Preduzetnici, izvadite elektronski sertifikat, evo i zašto će Vam trebati!

04.12.2018

To znači da već možete podneti jedinstvenu registracionu prijavu i svu ostalu dokumentaciju koja je potrebna za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću i to ONLINE, što će Vas poštedeti odlaska u Agenciju za privredne registre. Ovaj servis je trenutno omogućen samo za jednočlana društva.


Podnosilac prijave mora biti punoletno lice i mora posedovati elektronski sertifikat koga izdaje jedna od (za sada pet) sertifikacionih tela.


Sertifikaciono telo je ustanova koja je ovlašćena da izdaje elektronske sertifikate. Ovakvi elektronski sertifikati, koje je izdalo naročito telo, se nazivaju kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Trenutno u republici Srbiji, u trenutku pisanja ovog članka, postoji 5 sertifikacionih tela. To su:

 

 1. MUP Republike Srbije. Jedini besplatan i učitava se na ličnu kartu, ako je lična karta sa čipom.
 2. Pošta (Sertifikaciono telo Pošte). Jedini koji radi na Linux-u.
 3. Privredna komora Srbije. Jedan od najpopularnijih.
 4. Privatna firma Halcom. Najskuplji, ali jedan od poznatih.
 5. Privatna firma e-Smart. Najmanje poznat, ali ne manje pouzdan.

Dakle, ovo će naročito biti interesantno onima koji elektronski sertifikat već imaju. Oni koji nemaju, mogu da ga izvade u nekoj od sertifikacionih tela, što znači, jednom moraju da sačekaju red, ako hoće da ga ne čekaju ispred APR-a. Inače, svi sertifikati (sem MUP-a) se vade podnošenjem papira i čekanjem nekoliko dana, a u MUP-u se čeka red, pa se na licu mesta može dobiti sertifikat.


Na internet prezentaciji Agencije za privredne registre, omogućeno Vam je da pristupite sistemu koji služi za centralizovano prijavljivanje korisnika i na taj način otpočnete registraciju.


Kako podneti online prijavu za registraciju d.o.o.?


Pre nego što pristupite online prijavi moraćete da kreirate korisnički nalog na web sajtu APR-a. To ćete uraditi u par koraka tako što ćete popuniti Vaše osnovne podatke kao što su ime, prezime i elektronska pošta. Zatim će Vas sistem odvesti na stranu gde obeležavate svoju državu porekla, JMBG ili neki trinaestocifreni broj ukoliko ste stanovnik Republike Srbije, a ostali će morati da unesu broj pasoša. Sledeća strana će zahtevati da unesete svoju lozinku i to je krajnji korak u kreiranju Vašeg naloga.

 

Agencija je obezbedila slikoviti vodič za resgistraciju kao i opširno Uputstvo koje sadrži sve korake ispraćene slikama kako bi Vam olakšala pristup aplikaciji i samu registraciju privrednog društva.

 

 

Naknade za osnivanje

 

Naknade za online registraciju su primetno jeftinije od dosadašnjeg načina registrovanja, tačnije iznose 4.500,00 dinara što je za 1.400,00 dinara manje nego do sad. Plaćanje se vrši Visa, MasterCard ili Dina platnim karticama. Očigledna je namera APR-a da minimalizuje čekanje u redovima, pa stoga promoviše ovaj vid registrovanja pravnih subjekata.


Uslovi za podnošenje prijave za registraciju


Za podnošenje prijave potrebno je prvenstveno popuniti sva polja u online formularu, osim toga potrebno je sledeće:

 

 • uplaćen iznos predviđen za naknadu za online registraciju
 • prijava mora sadržati kvalifikovani elektronski potpis (zbog čega vam treba elektronski sertifikat)
 • evidencioni broj ili JMBG iz elektronskog potpisa podnosioca koji je stranac mora se poklapati sa evidencionim brojem ili JBMG-om koji je evidentiran u sekciji koja definiše podnosioca zahteva.

 

Ko može podneti prijavu?


Prijavu elektronskim putem može podneti:

 

 • Onsivač, odnosno član društva – fizičko lice (domaće ili strano)
 • Punomoćnik

 

Ukoliko punomoćnik podnosi elektronsku prijavu potrebno je da u elektronskoj formi priloži i dokaz o ovlašćenju od strane člana društva. Ovlašćenje mora sadržati elektronski potpis člana društva. Podnosilac može umesto ovlašćenja podneti i digitalizovani akt čija je relevantnost potvrđena kvalifikovanim elektronskim pečatom ili elektronskim potpisom od strane javnog beležnika.

 

U prevodu, ako neko drugi treba da podnese prijavu umesto vas, koji ste osnivač, moraćete da odete sa tim drugim kod javnog beležnika, poznatijeg kao notar, da overite ovlašćenje za tog drugog. Taj drugi postaje punomoćnik i onda on može podneti prijavu umesto vas. Ali kad već imate elektronski potpis za potrebe ovlašćenja, onda možete i da zaobiđete punomoćnika i da direktno potpišete APR prijavu osnivanja elektronskim potpisom.

 


Šta još nudi aplikacija Agencije za privredne registre?


Preko ovog servisa možete se:

 

 • prijaviti za dobijanje PIB-a
 • prijaviti za PDV evidenciju
 • obavestiti službu o zasnivanju radnog odnosa

 

Pre donošenja odluke o registraciji postoji mogućnost menjanja, dopune ili odustajanja od zahteva za prijavu.


Dakle, da utvrdimo ukratko:

 

Benefiti elektronskog servisa za registrovanje privrednih društava:

 

 • Mogućnost osnivanja iz stolice u kući ili sa posla je svakako najveća prednost
 • Manja naknada
 • Nema čekanja po redovima niti odlaska u filijalu APR-a
 • Jednostavna procedura registrovanja

 

Mane elektronskog servisa za registrovanje privrednih društava:

 

 • Ukupno “čekanje” se ne umanjuje, ako već nemate elektronski sertifikat, jer ukoliko želite da osnujete jednočlano d.o.o. društvo iz stolice od kuće, morate već imati elektronski sertifikat. A da biste njega dobili, morate da čekate, ili u redu (u slučaju MUP-ovog sertifikata) ili ćete čekati neko drugo Sertifikaciono telo da Vam ga dostavi poštom, i to mora lično da vam ga uruči.
 • Ako hoćete da vas osnuje punomoćnik, onda morate da overite ovlašlenje kod notara. Istina, kod mnogih notara nema neke naročite gužve, ali ovo je takođe još jedno „moranje“.

 

Sve u svemu, opcija elektronske registracije društva je preporučljiva samo za one koji već imaju elektronski sertifikat, ili za one koji nameravaju da ga izvade. Naravno, još uvek postoji i opcija odlaska u filijalu APR-a, odnosno podnošenja dokumentacije poštom, ali ukupno gledajući, elektronskih servisa je sve više i, ako je elektronsko podnošenje dokumentacije sada mogućnost, u narednim godinama, ona će zasigurno biti preovlađujuća opcija.

 

Stoga, požurite, i izvadite vaš elektronski sertifikat !

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.