Novi propisi o evidentiranju prometa robe

Na skupu održanom u Privrednoj komori Srbije donesen je novi pravilnik koji predvidja mogućnost da se roba evidentira I kroz knjigu I elektronski, dok je dugoročni cilj da se evidentiranje u potpunosti digitalizuje. Razlog za potpunu digitaizaciju je taj što većina učesnika u trgovini na malo raspolaže softverskom podrškom, samostalno ili sa računovodjama.

 

Olakšati poslovanje malim preduzećima

 

Ponudjena rešenja imaju za cilj da olakšaju poslovanje preduzetnicima I mikro preduzećima, dok bi evidentiranje prometa bilo jednostavnije I transparentno, izjavio je Žarko Malinovic, pomoćnik ministra trgovine. Finalna verzija pravilnika, u koju će biti ugradjeni konkretni predlozi učesnika sednice Odbora Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije, biće gotova do kraja avgusta.

 

U radnoj grupi se nalaze predstavnici ministarstva trgovine, privrede, finansija, Privredne komore Srbije, USAID-a, Saveza računovodja I revizora Srbije, I Unije poslodavaca Srbije. Razgovori o finalnoj verziji pravilnika će se voditi I u regionalnim privrednim komorama, a sve sa ciljem da se dodje do najkvalitetnijeg teksta koji će biti usaglašen sa novim zakonom u trgovini.

 

Neke od ključnih novina novog pravilnika su interna prenosnica, koja će olakšati poslovanje trgovcima sa vise malih objekata, navela je Snežana Mitrović, iz Saveza računovodja I revizora Srbije I dodala da je nova obaveza kod internih dokumenata unos PIB-a I cene, a jasnije je definisana I uloga odgovornog lica.

 

Kao što smo već naveli, usvajanje finalne verzije se očekuje do kraja avgusta, a po potpisu ministara primena najverovatnije od 01. januara 2016.

 

Radna verzija pravilnika

 

Prezentacija Knjige evidencije prometa

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.