Knjigovodstvena agencija kao pouzdan partner u poslovanju

Poslovanje jednog preduzeća u Srbiji zavisi od više faktora i svi se slažu da u tom domenu stvari nikako nisu jednostavne. Kao što je poznato, Srbija je zemlja u tranziciji gde su česte izmene zakona i mada se mala i srednja preduzeća navode kao sile koje bi trebalo da pokreću srpsku privredu, činjenica je da preduzeća teško započinju i završavaju poslove, samim tim teško uspevaju da se razviju. Bilo da je preduzeće u fazi osnivanja ili ima već razvijeno poslovanje, računovodstvo, odnosno vođenje poslovnih knjiga je srce jednog takvog preduzeća. Samo računovodstvo se definiše kao podfunkcija funkcije upravljanja, što je razumljivo jer poslodavci moraju uzeti u obzir i te faktore kada donose poslovne odluke. Danas dobar knjigovođa nije onaj koji savesno i tačno obavlja vođenje poslovnih knjiga, to se podrazumeva, već on mora biti i savetnik preduzeća u navedenim uslovima poslovanja, čestih izmena zakona i zamršenih poslovnih procedura. Ozbiljna preduzeća, mala, srednja ili velika, uglavnom se odlučuju za angažovanje knjigovodstvene agencije i to iz više razloga.

 

Kredibilna knjigovodstvena agencija

 

Prvenstveno, jedna registrovana knjigovodstvena agencija, posebno ona koja radi duži niz godina poseduje iskustvo u poslu, a o njenoj specijalnosti govori i lista klijenata, kao i preporuke, tj. reference koje će svaka kredibilna knjigovodstvena agencija rado dati na uvid potencijalnim poslovnim saradnicima. Kada se kaže reference, misli se na spisak preduzeća, firmi kojima data knjigovodstvena agencija pruža svoje usluge. Preporuka je uvek da se pre odluke o angažovanju knjigovodstvene agencije stupi u kontakt sa preduzećima koja koriste usluge te agencije i raspita o kvalitetu usluge. Dešava se i da knjigovodstvena agencija bude specijalizovana za pružanje usluga samo određenom profilu preduzetništva, što svakako olakšava izbor.

 

Možda i najvažnija stavka kod provere knjigovodstvene agencije jeste uvid u poslovni softver za knjigovodstvo koji agencija korsti kako se ne bi dogodilo da Vam se knjigovodstvene usluge obavljaju putem "štapa i kanapa"

 

Šta može izdvojiti jednu knjigovodstvenu agenciju od drugih

 

Ono što može izdvojiti jednu knjigovodstvenu agenciju od drugih može biti njena povezanost sa drugim firmama koje mogu olakšati poslovanje preduzeća kojem pruža usluge. Ovo se može odnositi na objedinjeno pružanje usluga što podrazumeva knjigovodstvene usluge i usluge računovodstva, ali i usluge finansijskog i poreskog savetovanja. Takođe, knjigovodstvena agencija koja ima razvijeno poslovanje može ponuditi i mogućnost da kod osnivanja preduzeća vodi administrativne poslove, prijave i odjave radnika, umesto lica koga bi firma trebalo da angažuje. Ako se pored svega toga u ponudi usluga knjigovodstvene agencije, ili njihovih partnera nalazi nabavka i održavanje računara, sistemskog softvera i mreže, legalizovanje softvera koji se koristi u preduzeću, mogućnost izrade internet sajta, onda to može tu agenciju izdvojiti od ostalih.

 

Sve navedeno na prvi pogled može delovati kao veliki posao koji se poverava jednoj knjigovodstvenoj agenciji gde će preduzetnik prvo pomisliti na cenu koji ovakav paket usluga nosi. Sa druge strane, knjigovodstvena agencija koja obavlja dodatne usluge zaista može uštedeti vreme i angažman klijentima. Zato je važno pre započinjanja saradnje odmeriti vreme i energiju koji su potrebni za organizovanje i obavljanje svake od navedenih radnji ponaosob. Pomisao na beskrajno čekanje u redovima pred brojnim šalterima uglavnom baca u očaj, a što je još važnije oduzima energiju koja se se može svrsishodnije upotrebiti u planiranju poslovanja. Danas preduzetnici i mala preduzeća uglavnom nisu u stanju da sami obave sve administrativne poslove, a zbog hronične krize u privredi nemaju ni mogućnosti da za ta zaduženja angažuju dodatne ljude. Neretko taj deo posla spada na knjigovodstvenu agenciju.


To znači da u velikom broju slučajeva upravo knjigovodstvena agencija svojim klijentima obavlja prijavu i odjavu radnika, što je kadrovski, a ne knjigovodstveni posao. Tu spada i izdavanje različitih obrazaca i uverenja. Poslovi u vezi sa zdravstvenim osiguranjem radnika se u mnogim preduzećima ne mogu ni zamisliti bez pomoći knjigovođe. Takođe, treba istaći da knjigovodstvena agencija može da ponudi i registrovanje firme ili njeno gašenje. U adekvatno poslovno ponašanje jedne knjigovodstvene agencije spada i poštovanje radnong vremena preduzeća, dolazak kod preduzetnika ako je to potrebno, kao i stavljanje na raspolaganje i više časova dnevno u slučajevima gde je to neophodno I tako dogovoreno.

 

Finansijsko i poresko savetovanje kao usluga knjigovodstvene agencije

 

Ono što gotovo sva preduzeća, bilo da su mala ili velika, najviše interesuje jesu finansije i porez. Finansijsko i poresko savetovanje, svakako su među najznačajnijim uslugama koje pruža jedna knjigovodstvena agencija. Dobra knjigovodstvena agencija može biti od velike pomoći jednom privredniku prilikom sastavljanja poreske strategije. Prvi cilj ovog planiranja svakako je smanjenje troškova. Knjigovodstvena agencija će tako svom klijentu pomoći da pronađe i odabere najbolji mogući model za oporezivanje. Krajnja korist od poreskog savetovanja jeste smanjenje rashoda, odnosno ušteda novca. Taj novac može biti dalje investiran. Sa ovakvim planom privrednik ili preduzeće, takođe značajno smanjuju rizik da naprave neki poreski prekršaj, jer kada se poreski prekršaj napravi, obično sledi i kazna i tada je kasno za poresko savetovanje. Zato oni koji ozbiljno pristupaju vođenju poslova nastoje da se o svojim poreskim obavezama informišu na vreme. Knjigovodstvena agencija svoje klijente u okviru poreskog savetovanja upoznaje sa njihovim obavezama, odnosno za zakonskom regulativom. Kada do promene zakona ili određenih uredbi dođe, knjigovodstvena agencija je ta koja bi trebalo da poslodavca upozna sa novonastalim okolnostima.

 

Čak i u slučaju da do poreskog prekršaja iz nekog razloga dođe, knjigovodstvena agencija je opet ta koja u okviru poreskog savetovanja može da pomogne u prevazilaženju problema na što bezbolniji način.

 

Knjigovodstvena agencija, naravno mora biti u toku sa dešavanjima na polju zakonskih propisa. Ukoliko knjogovodstvena agencija nedovoljno dobro poznaje zakonske regulative koji su bitni za poslovanje preduzeća kojem pruže usluge, vrlo lako se može desiti da čitav poslovni trud tog preduzeća bude uzaludan.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.