nakon dobijanja potvrde sa sajta poreske uprave da je prijava proknjižena imate obavezu da izvršite uplatu poreza i doprinosa na račun objedinjene naplate i sa pozivom na broj koji vam poreska uprava dodeli. (ne preporučujemo vam da sami radite ove obračune i prijave ako nemate prethodnog iskustva, preporuka je da angažujete knjigovodstvenu agenciju koja će za vas uraditi obračune, poreske prijave i da vam pošalje instrukciju za plaćanje.) Kada zaposlite nekog, morate formirati dosije zaposlenog koji sadrži kao minimum dokumentacije Isčitanu LK zaposlenog, ugovor o radu, odstampanu potvrdu o prijavi na socijalno osiguranje (skida se dokument sa CROSO portala) kopiju diplome o završenom obrazovanju. radnu knjižicu ako je ima...

Saša Glamočak on 07.07.2023 11:47

Poštovani,
Hvala na savetima. Ja sam tek početnik, šifra 8560. Imam stalni posao, a u Agenciji imam periodične isplate sa projekata, možda 5-6 puta godišnje, tako da moram povremeno da prekidam delatnost. Kako da izračunam koliko treba da platim obaveze (paušal i PIO), ako nije prošao pun mesec, nego npr. 22 dana?
Hvala unapred,
Saša

Odgovori

Saša Glamočak on 07.07.2023 11:47

Poštovani,
Hvala na savetima. Ja sam tek početnik, šifra 8560. Imam stalni posao, a u Agenciji imam periodične isplate sa projekata, možda 5-6 puta godišnje, tako da moram povremeno da prekidam delatnost. Kako da izračunam koliko treba da platim obaveze (paušal i PIO), ako nije prošao pun mesec, nego npr. 22 dana?
Hvala unapred,
Saša

Odgovori

Admin sajta on 11.07.2023 11:52

@ Sasa Glamocek
Placate samo srazmerni deo obaveza za taj mesec...na primer ako je iznos pausala 30.000 za ceo mesec a u mesecu ima 30 dana onda racunate da je vasa obaveza za uplatu 30.000 / 30 x 22 dana koliko je agencija radila u tom mesecu sto u ovom primeru iznosi 22.000 dinara

Višnja Đorđević on 12.07.2023 03:41

Hvala što nam dajete odgovore, mnogo nam znači.
Meni je poslodavac predložio da prekinemo radni odnos i da otvorim preduzetničku agenciju za pružanje arhitektonskih usluga. Takođe, predlog je da ne pravimo ugovor, već da usluge naplaćujem putem faktura, i sa njima i sa njihovim saradnicima. Zanima me koliko je to sigurno, pošto mi ne zvuči dobro da radim bez ugovora? Da li je faktura dovoljan pravni osnov za poslovanje?
Dodatno pitanje: da li se određivanje paušalnog poreza odnosi na neku fiktivnu "platu", tj. da li se moja osnovica obračunava kao nešto što bismo mogli nazvati platom (iako razumem da ja sebi ne isplaćujem platu, već podižem novac do 150.000 dnevno)?
Hvala najlepše!

Odgovori

Admin sajta on 26.07.2023 09:15

@Visnja Djordjevic

Faktura je dovoljan pravni osnov ali ugovorom se definisu svi uslovi saradnje tako da smatramo da je bolje imati i ugovor za svaki slucaj. Ako registrujete preduzetnicku radnju kao pausalac onda u zavisnosti od opstine na kojoj se radnja registruje i vrste delatnosti koju planirate da obavljate, poreska uprava odredjuje dazbine. Na sajtu poreske uprave imate kalkulator pausalnih obaveza pa mozete sami izracunati priblizan iznos tih dazbina.

Višnja Đorđević on 13.07.2023 18:31

Poštovani,
Hvala na prethodnim odgovorima, vrlo su uputni. Mene zanima pravni osnov za naplatu, ukoliko odlučim da otvorim agenciju. Da li je prailno da se poslovi obavljaju samo putem fakture? Razgovarala sam sa nekoliko kolega koji rade samo na osnovu fakture, a bez potpisanog ugovora. Mene brine da tako obavljam poslove zato što mi ne zvuči opravdano.
Već sam Vam pisala ranije, ali nisam sigurna da ste dobili poruku.
Srdačan pozdrav,
Višnja

Odgovori

Admin sajta on 26.07.2023 09:28

@Visnja Djordjevic
Odgovorili smo vam na prethodno pitanje koje ste postavili. Da moze da se racuna Faktura kao pravni osnov.

Mihajlo Narancic on 13.08.2023 20:52

Postovani,
Imam ugovor sa Americkom kompanijom za posredovanje u trgovini. Svakog meseca, u periodu od 12 meseci, ocekujem uplatu od oko 10.000 USD.mesecno. Imam u planu da registrujem PR agenciju za konsalting. U Srbiji necu imai uplata. Da li je moguce da budem pausalac u ovom mom slucaju sa prilivom iz inostranstva?
Hvala unapered

Odgovori

Admin sajta on 28.09.2023 10:20

@Mihailo

Limit od 6 miliona – Odnosi se na prihod ostvaren u toku jedne kalendarske godine. Od 01.01. do 31.12. možeš da ostvariš prihod od 6 miliona dinara. Ukoliko se ovaj limit pređe gubiš pravo na paušalno oporezivanje i nastavljaš kao preduzetnik „knjigaš“.

Od preduzetnika „knjigaša“ se zahtevaju dodatne obaveze, kao što su vodjenje knjiga, pravdanje troškova, angažovanje knjigovođe, predaja bilansa…Limit od 8 miliona – Odnosi se na prihod ostvaren u periodu od 365 uzastopnih dana. To znači da od bilo kog datuma u godini do tog istog datuma sledeće godine možeš da ostvariš prihod od 8 miliona. Primera radi, može se desiti da u poslednjem kvartalu imaš promet od 5 miliona i u prvom kvartalu naredne godine još 3 miliona. Kad posmatraš pojedinacno kalendarsku godinu poslovanje je u okviru limita od 6 miliona, ali u stvarnih 365 dana ostvaren je promet od 8 miliona. Time je dosegnut limit.
Osim što se gubi pravo na paušalno oporezivanje, prekoračenjem ovog limita se ulazi u sistem PDV-a.

Pravo na paušalno oporezivanje se može povratiti podnošenjem zahteva za paušalno oporezivanje koji se podnosi u oktobru, ukoliko se ispune uslovi.

Mihajlo Narancic on 13.08.2023 20:52

Postovani,
Imam ugovor sa Americkom kompanijom za posredovanje u trgovini. Svakog meseca, u periodu od 12 meseci, ocekujem uplatu od oko 10.000 USD.mesecno. Imam u planu da registrujem PR agenciju za konsalting. U Srbiji necu imai uplata. Da li je moguce da budem pausalac u ovom mom slucaju sa prilivom iz inostranstva?
Hvala unapered

Odgovori

Jovan on 17.08.2023 08:04

Postovani,

Da li kao pausalac mogu, u slucaju da ja nabavljam materijal za uslugu koju nudim klijentu, taj materijal da upisem na racun (da klijent ima pregled utrosenog materijala sa cenom), ili se materijal ne vidi na racunu ali uracunava u ukupnu cenu usluge?

hvala unapred!
Pozdrav

Odgovori

Admin sajta on 28.09.2023 10:35

@Jovan
Možete na račun upisati stavku usluge i stavku utrošak materijala i da uz račun priložite specifikaciju materijala ako vam to kupac traži. ili da upišete uslugu posebno i da taksativno navedete utrošeni materijal sa cenama u sam račun.

Vladislav Tomovic on 18.08.2023 10:27

Poštovani,

Da li se limit od 150,000 dinara odnosi i na prebacivanje novca online sa mog pravnog računa na moj fizički račun?

U banci su mi rekli da se taj limit odnosi samo na podizanje keša, a da u slučaju online transfera za taj limit poreska ne pravi problem, pošto se vidi transfer novca i oba računa su moja, tako da bih mogao da prebacim koliko god rsd dnevno.

Možete li mi molim vas potvrditi tu informaciju?

Srdačan pozdrav,
Vladislav

Odgovori

Admin sajta on 28.09.2023 10:36

@Vladislav,

Limit se odnosi na podizanje novca ne na transfer s računa na račun.

Miladin on 22.09.2023 20:14

Postovani kako da se registrujem za pružanje usluga dubinskog čišćenja?
Koja su pravila i procedure za to?
Da li se preporučuje da izaberem paušalni porezni režim ili je bolje izabrati drugi oblik oporezivanja za ovu vrstu delatnosti?
Kako mogu da se informišem o zakonima i propisima koji se odnose na ovu vrstu delatnosti kako bih osigurao da poslujem u skladu sa zakonom?
Srdacan pozdrav !

Odgovori

Admin sajta on 28.09.2023 10:44

@Miladin
Ne možemo vam dati uopšten odgovor na pitanje jer ima mnogo faktora koji mogu da utiču na vašu odluku. Možete zakazati konsultacije u našoj firmi. Kontakt možete naći na našem blogu u delu gde su Kontakti. Preporučujemo zakazivanje mailom.

Miladin on 22.09.2023 20:17


Postovani kako da se registrujem za pružanje usluga dubinskog čišćenja? Koja su pravila i procedure za to?
Da li se preporučuje da izaberem paušalni porezni režim ili je bolje izabrati drugi oblik oporezivanja za ovu vrstu delatnosti?
Kako mogu da se informišem o zakonima i propisima koji se odnose na ovu vrstu delatnosti kako bih osigurao da poslujem u skladu sa zakonom?

Odgovori

Dalibor on 13.10.2023 14:47

Poštovanje,
Hteo bih da otvorim firmu za proizvodnju prirodne kozmetike,melema i online prodaju istih. Da li može da se otvori kao paušalno ? Šta je neophodno za tu delatnost? I koliki bi bili troškovi poreza mesečno?

Odgovori

Admin sajta on 14.11.2023 10:36

@Dalibor
Molimo vas da zakazete konsultacije jer je vaše pitanje kompleksno i ne možemo vam ovde odgovoriti bez svih informacija koje su potrebne da bi vam dali adekvatan savet.
Konsultacije možete zakazati mailom ili telefonskim pozivom. naš kontakt možete naći na sledećem linku:

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/kontakt

Dalibor on 13.10.2023 14:49

Poštovani,da li je proizvodnjom prirodnih krema i melema moguće otvoriti firmu paušalnog oporezovanja? Šta je potrebno za tu delatnost i koliki je mesečni porez? Hvala

Odgovori

Dalibor on 13.10.2023 14:50

Poštovani,da li je proizvodnjom prirodnih krema i melema moguće otvoriti firmu paušalnog oporezovanja? Šta je potrebno za tu delatnost i koliki je mesečni porez? Hvala

Odgovori

Dalibor on 13.10.2023 14:51

Poštovani,da li je proizvodnjom prirodnih krema i melema moguće otvoriti firmu paušalnog oporezovanja? Šta je potrebno za tu delatnost i koliki je mesečni porez? Hvala

Odgovori

Nn on 16.10.2023 21:12

Postovani, da li kao pausalac mogu sa racuna firme da prebacim sumu od 6 mil. Na svoj racun fizickog lica i pod kojom sifrom?

Odgovori

Admin sajta on 14.11.2023 10:45

@ NN

Nemate limit za prenose sa firminog na lični račun kao paušalac tako da možete preneti 6 miliona. Šifra plaćanja je 290

Marina on 23.10.2023 07:44

Poštovani,

Zanima me da li se paušalni porez oporezuje po mestu prebivališta ili mestu gde je otvorena delatnost?

Odgovori

Admin sajta on 14.11.2023 10:52

@Marina
Porez se obračunava u zavisnoosti na kojoj opštini je registrovana delatnost ali neke od delatnosti ne spadaju u ovaj okvir (konsultanti, IT sektor i sl.)

Vesna Vrgovic on 21.12.2023 05:41

Postovani,
Sve pohvale za date odgovore.
Ja sam poljoprivredno gazdinstvo , hocu da se prijavim kao preduzetnik da bih porodavala svoje proizvode, da li mogu biti pausalno oporezoivana.
Prodaja poljoprivrednih proizvoda sir, mleko, djemovi i ostalo.
Hvala unapred.

Odgovori

Admin sajta on 16.01.2024 14:08

@Vesna Vigovic
Ako se registrujete kao preduzetnik ne mozete da budete pausalno oporezovani. U nastavku link sa detaljnim objasnjenjem:
https://www.purs.gov.rs/sr/fizicka-lica/obavestenja.html

Borko Jevtić on 09.01.2024 19:10

poštovani
zanima me kad izdam račun fizičkom licu i on mi da keš na ruke na koji način da taj novac uplatim na račun moje firme?

Odgovori

Admin sajta on 16.01.2024 14:17

@Borko Jevtic
Primljenu gotovinu mozete uplatiti nalogom za uplatu na racun firme direktno u vasoj banci.

Marica Kovacki on 24.01.2024 15:25

Dobar dan recite mi hoću da se registrujem kao pausalac ,radila bi manikir da li to mogu u svom dvorištu imam prostoriju i da li mi treba mokri čvor iako je blizu kuća?

Odgovori

Admin sajta on 19.02.2024 07:10

@Marica Kovacevic

Svaki salon mora imati određene uslove za rad. Mokri čvor poseban vam je neophodan. Sve uslove koje po zakonu treba da ispunjava jedan salon možete naći na sledećem linku:

https://www.paragraf.rs/100pitanja/preduzetnici/novi-sanitarni-uslovi-za-salone-lepote.html

Nemanja on 28.01.2024 17:39

Postovani,
Napisao sam knjigu i planiram da je samostalno izdam (registrujem u narodnoj biblioteci i istampam u stampariji) i potom da je reklamiram i prodajem preko interneta fizickim licima, i eventualno pravnim licima.
Da li za te potrebe mogu da otvorim pausalnu agenciju ili mora biti preduzetnicka?
Ako moze pausalna, da li moram izdavati fiskalne racune fizickim licima?
Uz napomenu da sam zaposlen kod drugog poslodavca.

Odgovori

Admin sajta on 19.02.2024 07:27

@Nemanja

Vi možete da se registrujete kao preduyetnik pausalac ali i ne morate. detalje vezano za oporezivanje i za izdavanje knjige možete naći na sledećim linkovima:
https://www.overa.rs/poreske-obaveze-fizickog-lica-autor-publikacije-koje-je-istovremeno-i-izdavac-te-publikacije.html

https://biznis.rs/preduzetnik/porez-mora-da-se-plati-i-na-prodaju-sopstvenih-knjiga/

ljiljana marinkovic on 14.03.2024 10:09

Postovani,
Molim vas za savet sta da registrujemo. Otvaramo prostor za proslave rodjendana i ostale slicne dogadjaje. U ponudi osim samog prostora, imali bi i pice i ketering (nije nase).
Prostor je nas i nalazi se u naselju izvan grada.
Sa aspekta placanja obaveza, sta je za nas najpovoljnije registrovati? (paušal ili ličnu zaradu)

Unapred hvala.

Odgovori

Admin sajta on 29.04.2024 05:41

@Ljiljana Markovic
Kada se radi o donosenju odluke o tome koji oblik preduzeca da registrujete, mi vam preporucujemo da zakazete konsultacije mailom ili telefonom, jer se mora sagledati iz svih uglova sta ce biti vasa delatnost i koju zaradu ocekujete, koliko zaposlenih planirate...itd.

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.