Da li da postanem „Paušalac“ – obaveze, mane i prednosti

Ukoliko ste rešili da pokrenete sopstveni biznis, sigurno je da pokušavate da otkrijete koji su sve to načini da u isti uložite što manje novca i prođete sa što manje plaćanja obaveza prema državi.

 

Izbor modela oporezivanja uglavnom je glavna odluka i za rešavanje pitanja pravne forme, odnosno tipa Vaše firme. Da li ćete je voditi kao preduzetnik ili će ona postati akcionarsko ili ortačko društvo, društvo ograničene odgovornosti i slično, umnogome zavisi od odluke za model oporezivanja za koji se odlučite.

 

Kada govorimo o preduzetnicima, osnovni načini oporezivanja preduzetnika su:

 

  1. Preduzetnik koji je paušalno oporezovan
  2. Preduzetnik koji se odlučio na tzv. „samooporezivanje“
  3. Preduzetnik koji se odlučio na isplatu lične zarade

 

U ovom tekstu pričamo nešto više o ovom prvom modelu. Za termin „paušalac“ ste sigurno čuli, i on je veoma popularan izbor među preduzetnicima (ovaj tip oporezivanja ne mogu birati privredna društva) zbog manjeg broja obaveza a samim tim i izmirivanja tih obaveza. Ipak, kao takav, ovaj model ima i određene mane, te se sa njim morate dobro upoznati kako biste izbegli sve eventualne poteškoće.

 

Obaveze koje ima paušalni preduzetnik

 

Pretpostavimo da ste već osnovali firmu kao preduzetnik i da želite da budete „paušalac“. Najpre, za paušalni model oporezivanja firme odlučujete se tako što Poreskoj upravi (na opštini na kojoj je sedište firme) podnosite zahtev za paušalnim oporezivanjem najkasnije 15 dana od osnivanja. Zahtev ćete podnositi svake godine. Dakle, ako ste već preduzetnik i ovo vam je neka naredna godina poslovanja, onda isti zahtev predajete do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu. Poreska uprava donosi odluku o iznosu poreza i doprinosa koje ćete plaćati tokom jedne godine poslovanja. Ovaj iznos koji je propisan je fiksan (da kažemo „paušalan“ – otuda i ime ovog načina plaćanja dažbina) do donošenja narednog rešenja, što je najčešće za godinu dana. Dakle, nakon što Vam Poreska uprava taj iznos propiše i zahtev odobri, sve što imate od obaveza prema državi je da jednom mesečno platite ovaj iznos: napišete virmansku uplatnicu i odete u banku i platite (ili koristeći neki program za elektronsko plaćanje).

 

paušalno oporezivanje

 

Kako da znam koliko će da me Poreska uprava „odrapi“?

 

Na ovo pitanje samo delimično možemo dati odgovor. Postoji jedna Uredba koja određuje koji su kriterijumi za osnovicu za paušalno oporezovane preduzetnike, ali u njoj su samo neka pravila deterministička. Na primer, osnovica od koje se polazi je prosečna mesečna bruto zarada u Srbiji, a za beogradske opštine prosečna mesečna zarada u toj opštini gde je sedište. Dalje, na osnovicu utiče starost preduzetnika i njegova sposobnost, broj zaposlenih kod preduzetnika (da – i preduzetnik koji je paušalac može da ima svoje zaposlene!). Iznos takođe zavisi i od toga da li ste već negde zaposleni ili svoj preduzetnički biznis započinjete kao nezaposleni. U prvom slučaju ćete, očekivano, za obaveze plaćati manje nego u drugom, jer ne možete plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje i za nezaposlenost i kao zaposleni i kao paušalac pride.

 

Primer nedeterminističkih pravila koji utiču na iznos obaveza su: lokacija sedišta, tržišni uslovi rada, stanje konkurencije. Ovde ste u milosti algoritma (ako neki uopšte postoji) tj. procene koju koristi Poreska uprava za određivanje osnovice.

 

U našem iskustvu, za iste dve delatnosti, niže su osnovice za paušalce u prigradskim opštinama i nekim nerazvijenim opštinama u Srbiji, nego u većim gradovima. Na primer: automehaničar sa opštine Bela Palanka bi imao mesečnu obavezu od oko 150EUR, a sa opštine Novi Beograd bi imao oko 350EUR. Ne bi bilo loše da se unapred raspitate o kojim se to iznosima radi kako biste što osnovanije doneli svoju odluku.

 

Kad vam poreski organ jednom utvrdi osnovicu, dostaviće vam rešenje o iznosu obaveza. Postoji razlika između osnovice i iznosa koji treba da plaćate. Osnovica se utvrđuje rešenjem i na nju utiču gore pobrojani faktori. Onda se na osnovicu primenjuju sledeće stope:

 

Broj

Vrsta obaveze

Procenat

Plaćate, ako ste zaposleni u drugoj firmi

Plaćate ako ste nezaposleni

1

Porez

10,0

*

*

2

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

26,0

*

*

3

Doprinos za zdravstveno

10,3

 

*

4

Doprinos za nezaposlenost

1,5

 

*

 

I to je iznos mesečne obaveze koju plaćate.

 

Na primer: ako je osnovica 70000 RSD, a vi ste nezaposleni, iznos obaveze biće 33460 RSD. Ovu obavezu treba platiti svakog meseca, i to do 15. u mesecu za prethodni mesec.

 

Šta su još obaveze paušalca, a koje su ujedno i prednosti

 

Dakle, za sad smo utvrdili: Ono što plaćate jesu porez na prihod i socijalni doprinosi – na jednoj uplatnici. Vaše obaveze takođe su izdavanje računa za svaku prodatu robu ili pruženu uslugu, koje morate zavoditi u Knjizi ostvarenog prometa (KPO). Znači, oslobođeni ste obaveze vođenja knjigovodstva, te štedite na trošku vođenja poslovnih knjiga.

 

Pritom, istovremeno možete podizati novac sa računa neograničeno i bez pravdanja računa, uz malu ogradu – do 150 000 RSD dnevno, što se može reći da je više nego dovoljan dnevni limit. Neograničeno? Ne baš. Vaš godišnji prihod ne sme prelaziti 6 miliona dinara (što je trenutno oko 48500EUR). Ovo je najčešće motiv za sve koji žele da se ostvare kao preduzetnici a ne moraju da se „petljaju“ sa knjigovodstvom. Otvorim firmu kao paušalac, platim tu jednu uplatnicu, izdam račun za svoj promet i skidam novce bez ikakvog objašnjavanja, pravdanja bilo kome.

 

Da li je to sve baš tako idealno? Pa da vidimo u nastavku.

 

Mane paušalnog oporezivanja

 

Videli smo koje su prednosti kada ste paušalac, i one su, svakako, odlične pogodnosti: nema troškova i gubljenja vremena na administraciju i knjigovodstvo, porez je fiksan i propisan i, nakon što je izmiren, nema dodatnog oporezivanja na prihod i slično, dok god njegovo godišnje prihodovanje ne prelazi 6 miliona dinara.

 

Ako se uzme da mesečne obaveze paušalca iznose od 15000 do 50000 dinara, može se reći da ovaj model oporezivanja posebno odgovara malim biznisima i onima koji imaju već unapred velike ugovorene poslove i značajnija REDOVNA primanja u najavi.

 

Međutim, ukoliko to nije slučaj, može se desiti da pogrešna procena budućeg poslovanja izazove i izbor paušalnog oporezivanja kao pogrešne odluke. Pre svega, iznos obaveza ostaje isti bez obzira na prihod određenog meseca. Što bi naš narod rekao – radio, ne radio, svira ti radio.

 

Zatim, ukoliko tek započinjete posao, a nemate neke veće ugovorene poslove ili dovoljno finansija za ulaganje, možda o paušalnom tipu oporezivanja treba da razmislite još jednom, jer u tom slučaju iznos od 50000 RSD za mesečni porez (ne računajući ostale troškove) nikako nije zanemarljiv.

 

Na samom kraju, još jedna mana ovog načina oporezivanja koja se tiče preduzetnika paušalca, koju morate imati u vidu. Kako se može desiti da prođu meseci (a u poslednje vreme smo svedoci da prođu i godine rada) do izdavanja novog rešenja od strane nadležnog organa, to nadležni poreski organ može izdati rešenje o obavezama čiji je iznos značajno veći od onog koji trenutno izmirujete, te bi i o tome trebalo povesti računa.

 

Na primer: do 2013. godine ste bili paušalac obućar i plaćali ste 20000RSD paušalne mesečne obaveze. 2014. godine ste u aprilu dobili rešenje po kojem treba da platite iznos od 35000 RSD. Ova obaveza se odnosi i na ranije mesece 2014. godine. Dakle, za period januar – april 2014 morate doplatiti po 15000 RSD za svaki mesec.

 

Komentari (84)

Jelena on 30.07.2017 23:26


Ukoliko je pausalac vec zaposlen da li se prihod sabira kada se placa porez na dohodak gradjana na kraju kalendarske godine sa prihodom koji dobija na osnovnom radnom mestu gde je zaposlen?

Odgovori

SVM Support on 31.07.2017 10:46

@Jelena,
Ne sabiraju se ta dva prihoda.

Dragan on 06.10.2017 14:57

Kako bi se oporezivala samostalna agencija za izdavačku delatnost?

Odgovori

SVM Support on 09.10.2017 09:52

@Dragan,
Kako vi odlučite. Nema mnogo veze sa time što je delatnost agencije izdavaštvo, nego sa količinom posla. Naša preporuka je stoga preduzetnik sa samooporezivanjem, dakle, bez isplate lične zarade.

Vladan on 08.10.2017 17:47

Ako je zaposleno lice resident Srbije a zaposlen je u Sloveniji i tamo placa socijalno i doprinose, zeli da otvori pausalnu firmu u Srbiji, da li placa socijalno i doprinose i u Srbiji?

Unapred hvala

Odgovori

SVM Support on 09.10.2017 10:04

@Vladan,
Porez dobija po rešenju o paušalnom porezu sigurno. Na rešenju će da piše da plaća barem i PIO, ako navede pri otvaranju da agenciju otvara iz radnog odnosa, a onda treba da da dokaže da je osiguran po pitanju penzionog i invalidskog osiguranja u Sloveniji, pa se primenjuju odredbe Sporazuma između republike Srbije i republike Slovenije o socijalnom osiguranju.

Sanja Jović on 11.10.2017 16:28

Poštovani, ako sam paušalac i nigde više nisam zaposlena, na koji način mi teče radni staž? Da li se prijavljujem u radni odnos u pio ili ne, obzirom da plaćam porez i doprinose po rešenju? Hvala!

Odgovori

SVM Support on 12.10.2017 10:44

@Sanja Jović,
Treba otići u matičnu filijalu zdravstvenog osiguranja, i prijaviti se na zdravstveno osiguranje po osnovu samostalne delatnosti (tj. toga što ste paušalac).
Nakon toga, treba obavestiti jedinicu lokalne samouprave (otići na lokalni šalter) o tome da ste sad van radnog odnosa, da bi vam se izdalo novo rešenje o paušalnom porezu i doprinosima, na kom ćete plaćati sva tri doprinosa, a ne samo PIO.
U radni odnos se ne prijavljujete, jer ste kao preduzetnik tako shvatite - "samozaposleni".

Bane on 11.10.2017 23:55

Postovanje,
Interesuje me do koga datuma treba Poreskoj upravi predati potvrdu o prometu preko racuna, za tekucu godinu. Posto sam tek postao pausalac.

Svako dobro,
Bane

Odgovori

SVM Support on 12.10.2017 10:47

@Bane,
Lokalnoj jedinici samouprave predaje se Zahtev za paušalno oporezivanje i treba ga predati do 30. novembra. svake godine.
Uz zahtev se prilaže potvrda o prometu preko računa iz banke. Tom potvrdom se dokazuje da niste napravili promet do 6 miliona dinara i time se kvalifikujete da ostanete paušalac i naredne godine.

Dobrivoje on 19.10.2017 12:24

Postovani,

Sta se desava ako pausalac zeli da prekine svoj biznis 6 meseci nakon pocetka? Da li je duzan da plati porez i za ostatak godine?

Hvala,
Dobrivoje

Odgovori

SVM Support on 19.10.2017 12:48

@Dobrivoje,
Prekidanje biznisa možemo shvatiti kao brisanje preduzetnika kao pravnog subjekta iz APR. Dakle, nakon brisanja preduzetnika, isti nije dužan da plaća nikakve dažbine po tom osnovu.

milica vrzic on 23.10.2017 13:53

Kada si pausalac nemas knjigovodju i fiskalnu kasu a zanima me dali predajem pazar u banci el moj poso nema dnevne zarade ide nedeljno

Odgovori

SVM Support on 23.10.2017 17:33

@Milica Vrzic,
Kad god imate pazar, nedeljno ili dnevo, treba da ga uplatite na račun u banci. Ovo nema veze sa pravnim statusom paušalca.
Još jedna napomena: neke paušalne delatnosti imaju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase, tako da ne važi konstatacija "Kada si paušalac, nemaš fiskalnu kasu".

Andrej on 23.10.2017 23:01

Poštovani, da li kao paušalac na kraju radnog veka mogu da očekujem minimalnu penziju? Ako je tako da li je moguće uplaćivati više od minimalnog iznosa za penzioni fond?
Hvala!

Odgovori

SVM Support on 24.10.2017 00:43

@Andrej,
Penzioni fond pripisuje staž paušalcu tek po okončanju paušalne delatnosti. Očekujte penziju u skladu sa plaćanim PIO doprinosom, koji, istini za volju, kod paušalaca nije nešto veliki, ali u poslednje vreme postaje značajniji.
Uvek možete uplaćivati penziono o invalidsko osiguranje (PIO) dobrovoljno, i te sume će vam povećati penziju.
Naša preporuka je da razmislite o privatnom osiguranju. Postoje razni programi štednje na tržištu usmereni na starosnu penziju. Za te novce ste sigurni da ste ih uplatili vama i da će vam na osnovu toga biti isplaćena osigurana suma uvećana za pripadajuću dobit (što zavisi od programa osiguravajuće kuće).

Jelena Kalajdzic on 26.10.2017 22:50

Postovani,

U cemu je razlika izmedju pausalca i dohodasa, tj. koje su prednosti dohodasa u odnosu na pausalca i obrnuto?

Hvala.

Odgovori

SVM Support on 27.10.2017 03:00

@Jelena Kalajdzic,
Pogledajte i naredne članke na našem blogu. Tu se nalaze svi odgovori.

JOVANA DRAGANOVIC on 11.11.2017 11:32

Postovanje,

Da li pausalci mogu da isplacuju licnu zaradu sebi i koji iznos? Trenutni placa doprinose po resenju...

Hvala

Odgovori

SVM Support on 14.11.2017 10:27

@Jovana Draganovic,
Paušalci ne mogu da isplaćuju ličnu zaradu, jer bi to značilo da plaćaju doprinose po 2 osnova: po osnovu paušalnog rešenja jedinice lokalne samouprave i po osnovu isplate zarade.
Ali zato mogu da dignu novac na blagajni ili preko bankomata bez pravdanja troškova, što im je osnovna prednost i pogodnost.

Miki on 13.11.2017 10:36

Da li ako registrujem delatnost 45.20,održavanje i opravka motornih vozila,auto servis,mogu biti paušalac?

Odgovori

SVM Support on 14.11.2017 10:39

@Miki,
Po našem mišljenju, a na osnovu odgovarajuće važeće Uredbe o kriterijumima ko može postati paušalac, ne možete postati paušalac sa šifrom delatnosti 45.20.
.

gagi on 14.11.2017 17:59

postovanje.kafa se zatvara firma(pausalac)da li je komplikovana procedura?izmiren mi je porez.da li kad zatvorim u apr treba da nosim i neke knjige koje sam vodio?

Odgovori

SVM Support on 14.11.2017 21:06

@Gagi,
Nije baš mnogo komplikovana procedura.
U APR ne nosite nikakve knjige. Nosite uverenje od poreskog organa iz lokalne samouprave da ste platili sve poreze i doprinose i imate rok 5 dana da odnesete uz APR prijavu gašenja.
Posle gasite račun u banci i to je ukratko sve.

Milutin on 17.11.2017 13:05

Da li pausalno oporeziv preduzetnik moze da ima vise ziro racuna u razlicitim poslovnim bankama

Odgovori

SVM Support on 17.11.2017 13:37

@Milutin,
Nema nikakvih ograničenja da to paušalno oporeziv preduzetnik uradi.
Jedino što kad bude na kraju godine dokazivao da treba da nastavi da bude paušalac, moraće da vadi potvrdu o prometu iz svih banaka kod kojih ima otvoren račun.

Snezana Aleksic on 17.11.2017 15:18

Interesuje me sledece,ako sam nakon pauze otvorila pausalnu radnju u maju,promet mora biti manji od 4.000.000,oo?
Ili je godisnji promet u smislu tekuce godine,bez obzira na pocetak rada?

Odgovori

SVM Support on 20.11.2017 12:43

@Snezana Aleksic,
Nismo razumeli da li ste otvorili novu paušalnu radnju, ili ste odmrzli postojeću.
U svakom slučaju, odgovor je da se gleda godišnji promet tekuće godine, bez obzira na početak rada.

Iskra Pantelic on 25.11.2017 18:40

Komentar Da li pausalac kad izda fakturu na kraju godine i upise u knjigu kpo a naplati je u narednoj godini isto upisuje u knjigu? Dali uz zahtev osim potvrde iz banke treba predati i ocitanu licnu kartu ili nije potrebno?

Odgovori

SVM Support on 26.11.2017 20:19

@Iskra Pantelic,
Upisuje ovaj slučaju KPO u tekućoj godini.
Nije nam poznato da se uz zahtev osim potvrde iz banke treba predavati i očitana lična karta.

Nada Petrovic on 28.11.2017 13:13

Da li pausalac predaje 30.11. banci promet ostvaren preko racuna u predhodnih godinu dana?

Odgovori

SVM Support on 28.11.2017 14:51

@Nada Petrovic,
Paušalac ne predaje banci ništa. Od banke traži potvrdu o prometu preko računa ostvarenih u prethodnih godinu dana.
A onda tu potvrdu predaje u lokalnu jedinicu samouprave u odeljenje poreske uprave.
Termin je tačan, 30.11.

Milena Stošić on 30.11.2017 18:43

Poštovani,
Paušalnu firmu otvorila sam u septembru mesecu ove godine i imala promet na računu blizu 3.000.000. Kada sam sa knjigovodjom razgovarala o podnošenju Zahteva za paušalno oporezivnje rekao je da ću imati problema jer se iznos od 6.000.000 dozvoljenog prometa deli kvartalno pa me zanima da li je tačna njegova tvrdnja. Ili će visina prometa sredstava preko računa imati uticaj na visinu poreza koji treba da platim?!
Unapred hvala na odgovoru!

Odgovori

SVM support on 01.12.2017 17:51

@Milena Stošić,
Nije nam poznato da se taj iznos deli kvartalno, ali postoji pravo poreske uprave da vam odbiju zahtev za paušalnim oporezivanjem iz različitih razloga.
Visina prometa preko sredstava takođe ne bi trebalo po pravilu da utiče na visinu poreza, ali i tu ste u rukama službenika poreske uprave, koji odlučuje samostalno o visini poreza, sledeći uputstva koja su propisana, a za većinu tih upustava propisani su opsezi procenata za uvećanje u odnosu na poresku osnovicu.

Nikola Tanaskovic on 01.12.2017 10:58

Autoprevoznik sam,moram da otvorim firmu,za početak ja mislim da je najbolje da budem pausalac,pa me zanima da li imam neke povoljnosti kao takav,na gorivo i slično?

Odgovori

SVM support on 01.12.2017 17:57

@Nikola Tanaskovic,
Nije nam poznato da imate neke povoljnosti na gorivo. Štaviše, ako ste autoprevoznik putnika autobusom, imaćete najveći početni procenat u odnosu na polaznu osnovicu za utvrđivanje poreza, koja u trenutku pisanja ovog članka iznosi 165%.

Marija on 05.12.2017 11:57

Postovani,treba da reg.firmu za unutrasnje dekorisanje ,tj cvecaru.. ali zbog subvencija nemogu trgovinu jer je nefinansiraju,pa su mi predlozili sifru 7410....da li mi treba kasa ili mora pausalno,koliki bi mi troskovi bili mesecno? I kako treba da glasi poslovno ime SZR... Ili ?
Hvala unapred

Odgovori

SVM support on 11.12.2017 10:54

@Marija,
Ovo je mnogo pitanja za kratko vreme. Ukratko, treba vam kasa ako poslujete sa fizičkim licima.
7410 je šifra Specijalizovane dizajnerske delatnosti, mislimo da bi mogla da bude i paušalno oporezovana, pod uslovom da vaši proizvodi (dekori) su isključivo vaši proizvodi, a ne preprodajete ih.
O mesečnim troškovima za paušalne preduzetnike je teško govoriti na osnovu ovako malo informacija.
Poslovno ime, ako budete preduzetnik treba da sadrži vaše ime i prezime, oznaku PR ili preduzetnik i nije nepohodno, bliži opis i formu delatnosti i mesto.
Npr. Marija Marković PR, SZR za dekoracije, Novi Sad.

Mirko on 15.12.2017 13:45

Postovani,

Interesuje me da li je moguce otvoriti agenciju, placati pausal i zatvoriti je nakon 2 do 3 meseca. Da li je dozvoljeno imati otvorenu firmu na tako kratak vremenski period i da li se mora platiti porez za celu godinu posto resenje za pausalni porez vazi godinu dana?
Hvala!

Odgovori

SVM support on 15.12.2017 15:51

@Mirko,
Moguće je imati otvorenu firmu na tako kratak vremenski period. Bez obzira što rešenje za paušalni porez važi godinu dana, u slučaju da ugasite firmu, niste u obavezi da plaćate porez od datuma koji zovemo "brisanje iz registra APR".
Izuzetak je ako zatvorite firmu u onoj poslovnoj godini za koju još niste dobili rešenje. Npr: otvorite paušalnu agenciju u 2017. godini, zatvorite je u 2018. godini. Nakon zatvaranja, dobićete rešenje da platite porez i za 2018. godinu, koji morate izmiriti sa privatnog računa (bilo kog računa), bez obzira što ste paušalnu agenciju već obrisali iz registra.

Mirko on 15.12.2017 19:47

Ok, hvala puno na odgovoru. Mozete li mi samo reci sta se dogadja u slucaju da agenciju stavim u mirovanje na odredjeni period. Da li moram da placam pausalni porez za taj period?

SVM support on 18.12.2017 15:04

@Mirko,
Ako vaša agencija miruje, miruju i vaše obaveze prema državi. Ne treba da plaćate porez.

Dejan on 15.12.2017 18:39

Poštovani,
Stigla su mi rešenja za paušalno oporezivanje za 2015. 2016. 2017. godinu i u odnosu na 2014. godinu povećanje je nekih 17% za svaku narednu godinu. Moji uslovi poslovanja se nisu menjali, sem visine prihoda, tj. naplate. U 2014. imali smo naplatu 980.000 dinara, u 2015. 2.500 000 dinara. Za 2016 i 2017. su prihodi za nijansu povećani u odnosu na 2015.

Da li je uvećanje prihoda moglo da utiče na povećanje poreza i da li imam pravo na žalbu usled povećanja koje je veće od 10% na godišnjem nivou i na osnovu Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti Stav 2. član 5. ?

Hvala unapred na odgovoru.

Odgovori

SVM support on 18.12.2017 15:30

@Dejan,
Niste prvi koji ima ovakav slučaj. Naše mišljenje je da vi svakako imate pravo na žalbu, i to bi trebalo da je vaše pravo koje možete potvrditi i u tekstu samog rešenja o paušalnom porezu.
Proverite da li su zaista svi uslovi iz člana 6 pomenute Uredbe isti: uporedite rešenje iz 2014. godine sa rešenjima pojedinačno za 2015., 2016., i 2017. godinu. Ako zaista ništa nije promenjeno, jedino na šta vi ne možete uticati, a poreski službenik ima uvid je tačka 8) Visina prihoda obveznika koji pod istim ili sličnim uslovima obavljaju istu ili sličnu delatnost.
Jer ako se to promenilo, promeniće se i vama rešenje. A to ne znamo kako se može da dokazati ako priložite žalbu.
Svakako, ako imate ozbiljnu nameru za žalbu, kontaktirajte vašeg pravnika, jer mi nismo pravnici i zadržavamo samo pravo na svoje mišljenje i eventualno navođenje primera iz sopstvene prakse.

dragana on 19.12.2017 12:56

Poštovani, registrovala sam paušalnog preduzetnika krajem juna 2017, dobila sam rešenje i po njemu uplaćujem dažbine. Da li je trebalo da do 30. novembra ponovo podnesem zahtev za paušalno oporezivanje za 2018? Rešenje koje sam dobila mi daje iznose, br. računa i pozive na broj kako za 2017, tako i one koji se odnose na 2018. Da li to znači da sam automatski paušalno oporezovana i za 2018. ili samo do juna (kad se navršava 12 meseci), kako se to tačno gleda? Hvala!

Odgovori

SVM support on 19.12.2017 17:16

@Dragana,
Po pravilu, trebalo je da podnesete zahtev za paušalno oporezivanje za 2018. godinu. Vi ste po definiciji preduzetnik koji se opredelio za vođenje knjiga, a potvrdom o prometu iz banke dokazujete da ste imali promet manji od 6 miliona dinara u kalendarskoj godini, što je uslov da nastavite da budete paušalno oporezovani preduzetnik.
Dakle, time biste bili paušalno oporezovan preduzetnik za celu 2018. godinu, bez obzira na datum osnivanja u 2017. godini.

Međutim, u praksi srećemo uveravanja poreskih službenika da nije nužno podnostiti zahtev za paušalno oporezivanje već da se status paušalca prenosi automatski za narednu godinu. Tako da je moguće da vam poreska neće osporiti to što ste nastavili da budete paušalac i bez donošenja dokaza o prometu.

Maja Petrovic on 27.12.2017 11:27

Postovani, trenutno sam zaposlena, ali kako mi ugovor uskoro istice, imam nameru da otvorim agenciju na svoje ime, a posto sam trenutno u drugom stanje, interesuje me da li cu moci da ostvarim nadoknadu od drzave za vreme bolovanja? I drugo pitanje, da li mogu samodoprinose da uplacujem na recimo 50 000 I da li onda to ulazi u prosek nadoknade tokom bolovanja? Hvala

Odgovori

SVM Support on 27.12.2017 19:57

@Maja Petrovic,
Moći ćete da ostvarite naknadu od države za vreme održavanja trudnoće i za vreme porodiljskog bolovanja.
Lična zarada preduzetnika ima tretman zarade, pa je savet da budete preduzetnik sa isplatom lične zarade i onda možete da uplatite iznos lične zarade koliko god želite.
Dopunićemo odgovor kad vidimo tretman ako se odlučite da budete preduzetnik paušalac ili preduzetnik sa samooporezivanjem.

Jovanka Tesanovic on 27.12.2017 15:21

Na koji nacin pausalci mogu da podignu kredit u banci za kupovinu stana?

Odgovori

SVM Support on 27.12.2017 19:45

@Jovanka Tesanovic,
Paušalci se u banci nemaju nikakve veće pogodnosti od ostalih fizičkih lica u tretmanu za odobrenje kredita. Šta više, naša pretpostavka je da bi banke tražile još veća sredstva obezbeđenja. Verovatno otud i vaše pitanje.
No, procedura za kredit zavisi od uslova koji propisuje banka, pa na žalost, na ovo vam ne možemo dati precizniji odgovor.

Milica on 28.12.2017 04:44

Poštovani,
otvorila sam agenciju 2015. za delatnost iz oblasti slobodnih umetnosti. Plaćala sam obaveze akontaciono, po proceni poreznika, ali kad je posle 3 godine stiglo rešenje - razlika je ispala ogromna. Sad sam u reprogramu na 24 meseca, dok pokušavam da nađem bolji model za rad. Mesečna rata duga plus redovne obaveze predstavljaju nepodnošljivo opterećenje.
Najveća stavka mi je PIO doprinos, obračunat po osnovici za 5. grupu. Poreznik tvrdi da ne može da me prebaci u neku drugu. Rok za preregistraciju/ prelaz na isplatu dohotka je, kažu, prošao 15. decembra. Pomišljala sam da se doprinosa rasteretim zasnivanjem radnog odnosa kod rođake, ali sad vidim da bi na oba mesta plaćala PIO (?!). Zamrzavanje agencije mi je najgora varijanta - sarađujem sa organizacijama koje ne mogu da isplaćuju na ruke, izgubila bih ugovore ili platila ogroman porez na autorski ugovor.
Šta da radim?
Unapred hvala na savetu.

Odgovori

SVM Support on 28.12.2017 11:15

@Milica,
Od PIO doprinosa ne možete pobeći, šta god i gde god da radite. Od tog reprograma takođe ne možete pobeći, on je pravosnažan.
Ne možete ni da zatvorite agenciju, jer to vas ne oslobađa reprograma. Ali vas bar oslobađa mesečne rate.
Jedino iole smisleno vidimo je da zatvorite agenciju, plaćate reprogram nevezano što je ta rata velika, a nađete nekog drugog ko ima sličnu delatnost pa preko njega da fakturišete ubuduće, uz dogovor o podeli troškova.

igor piskla on 29.12.2017 17:29

da li kao pausalac moram na kraju godine da imam prazan racun?

Odgovori

SVM Support on 01.01.2018 22:50

@Igor,
Ako mislite na stanje na tekućem računu, ne morate da imate prazan račun.

ŽIVOJIN PETROVIĆ on 07.01.2018 13:28

Radim kao paušalac od 07.03.2016. Postao sam penzioner (starosna penzija),po penzionom Rešenju od dana 22.11.2016.
Da li mogu da tražim novo Rešenje za paušalno oporezovanu radnju kao penzioner i koliki je maksimalni godišnji promet
za slučaj penzionera paušalca ?

Odgovori

SVM Support on 08.01.2018 09:17

@Zivojin Petrovic,
Morate da tražite novo rešenje ako ste bili paušalac koji NIJE uz to radio u nekoj drugoj firmi, jer više ne bi trebalo da plaćate doprinos za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti. Dakle, treba da plaćate manje.
Ali ako ste već radili kao paušalac iz radnog odnosa u drugoj firmi, onda rešenje već nije obuhvatalo ova dva doprinosa i onda ne verujemo da ima smisla tražiti drugo rešenje.
Maksimalni godišnji promet nema veze sa tim što ste starosni penzioner, dakle ostaje isti kao i dok ste bili u radu.

Slobodan on 12.01.2018 13:09

Registrovan sam kao paušalac sa šifrom 3312 popravka mašina, a to mi je dopunska delatnost, obzirom da sam u radnom odnosu. Zanima me da li će se po odlasku u penziju, pošto uplaćujem PIO po dva osnova, to odraziti na velicinu penzije?
Drugo pitanje je vezano za pretežnu delatnost, odnosno da li mogu pored usluga popravke mašina da se u nekom manjem obimu poslovanja bavim i proizvodnjom malih mašina?

Odgovori

SVM Support on 15.01.2018 08:56

@Slobodan,
Prvo pitanje: Naravno da će se to što uplaćujete PIO (penziono i invalidsko osiguranje) po 2 osnova odraziti tako što ćete imati veću penziju. Pa zato i radite više, da biste imali veću penziju :) !
Drugo pitanje: Možete se baviti i proizvodnjom i prodajom malih mašina, ali ne smete kupovati i preprodavati proizvode, jer se paušalci ne smeju baviti trgovinom.

Nikola on 16.01.2018 12:46

Ja sam pausalac i klijent mi je kasnio sa uplatama vise meseci po fakturama iz 2016-te, pa je sva dugovanja uplatio u 2017-oj, tako da je promet po racunu u banci za 2017-tu presao 6 miliona, dok je po KPO sve regularno ispod 6 miliona. Da li sam ja duzan da zbog toga od sada vodim knjige, kao sto kaze moj poreski inspektor?

Odgovori

SVM Support on 21.01.2018 17:19

Nikola,
Poreski inspektor je u pravu. Gleda se ukupan promet po tekućem računu, nevezeno na činjenicu koliko je fakturisano.
Ni mi se baš ne slažemo sa ovom činjenicom, ali tako stoje stvari.

violeta mihajlovic on 17.01.2018 12:13

posto sam zaposlena kod preduzetnika- paušalca ,da li moje refundacije od porodiljskog bolovanja, mogu da uticu na ukupan prihod preduzetnika pausalca za tu godinu ,ili se one ne uzimaju u obzir ,kako to resiti da mu iznos ne predje 6 000 000 ,hvala

Odgovori

SVM Support on 21.01.2018 17:36

@Violeta Mihajlovic,
Da li vaš poslodavac koji je paušalac, ima otvoren možda poseban račun za refundaciju porodiljskog bolovanja?
Ako je tako, i ako sa tog računa ne prebacuje na svoj račun, onda će iznos po osnovnom računu da ostane ispod 6 miliona dinara.
Ako ima samo jedan račun, poreska uprava gleda ukupan promet po računu. Nismo imali slučaj da bismo tvrdili da se refundacije ne uzimaju u obzir, jer bi na kraju godine preduzetnik tražio ukupan promet po tekućem računu od banke, kao dokaz da nije prešao promet od 6 miliona. Ne verujemo da banke imaju mogućnost da filtriraju promene po računu i da oduzimaju refundacije porodiljskog bolovanja, što bi po nama bilo fer.

Dejan Nenić on 18.01.2018 11:48

Molim za odgovor. Ukoliko je u opštini u kojoj registrujem paušalnu firmu prosek zarade 30.000 RSD, koliko bi okvirno bila moja obaveza plaćanja raznih dažbina na mesečnom nivou ? Da li možete na osnovu toga da mi odgovorite ? Hvala.

Odgovori

SVM Support on 21.01.2018 17:53

@Dejan Nenic,
Na žalost, ovde nema pravila i o ovome smo više puta pričali. U milosti ste i nemilosti poreskog službenika, koji na osnovu vašeg zahteva za paušalnim oporezivanjem, uzimajući u obzir pravilnik (koji ima nekoliko pravila, koja utiču u opsegu od - do na polazni iznos) i okolnosti pod kojim otvarate radnju određuje mesečni iznos poreza i doprinosa.
Više puta smo pisali da bi trebalo da se obznani algoritam određivanja, kako bi svaki građanin znao unapred svoju poresku obavezu, ali to je za sad ostao samo naš predlog.

Saša Veselić on 25.01.2018 10:53

Poštovani, u radnom odnosu sam u javnom preduzeću i s obzirom da se godinama bavim privatno, izradom i održavanjem el. instalacija, hteo bih da otvorim preduzetničku radnju kojom bih ozvaničio te radove. Da li dopunskom delatnošću moram opet da plaćam doprinose koje mi već 30 god uplaćuje JP ili je bolje da firmu otvorim na ženino ime s obzirom da je nezapošljeno lice. I da li pored osnovne delatnosti kojom se bavim (elektro), firma može biti registrovana i za pružanje fotografskih usluga kojim se bavi sin?...hvala

Odgovori

SVM Support on 25.01.2018 12:11

@Saša Veselić,
Morate da plaćate samo PIO doprinos i porez na dohodak građana.
Ako biste otvorili firmu na ženino ime, onda biste morali da plaćate pored ova dva, još i doprinos za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, obzirom da je supruga nezaposlena.
Firma se registruje za jednu pretežnu delatnost (elektro), a može da se bavi i pružanjem fotografskih usluga i svim drugim uslugama nevezano od pretežne delatnosti, za koje nisu potrebna specijalna ovlašćenja i dozvole nadležnih institucija (npr. prevoz opasnih materijala i tereta itd.).

Milos Živković on 27.01.2018 14:54

Pozdrav.
Uskoro krecem sa poslom "odravanje pos terminala i bankomata", sifra delatnosti koja je najvise odgovara tom zanimanju bi bila 9511.
Grad Leskovac,ja kao jedini uposljenik, firma bi bila registrovana u centru grada. Promet ne bi prelazio 1 600 000 dinara.
Da li je moguce na onovu ovih podataka izracunati mesecni pausalni porez. Unapred hvala na odgovoru.

Odgovori

SVM Support on 28.01.2018 21:53

@Miloš Živković,
Nije moguće na osnovu datih podataka izračunati mesečni paušalni porez. On se računa uvek u nekoliko kategorija koje se vrednuju sa procenata od ka procenata do, a pravi procenat iz svake kategorije određuje sam poreski službenik kad vam sastavlja rešenje.
Međutim, može se reći otprilike, na osnovu dosadašnjeg iskustva, i za Leskovac se možemo usuditi da procenimo dažbine od 12 000 do 20 000 dinara mesečno.

Petar Živković on 29.01.2018 09:33

Poštovani, u radnom odnosu sam u državnoj firmi. Zanima me da li je moguće da budem i paušalac? Ukoliko jeste, da li ću plaćati paušalni porez isto kao i da nisam zaposlen? Hvala unapred.

Odgovori

SVM Support on 29.01.2018 13:05

@Petar Živković,
Moguće je da budete i paušalac iz radnog odnosa. Paušalni porez ćete plaćati isto kao i da niste zaposleni, ali nećete plaćati sva 3 doprinosa (PIO, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti), nego samo PIO. Pa je popularno reći plaćaćete manji "porez", a zapravo, ukupni iznos mesečnih odliva na paušalne dažbine će vam biti manji.

Milos on 01.02.2018 11:54

Postovanje,
Vidim da ima puno pitanja za dodatnu delatnost kada su u pitanju 2 razlicite firme, ali mi recite molim vas da li postoje dodatni troskovi i koji ukoliko kao preduzetnik pausalac registrujem i dodatnu delatnost. Znaci dve delatnosti u istoj svojoj firmi.

Hvala unapred na vremenu

Odgovori

SVM Support on 02.02.2018 22:05

@Milos,
Ne postoji mogućnost da se registruje dodatna delatnost. Postoji samo šifra osnovne delatnosti, ali to vas ne sprečava da se bavite i ostalim delatnostima u svojoj firmi.
Da je u pitanju pravni oblik društva d.o.o., onda biste delatnosti samo naveli u osnivačkom aktu ili bi ste odlukom proširili delatnost kojom biste želeli da se bavite.
Izuzetak su delatnosti za koje treba posebna dozvola neke nadležne institucije (npr. prevoz opasnog tereta, trgovina naftnim derivatima itd.)

Olivera Danicic on 02.02.2018 23:58

Koliki je prosecni iznos koji pausalac treba da plati ukoliko se vodi pod starim umetnickim zanatima, I spada u prvu grupu? Delatnost o kojoj se radi je keramika, opstina stari grad..

Odgovori

SVM Support on 03.02.2018 10:11

@Olivera Danicic,
Ne možemo da vam kažemo tačan iznos, ali obzirom na prvu grupu, ali i opštinu Stari grad, naša procena je od 12000 do 20000.

Odgovori

Zorana Stojković on 07.02.2018 14:47

Poštovani,
Da li paušalac sa ugostiteljskom delatnošću (prikolica) mora da vodi DPU (dnevni promet ugostitelja)?
Unapred zahvalni na odgovoru!

Odgovori

SVM Support on 09.02.2018 12:54

@Zorana Stojkovic,

Po našem mišljenju, ugostiteljska delatnost, nevezano od tipa objekta, zahteva da se vodi DPU.
Međutim, DPU je propisan u pravilniku o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu PROSTOG knjigovodstva. Iz ovoga zaključujemo, preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo moraju da vode DPU.
Po našem mišljenju, nigde nije propisano da paušalno oporezovani preduzetnici moraju da vode DPU.
Dakle, kratak odgovor za vas je : Ne :) !

Marko Kostadinović on 12.02.2018 12:38

Poštovani,

Da li poljoprivrednik, nosilac komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva može da bude u režimu paušalnog oporezivanja i ukoliko može, da li pored pretežne delatnosti koja bi bila iz sfere poljoprivrede može da obavlja i druge delatnosti koje to nisu?

Unapred hvala na odgovoru.

Odgovori

SVM Support on 12.02.2018 15:24

@Marko Kostadinović,
Po našem mišljenju, individualni poljoprivrednik nije preduzetnik (što potvrđuje i Zakon o privrednim društvima) i prema tome ne može da bude paušalno oporezovan, osim ako nekim propisom nije drugačije određeno.
Dakle, u opštem slučaju, ne može. Međutim, ako bi na osnovu nekog propisa i mogao da bude preduzetnik, onda bi mogao da bude i paušalno oporezovan, pa bi i pored delatnosti iz sfere poljoprivrede, kao i ostali preduzetnici mogao da obavlja i druge delatnosti.

Ivan Ignjatovic on 12.02.2018 22:32

Postovani,bavim se bravarsko zavarivackim radovima.Otvorio sam firmu kao pausalac i resenje mi je stiglo sa sifrom 25.62 masinska obrada metala.Da li je kod njih doslo do neke greske i da li treba da se javim da ispravim to da mi ne bih bili veci porezi?Da li to uopste moze da se promeni?Unapred vam se zahvaljujem ali mi stvarno to nema veze jedno sa drugim.

Odgovori

SVM Support on 13.02.2018 10:40

@Ivan Ignjatovic,
Onaj ko je otvarao firmu, morao je da popuni šfru delatnosti. Ne bismo rekli da je APR nešto pogrešio, nego pretpostavljamo da je onaj koji je popunjavao prijavu za osnivanje uneo tu šifru delatnosti kao najbližu.
Možete ispraviti osnovnu šifru delatnosti, ispravka će vas koštati oko 1000 i 2000 dinara u Agenciji za privredne registre, ali ne mislimo da će to promeniti porez.
Kad malo bolje pogledamo, to nam i jeste jedina šifra delatnosti koja se odnosi na zavarivanje da nam je logična. Postoji još jedna - 33.11 Popravka metalnih proizvoda, koja obuhvata POPRAVKU zavarivanjem i lemljenjem, ta bi po nama bila još više neodgovarajuća, ako se vi ne bavite isključivo popravkom.
Verovali ili ne, u šifarniku delatnosti ne postoji niti jedna reč koja ukazuje na reč BRAVARSKE radove. Dakle, niz karaktera "bravar" ne pominje se ni jednom u šifarniku, pa stoga mislimo da ovo zavarivanje i jeste najbliža delatnost koja vam odgovara.

Marko on 19.02.2018 21:37

Da li i koliko moze da se kasni sa placanjem poreza? Da li si placa neka kazna ako se zakasni, da li se gubi status pausalca?

Odgovori

SVM Support on 20.02.2018 22:29

@Marko,
Može da se kasni sa plaćanjem poreza. Plaća se kamata za neblagovremenu uplatu, ali se ne gubi status paušalca.

Gvozden on 21.02.2018 07:31

Postovani,

Interesuje me da li je moguce otvoriti pausalnu firmu van opstine stanovanja. Na primer ako zivim na opstini NBG, da li je moguce da otvorim firmu u opstini Rakovica?

Srdacan pozdrav,
Gvozden

Odgovori

SVM Support on 21.02.2018 12:05

@Gvozden,
Naravno. Možete stanovati i na teritoriji Preševa, a otvoriti firmu u opštini Horgoš. Nema zakonskih smetnji za takvim potezom.

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.