Dobra vest za sve privredne subjekte: Upotreba pečata više nije obavezna!

28.05.2018

Vlada Srbije je na sednici održanoj u četvrtak, 24. maja 2018. godine, usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, čime se ukida obavezno korišćenje pečata u poslovanju privrede.

 

pecat

 

Iz Vlade saopštavaju da, predlogom ovog Zakona, ni jedno privredno društvo nije u obavezi da koristi pečat u poslovnim spisima, ako i drugim poslovnim dokumentima. Bitno je i istaći da sa početkom primene ovog zakona prestaju da važe i odredbe kojima su pravna lica u obavezi da koriste pečat i u 12 drugih zakona.

 

Počinje nova era poslovanja u Srbiji

 

Ovom odlukom se otklanja još jedan u nizu nepotrebnih administrativnih tereta za sva pravna lica. Očekuje se da će to uticati pre svega na unapređenje poslovnog i privrednog ambijenta, što će imati uticaj i na samu poziciju Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja (Doing Business). Kako naglašavaju iz Vlade, najbitnije od svega je da će ovo imati uticaj na promenu svesti privrednika kod nas, ali i poboljšanje ugleda koji Srbija ima u svetu.

 

Ceo ovaj proces je počeo sa donošenjem Zakona o ePoslovanju i njegovim pretećim podzakonskim aktima, kojima je omogućeno privrednicima da pređu na elektronsko poslovanje, što podrazumeva korišćenje elektronskih dokumenata i potpisa, kao i elektronsku razmenu dokumenata i njihovo arhiviranje.

 

Suvišna administracija, koja je bila posledica obaveze izrade pečata i njegovog obaveznog korišćenja bi trebalo da bude prošlost u knjigovodstvu i knjigovodstvenim i administrativnim procedurama. Ukidanjem obaveznog korišćenja pečata se dodatno smanjuju troškovi za same privredne subjekte, a sve to utiče i da se opterećenje na privredu dodatno smanji.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.