Četiri koraka do ostvarenja poslovnog cilja

Odrediti jasan i realan poslovni cilj nije lako i jednostavno. Ali je izuzetno važno da ga imamo. Zato tome treba pristupiti ozbiljno, jer se upravo određivanje cilja, odnosno onoga šta želimo postići, često ispostavi kao ključna oduka na našem poslovnom putu.

 

Svaki posao je vezan za određeni cilj koji treba ostvariti. Ipak i pored toga, mali je broj onih koji mogu jasno i precizno definisati iste, i što je najvažnije, ostvariti ih u predviđenom roku. Često se događa da se preduzeća izgube na putu ka cilju koji je pred njih postavljen. Razloga za to je mnogo. Od toga da su postavljeni nerealni ciljevi, pa do problema sa vremenskim okvirima u kojima posao treba odraditi. Tu sama preduzeća gube dosta vremena, što za sobom povlači i trošenje sredstava koja se upotrebljavaju da bi se takve greške ispravile.

 

poslovni ciljeviSa druge strane, jasno definisani ciljevi će kompaniju voditi u pravom smeru. A kad se posao razvije (ili određeni projekat) postaje jasno da je pravi smer važniji čak i od brzine kojom se posao kreće. Jer se posao može razvijati brzo, ali ako je smer pogrešan, neuspeh je zagarantovan.

 

Poslovni ciljevi moraju biti realni. I morate verovati da ih možete ostvariti. Zamislite da se takmičite u trci i da ne verujete u pobedu. Ima li uopšte smisla trčati i gubiti energiju ako ne verujete da možete postići uspeh? Tako je i sa poslom. Realan cilj će svima delovati kao ostvariv, a to je, posebno na početku poslovnog puta, izuzetno bitno. Naravno, ovo ne isključuje ambicioznost, odnosno postavljanje ambicioznih ciljeva. Ali treba biti pažljiv i ne otići u krajnost. Jer nekada nerealno zacrtan cilj može zastrašujuće delovati na ljude koji su zaduženi da ga ostvare, a to će vrlo verovatno uticati i na njihovu motivaciju. To ne smete dozvoliti.

 

A sada ćemo navesti četiri koraka koja vam mogu biti od koristi prilikom ostvarenja poslovnih ciljeva.

 

1. Jasno definišite ono što želite postići

 

Ovo je jedna od bitnijih stavki, jer je nedefinisanost pogodno tlo za nastanak frustracija, koje za posledicu imaju lutanja i gubljenje najvažnijeg vašeg resursa – vremena.

 

2. Pripremite strategiju i plan delovanja

 

Strateška priprema je sledeća važna stvar. Morate, koliko ste u mogućnosti, unapred proći kroz posao koji vas čeka do ostvarenja cilja i na taj način se spremiti za razne situacije koje se mogu desiti. Normalno, ne možete sa sigurnošću predvideti ceo proces, ali ćete svakako na taj način spremno dočekati neke situacije koje vam mogu biti kritične. I samim tim, lakše ćete ih rešiti.

 

Precizan plan delovanja je nešto što je neizostavno. To su jasno podeljene uloge među zaposlenima, gde će svako znati svoje obaveze i šta se od njega očekuje. U takvim uslovima produktivnost raste, a to se direktno odražava i na uspeh samog posla.

 

3. Konstantno pratite vaše poslovne procese

 

Upravo konstantnim praćenjem čete uvek biti informisani dokle se sa poslom došlo i bićete spremni da reagujete na razne okolnosti koje se u normalnom poslovnom procesu dešavaju.

 

4. Održavajte motivaciju – i vas i zaposlenih

 

Ovo je možda i najvažniji korak do ostvarenja poslovnog cilja! Motivacija je definitivno pokretač svakog napretka. Zato o njoj vodite posebno računa. Kada ste motivisani, radni zadaci vam neće padati teško, što sa sobom povlači da nećete biti pod stresom, a tada se i odluke donose lakše. Zato motivaciju nikada nemojte potceniti. Ali koliko je bitna vaša motivacija, jednako je bitna i motivacija kolega sa kojima činite tim koji je na istom zadatku. Jer ako uspete da je zadržite među kolegama, taj princip će vam se višestruko isplatiti. Kao što stara izreka kaže: para se na paru lepi, tako je i sa motivacijom – motivisane osobe ostvaruju pozitivan uticaj na druge motivisane osobe, što može uticati na pozitivnu radnu atmosferu i veće uživanje pri radu.

 

Prateći ova četiri koraka uz ljubaznost, asortiman i stručnosti koju poseduje vaše preduzeće, bićete sigurno na pravom putu ka vašem poslovnom uspehu. Za sve ostalo vezano za vaše poslovanje, što uključuje nabavku kompjutera, poslovnog softvera, vođenje poslovnih knjiga, prepustite SVM rešenjima. Naš širok spektar usluga će vam omogućiti da se koncentrišete isključivo na unapređenje vašeg poslovanja, a na nas možete računati kao na još jednog „motivisanog zaposlenog“ u vašem uspešnom timu!

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.