Od sad možeš da odrukaš onog ko ti traži pečat

24.01.2019

U Narodnom muzeju u Beogradu još 1. oktobra 2018. godine je organizovana konferencija pod nazivom “Ka administraciji bez suvišnih papira”. Na konferenciji se govorilo o elektronskom poslovanju i njegovom značaju kao i o značaju e-uprave. Predstavljen je regulatorni okvir za razvoj ovih savremenih sistema, a obeležio se i početak primenjivanja Zakona o privrednim društvima koji donosi ukidanje korišćenja pečata.

Ne postoji nijedan poseban propis kojim se može nametnuti obavezna primena pečata u privredi. To je ono što donosi novi Zakon o privrednim društvima. Vodite računa, ovo važi za privredu. Ne važi za neke druge sfere, gde je pečat i dalje obavezan. Kako bi sve bilo po propisu i kako bi se nesmetano primenjivalo izbacivanje pečata iz upotrebe, moralo je da se stavi van snage čak 10 zakona i čak 107 podzakonskih akata u kojima se na bilo koji način spominjala obavezna upotreba pečata, pečatiranje, da je nešto overeno pečatom itd. Ovo znači da firme ili radnje koje su osnovane posle 1. oktobra 2018. godine uopšte ne moraju praviti svoj pečat, a one firme koje imaju pečat mogu da ih ubrzo potpuno izbace iz svakodnevne upotrebe.

Ono što je zanimljivo je to da će privrednicima biti omogućeno da od 1. oktobra 2018. godine mogu prijaviti sve institucije koje im traže pečat na bilo kojim dokumentima. To mogu učiniti putem elektronske pošte ukidanje.pecata@gov.rs. Od 1. novembra 2018. godine pokrenut je čak i pozivni centar čiji će cilj biti pružanje podrške građanima, službenicima i privredi u vezi korišćenja elektronske razmene podataka i novih elektronskih servisa. Ovaj centar će biti pokrenut od strane vladine kancelarije za IT i e-upravu zajedno sa organizacijom NALED.

 Ovo ne znači da ne možete da imate pečat. Možete da imate pečat i da i dalje radite po starom. Zakonom je samo napravljena mogućnost da ga ne morate koristiti, i da ne smete da insistirate na njemu. A ako i insistirate, možete biti na neki način prijavljeni na gornju mejl adresu.
Postoji i modifikacija ove ideje: Tako, prema našim informacijama, u nekim poslovnim bankama možete da se izjasnite, da li želite da pečatirate dokumenta koja su potrebna prilikom saradnjom sa bankom ili ne želite. Banke ipak sa razlogom, zbog prevencije zloupotrebe, naročito u manipulaciji sa novcem, žele da insistiraju na upotrebi pečata, u svrhu sigurnosti transakcija (najpre podizanja novca sa računa). Ali je suština da ne mogu da vas uslove da pečat upotrebljavate ako vi to ne želite.

Kako bilo, jasno je da zakonodavac ukidanjem pečata želi da poboljša poziciju Republike Srbije na rang listi uslova poslovanja koju vodi Svetska banka. Osim toga ide se na to da se pravnim licima omogući prelazak što više na elektronsko poslovanje. Korišćenje elektronskih dokumenata i potpisa znatno će olakšati razmenu podataka i arhiviranje dokumenata i ubrzati administrativne poslove.

Rezime: Radnici Niša, po popularnom hitu iz 2013. godine, nemaju pečat. E pa, ni ne treba im više :) !

Komentari (4)

Dejan Ilić on 23.08.2020 20:44

Poslao SBB-u (po njihovom uputstvu) mailom skeniran i potpisan zahtev za raskid ugovora.Traže da bude overen pečatom.Ja im pošaljem čl.Zakona u kome piše da se to ne može tražiti .Ćute 20 dana pa onda zatraže da im pošaljem OP obrazac da vide da li je to moj potpis.Naravno kada sam potpisivao ugovor to nije bilo potrebno.Ja nemam ni OP obrazac jer banke to više ne traže.Šta je sad lakše da pravim pečat ili da idem kod notara da overavam OP.
Dok se ne uvede novčana kazna maltretiraće nas ko hoće.

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 16:06

@Dejan Ilić,
Lakše je da napravite pečat.
Ako želite, možete da prijavite zloupotrebu zahtevanja pečata, postoji za to predviđen broj telefona na sajtu Ministarstva privrede.

Marko on 16.09.2020 22:54

Skoro se registrivao kao Preduzetnik. Knjigovodja odmah kaze - izradi pecat, kod notara overi potpis...
Aman u kom veku zivimo?

Odgovori

Admin sajta on 17.09.2020 11:34

@Marko,
Upotreba pečata nije obavezna od 2015. godine. Šta više, postoji i mejl na koji možete da prijavite instituciju koja vam zahteva da pečatirate neki dokument. To možete učiniti putem elektronske pošte ukidanje.pecata@gov.rs.

Overeni potpisi mogu tražiti samo neke institucije (npr. banke) i to zavisi od njihovih internih procedura.

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.