Od 01.01.2016. godine i paušalci plaćaju prema PIB-u

13.01.2016

pibPoreska uprava Republike Srbije izdala je veoma važno obaveštenje za poreske obveznike. Preduzetnici koji porez na prihode od obavljanja samostalne delatnosti plaćaju na paušalno i stvarno utvrđen prihod, od 01.01.2016. godine će utvrđivanje i plaćanje svih poreskih obaveza vršiti prema jedinstvenom identifikatoru - PIB-u. Do sada se deo plaćao prema PIB-u, a deo prema JMBG-u paušalca, i to više neće biti slučaj.

 

Poziv na broj preduzetnici će izračunavati na osnovu PIB-a, šifre opštine i kontrolnog broja, uz korišćenje modela 97.

 

Detaljnija obaveštenja, kao i metod kojim se izračunava poziv na broj, možete pronaći na sajtu Poreske uprave Republike Srbije.

 

Posebne kategorije obveznika, koje nemaju obavezu dobijanja PIB-a, neće biti zahvaćene novim izmenama. Među njima se nalaze sveštenici i verski službenici, samostalni umetnici, ino-penzioneri, domaći državljani zaposleni u inostranstvu, kao i poljoprivrednici i fizička lica.

Komentari (1)

Živojin on 30.05.2016 09:47

A kada će se gospoda iz poreske udostojiti da paušalcima konačno izdaju poreska rešenja. Danas je evo kraj maja 2016. godine, a mi nismo dobili rešenja ni za januar 2015. Plašim se da je na delu jedna velika podmetačina i da kada konačno dobijemo rešenja, ona će biti sa znatno uvećanim iznosima koja moramo da namirimo u roku od 15 dana. Naravno da niko od paušalaca to neće moći da uradi, pa će onda da krene hajka sa uterivačima i rasprodaja alata i opreme i objekata malih zanatlija. Sve više sam ubeđen u to da je država krenula u konačni obračun sa malim zanatlijama da bi ih za račun velikih kompanija jednom za svagda ugasila. O državo najgora maćeho.

Odgovori

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.