I mala preduzeća sve bliža ERP-u

Dominantno mišljenje i danas je da je ERP (Enterprise Resource Planning) rešenje namenjeno samo većim kompanijama. Prema nekim ranijim podacima, ovakav složeni poslovni softver može da bude isplativ samo preduzeću sa oko 30 zaposlenih. Međutim, dobar poslovni softver je jednako potreban i manjim preduzećima, s tim što problem može da predstavlja cena. S druge strane, funkcionalnosti koje ima poslovni softver mogu umnogome da unaprede poslovanje malih preduzeća, koja su pokretačka snaga svake ekonomije.

 

Neki ERP sistemi su se prilagodili i potrebama malog biznisa, s obzirom na to da je reč o velikom broju potencijalnih korisnika. Ovakav poslovni program je u određenoj meri jednostavniji od klasičnog ERP rešenja, ima mogućnost procesuiranja manjeg broja podataka i manje opcija za baratanje dobijenim podacima. Neretko, poslovni softver je specijalizovan, odnosno prilagođen jednoj vrsti delatnosti, kao što je na primer proizvodnja, ili sektor usluga. Prednost je što je poslovni program napravljen baš za delatnost kojom se korisnik bavi, pa je i lakši za upotrebu, ali to sa sobom nosi i manji broj funkcionalnosti, pa se u slučaju razvoja događa da kompanija „preraste“ softver i mora da uloži značajna sredstva u implementaciju novog, što sa klasičnim ERP rešenjem gotovo da ne može da se dogodi.

 

Poslovni softver kao što je ERP, iako nudi mnogo prednosti za biznis, nije nešto što bilo koje preduzeće može sebi da priušti. Zato pre kupovine softvera uvek treba imati na umu to da li je potreban, odnosno da li razvoj kompanije zahteva njegovo uvođenje. Na ovo pitanje nije lako dati odgovor, ali je neophodno voditi računa.

 

Poslovni softver sve potrebniji

 

Mikro i mali biznis najčešće počinje potpuno bez potrebe za poslovnim softverom, a potrebe tada zaista i ne prevazilaze ono što standardni personalizovani računari nude. Kako se poslovanje razvija, raste i obim poslovne dokumentacije i broj transakcija. Najpre se javlja potreba za knjigovodstvenim programom ili za uslugama knjigovodstvene agencije.

 

Sa razvojem se i finansijska struktura usložnjava, pa je za dobre poslovne odluke potrebno baratati preciznim i pravovremenim podacima. Tu, opet, pre ili kasnije, poslovni softver postaje neophodan.

 

ERP rešenja, pored stanja finansija, nude još mnogo opcija i povezuju trgovinu, proizvodnju, distribuciju, kadrovska pitanja i odnos sa potrošačima.

 

Danas u eri savremenih tehnologija, mnogo je lakše voditi biznis sa svim ovim podacima objedinjenim, sadržanim na jednom mestu, a to je moguće samo uz dobar poslovni softver.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.